Người cầm quyền

Chương 1228: An Bài Mới-Đương nhiên, cũng không nên gấp gáp, nhân sự của thành phố Giang Trung cũng không xác định nhanh như vậy, công việc của tỉnh Tây Xuyên nhất định phải làm tốt, xây dựng lại sau thiên tai chuyện lớn liên quan đến hàng vạn người, giai đoạn hiện tại này đặc biệt quan trọng, đầu tiên phải xây dựng tốt hệ thống, đặc biệt vận dụng quỹ tái thiết sau thiên tai, nhất định phải có cơ chế cân bằng và giám sát, nói cách khác, khó tránh khỏi xuất hiện tình hình tài chính bị lạm dụng thậm chí bị tham ô, mặt khác trị an cũng là một vấn đề...

Ông cụ hôm nay nói rất nhiều, rõ ràng ông rất quan tâm đến công việc của Hàn Đông, bình thường cũng có không ít suy xét.

Hàn Đông gật đầu nói:

-Phương diện sử dụng kinh phí vào gây dựng lại sau thiên tai, cách làm trước mắt là dùng tiền nào vào việc ấy, thu chi rõ ràng, chấp nhận sự giám sát, hiện tại mạng lưới Internet rất phát triển, bởi vậy trong tỉnh đặc biệt đưa vào sử dụng trang web của nhà nước gầy dựng lại sau thiên tai, một là kịp thời truyền đạt tinh thần chính sách của trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; hai là đem các hạng mục đã được phê duyệt cần gầy dựng lại sau thiên tai, chứng thực, nguồn và sử dụng kinh phí đều tiến hành công khai, có thể chấp nhận sự giám sát của toàn thể nhân dân; ba là tăng mạnh giám sát, kiểm toán, và thực hiện nghiêm túc các hệ thống trách nhiệm, tiến hành kiểm toán các cán bộ từ chức của khu vực thiên tai.

-Ừ, quy chế thì tốt, mấu chốt là phải chấp hành tốt, bất luận chính sách gì đều dựa vào người chấp hành đấy, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Tây Xuyên phải tăng mạnh thêm một bước, trong mấy năm nay Trung Ương chưa tiến hành điều chỉnh đối với cán bộ của Tỉnh Tây Xuyên, thừa dịp này giải quyết đi.

Hàn Chính nói, trước đây sở dĩ không tiến hành điều chỉnh cán bộ của Tây Xuyên, chủ yếu là vì bảo đảm tính ổn định của đội ngũ cán bộ tỉnh Tây Xuyên, có sự trợ giúp của Hàn Đông đã nắm giữ rất tốt thế cục của tỉnh Tây Xuyên, hiện tại Hàn đông đã tạo quyền uy trên mọi mặt của tỉnh Tây Xuyên, hơn nữa sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, đương nhiên phải tuyển ra người phát ngôn thích hợp để tiếp tục duy trì thế cục của Tỉnh Tây Xuyên.

Hàn Đông hiện tại cơ bản đã hiểu rõ ý tứ của ông cụ, sở dĩ còn để cho Hồng Tiến Phong lưu lại ở tỉnh Tây Xuyên, và đưa y lên làm Phó bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, là muốn gầy dựng nền móng cho sự phát triển tiếp theo của y, không lâu sau, có thể cho y thuận lợi tiếp nhận chức Chủ tịch tỉnh, nói cách khác Hứa Khải Ba vào thời gian này chắc là sẽ chưa rời khỏi đây, như vậy cũng tốt, Hứa Khải Ba ở tỉnh Tây Xuyên bị hắn áp chế không có quyền nói, dưới tay cũng không có nhân vật nào có cấp quan trọng cứu giúp, để cho y lưu lại trước chiếm đóng vị trí cũng là chuyện tốt.

