Lộng triều

Quyển 19 - Chương 51


Hội nghị thường trực ủy ban tỉnh thường thường nửa tháng tổ chức một lần, nếu không có chuyện đặc biệt thì thường chọn vào chiều thứ hai, đây là quy định đặt ra nhiều năm, bình thường do chủ tịch tỉnh hoặc phó chủ tịch thường trực chủ trì. Các thành viên bộ máy ở nhà và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đều phải tham gia, mặt khác cũng còn có vài cố vấn tham gia.

Nội dung chính hội nghị lần này chủ yếu bàn về vấn đề xây dựng trung tâm khoa học kỹ thuật Hàng Thiên – Miên Châu, đây là bộ phận chính của hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Hiện nay quy hoạch đã có, công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã kết thúc. Hiện nay chính là xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh còn có vài điểm chưa đồng ý do đầu tư quá lớn.

Đây vốn là hạng mục do Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng cùng ủy ban tỉnh An Nguyên cùng tiến hành, nhưng Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng (COSTIND) cuối năm sẽ hoàn thành xong chức trách, hầu hết chức năng chính giao cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) đang chuẩn bị được thành lập. Vì thế tiến độ xây dựng từ cuối năm trước đã chậm đi, nhất là đầu tư không tới khiến cho Miên Châu rất lo lắng. (Link)

Miên Châu vì thế cũng chuyên môn báo cáo nhiều lần với tỉnh, yêu cầu ủy ban tỉnh tham gia xây dựng cơ sở vật chất hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê trước, sau đó cũng tích cực liên lạc với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đang thành lập để được ủng hộ, trách cho hạng mục có sức ảnh hưởng đối với Miên Châu thậm chí cả An Nguyên vì cải cách thể chế mà bị kéo dài…

- Mọi người bàn một chút, báo cáo của Thị ủy, ủy ban Miên Châu tôi đã xem qua, đây đã là phần thứ ba, tôi cũng đã xem ý kiến phê duyệt của bí thư Chính Dược, xin mời ủy ban tỉnh chăm chú nghiên cứu công việc này, kết hợp tình hình thực tế của tỉnh ủng hộ mạnh. Thị ủy, ủy ban Miên Châu cần tích cực phát huy tính chủ động, thiết thực xây dựng tốt hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Bí thư Chính Dược rất coi trọng công việc này.

Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua ý kiến của Lăng Chính Dược, rất hàm hồ. Điều này có nghĩa hắn không quá tán thành việc tỉnh gánh vác trọng trách chin mà phải do Miên Châu làm quân chủ lực.

Hôm trước Bối Thiết Lâm có tới gặp Triệu Quốc Đống, mục đích chính là nói tới vấn đề tài chính, thứ hai là xây dựng hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Hiện nay Miên Châu đã đầu tư gần một tỷ, đang toàn diện xây dựng cơ sở vật chất nhưng tài chính vẫn quá thiếu. Mà ngân hàng địa phương cũng thay đổi thái độ khi biết tin Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sắp thành lập không quá hào hứng với hạng mục này nên thái độ khác hẳn, vài hợp đồng tín dụng chuẩn bị được ký lại không được thông qua.

Theo như Bối Thiết Lâm nói thì hạng mục này liên quan tới sự phát triển của Miên Châu trong mười thậm chí 20 năm tới. Hơn nữa hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cũng sẽ phát huy tác dụng đối với cả khu vực An tây bắc, thậm chí là cả An Nguyên trong vấn đề phát triển các ngành nghề mang tính khoa học kỹ thuật cao.

Ở vấn đề này Bối Thiết Lâm không hề kiêng kỵ nói tầm nhìn của tỉnh ủy quá ngắn, còn có thể mang thành kiến cá nhân.

Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Bối Thiết Lâm. Lăng Chính Dược không hứng thú với hạng mục lớn mà trước đây Ứng Đông Lưu kéo về, nhất là viện nghiên cứu thiết bị cơ điện hàng không, viện nghiên cứu hạt nhân phía nam tham gia hạng mục này đều rộng miệng, không những yêu cầu lớn về diện tích đất, cũng yêu cầu quy cách phương tiện trụ cột rất cao, mà đây lại yêu cầu do hai cấp tỉnh thành phố phụ trách.

Sau khi Lăng Chính Dược đến làm bí thư tỉnh ủy, y tỏ vẻ không đồng ý với vấn đề này, chỉ thị cho Long Ứng Hoa phụ trách quản lý đất đai, xây dựng cùng giao thông đẩy việc này sang cho Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng, cuối cùng Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng đáp ứng đầu tư một phần tài chính giải quyết xây dựng phương tiện trụ cột và thu hồi đất nhưng đây cũng coi như chôn mầm mống bất hòa.

Cho nên khi Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng sẽ sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, bọn họ lấy danh nghĩa này chậm đầu tư. Mà mấy viện nghiên cứu kia cũng căng thẳng với ủy ban tỉnh An Nguyên do xây dựng quá chậm, điều này làm hạng mục lớn được Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia phê duyệt gặp nguy cơ. Nghe nói tỉnh Tương đang bí mật liên lạc mấy viện nghiên cứu kia, chấp nhận cung cấp đất, phương tiện trụ cột và chính sách ưu đãi, trợ cấp tài chính để hy vọng bọn họ kéo sang tỉnh Tương. Tin này làm Bối Thiết Lâm rất khẩn trương.

Ở vấn đề này Bối Thiết Lâm đã thảo luận gần hai tiếng với Triệu Quốc Đống, hy vọng ủy ban tỉnh có thể phát huy tác dụng chủ đạo ở vấn đề này, tích cực phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sắp thành lập, giao tiếp phối hợp với mấy đơn vị kia đảm bảo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, nói trắng ra là hy vọng có thể cứu vãn quan hệ vốn không hài hòa giữa An Nguyên và mấy đơn vị kia, làm hạng mục có thể một lần nữa khởi động lại.

Triệu Quốc Đống không vỗ ngực với Bối Thiết Lâm, dù sao thân phận của hắn đã khác. chuyện Lăng Chính Dược không đồng ý, hắn cần phải suy nghĩ rất kỹ nhưng về quan điểm cá nhân thì hắn hoàn toàn ủng hộ hạng mục này.

Hạng mục như hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê còn tốt hơn nhiều so với các hạng mục giao thông, công nghiệp bình thường nhiều.

Mặc dù nói hạng mục giao thông, công nghiệp đầu tư lớn, thấy hiệu quả nhanh, sau khi xây dựng xong sẽ nhanh chóng sinh ra hiệu quả kinh tế, mà hạng mục như hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê chẳng những xây dựng lâu dài, yêu cầu cao về tài nguyên nhân lực, cơ sở vật chất…. xây dựng xong cũng không đem lại hiệu quả GDP mà chính quyền địa phương mong đợi. Nói khó nghe có thể chờ xây dựng xong thì chủ quản nơi đó chưa chắc đã còn tại vị.

Nhưng hạng mục này có liềm jjc đối với sự phát triển của một địa phương hơn xa hạng mục giao thông, công nghiệp. Miên Châu có tài nguyên nhân lực và thực lực nghiên cứu khoa học ở tỉnh chỉ thấp hơn An Đô, nhất là nghiên cứu về thiết bị hàng không, cơ điện và năng lượng hạt nhân đứng hàng đầu cả nước. Lần này Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng kéo các đơn vị tập trung lại để chuẩn bị xây dựng một trụ sở nghiên cứu khoa học, đây có thể nói là cơ hội lịch sử của Miên Châu thậm chí là An Nguyên. Nhưng chính cơ hội này lại biến thành hiện trạng như bây giờ.

Triệu Quốc Đống vẫn đau đầu vì việc này.

Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ quy hoạch xây dựng hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, không thể không nói là đầu tư rất lớn. Hiện nay quốc gia đã có ý điều chỉnh phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật, chỉnh hợp tài nguyên nghiên cứu khoa học… Triệu Quốc Đống lúc ở Ủy ban kế hoạch phát triển cũng biết ý đồ này, mà hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê chính là một thí điểm.

Triệu Quốc Đống có thể khẳng định sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin thành lập xong thì hạng mục này sớm muộn có thể khởi động, bây giờ chẳng qua cả tổ nên tạm thời trì hoãn. Nhưng bên trên có thể chờ, phía dưới cũng không thể chờ, có thể nói hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê x xong sớm một ngày thì Miên Châu thậm chí An Nguyên có lợi sớm một ngày. Nhất là càng về sau thì sức ảnh hưởng của hạng mục này càng lớn.

Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ nguyên nhân mà Lăng Chính Dược không coi trọng hạng mục này?

Thứ nhất đúng là do trước đó do Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo với chính quyền hai cấp tỉnh, thành phố của An Nguyên. Bên An Nguyên phải gánh vác nghĩa vụ quá lớn, nhất là chi phí giải phóng mặt bằng về cơ bản do chính quyền địa phương gánh vác, khoản này là rất lớn. Hơn nữa Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng ra vẻ công chúa không lo không lấy được chồng nên làm bên An Nguyên khó chịu. Vì thế mới có việc Lăng Chính Dược yêu cầu một lần nữa tiến hành đàm phán lại với Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng.

Thứ hai là do hạng mục này xây dựng trong thời gian dài, có lẽ ba đến năm năm không nhất định thấy được hiệu quả. Mà bây giờ Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng lại sắp cải tổ, vài thỏa thuận mang tính hợp tác có thể bị hủy, nó càng khiến Lăng Chính Dược lo lắng hơn. Đương nhiên cũng có thể có nguyên nhân là hạng mục này do Ứng Đông Lưu kéo về.

Nếu ủy ban tỉnh An Nguyên không tham gia, hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê này rất có thể thành kế hoạch mang tính tai nạn. Bây giờ Miên Châu đầu tư không ít, nếu gác lại cũng có nghĩa đầu tư trước đó không mang lại hiệu quả gì, thậm chí sẽ bị coi là quyết sách sai lầm gây lãng phí lớn, dù là ai cũng không thể gánh chịu nổi trách nhiệm này.

Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người thực ra đều biết nội dung chính hội nghị hôm nay là bàn về hạng mục hành lang Khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, mà trong đó chỉ có một vấn đề chính là tỉnh có nên ủng hộ Thị ủy, ủy ban Miên Châu tiếp nhận đẩy mạnh hạng mục đang trì trệ hay không? đương nhiên ủng hộ là mang tính thực chất chứ không phải chỉ là nói mồm.

Dương Kính Quang viết loạn trên quyển sổ, đây là thói quen của y. Y muốn dùng cách này để tự hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như chu dai bi 21 bien, cong nang tri chu rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của bạn.