Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 363: Ngay ở trước mắt, cửa thứ nhất!

Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn đang đợi Cảnh Mộng Hàn có thể trong lúc đó đột phá một tầng tâm cảnh này. Trong lúc đó đột phá cùng người khác nhắc nhở, kết quả đó là hoàn toàn khác nhau, cái này trực tiếp quan hệ đến thành tựu cuối cùng về sau của Cảnh Mộng Hàn!

Nhưng, đến hôm nay Cảnh Mộng Hàn trước sau không có đột phá, Đệ Ngũ Khinh Nhu có cảm giác Sở Dương liên tiếp từ trong tử cảnh giãy dụa cầu sinh, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lúc này mới có cảm mà phát, nhắc nhở hắn một câu.

Nhưng về sau Cảnh Mộng Hàn rõ ràng vẫn do dự như cũ. Vẫn do dự như cũ, lúc này mới làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu thất vọng mà đi.

Nếu là mạnh mẽ đem Cảnh Mộng Hàn bộ dáng này mang vào Thượng Tam Thiên, chỉ sợ cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với phán đoán của Sở Dương cũng là cực kỳ tinh chuẩn! Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu là luận tài trí trí mưu kế sách, so với Sở Dương cao hơn không chỉ một bậc, nếu là luận âm mưu đùa bỡn chính trị, Sở Dương lại trố mắt nhìn theo!

Nhưng có một điểm, Đệ Ngũ Khinh Như là tuyệt đối so ra kém Sở Dương.

Bởi vì Sở Dương không có đường lui, hắn chỉ có thể đi hướng phía trước, chỉ có thể thành công, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục! Cho nên, ở trên chấp nhất đối với thành công, Sở Dương so với Đệ Ngũ Khinh Nhu mạnh hơn một vạn lần!

Hắn đã đem nhân sinh của mình toàn bộ cược ở tại mặt trên! Lúc nào, đều ở trên vách đá vách núi đen đi dây xiếc, thiếu sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục!

Hơn nữa trong tay Sở Dương còn nắm hai đại sát khí, kinh nghiệm một kiếp trước, cùng Cửu Kiếp kiếm!

Đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu vô luận thiên tài như thế nào cùng khó so sánh với.

Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thì không.

Đệ Ngũ Khinh Nhu có đường lui, hơn nữa không chỉ một cái!

Cho nên chênh lệch của Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Sở Dương, tương tự là ở tâm tình! Chính như Cảnh Mộng Hàn đột phá không được tâm tình nhát gan của hắn giống nhau, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tương tự không làm được Sở Dương loại tình trạng này!

Một lần này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đuổi bắt Sở Dương, chỉ là hắn cố gắng thử một lần, nếu Sở Dương đã đào thoát, như vậy tất cả sự tình tiếp sau liền giao cho Cảnh Mộng Hàn cùng Kim Mã Kỵ Sĩ đường. Mà trên tay bản thân Đệ Ngũ Khinh Nhu ngàn đầu vạn tự, sự tình gì đều không rời hắn, cho nên hắn chỉ có thể chạy về tướng phủ chủ trì đại cục chuẩn bị xuất chinh.

Sự tình giống nhau, nếu là xảy ra ở trên người Sở Dương, liền khác nhau thật lớn, Sở Dương tuyệt đối sẽ đuổi giết vạn dặm cũng muốn đem Đệ Ngũ Khinh Nhu chém ở dưới đao!

Bởi vì Sở Dương rõ ràng biết Đệ Ngũ Khinh Nhu không chết, thiên hạ này sẽ rơi ở trong tay hắn! Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn không có nhận biết như vậy.

Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có tự tin, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình, nắm giữ Càn Khôn!

Nếu là để hắn biết trước tiên, toàn bộ cố gắng của mình, tâm huyết cả đời cuối cùng sẽ hủy ở trong tay Sở Dương một việc không thành, hắn cùng sẽ liều lĩnh đuổi giết Sở Dương, nhưng vấn đề ngay tại ở... hắn không biết!

Cảnh Mộng Hàn nhanh chóng thu hồi tâm tình lung tung của mình, không ngừng hạ mệnh lệnh!

