Người cầm quyền

Chương 1294: Bước đầu của Hàn Đông


Trương Cát Học mặc dù không phải là người của thành phố Minh Châu, nhưng lại là cán bộ sinh trưởng và lớn lên ở thành phố Minh Châu, anh ta từng công tác doanh nghiệp nhà nước của quận huyện thuộc thành phố Minh Châu, từ nhân viên kỹ thuật từng bước từng bước đi lên lãnh đạo doanh nghiệp, sau này gia nhập vào đoàn ủy thành phố, đảm nhiệm qua Phó bí thư, Bí thư đoàn Thành ủy, sau đấy đến quận huyện đảm nhân quyền Chủ tịch quận, Chủ tịch quận, Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, Bí thư, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố, Chủ tịch thành phố.

Thời gian anh ta phát triển nhanh nhất, chính là lúc Long Chính Bang ở thành phố Minh Châu, trong lúc chủ chính tại Trung ương, sau đó Long Chính Bang đi xuống rồi, xu thế phát triển chậm lại của anh ta được thể hiện rõ nét, nếu không như vậy, anh ta sớm lên làm Bí thư một tỉnh, thậm chí còn có khả năng trong đại hội năm nay lại tiến thêm một bước nữa, cũng không ở thành phố Minh Châu làm cả hai kỳ Chủ tịch thành phố. Vốn dĩ anh ta là có kế hoạch ngầm đợi Cừu Tường Trác rời xa vị trí, anh ta liền thay thế bổ sung vào, và tháng 10 năm nay còn nhảy một bước xa, ai biết được lần này Cổ Thần Dương và Hàn gia bắt tay, làm một trận lớn, đưa Cừu Tường Trác điều đi trước, sau đó thì đưa Hàn Đông lại, dựa vào thế phát triển của Hàn Đông, anh ta nghĩ ở thành phố Minh Châu thực hiên lý tưởng một bước phát triển lớn, trên cơ bản không có hy vọng, bởi vậy trong lòng có chút không vui

Chính bởi vì như vậy, Trương Cát Học không thể thật lòng phối hợp công tác Hàn Đông, huống chi anh ta còn là người phía Long Chính Bang, bây giờ lực lượng người phía Long Chính Bang chịu áp lực rất lớn, làm người phía Long Chính Bang, anh ta cũng muốn ở thành phố Minh Châu giơ cao ngọn cờ chống đối, dù sao thành phố Minh Châu là điểm khởi đầu của Long Chính Bang, hiện tại bỗng nhiên bị Hàn Đông làm chủ, cái này đối với người phía Long Chính Bang mà nói, là một việc khó có thể chịu đựng được.

Đại hội cán bộ kết thúc, buổi trưa liền đi nhà khách Thành ủy ăn cơm, khách và chủ nói chuyện vui vẻ, đương nhiên nhìn không ra dấu vết cạnh tranh lẫn nhau.

Ăn cơm xong, ở nhà khách nghỉ ngơi một giờ. Chu Lê Minh liền quay trở về thành phố Yến KInh.

Buổi chiều hai giờ, Hàn Đông liền ở trong phòng hội nghị Thành ủy mở cuộc họp ủy viên thường vụ Thành ủy, sáng ngày hôm nay cùng các vị ủy viên thường vụ vội vàng gặp mặt một lần, nhưng chỉ gặp mặt một lần mà thôi, lần này họp gặp mặt, một là tăng thêm ấn tượng, hai là nói một chút công việc của nhau, cũng để Hàn Đông có thể đối với nhận thức các công tác của toàn thành phố tiến thêm một bước.

Thành phố Minh Châu tổng cộng có 13 vị ủy viên thường vụ Thành ủy. Trước đó Hàn Đông đương nhiên cũng có tìm hiểu nhất định. Nhưng cũng không nắm rõ cụ thể, vốn là một chuỗi ấn tượng ký tự lý lịch hình thành ấn tượng, hiện tại lại trở nên càng tươi mới hơn.

Trương Cát Học giới thiệu cho Hàn Đông các vị đang ngồi.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Tường Bắc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Hầu Đại Trung hai người này mặc dù không phải ủy viên thường vụ Thành ủy, nhưng cũng được liệt vào hội ủy viên thường vụ Thành ủy. Hơn nữa bọn họ là cán bộ cấp Bộ trưởng, cho nên Trương Cát Học giới thiệu hai vị này trước. Sau đó Trương Cát Học liền theo thứ tự giới thiệu ủy viên thường vụ Thành ủy khác, trình tự giới thiệu lần này, đương nhiên là căn cứ theo xếp hạng ở ủy viên thường vụ Thành ủy của bọn họ.

