Mãng hoang kỷ

Chương 366: Lựa chọn trong Tam Giới Cung


"Bát Cửu Huyền Công, chính là đệ nhất thần thông dưới Chân Thần trong Tam giới." Những lời trong bản tóm lược ở bên trên đã hấp dẫn Kỷ Ninh.

Đệ nhất tam giới ?

Đến bây giờ Kỷ Ninh còn chưa nghe nói có thần thông dám tự xưng là đệ nhất, ngay cả Trích Tinh Thủ, Hậu Nghệ tiễn thuật cũng không dám xưng như vậy. Thế mà " Bát Cửu Huyền Công " lại dám xưng là đệ nhất thần thông dưới Chân Thần trong Tam giới !

"Bát Cửu Huyền Công, còn gọi là Cửu Chuyển huyền công, có bảy mươi hai biến hóa. Thần thông này có thể giúp tu luyện điều khiển Thần Ma Chi Thể (thân thể thần ma) một cách hoàn hảo, chỉ cần trụ cột luyện thành, là có thể biến hóa thành vạn vật, cho nên thần thông này còn được coi là có bảy mươi hai loại biến hóa."

Kỷ Ninh hiểu ra.

Bảy mươi hai biến hóa, cũng không phải là có đúng bảy mươi hai phép biến hóa. Mà là chỉ là một con số ước lượng.

"Môn thần thông này có thể làm cho thân thể giống như là pháp bảo , thậm chí có thể đạt đến cảnh giới Kim Cương Bất Hoại. Nếu tu luyện đến mức tận cùng, dù là đứng ở đó mặc cho Thuần Dương pháp bảo thậm chí Tiên Thiên Linh Bảo bổ chém, cùng lắm tóe ra chút lửa, như không thương tổn mảy may!"

Con mắt Kỷ Ninh nóng lên.

Thuần Dương pháp bảo, Tiên Thiên Linh Bảo chém vào cũng chỉ bắn ra chút lửa ?

Quá không hợp thói thường rồi!

"Môn thần thông này có gánh nặng rất lớn đối với thân thể, cho nên phải có thân thể Thần Ma mới có thể tu luyện, mà lại phải Thần Ma Luyện Thể đạt tới cấp độ Nguyên Thần mới có thể bắt đầu tu luyện đệ nhất chuyển."

"Cấp độ Nguyên Thần Thần Ma, có thể tu luyện đệ Nhất Chuyển, đệ Nhị Chuyển, đệ Tam Chuyển."

"Cấp độ Phản Hư Thần Ma, có thể tu luyện đệ tứ chuyển, đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển."

"Cấp độ Thiên Thần, có thể tu luyện đệ thất chuyển, đệ Bát chuyển, đệ Cửu Chuyển."

"Một khi luyện thành đệ Tam chuyển , thân thể cũng đủ để so sánh pháp bảo Tiên giai! Mặc dù là Thiên Tiên cũng khó đả thương được."

"Một khi luyện thành đệ Lục chuyển , thân thể cũng đủ để so sánh với pháp bảo Thuần Dương! Lúc tranh đấu có thể để lại uy danh trong Tam giới rồi!"

"Một khi luyện thành đệ Cửu Chuyển, thân thể tựu tựa như pháp bảo Thuần Dương cực kỳ cứng rắn, tựa như Linh Bảo Tiên Thiên Trung phẩm ! Thật sự cũng có thể coi là Kim Cương Bất Hoại, chính thức có thể tung hoành tam giới, nếu không gặp phải Đại Năng Giả thì không thể thụ thương, mặc dù là Đại Năng Giả cũng cần thủ đoạn đặc biệt mới có thể phá thân thể Kim Cương Bất Hoại này."

Dòng chữ miêu tả ở phía trên làm Kỷ Ninh sợ hãi thán phục không thôi.

Lợi hại lợi hại.

Con người luyện chế pháp bảo, có Nhân giai, Địa giai, Thiên giai, Tiên giai, Thuần Dương năm cấp độ! Trong đó pháp bảo Thuần Dương là cực hạn của pháp bảo mà con người có thể làm ra. Phía trên Thuần Dương pháp bảo là Tiên Thiên Linh Bảo!

Tiên Thiên Linh Bảo, sinh ra từ trong trời đất.

Tuy nhiên cũng không có nghĩa rằng, Tiên Thiên Linh bảo so với Thuần Dương pháp bảo thì mạnh mẽ hơn. Con người luyện chế ra Thuần Dương pháp bảo, cũng có uy lực không hợp với thói thường! Thậm chí còn có trường hợp hòa tan một vài kiện Tiên Thiên Linh Bảo để điều chế Thuần Dương pháp bảo, ví dụ như Trích Tinh Phủ được dung hợp từ vài kiện Tiên Thiên Linh Bảo!