Trở lại tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông liền chủ trì triệu khai hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ, lần này trên hội nghị, chủ yếu giải quyết hai vấn đề, một là tuyên bố quyết định của Trung Ương, bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi làm Phó bí thư thành phố Thục Đô, Quyền Chủ tịch thành phố, chờ thêm hai tháng Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tuyển cử thông qua là được, hai là thảo luận thông qua tuyển chọn tân Bí thư Thành ủy của thành phố Thục Đô, bởi vì nguyên nhân công việc, Trịnh Như Dân không thể đảm nhiệm Bí thư Thành ủy của thành phố Thục Đô, do Phó chủ tịch tỉnh Mao Tử Ngọc, ủy viên thường vụ tỉnh uỷ, kiêm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Thục Đô, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm này đương nhiên phải báo trung ương phê chuẩn, tuy nhiên tất cả mọi người đều biết chỉ là đi lướt qua sân khấu mà thôi.

Sắc mặt của Trịnh Như Dân xanh mét, vốn y nghĩ đến Hàn Đông trước đây vừa mới đẩy Thẩm Tòng Phi lên chức Chủ tịch thành phố của thành phố Thục Đô, hẳn là tạm thời sẽ không bắt tay động vào thành phố Thục Đô, nhưng không ngờ hắn mới vừa từ Yến Kinh trở về liền lại ra tay với y, y là một ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ vốn được phân công phụ trách công tác của thành phố Thục Đô, ngoài ra cũng không được phân công quản lý công tác các phương diện khác, hiện tại Hàn Đông phân công Mao Tử Ngọc quản lý thành phố Thục Đô, vậy lời nói của y Trịnh Như Dân còn có phân lượng gì trong uỷ viên thường vụ?

Tâm tình của Hứa Khải Ba cũng không tốt, Hàn Đông đây là thế nào? Sao lại lập tức trở nên mạnh mẽ cứng rắn như vậy, cán bộ cấp Thứ trưởng muốn đổi thì đổi liền sao, cũng không biết lần này hắn tham gia cuộc họp cục chính trị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến thái độ của hắn sinh ra biến hóa không nhỏ.

“Xem ra Hàn Đông đang tham gia vào việc tẩy rửa.”

Trong lòng Đỗ Trung Sâm âm thầm suy xét nói, quyền lực của Trịnh Như Dân bị tước đoạt không sai biệt lắm, kế tiếp khả năng sẽ đến lượt y, nhưng y lại không có cách nào ứng phó, chỉ có thể chờ một đao của Hàn Đông chặt xuống.

-Các đồng chí, trước mặt chính là thời kỳ mấu chốt đi sâu triển khai công tác trùng tu lại tỉnh Tây Xuyên sau thiên tai, hy vọng các đồng chí đặt tư tưởng, hành động thống nhất vào công việc chủ yếu của hạng mục này, sâu sắc hiểu được tinh thần của Trung Ương, tích cực quán triệt thực hiện chính sách của Trung Ương, Tỉnh ủy tăng cường đội ngũ cán bộ xây dựng cũng xuất phát từ điểm này, chỉ có một đội ngũ cán bộ mạnh mẽ, mới có thể vững chắc công tác, thực sự phục vụ vì nhân dân.

Đối với quyết định của tỉnh Tây Xuyên, Trung Ương rất nhanh đã đưa ra ý kiến phúc đáp, đồng ý để Mao Tử Ngọc đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Thục Đô.

Ngày mười Tháng mười lễ quốc khánh vừa chưa qua được bao lâu, Tỉnh ủy Tây Xuyên lại điều chỉnh nhân sự của thành phố châu, trong đó Tả Nhất Sơn chức phó bí thư thành phố Phù Thành thay thế cho Chủ tịch thành phố Phù thành, Trần Dân Tuyển đảm nhiệm Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy rõ ràng là cấp giám đốc sở, Nguyên Á Văn đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Cách Dương, Lâm Phương Tri Chủ tịch thành phố Cách Dương.

Đầu tháng mười hai, Phó trưởng ban tổ chức trung ương Ma Khiết Tuệ suất đội đi vào tỉnh Tây Xuyên, tiến hành khảo sát cán bộ tỉnh Tây Xuyên.

Cuối tháng, Ma Khiết Tuệ lại đi vào tỉnh Tây Xuyên, tuyên bố quyết định của Trung Ương về điều chỉnh cán bộ tỉnh Tây Xuyên.

Hồng Tiến Phong đảm nhiệm Phó bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, rõ ràng là cấp Bộ trưởng.

Chu Thanh Hi đảm nhiệm ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Tỉnh uỷ Tây Xuyên.

Chu Khải Kiệt đảm nhiệm ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Xuyên.

Lý Trạch Phong đảm nhiệm ủy viên thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh ủy Tây Xuyên.

Sau đó Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự họp hội nghị thường uỷ, tuyển Hách Nhận Quốc làm Phó chủ tịch tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hàng loạt thay đổi này, cường độ điều chỉnh rất lớn, hơn nữa mọi người trước đây là hoàn toàn không có dự liệu, đồng thời một số người mới vừa lên chức, tất cả đều là người một phía của Hàn Đông.

Vì thế tất cả mọi người đều hiểu, đây chính là bút tích xuất phát từ Hàn Đông, hắn làm độc đoán như vậy, hoàn toàn là muốn nắm giữ tỉnh Tây Xuyên trong tay mình.

Hàng loạt người của Hàn Đông đương nhiên là vui vẻ nhất, trải qua nửa năm điều chỉnh nhân sự này, từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên, có rất nhiều cán bộ là thân tín của Hàn Đông, trong đó rất nhiều người đều đã từng trải qua sự tình cùng Hàn Đông, hiện giờ đã thành lực lượng trung kiên của tỉnh Tây Xuyên, các điều tuyến khu vực của tỉnh Tây Xuyên, đều phát huy tác dụng rất trọng yếu.

Những người này sở dĩ có thể thăng cấp nhanh như vậy, đương nhiên có quan hệ mật thiết với Hàn Đông, bằng không ở tỉnh Tây Xuyên nhiều cán bộ, dựa vào cái gì mà đề bạt đến lượt bọn họ.

Đối với hàng loạt động tác này của Hàn Đông, Hứa Khải Ba cũng không có biện pháp nào khác, thậm chí ngay cả nói đều không nói được, chỉ lặng lẽ làm việc.

Trên thực tế y cũng không phải là không có lời oán hận, chỉ có điều hiện ở phía trên đã hoàn toàn bỏ rơi tỉnh Tây Xuyên, y bây giờ đang ở tỉnh Tây Xuyên làm hoà thượng khua chuông sống qua ngày mà thôi, đương nhiên khua chuông cũng phải khua cho tốt, dẫu sao quan hệ đến việc y sau này dời tỉnh Tây Xuyên đi chỗ nào.

Tháng một năm 2009 thoáng đã tới, ngày 5 tháng 3, hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ hai kỳ 11 mời dự họp, Nghiêm Gia Vân làm báo cáo công tác chính phủ, trong năm 2009 chính phủ đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu là đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định nhanh chóng như là dòng chính, trù tính chung chiếu cố trọng điểm nổi bật, thực thi mọi mặt kế hoạch để thúc đẩy kinh tế ổn định và phát triển nhanh chóng. Sau đó trung ương đảng, nội các Chính phủ tuyên bố ý kiến về việc đi sâu hơn cải cách hệ thống y tế và sức khoẻ, đưa ra mục tiêu lâu dài thiết thực giảm nhẹ xem bệnh khó, các biện pháp cải cách năm hạng mục trọng điểm khám bệnh đắt tiền đồng thời thiết lập và cải thiện đảm bảo hệ thống y tế cơ bản được bao phủ khắp cư dân đô thị và nông thôn.

Trong cuộc họp chính trị của tháng tư. Trên hội nghị của cục, cả nước tiến hành sắp xếp công tác thí điểm bảo hiểm xã hội hưu trí nông thôn kiểu mới, dự kiến năm trong 2009, 10% các quận trong cả nước tiến hành thí điểm bảo hiểm xã hội hưu trí nông thôn kiểu mới, về sau từng bước mở rộng thí điểm, đến tước năm 2020 cơ bản toàn bộ được bao trùm. Mà dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, tỉnh Tây Xuyên nhất định phải đẩy nhanh phương diện công tác này, lựa tám thành phố làm thí điểm, yêu cầu trong vòng năm năm từng bước đẩy ra toàn tỉnh, Hàn Đông chỉ ra đây là một khía cạnh quan trọng của lợi ích dân sinh, rất có ý nghĩa quan trọng đối với đông đảo nông dân nông thôn của tỉnh Tây Xuyên, xem nó như một phần quan trọng gầy dựng lại sau thiên tai để thực hiện .

