La bàn vận mệnh

Chương 332: Thần khí xuất thế!Dương Thiên Vấn rời khỏi Âu Dương thế gia, lại bị Lục gia mời đi, cũng là được hoan nghênh nhiệt liệt, chẳng qua một lần này lại không chỉ một nhà Lục gia, đại khái có mười mấy cái thế gia đều ở Lục gia lộ diện, ở Lục gia dừng lại hai ngày, lại cùng thế lực các đại thế gia lăn lộn một cái quen mặt, Dương Thiên Vấn mệt thật sự không chịu được.

Dương Thiên Vấn về tới Ngưu Đỉnh Tinh, lại một lần tuyên bố bế quan, điều này làm cho rất nhiều thế lực muốn mời Dương Thiên Vấn thở dài không thôi. Dương Thiên Vấn thật sự là cảm thấy quá đáng sợ, thật sự chịu không nổi, bởi vì lúc trước cho Lục gia mặt mũi, dù sao Chỉ Tinh Dẫn Nguyệt Luân trong tay mình vẫn là người ta tặng. Một tháng, xã giao cả một tháng, mệt cho Dương Thiên Vấn đau xương sống.

Bế quan? Dương Thiên Vấn hiện tại bế quan làm gì? Tự nhiên là tu luyện Luyện Tâm Đan Hỏa tầng thứ bảy. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận của Dương Thiên Vấn chẳng qua là nửa thành chi trận, thiếu trận tâm, cái gì cũng không phải, cho nên Dương Thiên Vấn muốn luyện chế trận tâm của Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận.

Không chỉ muốn luyện chế trận tâm, thậm chí là trận bàn, Dương Thiên Vấn cũng muốn luyện lại! Không sai, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận thật sự có uy năng quỷ thần khó lường, nhưng mà thiếu Hỗn Nguyên Kim Đấu, uy lực của nó liền suy giảm mạnh. Dương Thiên Vấn có được vận mệnh la bàn, có thể có được Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đến lúc đó liền có thể tái hiện thần uy đáng sợ của đại trận thượng cổ Tiệt giáo, nhưng trận pháp tốt nữa, nó cũng là trí tuệ của tiền nhân. Dương Thiên Vấn tuy không dám nói có thể so đấu thượng cổ đại thánh, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, vì sao thượng cổ đại thánh có thể sáng chế kỳ trận như thế, mà Dương Thiên Vấn thì không sáng chế được?

Quả thực, hiện tại cấp bậc của Dương Thiên Vấn cùng thượng cổ đại thánh so sánh còn kém quá xa. Nhưng Dương Thiên Vấn có thể không ngừng tiến bộ, thậm chí còn vượt qua thượng cổ đại thánh! Mà cái bước đầu tiên này, Dương Thiên Vấn liền quyết định từ Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận vào tay!

Dương Thiên Vấn muốn nghịch thiên sửa trận. Sửa chữa cái Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận thượng cổ đại thánh sáng tạo này!

Đầu tiên từ trận tâm vào tay, thật ra thay Hỗn Nguyên Kim Đấu sửa dùng Áp Trận Cửu Cung Ấn, vốn chính là một loại phương pháp sửa chữa đại trận. Dương Thiên Vấn giai đoạn hiện tại còn chưa thể từ trên trận bàn lấy được đột phá quá lớn. Chẳng qua cái trận tâm này, Dương Thiên Vấn đã không chỉ sửa chữa luyện chế qua một lần, tích lũy không ít kinh nghiệm.