Tiên Thiên Linh Bảo cũng chia ra cấp độ.

Lần lượt là Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Cực phẩm.

Cực hạn của pháp bảo Thuần Dương, có thể so sánh với Linh Bảo Tiên Thiên Trung phẩm !

"Đây chính là pháp bảo." Kỷ Ninh cảm thán.

Đem thân Thể Tu luyện giống như Tiên Thiên Linh Bảo! Khó trách người được xưng tụng là " Kim Cương Bất Hoại" thì Đại Năng Giả trong Tam giới cũng phải cần có thủ đoạn đặc biệt mới có thể phá thần thông này.

"Xoạt!"

Kỷ Ninh tiếp tục lật xem.

"Môn thần thông này, có lẽ do người đứng đầu Phật môn và Đạo môn tạo ra, sáng chế một môn thần thông có thể đạt tới cấp độ của Bàn Cổ đại thần."

"Dựa theo những người đứng đầu Phật môn và Đạo môn, môn huyền công này có thể có tới Thập Nhị Chuyển (mười hai tầng)."

"Cấp độ của Nguyên Thần Thần Ma trước tam chuyển, cấp độ của Phản Hư Thần Ma là từ đệ tứ tới đệ lục chuyển, cấp độ Thiên Thần là từ đệ thất đến đệ cửu chuyển, cấp độ Chân Thần là từ đệ thập tới đệ thập nhị chuyển. Chân Thần bên trong tam giới... Thi triển môn thần thông này, thần thể có thể so sánh được với cấp độ của Bàn Cổ. Dù là suy đoán như vậy, nhưng rút cục mất bao năm tháng vẫn chỉ có thể tạo ra đệ Cửu chuyển, không có cách nào lên cao hơn."

"Vì vậy, môn thần thông này chỉ có Cửu Chuyển ( chín tầng)!"

Nhìn qua nội dung, Kỷ Ninh lập tức sợ hãi thán phục.

Nguyên lai Bát Cửu Huyền Công còn có lai lịch nhường này, thì ra là những người đứng đầu Phật môn và Đạo môn tạo ra!

"Bàn Cổ... Khai thiên lập địa Bàn Cổ sao?" Kỷ Ninh cảm thán, "Muốn thần thể thi triển thần thông có thể đạt tới cấp độ Bàn Cổ, quá điên cuồng. Những đỉnh cao trong Tam giới cuối cùng cũng chỉ sáng chế ra đến đệ Cửu Chuyển mà thôi. Ừm, môn thần thông này hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là đệ nhất thần thông dưới Chân Thần trong Tam giới." Kỷ Ninh âm thầm gật đầu.

Đệ nhất thần thông phía dưới Chân Thần trong Tam giới!

Nhìn một lúc Kỷ Ninh phát hiện Bát Cửu Huyền Công cùng Trích Tinh Thủ của chính mình rất giống nhau.

Trích Tinh Thủ đệ Nhị Chuyển, có thể so sánh với pháp bảo Tiên giai.

Đệ Tam Chuyển, có thể so sánh với pháp bảo Thuần Dương.

Đệ tứ chuyển, có thể so sánh với pháp bảo Thuần Dương cực hạn, Tiên Thiên Trung phẩm.

Đệ ngũ chuyển, có thể so sánh với Tiên Thiên cực hạn.

Đệ lục chuyển, một đôi tay có thể đạt tới Trích Tinh thần rồi! Có thể dùng cánh tay trực tiếp tiêu diệt một thế giới, trong Đại Năng Giả Tam giới, "Trích Tinh thủ" của Tam Thọ đạo nhân mới có uy danh như vậy, mới có thể ở trong trận hạo kiếp kia chém giết tồn tại cấp độ Thần Ma Đạo Tổ!

"Trích Tinh Thủ của ta, chỉ là tu luyện một đôi tay, mà Bát Cửu Huyền Công lại tu luyện mỗi chỗ ở toàn thân." Kỷ Ninh minh bạch hai điều này là khác nhau.

Bởi vì Bát Cửu Huyền Công cũng chỉ có cấp độ Thiên Thần, cho nên chỉ có thể được xưng " đệ nhất phía dưới Chân Thần trong Tam Giới ".

Mà Trích Tinh Thủ bởi vì có cấp độ Chân Thần cấp độ, mới được xưng là "thần thông bài danh trong top mười của Tam giới".

