Lam Sí

Lam Sí
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Từ Lộ, Mạn Hữu
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 12 thg 05, 2015
Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng