Lộng triều

Quyển 19 - Chương 115


[HIDE]
Triệu Quốc Đống đang từng bước phát huy sức ảnh hưởng của mình, áp dụng sức ảnh hưởng của mình, đây là một quá trình lâu dài.

Dù sao sức ảnh hưởng của hắn ở y chủ yếu là tại Ninh Lăng. Ở Ninh Lăng thì sức ảnh hưởng của hắn cực lớn nhưng các thành phố, thị xã khác lại khá yếu. Hắn phải thông qua nhiều công việc để bù đắp, sau đó lợi dụng quyền lực ở vị trí này mà bồi dưỡng sức ảnh hưởng và uy tín phù hợp với thân phận chủ tịch tỉnh của hắn.

Cũng may mấy năm hắn làm việc ở Ninh Lăng khiến thành công và ảnh hưởng của hắn không chỉ cực hạn tại Ninh Lăng. Nhất là một số cán bộ Ninh Lăng đi ra bên ngoài đã khiến hắn dần tạo ảnh hưởng ở các nơi khác. Ví dụ như Vưu Liên Hương tại Đường Giang, Trúc Văn Khôi tại Hoài Khánh, còn có mấy người vốn có quan hệ tốt với hắn là Bối Thiết Lâm tại Miên Châu, Trang Quyền tại Tân Châu, Đặng Nhược Hiền tại Vinh Sơn.

Mấy người phía sau tuy có quan hệ kém hơn so với Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh cùng Vưu Liên Hương, nhưng theo địa vị càng lúc càng được củng cố của Triệu Quốc Đống, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau dần chuyển đổi, đương nhiên đây cũng cần quá trình.

Là chủ tịch tỉnh nên có nhiều điểm hắn kém hơn so với bí thư tỉnh ủy. Nếu như nói quan hệ giữa chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy không hài hào thì sức ảnh hưởng của hắn sẽ bị giảm nhiều. Tăng sức ảnh hưởng của mình có nhiều cách, nắm bắt cơ hội đẩy mạnh phát triển kinh tế, thể hiện năng lực của mình, có thể thông qua phương pháp này để tăng lên; cũng có thể phát huy tác dụng của mình ở những vấn đề bổ nhiệm nhân sự…

….

Điều chỉnh nhân sự trước Đại hội Đảng thường ít diễn ra, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không có. Trong ngẫu nhiên luôn có điều tất nhiên. Đầu tháng chín Thái Chánh Dương từ chức bí thư tỉnh ủy Điền Nam, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Dự - tỉnh lớn nhất Trung Quốc. tỉnh ủy yw cũng có điều chỉnh vi diệu. Do yêu cầu công việc nên nguyên tư lệnh quân khu tỉnh Ba Kiên Cường không làm thường vụ tỉnh ủy nữa, chính ủy quân khu tỉnh Hồ Vạn Sơn đảm nhiệm thường vụ tỉnh ủy.

Ba Kiên Cường rời đi cùng Hồ Vạn Sơn đảm nhiệm nhìn như chỉ là điều chỉnh về hình thức trong lãnh đạo quân khu tỉnh nhưng nó lại tạo ra nhiều suy đoán khác biệt trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy.

Sau khi thảo luận xong về lịch trình tham gia Đại hội Đảng toàn quốc, tiếp theo là mấy đề tài bên ngoài, nhưng mấy đề tài ngoài này mới làm mọi người chú ý hơn.

- Đại hội Đảng là hội nghị rất quan trọng đối với Đảng ta. Tôi nghĩ những người tham gia hội nghị như chúng ta cần phải có chuẩn bị tốt, chăm chú tham gia hội nghị, nắm vững chính sách tinh thần của hội nghị, tôi không nói thêm nữa.
Lăng Chính Dược đổi giọng.
- Trước Đại hội Đảng vốn không nên điều chỉnh nhân sự nhưng nhiều công việc ở ngay trước mắt, cần phải chứng thực. Ban tổ chức cán bộ đã tiến hành điều tra khảo sát các cán bộ, tôi nghĩ nên chứng thực ngay trong hội nghị lần này. Lão Tề, anh giới thiệu qua tình hình với các thường vụ.

Tề Hoa hắng giọng nhìn quanh.
- Phạm vi điều chỉnh lần này không quá lớn, chỉ là có vài vị trí đúng là cần phải điều chỉnh. Ví dụ như bí thư thị ủy Lô Hóa – Trư Lương đã được hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh bổ nhiệm làm ủy viên Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Vì thế tỉnh ủy cần nhanh chóng xác định người làm Bí thư thị ủy Lô Hóa. Ngoài ra còn có vài cán bộ ở Sở công an, thành phố An Đô và Ninh Lăng cần điều chỉnh. Cho nên theo ý kiến của bí thư Lăng, cũng dựa theo trình tự nhất định, Ban Tổ chức cán bộ đã tiến hành tìm hiểu từng ứng viên, trước mặt mọi người đều có giới thiệu chi tiết về từng ứng viên. Tôi xin giới thiệu đơn giản một chút.

- Trưởng ban Tề, tôi muốn hỏi một câu. Lưu Triệu Quốc làm thường vụ thị ủy, cục trưởng Cục công an An Đô nhiều năm mà điều chỉnh tại sao chỉ là làm y từ chức cục trưởng Cục công an, tiếp tục giữ chức thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp?
Trưởng Ban tuyên giáo Hác Mộng Hiệp cau mày hỏi.
- Còn có Tằng Lệnh Thuần nếu điều lên ủy ban tỉnh làm phó trưởng ban thư ký, lạnh như băng làm trưởng ban thư ký Thị ủy, nhưng Vu Đan từ chủ tịch quận Tây Giang lên làm bí thư quận ủy, vào thường vụ thị ủy Ninh Lăng thì có phải là quá nhanh một chút không?

Hác Mộng Hiệp là một người đứng trung lập trong các thường vụ tỉnh ủy, hắn làm thường vụ tỉnh ủy đã vài năm nhưng vẫn là nhân vật không dựa vào bên nào, có thái độ khá độc lập trong hội nghị thường vụ. Chỉ cần hắn có câu hỏi là không hề khách khí nói ra. Lúc Ứng Đông Lưu làm bí thư, Hác Mộng Hiệp cũng thường xuyên đưa ra câu hỏi sắc bén nhất là bổ nhiệm nhân sự. Cũng may thái độ của hắn không đặc biệt nhằm vào ai hoặc phương nào.

Tề Hoa thấy Hác Mộng Hiệp hỏi như vậy không khỏi có chút đau đầu. Hác Mộng Hiệp cho đến bây giờ luôn là người không theo quy củ. Lúc trước Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ cũng bất đắc dĩ với Hác Mộng Hiệp. Chẳng qua mấy hội nghị thường vụ trước đó Hác Mộng Hiệp không có biểu hiện gì nên Tề Hoa cũng yên tâm, không ngờ bây giờ đột nhiên nhảy ra gây khó dễ.

- Trưởng ban Hác, ban cân nhắc như thế nào. Để đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt làm cục trưởng Cục công an Thành phố An Đô, đồng chí Lưu Triệu Quốc tiếp tục làm bí thư đảng ủy chính pháp một thời gian cũng giúp đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc của Cục công an An Đô.
Tề Hoa kiên nhẫn giải thích.
- Về phần đồng chí Vu Đan làm bí thư quận ủy Tây Giang và làm thường vụ thị ủy cũng không phải phá lệ. Tôi nhớ ngây cả chủ tịch Quốc Đống lúc làm bí thư quận ủy Tây Giang – Ninh Lăng cũng đã thành thường vụ thị ủy. Tây Giang là quận hành chính có kinh tế phát triển nhất của Ninh Lăng, bí thư quận ủy tiến vào thường vụ cũng phù hợp nguyên tắc.