Nhưng thẳng đến lúc này hắn vẫn như cũ không phát hiện, bản thân phạm vào một cái sai lầm thật lớn, ở trước cửa thành, hắn chỉ biết là có người giả mạo mình ra cửa bắc thành, sau đó Cảnh Mộng Hàn dưới sự giận dữ, đem quan quân thủ thành kia một cái tát vỗ chết, liền đuổi theo.

Hắn cũng không biết, sự tình ngọc bội của mình!

Lại nói chuyện này cũng thật sự là chỉ cách một tờ giấy, nói thật sự, cho tới bây giờ Cảnh Mộng Hàn vẫn như cũ đang mê hồ, khối ngọc bội kia của bản thân, đến tột cùng là giao cho ai?

Đệ Ngũ Khinh Nhu nói khả năng kia chính là Cửu Kiếp kiếm chủ, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi.

Càng thêm sẽ không đem ngọc bội cùng Sở Diêm Vương liên hệ cùng một chỗ, cho nên... có sơ hở này, thật sự là không thể chỉ trích nặng...

Cái lưới lớn của Kim Mã Kỵ Sĩ đường, từ thành Trung Châu tầng tầng hướng bắc, một đường trải đi qua.

Mà Cảnh Mộng Hàn lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở ngoài bắc Trung Châu một ngàn ba trăm dặm!

Bởi vì nơi này, chính là núi rừng liên miên, hơn nữa, cùng là đường phải qua đi thông Thiết Vân, mặc kệ đi từ nơi nào, đều không trốn thoát! Mà quân đội Đại Triệu có quân đoàn bốn mươi vạn người đang tập kết nơi này!

Núi rừng liên miên mấy ngàn dặm không có bóng người, Sở Diêm Vương thế đem không chỗ che giấu. Nay, đã có Vô Hình Chuẩn truyền thu đến quân đoàn, bốn mươi vạn người đã hành động lên, đem khắp núi rừng phong tòa kín không kẽ hở!

Mà trên thực tế, hôm nay liên miên mấy ngàn dặm núi rừng, cùng đang là lạch trời khó vượt qua nhất trong kế hoạch của Sở Dương! Tình thế bây giờ, Sở Dương tuy rằng chiếm cứ chủ động chạy trốn, nhưng tuyệt không cho phép lạc quan, vẫn như cũ là từng bước nguy cơ, từng bước sinh tử.

Địa phương thảm nhất, chính là trong nước Thiết Vân không ai biết Sở Diêm Vương bây giờ đang gặp phải nguy cơ sinh tử như vậy. Cho nên, Sở Dương bây giờ là tứ cố vô thân, chỉ có thể độc thân chiến đấu hăng hái, lấy sức một người, cùng trên trăm vạn người chu toàn!

Nhưng lại bị thương trí mạng...

Hiện tại, Sở Dương đã muốn trèo qua ngọn núi lớn, một đường ra roi thúc ngựa hướng về quan ải gần nhất thẳng tiến!

Khoảng cách thời gian dịch dung ba canh giờ, còn có không quá một canh giờ!

Nơi này, chính là tòa quan ải đệ nhất bắc Trung Châu. Mặc kệ hắn là như thế nào, cho dù phải xông vào núi rừng liên miên mấy ngàn dặm kia, cùng trước hết phải từ nơi này đi ra ngoài.

Hơn nữa, Sở Dương cũng phải đi vào đến bên trong núi rừng liên miên kia. Bởi vì, trọng thương trên người hắn, cũng phải bổ sung dược liệu. Chỉ trông vào dược lực kiếm linh chứa đựng, tại dưới đường dài đào vong như vậy, sớm hay muộn có một ngày sẽ miệng ăn núi lở.

Đến lúc đó, lại liền là tùy thời đều sẽ ầm ầm ngã xuống, căn bản không cần đợi Kim Mã Kỵ Sĩ đường xuống tay hắn đã hồn hận về trời rồi.

Cho nên, hắn phải ở trong thời gian một canh giờ, dùng thân phận Cảnh Mộng Hàn, lướt qua tòa quan ải nơi này.