Ngày tám tháng năm, Hàn Đông chủ trì mời dự họp hội nghị mở rộng ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ, truyền đạt đầy đủ tinh thần văn kiện của nội các Chính phủ, nghiên cứu triển khai toàn tỉnh thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề xuất thiết thực làm giảm bớt hiệu quả các khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, tăng cường hỗ trợ tài chính và thuế vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy điều chỉnh kết cấu và tiến bộ kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ và thúc đẩy sáu biện pháp mở rộng doanh ngiệp vừa và nhỏ.

Hàng loạt biện pháp này, cho thấy phúc lợi dân sinh ở tỉnh Tây Xuyên, quyết tâm và chủ động làm chuyện thực tế, đài truyền hình trung ương, nhật báo Trung Hoa và truyền thông cả nước đều đưa tin tương ứng, chỉ ra tỉnh Tây Xuyên đem công việc nhân sinh và gầy dựng lại sau thiên tai tiến hành cùng một lúc là đưa ra một con đường dân sinh có chỗ đặc sắc.

Phàm là người có tâm, sẽ chú ý tới, trong khoảng thời gian này tin tức của tỉnh Tây Xuyên tương đối nhiều, hơn nữa độ xuất hiện bên ngoài của Hàn Đông cũng nhiều hơn so với thời gian trước.

Cùng lúc đó, tin tức của thành phố Giang Trung cách với Tỉnh Tây Xuyên cũng không ngừng truyền đến, còn có lời đồn, trong đó điểm chủ yếu nhất chính là kinh tế của Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung Dương Bộ Hầu có vấn đề, nhưng Dương Bộ Hầu thường ngày hay nói phách, dường như xem ra cũng không có vấn đề gì.

Đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc toàn tỉnh của cuối tháng năm, Phó bí thư tỉnh ủy Hồng Tiến Phong được chọn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Hồng Tiến Phong vốn là là Phó bí thư tỉnh ủy, hơn nữa lại thêm chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sức ảnh hưởng trong tỉnh đương nhiên sẽ mạnh thêm một bước, thậm chí có địa vị ngang bằng Chủ tịch tỉnh Hứa Khải Ba.

-Bí thư Hàn, Trung Ương chẳng phải là có sắp xếp mới công việc của anh sao?

Hồng Tiến Phong ngồi ở văn phòng của Hàn Đông, cũng không biết khi nào thì bắt đầu gọi Hàn Đông bằng giọng điệu tôn kính như vậy, Hàn Đông đã sửa vài lần nhưng không có tác dụng gì đành mặc kệ.

Nghe xong lời nói của Hồng Tiến Phong, Hàn Đông khẽ mỉm cười, xem ra Hồng Tiến Phong trong hàng loạt biến động của tỉnh tây Xuyên đã có cảm giác gì đó, theo tình hình Hàn Đông biết, ngày tháng Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung cũng không còn nhiều nữa, như vậy hắn cũng hẳn là rất nhanh sẽ dời khỏi tỉnh Tây Xuyên.

Ở Trung Hoa, tin tức cũng là có tính phát triển rất mạnh, bất kể là lên chức hay là điều tra, cũng đều thể hiện trên tin tức, trong khoảng thời gian này tin tức liên quan đến hắn và tỉnh Tây Xuyên rất nhiều, trên thực tế cũng là vì hắn chuẩn bị đưa ra bước đệm kế tiếp. Dù sao dựa theo lệ thường, chức Bí thư Thành ủy của thành phố Giang Trung do Uỷ viên cục chính trị kiêm nhiệm đấy, mà hắn chỉ là Ủy viên dự khuyết, chưa đủ tư cách.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cẩm nang kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc cây trồng, từ cây công nghiệp đến rau quả nông nghiệp và các loại cây cảnh, cây thuốc quý. Tất cả đều có trên trang Hạt giống gia đình chẳng hạn như hoa hong alexandra kent rose, cay bao thanh thien chắc chắn những kiến thức và kỹ thuật trên sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc làm vườn và chăm sóc cây cảnh.