Kiếm nghịch thương khung

Chương 69: Đạt được ban thưởng (2)


Lăng Tinh Nguyệt nói:

- Chẳng lẽ, hắn đã học xong Tuyệt Ảnh kiếm pháp?

Lão nhân tóc trắng nói:

- Cái này không thể xác định, nhưng có thể để xác định lĩnh ngộ của hắn đối với ý cảnh kiếm kỹ không giống người thường, ngày sau tất nhiên sẽ lĩnh ngộ kiếm ý, tu vị chỉ mới là Võ Đạo cảnh bát, cửu trọng lại có thể lĩnh ngộ ý cảnh Tuyệt Ảnh kiếm pháp, ngày sau hắn lĩnh ngộ kiếm ý, khẳng định sớm hơn tiểu tử Sở Phong kia.

Lăng Tinh Nguyệt cả kinh nói:

- Sở Phong sư huynh lúc Tiên Thiên cảnh tam trọng đã lĩnh ngộ kiếm ý, gia gia, trừ người ra, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, không còn ai vượt qua hắn nữa, người không phải nói Sở Phong sư huynh là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp sao?

Lão nhân tóc trắng nói:

- Trong bổn tông, Sở Phong đích thật là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng Thần Châu đại địa, anh tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả thiên tài tuyệt thế mười tuổi bước vào Tiên Thiên, mười tuổi lĩnh ngộ kiếm ý đều có, Thần Đao vương triều trên khắp Thần Châu đại địa chỉ là một thế lực lục phẩm, so sánh với thiên tài trên toàn bộ Thần Châu đại địa, gia gia và Sở Phong đều không là gì.

...

...

- Trận thứ mười, chung kết quyết tái, Hoàng Thiên đấu với Dương Đỉnh Quân, Hoàng Thiên chiến thắng, đạt được đệ nhất, trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất trong lần bài danh năm này, đạt được ban thưởng: một khỏa Ngưng Chân Đan thượng phẩm

Quảng trường ngoại môn, Hàn trưởng lão đi tới trên lôi đài, hắn vung tay một cái, lập tức, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại, lập tức, Hàn trưởng lão liền tuyên bố kết quả trận đấu này, cùng với ban thưởng dành cho đệ nhất.

Đệ tử ngoại môn vừa mới bình tĩnh trong chốc lát lại sinh ra bạo động, một mảnh thanh âm kinh hô.

Ngưng Chân Đan cũng không phải đan dược bình thường, là đan dược Huyền cấp mà Đan Dược Sư Huyền cấp mới có thể luyện ra.

Đan dược cũng như công pháp võ kỹ, cũng chia thành bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng.

Đan dược mà Võ Đạo Cảnh cần vô luận là Tôi Thể Đan hay là Tẩy Tủy Đan, Ngưng Khí Đan, đều là đan dược Hoàng cấp, Đan Dược Sư Hoàng cấp là có thể luyện chế ra ra, số lượng Đan Dược Sư tuy ít, nhưng đại bộ phận đều dừng lại ở trình độ Đan Dược Sư Hoàng cấp, cho nên, Hoàng cấp Đan Dược Sư tương đối mà nói cũng khá nhiều, chỉ riêng Huyền Thiên Tông cũng vài chục người rồi.

Mà Đan Dược Sư Huyền cấp số lượng rất ít toàn bộ Huyền Thiên Tông, Đan Dược Sư Huyền cấp có thể luyện chế ra đan dược Đan Dược Sư Huyền cấp chỉ vẹn vẹn có ba người, đều là trưởng lão nội môn địa vị cao cả.

Ngưng Chân Đan đúng là xuất từ tay trưởng lão nội môn Đan Dược Sư Huyền cấp, ngoại môn bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy.

Tác dụng của Ngưng Chân Đan là trợ giúp võ giả Võ Đạo cảnh thập trọng hóa nội lực thành Tiên Thiên chân khí, có được tỷ lệ nhất định khiến tu vị võ giả đột phá đến Tiên Thiên cảnh.

Ngưng Chân Đan chia làm hạ trung thượng tam phẩm, phẩm chất bất đồng, tỷ lệ đột phá Tiên Thiên cảnh cũng không giống nhau.

Ngưng Chân Đan hạ phẩm có tỷ lệ năm thành; Ngưng Chân Đan trung phẩm có tỷ lệ bảy thành; Ngưng Chân Đan thượng phẩm có tỷ lệ chín thành.

Giải đầu bài danh đệ tử mỗi năm, ban thưởng cho đệ tử ngoại môn cũng chỉ là một khỏa Ngưng Chân Đan hạ phẩm, năm nay vậy mà ban thưởng một khỏa Ngưng Chân Đan thượng phẩm, giá trị của nó ít nhất gấp ba Ngưng Chân Đan hạ phẩm, chúng đệ tử ngoại môn sao có thể không kinh hô?

Trên mặt Huyền Thiên cũng vui vẻ, Ngưng Chân Đan ban thưởng phẩm chất càng cao, giá trị cũng càng cao.

Một khỏa Ngưng Chân Đan hạ phẩm có giá trị sáu bảy mươi vạn lượng bạc, thượng phẩm có lẽ chừng hai triệu lượng bạc, đối với đan dược Hoàng cấp tuyệt đối là cái giá trên trời.

- Cảm tạ tông môn, cảm tạ trưởng lão!

Huyền Thiên nhận lấy ban thưởng từ trong tay Hàn trưởng lão, là một cái hộp ngọc đen bóng.

