Thông tin truyện

Mây che mù mịt biết là đi đâu

Mây che mù mịt biết là đi đâu
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Đầu đề của truyện chính là trong một câu thơ của bài "Tầm ẩn giả bất ngộ" của một nhà thơ Giả Đảo thời Trung Đường.

Mặt Khác, "Vân Thâm" là tên của nhân vật nam chính vì thế nên người đoc cũng có thể hiểu là "Vân Thâm không biết đi đâu".

Bình luận truyện

loading...