Kỷ Ninh xem hết bản Bát Cửu Huyền Công rồi đặt sang một bên, lại lật xem những thứ sách vở khác.

"Hình Thiên Diệt Thế Phủ".

Cũng được một Đại Năng Giả tên là Hình Thiên sáng chế ra, bất quá cũng coi như một loại thần thông, bởi vì phủ pháp này cùng với Hậu Nghệ tiễn thuật đồng dạng đều phải có khả năng vận dụng thần lực. Phải dùng thần lực phức tạp cùng với phủ pháp này mới có thể có uy năng của Hình Thiên diệt thế chân chính !

Môn thần thông này, năm trong một trăm thần thông đứng đầu Tam giới.

"Lô Thi Thân."

Đây là pháp môn thân thông của Phật tổ, uy năng rất lớn, tu luyện đến giai đoạn Chân Thần cũng chỉ yếu hơn Bát Cửu Chuyển Huyền Công chút ít, bất quá Bát Cửu Huyền Công cần đại lượng bảo vật, từ xưa đến nay, tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến đệ Cửu Chuyển ít càng thêm ít.

Mà thần thông Lô Thi Thân này tuy có cấp độ uy lực chênh lệch chút ít, nhưng cũng không cần nhiều loại bảo vật, chỉ cần dốc lòng tu luyện là tựu thành.

Lôi Thần Nhãn.

Môn thần thông này cũng hấp dẫn ảnh mắt của Kỷ Ninh. Bởi vì trước đó Kỷ Ninh đã tu luyện qua Lôi Thần Chi Nhãn, Lôi Thần Chi Nhãn chỉ có thể coi là căn bản của Lôi Thần Nhãn mà thôi, Lôi Thần Nhãn một khi tu đã luyện thành, một khi thi triển ra thần nhãn, hoàn toàn có thể quan sát thần quỷ U Minh, hết thảy mọi thức trước thần nhãn đều không thể che dấu, ẩn trốn, hơn nữa tu luyện đến mức tận cùng có thể phát ra " Tử Tiêu Thần Lôi", ngay cả thân thể Kim Cương Bất Hoại cũng không dám để Tử Tiêu Thần Lôi bổ trúng!

Đương nhiên cũng giống với phần đông thần thông đỉnh cao, muốn tu luyện cực kỳ khó khăn, có thể phóng xuất ra Tử Tiêu Thần Lôi, cũng là khó càng thêm khó.

Bàn tay Phật quốc.

Đây cũng là một đại thần thông của Phật môn, cũng có thể tu luyện đến cấp độ Chân Thần, nếu như tu luyện đại thành, trong lòng bàn tay sẽ tồn tại một Đại Thế Giới! Một chưởng đánh ra, liền có uy lực của một Đại Thế Giới. Nếu như địch nhân rơi vào chính giữa trong tay, thì khó có thể thoát ra ngoài lòng bàn tay.

Bởi vì này bàn tay có chưa một thế giới to lớn!

Đương nhiên so sánh với Trích Tinh Thủ thì vẫn yếu hơn chút ít, Trích Tinh Thủ tu luyện đến mức tận cùng, có thể đơn giản tiêu diệt một Đại Thế Giới.

"Lục Thiên kiếm trận."

Đây là pháp bảo kiếm trận chính thức.

Như Tiểu Thiên Kiếm trận có thể coi như là pháp bảo kiếm trận, bất quá so sánh với Lục Thiên kiếm trận này thì kém xa, Lục Thiên kiếm trận phức tạp dị thường, cần luyện chế ra một Lục Thiên kiếm đồ phối hợp trọn vẹn chín chín tám mươi mốt chuôi Tiên Kiếm... Uy năng to lớn, trong tam giới trong cũng là kiếm trận đỉnh cấp , bất quá muốn tạo ra Kiếm đồ, nhất định phải có thực lực Đạo Tổ mới được.

Xem đến đây ánh mắt Kỷ Ninh bắt đầu hỗn loạn.

Thần thông có: Bát Cửu Huyền Công, Hậu Nghệ tiễn thuật, Hình Thiên Diệt Thế Phủ, Lô Thi Thân, Lôi Thần Nhãn, Bàn tay Phật quốc, Chúc Long chi nhãn, khoảng tầm chín loại.

Những thứ bí thuật, pháp trận khác có khoảng mười loại.

"Ồ? Vậy mà không có kiếm thuật đơn thuần, đao thuật, tiễn thuật, phủ pháp sách vở." Kỷ Ninh phát hiện điểm này, như Hậu Nghệ tiễn thuật kia thực sự không phải là kiếm thuật đơn thuần, trong đó còn có thần lực phức tạp vận chuyển ảo diệu, cho nên Hậu Nghệ tiễn thuật có thể xem như một loại thần thông! Hình Thiên Diệt Thế Phủ cũng coi như là thần thông.