Mặc kệ Cảnh Mộng Hồn có ý thức được hay không, nhưng mạo hiểm một lần này, cũng là thế phải làm!

Thớt ngựa phi nhanh, từ trong núi rừng giống như Nộ Long lao ra, một kỵ tuyệt trần, giống như gió lốc đến dưới quan ải. Hắc bào phất phới, gương mặt nghiêm khắc tàn nhẫn, một cỗ khí thế đệ nhất Vương Tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ đường kia, giống như triều dâng kiêu ngạo cuốn ra!

"Mở cửa!". Ngắn ngủn hai chữ, lại giống như là ẩn chứa quyền uy vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ.

Phía trên đầu tường quan ải, tướng lãnh thủ thành vừa muốn nói chuyện, bên cạnh đã có người kinh hô một tiếng: "Cảnh Vương Tọa?".

"Hừ!". Sở Dương hừ lạnh một tiếng, roi ngựa giơ lên không chợt lóe, bốp một tiếng vang giòn, tiếng rung vài dặm, cũng không nói chuyện, liền trầm mặc như vậy, nghiêm khắc ánh mắt nhìn trên người tên cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ đường nơi đo.

"Mở cửa nhanh!". Tên cao thủ Võ Tôn kia vội vàng không ngừng hạ lệnh. Quan quân thủ thành không rõ nguyên cớ, nhưng là biết người bên người mình này là bản thân không thể trêu vào, vội vàng mở cửa thành, cầu treo chậm rãi buông xuống.

Sở Dương lạnh lùng vẫy tay một cái, ý tứ là: xuống dưới!

Sau đó hai chân một kẹp, hắc mã hắc bào, như một khối mây đen bay lên, xông vào quan ải!

Đi vào, lập tức xoay người xuống ngựa, một roi quất ở trên mặt một tên tiểu quan quân trông cửa thành, cả giận nói: "Còn đợi cái gì? Còn không mau đem ngựa dắt đi qua cho ngựa ăn?". Tên quan quân kia ôm mặt, trong mắt bắn ra thần sắc kinh sợ cùng tức giận, người này cũng quá bá đạo chứ? Ngươi mẹ nó ngươi cho là ngươi là Vương Tọa Kim Mã Kỵ Sĩ đường?

Đang nghĩ như vậy, phía trước đã té ngã lưu tinh chạy tới một người, xa xa đã kêu: "Vương Tọa... Vương Tọa... ngài ngài như thế nào đến rồi?". Ta kháo! Thì ra thật sự là Vương Tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ đường? Tên tiểu quan quân kia nhất thời chấn động, ngoan ngoãn dắt ngựa, giống như hầu hạ tổ tông đem thớt ngựa chạy ngàn dậm hầu như đã chạy kiệt sức này chiếu cố lên.

"Ta không đến... chỉ bằng các ngươi cũng có thể đủ ngăn cản được Sở Diêm Vương?". Sở Dương hừ thật mạnh một tiếng, một bên sài bước đi về trước, một bên ngữ khí nòn nóng nói: "Trong vòng mười hơi thở, bổn tọa ở trước cửa phủ thành chủ chờ, toàn bộ người Kim Mã Kỵ Sĩ đường lúc này toàn bộ tập hợp, đến giờ kẻ còn chưa đến, hết thảy xử tử!".

"Vâng!". Vị Võ Tôn này nhất thời cả người một thân mồ hôi lạnh. Hầu như chính là ở trong nháy mắt, đã đem đạo mệnh lệnh này phát ra, ở hắn phía sau tè ra quần vừa mới đến một đám cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ đường, nhất thời hú lên quái dị hướng về bốn phương tám hướng tan tác như ong vỡ tổ, đi xuống thông báo.

Sở Dương sải bước đi về trước, sẵng giọng nói: "Tin tức đều nhận được rồi chứ?".

"Đều nhận được rồi... chỉ là...".

"Không có chỉ là!". Sở Dương quát thấp một tiếng: "Bắt được Sở Diêm Vương, cái gì cùng dễ nói, không bắt được Sở Diêm Vương, ai cũng không trốn thoát tội! Bao gồm ta ở bên trong! Bất cứ chỉ là gì đều không cứu được ngươi! Hiểu chưa?!".

