Thông tin truyện

Mục thần ký

Mục thần ký
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài.

Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà...

Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái!

Hệ thống tu luyện

+ Bảy đại thần tàng
 • Linh Thai
 • Ngũ Diệu
 • Lục Hợp
 • Thất Tinh
 • Thiên Nhân
 • Sinh Tử
 • Thần Kiều

+ Linh Thể
 • Thanh Long linh thể
 • Bạch Hổ linh thể
 • Chu Tước linh thể
 • Huyền Vũ linh thể
 • Phàm thể
 • Bá thể

Danh sách chương

Quản trị tài chính là tổng hợp các chương trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát tất cả các giao dịch liên quan đến kinh doanh và tài chính như đầu tư, sản phẩm mới, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, tổ chức các sự kiện,…Để hiển rõ hơn các chiến lược tài chính, kế toán này, mời bạn vào trang dân tài chính chẳng hạn như câu hỏi phỏng vấn kế toán, hướng dẫn sử dụng macro trong excel những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

loading...
DMCA.com Protection Status