Huyền Thiên mở ra xem xét, quả nhiên là Ngưng Chân Đan thượng phẩm, đan dược lớn chừng hai ngón tay cái, hệt như bạch ngọc, không có chút tạp chất.

- Đệ nhị giải đầu bài danh năm nay, Dương Đỉnh Quân, ban thưởng năm vạn điểm công lao tông môn, đệ tam, Bạch Triển Hạc, ban thưởng hai vạn điểm công lao tông môn, từ thứ tư đến thứ mười đều ban thưởng 5000 điểm công lao tông môn, có thể hối đoái thành ngân lượng, tự đến đến Công Lao Điện để nhận, giải đấu bài danh năm nay đến đây là kết thúc!

Lập tức, sau khi Hàn trưởng lão tuyên bố tên đệ tử đệ nhị và đệ tam, cùng với các ban thưởng khác liền kết kết thúc giải đầu bài danh lần này.

Giải đầu bài danh đệ tử ngoại môn năm nay kết cục có thể nói là vượt quá dự đoán của bất cứ người nào, ai cũng không ngờ rằng, Huyền Thiên lúc giải thi đấu bắt đầu chỉ có tu vị Võ Đạo cảnh bát trọng, vậy mà lại một đường đánh bại tất cả đối thủ, đoạt được đệ nhất.

Giải đấu bài danh chấm dứt, ánh mắt từng đệ tử ngoại môn nhìn Huyền Thiên đều là kính nể, hâm mộ, coi như trước kia nhìn Huyền Thiên không vừa mắt thì giờ khắc này ánh mắt nhìn Huyền Thiên cũng chỉ còn sợ hãi.

Đối với Huyền Thiên mà nói, thứ tự, danh vọng đều là thứ yếu cả, quan trọng nhất là giành được ban thưởng dành cho đệ nhất: Ngưng Chân Đan thượng phẩm!

Giải đấu bài danh tuy rằng chấm dứt, nhưng dư âm vẫn đang lan tràn từ miệng các đệ tử, giải đấu lần này khiến nội tâm rất nhiều đệ tử bình thường cộng minh.

Bọn hắn đều chờ mong mình cũng có một ngày đột nhiên thông suốt, có thể như Huyền Thiên, tu vị đột nhiên tăng mạnh, một đường quá quan trảm tướng, đoạt được đệ nhất giải đấu bài danh

Cho nên sau khi giải đấu bài danh chấm dứt thì ngoại môn Thiên Kiếm Tông vẫn vô cùng, xôn xao náo nhiệt.

Sau khi giải đấu chấm dứt, không ít đệ tử cấp cự đầu đều nhao nhao chúc mừng, mời cùng nhau ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đánh chết yêu thú, một ít đệ tử tinh anh tu vị thất, bát, cửu trọng càng muốn đầu nhập vào Huyền Thiên, đi theo Huyền Thiên, dùng Huyền Thiên làm chỗ dựa.

Đã gần cuối năm, trong lòng Huyền Thiên vội vã về nhà, đối với những chuyện này đều không có hứng thú gì cả, hắn từ chối từng người một, sau đó cùng Hoàng Thạch, Lâm Đông về lại chỗ ở.

Sau khi Lâm Đông, Hoàng Thạch sung sướng nói khoác một hồi thì Lâm Đông đi về chỗ ở của hắn, trong phòng chỉ còn lại Huyền Thiên và Hoàng Thạch.

Hoàng Thạch nói:

- Thiên ca, huynh chừng nào thì quay lại Bắc Mạc Huyện?

Huyền Thiên hơi chút suy tư, nói:

- Sẽ nhanh thôi, ngày mai ta đi Võ Kỹ Các một chuyến, lại đi phường thị giao dịch, giao dịch chút Linh Dược chữa thương, hôm sau sẽ quay về Bắc Mạc Huyện, không đến vài ngày sẽ về đến nhà rồi.

Đối với Tuyệt Ảnh kiếm pháp, Huyền Thiên đã cơ bản lĩnh ngộ được 6 thức trước, nhưng thức thứ bảy Diệt Thần Thức lại không tiến triển, hắn hiện giờ đã có tư cách một lần nữa tiến vào Võ Kỹ Các, hắn chuẩn bị lại quan sát một lần, có lẽ sẽ có chỗ lĩnh ngộ.

Nói đến, sáu thức trước Huyền Thiên mặc dù lĩnh ngộ nhưng cũng không hoàn mỹ, cho dù không thể lĩnh ngộ thức thứ bảy thì lĩnh ngộ sáu thức trước càng sâu hơn một chút, đối với thực lực cũng có đề cao rất lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Khi bạn được phiêu du vùng miền đất khác nhau giúp nhận biết mở rộng tư duy nhìn nhận mọi sự vật, con người đang sinh sống tồn tại trên trái đất về lịch sử, địa lý, kiến trúc, ngôn ngữ… Tất cả đều là trải nghiệm thực tế mà không một cuốn sách nào có thể dạy cho bạn. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch trải nghiệm từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang thuê xe chẳng hạn như khach san sapa, cho thue xe di dong van ha giang Khi bạn đến một đất nước tươi đẹp hơn, bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ để cải thiện bản thân mình, đất nước mình. Nếu chẳng may bạn đến một đất nước tệ hơn, bạn sẽ học cách để yêu đất nước của chính mình

loading...
DMCA.com Protection Status