Hác Mộng Hiệp có chút khinh thường nhìn đối phương.
- Trưởng ban Tề, nếu nói muốn để đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc như vậy thì không nên đồng thời tiến hành điều chỉnh cục trưởng, phó cục trưởng Cục công an Thành phố An Đô. Nhưng lần này ngoài Lưu Triệu Quốc ra, còn muốn điều chỉnh cả phó cục trưởng thường trực Quản Trường Phong, phó cục trưởng Khâu Nguyên Phong, không biết Ban Tổ chức cán bộ cân nhắc như thế nào. Có tính tới ảnh hưởng mặt trái với cơ quan công an Thành phố An Đô không? Ngoài ra tôi không phải nói bí thư quận ủy Tây Giang vào thường vụ thị ủy là không phù hợp nguyên tắc, mà là đồng chí Vu Đan từ chủ tịch quận lên làm bí thư quận ủy đồng thời vào thường vụ thị ủy có phải quá gấp không? Anh lấy ví dụ chủ tịch Triệu, vậy năm đó chẳng lẽ chủ tịch Triệu cũng trực tiếp từ chủ tịch quận lên làm bí thư đồng thời vào thường vụ thị ủy sao?

Hác Mộng Hiệp hỏi làm Tề Hoa há hốc mồm. Tạ Vĩnh Kiệt làm cục trưởng Cục công an thành phố An Đô, Quản Trường Phong đảm nhiệm viện trưởng Viện kiểm sát An Đô, Khâu Nguyên Phong làm phó giám đốc Sở công an, đây là thỏa thuận sau mấy bên đàm phán, vi diệu trong đó người ngoài không thể biết. Đương nhiên bây giờ chỉ có thể coi là ý kiến của Ban Tổ chức cán bộ. Hác Mộng Hiệp cũng chính là nắm lấy ý này để tra hỏi.

Lăng Chính Dược không khỏi có chút tức giận, không hoàn toàn vì Hác Mộng Hiệp gây khó dễ. Hác Mộng Hiệp đưa ra câu hỏi sắc bén nhưng không phải không có lý. Chẳng qua làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì ở bất cứ tình huống nào cũng phải có ứng đối, nhanh chóng phản kích. Nhưng biểu hiện Tề Hoa mặc dù không khỏi há hốc mồm nhưng vẻ mặt bất mãn. Đây là hội nghị thường vụ tỉnh ủy, là người khởi xướng đề tài, anh phải có trách nhiệm giải thích. Mình không chuẩn bị chu đáo thì có thể trách được ai?

- Trưởng ban Hác, dù là hội nghị thường vụ thông qua, điều chỉnh Tạ Vĩnh Kiệt cũng chỉ là đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy Cục công an, còn bầu cục trưởng là do hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố An Đô bổ nhiệm. Ban tổ chức cán bộ cũng đã trao đổi với Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố An Đô, thời gian còn hơn một tháng. Hai đồng chí Lưu Triệu Quốc và Tạ Vĩnh Kiệt coi như có thời gian giao tiếp mà. Mặc dù Quản Trường Phong cùng Khâu Nguyên Phong đều đi nhưng Cục công an Thành phố An Đô còn ba vị phó cục trưởng và ủy viên Đảng ủy khác. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể thuận lợi giúp đỡ Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc.
Trần Anh Lộc mỉm cười nói xen vào giúp Tề Hoa.
- Về phần đồng chí Vu Đan làm bí thư quận ủy Tây Giang kiêm thường vụ thị ủy Ninh Lăng có thích hợp hay không thì tôi nghĩ vừa nãy trưởng ban Hác đã nói. chủ tịch Triệu công tác ở Ninh Lăng nhiều năm nên chắc hiểu rõ về đồng chí Vu Đan này. chủ tịch Triệu có quyền lên tiếng lớn nhất, chúng ta có phải nên mời chủ tịch Triệu có ý kiến không?
[/HIDE]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như van 12 dan y canh tuong cho chu trong truyen ngan chu nguoi tu tu, hay tuong tuong cuoc suc cua son tinh thuy tinh trong dieu kien ngay nay voi may xuc may ui xi mang cot thep may bay truc thang sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.