Người cầm quyền

Chương 1172: hình thức phát triển của tỉnh tây xuyên


Mười hai tháng tám, tỉnh Tây Xuyên mở Đại hội cán bộ toàn tỉnh, tham gia hội nghị ngoài người phụ trách các ban ngành trực thuộc tỉnh, còn có các nhân vật số một của chính quyền và Đảng ủy các huyện, thành phố.


Mục đích chính của hội nghị lần này là sắp xếp và bố trí công tác công trình dân sinh nông thôn toàn tỉnh, thời gian trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có triển khai thí điểm công tác ba hạng mục công trình dân sinh ở nhiều huyện, thành phố trong toàn tỉnh, cái gọi là ba hạng mục công trình dân sinh chủ yếu bao gồm ba phương diện: giảm gánh nặng tăng thu nhập, giáo dục bắt buộc, chăm sóc sức khỏe, có liên quan tới lợi ích thiết thực của người dân, chiếm được sự hoan nghênh và tán thưởng của người dân, từ trên xuống dưới trong tỉnh đều khen ngợi không ngớt đối với ba hạng mục công trình dân sinh mà Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

Chủ đề hội nghị lần này khái quát là: xuống cơ sở, đổi tác phong, mang lại điều tốt cho dân sinh, xúc tiến phát triển.

Trên hội nghị, đầu tiên do đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hàn Đông tiến hành sắp xếp bố trí liên quan về trạng thái vận hành 3 hạng mục công trình dân sinh, quy hoạch thống nhất và yêu cầu của Tỉnh ủy, và công tác trọng điểm giai đoạn tiếp theo.

Tiếp sau đó là một số đại biểu của những nơi làm thí điểm lên chia sẻ kinh nghiệm cũng như những điều họ đã làm trong quá trình xúc tiến, phát triển dân sinh nông thôn.

Thành phố Vinh Châu thì chủ yếu chia sẻ đường lối, cách làm nhằm tăng cường sự phát triển của các doanh nghiệp ở xã, thị trấn, xúc tiến nông thôn phát triển càng nhanh càng tốt.

Trên đài chủ tịch, mười ba vị Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên đều đang ngồi, đây là lần kế tiếp từ sau Đại hội Đảng lần trước, lần đầu tiên toàn thể Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy cùng nhau tham sự một hội nghị toàn tỉnh lớn như vậy.

Hội nghị lần này, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên tiến thêm một bước xúc tiến công tác nông thôn, mở ra một lần hội nghị toàn tỉnh có ý nghĩa sâu sắc, trên hội nghị tiến hành làm các quy hoạch và bố trí quan trọng đối với sự phát triển của nông thôn toàn tỉnh Tây Xuyên.

Đặc biệt là ba hạng mục công trình dân sinh do Hàn Đông đề xuất, đã hình thành ảnh hưởng rất lớn ở một số thành phố cấp 3, tuy tạm thời chưa từ trên căn bản thay đổi cục diện phát triển lạc hậu của nông thôn ở các thành phố cấp 3 này. Nhưng tiềm lực phát triển đã dần dần được kích hoạt, hơn nữa mấu chốt nhất là tính tích cực, tính sáng tạo của người dân đã hoàn toàn được kích hoạt, sự nhiệt tình của mọi người tăng cao, không chỉ chăm chỉ cần cù, hơn nữa cũng dưới sự dẫn dắt của chính quyền địa phương, mở mang đầu óc, nghiêm túc cân nhắc đường lối làm sao mới có thể phát triển. Trước đây dù cho chính quyền có cố gắng thế nào, nhưng tính tích cực của người dân không cao, dù chính quyền có sắp xếp các hạng mục, bọn họ đều chẳng muốn phối hợp. Nhưng hiện tại thì đã khác rồi, tính tích cực của người dân đã được kích hoạt, mọi người đều chủ động tìm đường lối phát triển, tầm nhìn cũng bắt đầu được mở rộng, bắt đầu mô phỏng tìm tòi con đường phát triển phù hợp với bản thân mình.

Chính trong bối cảnh này, trải qua đề nghị của Hàn Đông, sự ủng hộ của đại bộ phận Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy mới quyết định mở Đại hội cán bộ toàn tỉnh lần này, mở rộng hạng mục công tác này, thống nhất tư tưởng, toàn diện bố trí trong phạm vi toàn tỉnh, đem nó làm trọng điểm công tác nông thôn trong mấy năm gần đây, là một trong những chỉ tiêu quan trọng để khảo sát cuối năm ở các đơn vị trực thuộc tỉnh, các huyện, thành phố.

Sự phát triển của nông thôn, ngoại trừ sự cố gắng tự thân của các huyện, thành phố, cũng cần sự phối hợp của các ban ngành trong tỉnh. Ủng hộ về tài chính, kỹ thuật, chính sách…đây là hành động lớn mang tính tổng thể của tỉnh, không có bất cứ ban ngành nào ở ngoài cuộc.

Mục đích của hội nghị lần này, chính là khiến các cán bộ từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên biết được sự quyết tâm trong chuyện này của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đề ức độ coi trọng của mọi người, đồng thời cũng là tiến thêm một bước xác định rõ ràng yêu cầu của các phương diện.

Cả chuyện này là do Hàn Đông toàn lực thúc đẩy, còn Phạm Đồng Huy cũng là không có cách gì. Chuyện này vô tình đã hình thành bầu không khí rất lớn, dư luận từ trên xuống dưới trong toàn tỉnh đều đang thảo luận chuyện này, hơn nữa Hàn Đông còn đặc biệt thông qua đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh trực tiếp thu thập cách nhìn và ý kiến của người dân tầng cơ sở về ba hạng mục công trình dân sinh, mời một số nhân sĩ đảng phái dân chủ tham dự giám sát, duy trì và nghe đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh, lại thông qua truyền hình, radio, báo chí…không ngừng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, các vấn đề có thể giải quyết của việc khai thông đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh, khiến cho chuyện này gần như là nổi tiếng nhất tỉnh Tây Xuyên. Có nhiều chỗ chính phủ chấp hành không hiệu quả, còn có người dân tích cực gọi điện thoại tới đường dây nóng, sau đó Hàn Đông đặc biệt trả lời có tính nhắm vào, thông qua bản tin để mọi người cũng thực sự nhận thức được đường dây nóng của Chủ tịch tỉnh không phải được lắp đặt để đùa. Cho nên nhiều người có vấn đề là liền gọi điện, còn các cán bộ cũng ý thức được rằng đã có thêm một công cụ giám sát. Trên nhiều phương diện cũng không dám lớn lối như trước nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đồng Huy ngồi trên đài chủ tịch, tuy không khí của cả hội trường rất nhiệt liệt, nhưng tâm trạng của ông ta lại rất u ám.

Vì thế cục hiện tại hoàn toàn là do Hàn Đông nắm giữ, Bí thư Tỉnh ủy như ông ta cũng chỉ là bất đắc dĩ phối hợp theo thôi.

Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài, việc này, đều là dưới quyết sách thống nhất của Tỉnh ủy mà triển khai, là dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy với trung tâm là Phạm Đồng Huy, nhưng những người biết nội tình đều biết, mấy chuyện này trên thực tế đều quán triệt theo ý chí của Hàn Đông, do Hàn Đông toàn lực thúc đẩy, Phạm Đồng Huy chỉ là bị động đi theo mà thôi.

Nói cách khác, Hàn Đông mới là lãnh đạo trên thực tế.

Nhiều khi, không quan trọng anh ngồi ở vị trí nào, mà quan trọng là anh làm cái gì.