Nếu như đem thần lực bên trong vận chuyển một cách ảo diệu ra ngoài, Hậu Nghệ tiễn thuật, Hình Thiên Diệt Thế Phủ chỉ sợ cũng để lại tại Thần Tiên cung tầng thứ chín mà thôi.

Tế Điên ở một bên cười tủm tỉm nhìn, hắn nhìn ra, Kỷ Ninh hoàn toàn bị những thứ pháp môn này hấp dẫn.

Như bàn tay Phật quốc, Lôi Thần Nhãn, Bát Cửu Huyền Công, Hậu Nghệ tiễn thuật, Chúc Long chi nhãn, năm thứ này Kỷ Ninh đều mơ tưởng! Một bàn tay ở chính giữa có thể chứa một Đại Thế Giới, một Đại Thế Giới hoàn toàn thuộc về mình, Kỷ Ninh có thể không muốn sao?

Lôi Thần Nhãn, chính mình sớm đã có căn bản là Lôi Thần Chi Nhãn rồi.

Bát Cửu Huyền Công, càng là phải có! Dù sao con đường tu luyện rất khó, có thể tu luyện đến cấp độ Thiên Thần, đã có thể so sánh với Lã Động Tân và rất nhiều tồn tại khác, xem như cường giả bên trong Tam giới. Nếu muốn tiến một bước trở thành Chân Thần đạt tới cấp độ Đại Năng Giả như Tam Thọ đạo nhân thật sự quá khó khăn.

Cho nên tam giới đệ nhất thần thông dưới chân thần: "Bát Cửu Huyền Công" là phải có.

"Sư đệ." Tế Điên mở miệng.

"Nhị sư huynh." Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại.

"Ngươi cũng đã biết, pháp môn Tam Giới trong cung thực sự không phải là ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mỗi đồng môn đều ở tại đây chọn mấy môn mà thôi." Tế Điên nói.

"Ta biết rõ." Kỷ Ninh gật đầu, "Ngân Nguyệt, Khương Quân hai vị sư huynh đều nói với ta rồi."

Bí thuật thần thông Tam Giới trong cung, học trước hai ba dạng, Bồ Đề lão tổ sẽ cấm học tiếp !

"Ừm , đừng ham hố!" Tế Điên gật đầu, "Tại đây bất luận môn thần thông nào tu luyện đến mức tận cùng đều có thể tung hoành tam giới, giả như Lôi Thần Nhãn tu luyện đến mức tận cùng, có thể điều khiển Tử Tiêu Thần Lôi. Cho nên nếu ham hố , mỗi một môn đều tu luyện đều không đến mức tận cùng, cũng chỉ là một kẻ dong nhân (biết mỗi thứ một chút mà không tinh). Mà tinh thông một môn, tu luyện đến mức tận cùng cũng đủ để tung hoành tam giới."

Kỷ Ninh gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này.

Kỷ Ninh cẩn thận nghĩ ngợi.

"Trong cung ta chọn nó." Kỷ Ninh lúc này cầm lên một bản tóm lược, đúng là Bát Cửu Huyền Công!

Thần thông đứng đầu Tam giới chỉ dưới Chân Thần, Kỷ Ninh nhất định muốn chọn!

Tế Điên cười gật đầu: "Tốt, ngươi nhìn khảo nghiệm xem."

"Vâng." Lúc này Kỷ Ninh mở ra tờ thứ nhất của bản tóm lược Bát Cửu Huyền Công, nhìn kỹ nội dung khảo nghiệm, xem xét một hồi Kỷ Ninh liền nhướng mày, cái này nếu so sánh với việc học Chúc Long chi nhãn thì khó hơn không biết bao nhiêu lần rồi, muốn học Chúc Long chi nhãn dù sao cũng chỉ là quét dọn con đường xuống núi mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.

Có thể nói hoa lan là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa lan mang một vẻ đẹp tinh khiết trong trẻo không tỳ vết. Loài hoa này mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều chủng loại khác nhau nhưng đều có một điểm chung là sắc đẹp và sự quyến rũ. Các bí quyết trồng và chăm sóc hoa lan được chia sẻ từ trang Vườn Lan Huyền Vinh chẳng hạn như lan kieu mo ga, phan va thuoc cho lan rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích giúp bạn có một vườn lan tuyệt đẹp.

loading...
DMCA.com Protection Status