Một lần này, Dương Thiên Vấn đột phát ý nghĩ có một cái linh cảm, cái linh cảm này có lẽ sẽ vì sửa chữa đại trận mang đến thành quả đột phá. Cho nên, Dương Thiên Vấn vừa về đến đã bế quan, Luyện Tâm Đan Hỏa tổng cộng chia chín tầng, đạt tới tầng chín, biểu thị không có gì không tan, không có gì không thể luyện. Nay Dương Thiên Vấn sắp sửa tu luyện là tầng thứ bảy, cái tầng thứ bảy này, vốn là cần huyền công đệ bát chuyển mới có thể nắm giữ, nhưng mà Dương Thiên Vấn chờ không kịp, huống chi huyền công đệ bát chuyển thật ra cũng chỉ là lúc ngưng kết pháp tắc kim đan. Mà Dương Thiên Vấn đã có ba viên pháp tắc kim đan, đặc biệt có một viên hỏa pháp tắc kim đan, cho nên Dương Thiên Vấn dứt khoát bế quan thử tu luyện một chút.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi có pháp tắc kim đan, đặc biệt có hỏa pháp tắc kim đan, luyện tâm đan hỏa tu luyện dị thường thuận lợi, mười năm thời gian đã tu luyện thành công. Tuy rằng tiêu phí thời gian dài một ít, nhưng mà cái này không quan trọng.

Dương Thiên Vấn từ chỗ Tiểu Bạch đòi về Ô Kim Bàn Long Lô, chuẩn bị tốt tất cả tài liệu. Tự mình cảm giác không sai, lại có một cái nguyện vọng trong người.

Mở lò!

Đem mấy thứ chủ tài dùng lửa lớn dung luyện trước. Sau khi pháp lực đề cao, lại phối hợp lĩnh ngộ đối với hỏa pháp tắc, lại thêm tầng thứ bảy Luyện Tâm Đan Hỏa, luyện Hàn Tinh ức năm cùng Cửu U Minh Thạch ức năm.

Dương Thiên Vấn vừa khống chế độ lửa vừa tự hỏi. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận từ trên bản chất mà nói, vẫn là trận pháp âm thuộc tính. Dương Thiên Vấn không phải rất rõ ràng toàn thịnh Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận có uy lực cường đại bao nhiêu, dù sao chưa tận mắt nhìn thấy, tưởng tượng thôi, trái lại có thể đoán một cái đại khái.

Vũ trụ vận chuyển, thiên địa luân hồi, đây là thiên đạo pháp tắc đang khống chế, con người không thể can thiệp. Đại đạo ba ngàn, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải chính là, pháp tắc có rất nhiều loại, ví dụ như nói ngũ hành, âm dương vân vân. Những cái này là pháp tắc người tu hành cuối cùng có thể cảm ngộ hơn nữa nắm giữ. Nhưng mà thiên địa bổn nguyên pháp tắc chống đỡ vũ trụ vận chuyển, thiên địa luân hồi, vậy không phải phạm trù người tu hành có thể hiểu được, mặc dù là thần cũng không cách nào can thiệp.

Mà trận pháp, nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là lợi dụng thiên địa lực thế. Trận pháp cao thâm nhất, chỉ sợ cũng là vì mượn cỗ căn nguyên pháp tắc lực con người không thể chạm tới này! Ví dụ như nói, tước đạo hạnh pháp lực của người. Cái này nào phải người hoặc thần có thể làm được? Cái gọi là thần chẳng qua là sinh linh nắm giữ pháp tắc mà thôi.

Đại đạo chí công, pháp tắc trong vũ trụ có cao có thấp, thành tựu tự nhiên đều không giống nhau, nhưng mà căn nguyên pháp tắc chống đỡ vũ trụ vận hành, đó tuyệt đối là pháp tắc cao nhất, là con người không thể tiếp xúc.

Dương Thiên Vấn chính là từ trên điểm này đi trực quan tiến hành sửa chữa. Đầu tiên, thiên địa căn nguyên pháp tắc Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đối ứng là một loại nào? Không biết, Dương Thiên Vấn hiện tại căn bản chính là không hiểu ra sao, chỉ sợ vấn đề này phải đi hỏi Thông Thiên giáo chủ thượng cổ đại thánh như vậy một chút mới biết được. Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa đủ tư cách đụng chạm thiên địa căn nguyên pháp tắc, càng đừng nói nghiên cứu. Nhưng Dương Thiên Vấn lại là biết, muốn đem Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận sửa chữa một phen, hết sức đề cao uy lực của nó, tuyệt đối không rời khỏi pháp tắc!