Sau hội nghị, Hàn Đông chia ra tìm mấy Bí thư Thành ủy, Chủ tịch của mấy thành phố tiến hành hội đàm, lắng nghe ý kiến của họ về vấn đề này, rồi đưa ra chỉ thị quan trọng. Hiện tại từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên đều biết thế mạnh của Hàn Đông, Hàn Đông bây giờ hoàn toàn là dang rộng đôi cánh mà làm việc, mọi người cũng không dám vào lúc này mà gây chuyện để bị Hàn Đông nắm thóp trừng trị. Cho nên dù trong lòng có chút không muốn, mọi người cũng đều tận lực dựa theo yêu cầu của tỉnh mà làm tốt các công tác tương quan, đương nhiên có thể có chuyện vặn vẹo hay khoa trương về mặt số liệu thống kê, đây là vấn đề không thể tránh khỏi ở bất cứ thời điểm nào, chỉ có thể từ từ giải quyết.

Thời gian kế tiếp, Hàn Đông lại tiếp tục dẫn những người phụ trách của các ban ngành có liên quan đi xuống cơ sở, vì theo Hàn Đông chỉ có thường xuyên xuống cơ sở, mới có thể thu thập được những thông tin hữu dụng, mới có thể thực sự nắm được những hạng mục mà Ủy ban nhân dân tỉnh thi hành có hiệu lực hay không, có thực sự thi hành hay không. Đồng thời cũng chỉ có thông qua tìm hiểu thực tế mới có thể thực sự tiến hành khảo sát đánh giá ban ngành các cấp một cách chính xác, chứ không phải là chỉ nhìn vào số liệu thống kê mà tiến hành đánh giá phán đoán.

Trong quá trình này, Hàn Đông cũng phát hiện trường hợp bằng mặt không bằng lòng của bộ máy lãnh đạo ở một số nơi, liền không nể tình mà tiến hành phê bình và xử lý một cách nghiêm khắc, có vài vị lãnh đạo huyện vì bị Hàn Đông phát hiện các vấn đề tương đối nghiêm trọng mà bị cách chức, cứ như vậy, cán bộ lãnh đạo ở những nơi khác cũng đều thêm một bước nhận thức được Hàn Đông hiện tại hoàn toàn là đang chơi cứng rắn, cho nên càng thêm cẩn trọng, làm việc thì càng thêm nghiêm túc.

Cùng với đà mở rộng hạng mục công tác này, Hàn Đông đã tạo được uy vọng rất cao ở tỉnh Tây Xuyên, không chỉ các cán bộ vừa kính trọng, vừa e sợ Hàn Đông, hơn nữa người dân còn không ngớt lời khen ngợi Hàn Đông, gọi Hàn Đông là “Chủ tịch tỉnh tốt của chúng ta”. Cách xưng hô này tuy đơn giản, nhưng lại bao hàm sự ủng hộ chân thành của người dân tỉnh Tây Xuyên đối với Hàn Đông.

Bắt đầu từ khi Hàn Đông mở rộng hạng mục công việc này, tuy mới chỉ có khoảng nửa năm, nhưng đã khiến các khu vực nông thôn rộng lớn của tỉnh Tây Xuyên xuất hiện sự biến hóa thực chất, dân chúng cũng thu được những lợi ích thực tế.

Khoảng thời gian nửa năm, các loại thuế nông thôn toàn tỉnh trải qua sự chau chuốt kỹ càng, gánh nặng của người dân cũng giảm đi đáng kể, không chỉ không còn gánh nặng, chính phủ còn có những trợ cấp tương ứng, khiến tính tích cực trong sản xuất kinh doanh của người dân càng được nâng cao hơn nữa.

Khoảng thời gian nửa năm, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng năm mươi trường học hi vọng, trong đó có 13 trường đã hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 9, khi bắt đầu năm học mới. Những trường học hi vọng này, trên cơ bản tập trung ở nông thôn, giúp trẻ em nông thôn thuận tiện rất nhiều trong việc đi học.