"Vâng! Vương Tọa dạy bảo phải" Vị Võ Tôn này cúi đầu nhận dạy bảo, một bên chạy chậm bước đi theo bộ pháp Sở Diêm Vương sải bước phía trước. Ngập ngừng nói: "Chẳng qua... Vương Tọa ngài...".

"Bốp!". Sở Dương một cái xoay người, hung hăng một cái tát đánh đến trên mặt hắn, lập tức một cái nhéo vạt áo hắn, ánh mắt tàn khốc lạnh lùng nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói: "Cái gì chẳng qua? Từ giờ trở đi, ngươi! Câm miệng! Tất cả hành động, nghe hiệu lệnh của ta!".

"Vâng!". Vị Võ Tôn này trên mặt nóng rát, lại là ngay cả mở miệng một cái cũng không dám, thân hình thẳng tắp. Ngực đã có mồ hôi lạnh thấm đi ra.

Tính tình Vương Tọa hôm nay... thật đúng là khó gặp một lần.

"Không nên trách ta tính tình nóng nảy... thật là sự tình quan trọng!". Thanh âm Sở Dương hòa hoãn một chút, vừa đi vừa nói: "Việc này, tướng gia cực kỳ tức giận, toàn bộ Kim Mã Kỵ Sĩ đường, từ ta trở xuống, không người nào không chịu qua trách phạt! Chỉ có các ngươi những bên ngoài này không bị liên lụy... nếu là còn không biết phúc, bổn tọa không ngại giúp các ngươi tùng tùng da thịt!".

"Vâng!". Vị Võ Tôn này nhất thời nghiêm nghị: Thì ra là thế.

Khi nói chuyện, thành chủ phủ đang nhìn. Thành thủ đại nhân mập mạp đang tè ra quần tiến đến nghênh đón, vừa mới đi đến trước cửa, chợt nghe đến phía trước một tiếng hét lớn lạnh lùng đến cực điểm: "Đứng lại! Lăn trở về!".

Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người hắc bào khuôn mặt lạnh lùng đang giẫm mạnh chân tại chỗ đi tới, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn ở trên người mình, giống như là chim diều thấy được một con thỏ mập mạp.

"Bổn tọa không có bất cứ hứng thú gì nhận các ngươi hàn huyên bái kiến! Một câu cũng không muốn nói, lập tức lăn trở về cho ta!". Ánh mắt Sở Dương hơi dựng, lòng mi dựng thẳng, không kiên nhẫn đến cực điểm nóng nảy quát một tiếng.

Lo lắng mười phần mạnh mẽ bá đạo! Chỉ có người có thể đem sinh tử người trước mắt hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, mới có tư cách phát ra rống to như vậy!

"Phải đi... vâng!". Đại nhân thành thủ béo bị sát khí bạo liệt này sợ tới mức hầu như đương trường tè ra quần, sợ run mạnh cả người, thế chạy tới chưa ngừng, lập tức vội vàng không ngừng xoay người trở về chạy, trọng tâm thân thể lại chuyển không được, nhất thời vặn một cái, tư thế phi thường quái dị vòng một cái kỹ thuật nhảy xoay tròn tuyệt đẹp, bùm ngã sấp xuống, hai cái chân béo lại có thể không thể tưởng tượng xoay thành hình dạng ma hoa.

Nếu là một người gầy xoay lên, có thể còn không đủ kỳ lạ, nhưng tên mập vượt qua hai trăm năm mươi tuyệt nối gần ba trăm cân này lại có thể cùng xoay thành ma hoa...

Thật sự là làm cho người ta sợ hãi than!

Oa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 13 lượt.

Những bí quyết, những kinh nghiệm chia sẻ thực tế để gìn giữ cuộc sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc nhất. Các bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời nay được chia sẻ từ trang web phụ nữ chẳng hạn như 5 xu huong thoi trang vintage van duy tri suc hut bat chap thoi gian, bat mi tuyet chieu quan chong cua 12 nang hoang dao rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại webphunu.com.vn.

loading...
DMCA.com Protection Status