Thông tin truyện

Liên hoa bảo giám

Liên hoa bảo giám
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Nhân vật chính là Đỗ Trần – một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị lão bắt chuyển thế tu hành (hơi giống Đường Tăng) và gắn cho hắn hoa sen lên “mông”. Chỉ khi nào tu thành Bát Quái Liên Hoa mới có thể thân cận nữ sắc...
 

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status