Khoảng thời gian nửa năm, toàn tỉnh có 1/3 số huyện bắt đầu mở rộng trạm dịch vụ y tế nông thôn, có chín huyện đã hoàn thành công tác bổ sung thiết bị cho các trạm dịch vụ y tế nông thôn, việc khám bệnh của người dân đã không còn là chuyện khó khăn gì. Những trạm dịch vụ y tế nông thôn này dùng phương thức chính quyền và cá nhân hợp tác mà mở ra, thực hành nhiều tầng giám sát, tận hết khả năng để giảm giá thành, cung cấp cho người dân dịch vụ khám chữa bệnh tiện lợi, rẻ nhất, trực tiếp nhất.

Nhìn số liệu trong tay, trên mặt Hàn Đông lộ nụ cười vui mừng, sự cố gắng công tác trong thời gian qua đích thực là đã đem lại thành tích rất lớn, dân chúng cũng nhận được những lợi ích thực tế to lớn, cái này quan trọng hơn bất cứ thành tích nào. (.

Đương nhiên, có mặt tốt thì cũng có mặt không lạc quan, hoặc có thể nói là phương diện biểu hiện không lạc quan. Khoảng thời gian nửa năm, chi tiêu ngân sách của tỉnh Tây Xuyên đã gia tăng đáng kể, số tiền dùng cho công trình dân sinh tầng cơ sở hiệu quả chậm, trì hoãn nhiều lên, thì tiền dùng cho việc làm ra thành tích mau chóng sẽ càng ít, cho nên từ số liệu thống kê cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên năm nay không được lý tưởng, chỉ xếp hạng 13 trên toàn quốc. Phải biết rằng là một tỉnh thuộc phía tây, dưới tình hình cơ sở tương đối kém, thì sự tăng trưởng này là rất chậm, dù sao cơ số tỉnh Tây Xuyên ít, không cao giống cơ số của các tỉnh phía đông, tốc độ phát triển đương nhiên sẽ không ngừng giảm chậm lại.

Đối với điểm này, Hàn Đông tin chắc chỉ có tính tạm thời, hiện tại tỉnh Tây Xuyên đang tích tụ động năng để phát triển nhanh, một khi sức sống của cơ sở bùng phát, Hàn Đông tin rằng, tốc độ phát triển dù có muốn chậm lại cũng không được. Hơn nữa sự phát triển hiện nay của tỉnh Tây Xuyên đang vận hành theo hướng tốt dần lên, chỉ cần kiên trì phát triển tới, dân chúng không ngừng giàu có, thực lực kinh tế tỉnh Tây Xuyên cũng từng bước được nâng cao.

Cho nên, Hàn Đông kiên định không rời mà thi hành phương châm của chính mình, vì thế mà mấy lần trên Hội nghị thường vụ cùng Phạm Đồng Huy tranh đoạt, nhưng hiển nhiên những vị Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy vây quanh Hàn Đông tương đối nhiều một chút, cho nên đại thế vẫn là được Hàn Đông nắm trong tay.

Hiện tượng này ở Tây Xuyên, cũng thu hút sự chú ý của một số đồng chí lãnh đạo có liên quan ở Trung ương. Cũng dẫn tới thảo luận rộng rãi.

Nhưng toàn bộ tâm tư của Hàn Đông đều đặt trên công việc, bất kể bên ngoài thảo luận, tranh cãi thế nào, trừ khi cần thiết, nếu không Hàn Đông sẽ không tham dự vào.

Hàn Đông tin tưởng, sự thật sẽ chứng minh tất cả, hơn nữa sự thật này sẽ không cách xa quá lâu, vậy thì hiện giờ mình hà tất phải đi tranh giành, biện minh.

Huống hồ còn có không ít nhân sĩ hiểu biết vô cùng ủng hộ hình thức phát triển của tỉnh Tây Xuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như sách nói phật giáo, nguoi than toi chet bay gio o dau Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và ý nghĩa để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập mỗi ngày của quý vị.