Trăm sông đổ về một biển. Dương Thiên Vấn muốn đề cao uy lực của đại trận, vẻn vẹn dựa vào lực lượng trận bàn trận thế từ trong thiên địa mượn đến là không đủ. Đúng rồi, tựa như Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là tiên thiên linh bảo nhỉ? Nó chính là pháp bảo lúc thiên địa sơ khai, trời đất sinh thành. Nó ở trên ý nghĩa nào đó đã đại biểu cho quy tắc nào đó trong thiên địa. Đây có lẽ có thể đại khái chính là chỗ bí mật thần uy kinh thiên kia của Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận nhỉ?

Dương Thiên Vấn không thể tiếp xúc đến thiên địa căn nguyên pháp tắc, nhưng Dương Thiên Vấn lại có vận mệnh la bàn! Nay trên la bàn, phụ có mười lăm đạo thần phù, mỗi một đạo thần phù có lẽ liền đại biểu cho một cái pháp tắc. Dương Thiên Vấn đột phát ý nghĩ, tính toán, ta không thể tiếp xúc đến căn nguyên pháp tắc trong thiên địa, ta lại có các pháp tắc thần phù trên la bàn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế cái này có thể nói việc làm đỉnh phong của giai đoạn hiện tại. Dương Thiên Vấn có thể nói toàn thân tâm đầu nhập, pháp tắc chân lực là một chút cũng không tiết kiệm, hầu như điên cuồng rót vào trong các loại luyện tài tương hợp thuộc tính, vì tăng mạnh hiệu dụng của chúng nó, thậm chí còn khiến cho chúng nó ở khi hợp thành ẩn chứa một tia uy lực pháp tắc như vậy.

Áp Trận Cửu Cung Ấn chậm rãi thành hình. Dương Thiên Vấn phân ra tâm thần, đem cảm ngộ của mình đối với trận đạo cửu lý, không hề giữ lại thông qua Luyện Tâm Đan Hỏa rót vào. Thần khí có linh, nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện Vô Lượng Phá Thiên Giản lại là uy lực mười phần, linh tính hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Có lẽ là thủ pháp luyện chế cùng lý niệm khác nhau, Dương Thiên Vấn muốn luyện chế thần khí, lại là yêu cầu ở trên linh tính đạt tới cái tiêu chuẩn kia. Dương Thiên Vấn lấy sở học trận đạo suốt đời mình làm cơ sở, lấy phân thần của mình làm dẫn, dùng bản mạng tinh huyết lấy thái dương chân hỏa dường linh! Dường linh, đây mới là chỗ tinh túy của thần khí.

Chín chín tám mươi mốt năm, giai đoạn dường linh chẳng qua vừa mới có điều thành tựu. Lúc này, Dương Thiên Vấn không dám sơ ý, ăn đan dược vào, tiếp tục...

Nếu dường linh bình thường, chín chín tám mươi mốt năm vậy là đủ rồi, nhưng Dương Thiên Vấn lại là hạ vốn gốc, đã dùng luyện tài ức năm cùng với tiên thiên luyện tài thần bí kia, Dương Thiên Vấn dứt khoát luyện chế một cái truyền thuyết ghi lại trong Khí Đạo Thiên, tiên thiên khí linh. Đương nhiên, hậu thiên luyện chế, tự nhiên không có khả năng trở thành vật tiên thiên, trừ phi có Càn Khôn Đỉnh trả vốn hồi nguyên, hậu thiên phản tiên thiên. Nhưng Dương Thiên Vấn không có loại bảo bối này, nếu có, Dương Thiên Vấn trực tiếp luyện chế tiên thiên linh bảo. Chẳng qua, sách là chết, người là sống! Dương Thiên Vấn lấy sinh mệnh thần phù lực làm cơ sở, ngũ hành thần phù làm xương, ba loại pháp tắc chân lực uẩn linh, không tiếc dùng hết nguyện vọng này, làm cho cái khí linh này từ hậu thiên phản tiên thiên. Dương Thiên Vấn hiện tại nghèo muốn chết, vì tiết kiệm chi phí tu hành, Dương Thiên Vấn không thể không tiêu phí tâm lực thật lớn đi bồi dường tiên thiên khí linh này.

Tiên thiên khí linh, có tiềm lực gần như vô hạn, có thể tự mình trưởng thành! Dương Thiên Vấn muốn luyện chế một cái thần khí nghịch thiên có thể tự mình trưởng thành!

Ngay tại sau khi Dương Thiên Vấn bế quan, trên Ngưu Đỉnh Tinh tất cả bình tĩnh như nước. Nhưng Tự Do tinh vực lại là không bình tĩnh. Luyện Khí Tinh, tổng bộ cao nhất của khí sư liên minh liền đặt ở đây. Nơi này là thiên đường của khí sư càng là thiên đường của rất nhiều tiên tu ma tu yêu tu. Trên Luyện Khí Tinh không có ngành sản xuất khác, chỉ có mua bán pháp bảo cùng vớí mua bán luyện tài, trái lại mua bán cùng luyện khí không quan hệ, trên đây một mực không có. Nhưng không thể phủ nhận, nơi này là trong tam giới, tinh cầu mua bán pháp bảo nổi tiếng nhất. Đồng thời cũng là nơi luyện khí đại sư tập trung nhất, nơi này có đủ loại luyện khí đại sư.

Đại sư, đại sư như thế nào? Trong mười phẩm khí sư, chỉ có cửu phẩm khí sư mới có thể xưng là luyện khí đại sư! Mà mười phẩm khí sư, lại không phải luyện khí tông sư! Có thể luyện chế cực phẩm tiên khí chính là mười phẩm khí sư, ở trong khí sư liên minh, mười phẩm khí sư nhiều đông đến trên trăm! Nhưng mà duy nhất có thể xưng là luyện khí tông sư lại chỉ có một mình Thương Tiên Tôn! Tiên giới có một tiêu chuẩn, người có thể luyện chế thần khí mới có thể xưng là luyện khí tông sư!

Ngay tại hôm nay, chính phía trên tổng bộ khí sư liên minh, lôi vân bắt đầu khởi động, người biết hàng liếc một cái đã nhìn ra, đây là thiên kiếp! Không phải người độ thiên kiếp, mà khí kiếp!

Đan kiếp, là vì luyện đan quá mức nghịch thiên mà đánh xuống đan kiếp. Khí kiếp, tự nhiên là bởi vì xuất hiện pháp bảo không nên xuất hiện, mà ở tiên giới, cho dù là luyện chế cực phẩm tiên khí cũng sẽ không có khí kiếp hạ xuống, trừ phi là luyện chế loại nghịch thiên ma khí có thương hại đến thiên hòa này, ví dụ như nói ma khí muốn hủy diệt sạch vài cái tinh cầu mấy ngàn ức sinh linh vậy khẳng định sẽ có khí kiếp hạ xuống.

Nhưng nơi này là khí sư liên minh, không có khả năng luyện chế loại ma khí có thương đến thiên hòa này, như vậy cũng chỉ có một đáp án: Thần khí ra đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 22 lượt.

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như loi canh tinh cho nhung ai hay lo buong loi the thot nhan qua la co that dung tuy tien phat loi the doc, con nguoi cu dau da nhau di de roi khi trai qua song gio cay dang ngot bui moi biet du la tot sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status