Phó bí thư Thành ủy Ân Hiểu Quang, phân quản duy trì ổn định xã hội, công tác xây dựng tinh thần văn minh và công tác giáo dục Đảng ủy vệ sinh môi trường thành phố, công tác khoa học kỹ thuật thanh phố cuả Đảng ủy, công tác xã hội Đảng ủy, tổng cục lao động Công đoàn thành phố, thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; công tác xây dựng quản lý Đảng; liên hệ hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Đảng, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dương Dịch Ba, phụ trách tác phong trong sạch của Đảng và phản công tác

Phó chủ tịch thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ, phân công quản lý phát triển, cải cách, công tác tài chính.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Lý Hy Tường, phụ trách tuyên truyền, lý luận, tin tức, văn hóa, công tác xây dựng tinh thần văn minh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vương Ấu Lân, phụ trách tổ chức, cán bộ, công tác nhân tài; phân công quản lý cán bộ lão thành, công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ; công tác biên chế cơ cấu quản lý.

Bí thư Đảng ủy Thành Công an ủy Chu Bảo Hoằng, phụ trách công việc hành chính pháp luật; phân công quản lý phòng bị và xử lý các về tôn giáo, “tam nông”, công tác hội nghị liên tịch thông tin đối ngoại, quản lý giữ gìn ổn định xã hội; liên hệ bộ đội đồn trú.

Chủ tịch Công đoàn thành phố Lâm Hải, phụ trách công tác công đoàn.

Phó chủ tịch Sa Tuấn Huân, phân công quản lý công tác xây dựng giao thông thành phố, công tác thông tin hóa kinh tế thành phố, Ủy ban Quản lý Tài sản nhà nước.

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thành ủy Trần Hiệu Chân, phụ trách công tác Mặt trận Tổ quốc, quản lý đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, kiều bào, Đảng phái dân chủ, hội liên hiệp công thương.

Trưởng ban thư ký Thành ủy Trương Minh Cao, phân công quản lý thông tin đối ngoại, lịch sử Đảng, hồ sơ, bảo mật, công tác cố vấn chính sách và công tác giao lưu hợp tác Đảng ủy thành phố, công tác cơ quan các cấp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ quản lý xử lý Đảng, văn phòng Thành ủy, phòng nghiên cứu công tác Thành ủy.

Tư lệnh viên quân khu cảnh bị thành phố Dương Chấn.

Đợi sau khi Trương Cát Học giới thiệu xong, những ủy viên thường vụ Thành ủy đều phát biểu, dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, mỗi người đều chỉ có thời gian 5 phút phát biểu, đây chính là yêu cầu bọn họ chỉ nói công việc quan trọng chủ yếu, những cái vô nghĩa và lời nói khách sáo phải ít nói đi.

Điểm này, khiến mọi người cảm thấy Hàn Đông có chút mạnh mẽ, có điều rất nhiều người đang ngồi đây biết thời gian trước khi Hàn Đông đến đây, đều tiến hành đào sâu bới móc hoàn cảnh trước đây Hàn Đông đã trải qua, biết Hàn Đông trước sau như một đều là người rất mạnh mẽ, cho nên mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt đều không biểu hiện gì.

Đợi mọi người phát biểu xong, Hàn Đông lại làm lời tổng kết, đưa ra vài yêu cầu, một là phát huy tính tập trung dân chủ, hai là muốn các hạng mục công tác làm đúng phận sự nhiệm vụ, ba là muốn làm trong sạch xây dựng bộ máy chính trị.

Bởi vì Hàn Đông mới đến lần đầu, mặc dù trước đây cũng thông qua các con đường tìm hiểu thành phố Minh Châu, nhưng cũng không đi sâu vào trong đó, cho nên bây giờ chỉ là nói sơ lược mà thôi, mà không nói đến công việc cụ thể.

Sau khi tan họp về, Hàn Đông liền trở về văn phòng xử lý văn kiện. Mà Lý Minh Bác cũng cùng điều đến thành phố Minh Châu, tạm thời làm thư ký của Hàn Đông, anh ta mặc dù trước đây không có kinh nghiệm là bao, nhưng đi vào con đường này cũng được một thời gian rồi, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên cũng học được không ít điều, đến như hôm nay có thể nói là anh ta đã hoàn toàn thích ứng với mọi việc trong chốn quan trường.

Rất nhanh, ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban thư ký Thành Ủy Trương Minh Cao đến văn phòng của Hàn Đông, anh ta chủ yếu là đến xin chỉ thị chọn người làm thư ký cho hàn Đông và sắp xếp các mặt cuộc sống.

Lý Minh Bác đã là cán bộ cấp Cục trưởng, đương nhiên có thể đảm nhiệm thư ký của Hàn Đông, có điều Trương Minh Cao tìm hiểu tình hình trước đây Lý Minh Bác ở thành phố Giang Trung, biết Hàn Đông có thể không phân công anh ta làm nhiệm vụ thư ký, cho nên cần phải có sắp xếp khác.

Nghe xin chỉ thị của Trương Minh Cao, Hàn Đông nói:

- Ứng cử viên làm thư ký, thì chọn có kinh nghiệm công tác nhất định, đầu óc linh hoạt, tốt nhất là từng có kinh nghiệm công tác ở cơ sở.

Đối với nhân viên công tác bên minh, Hàn Đông đều thích dùng người có kinh nghiệm công tác cơ sở, Hàn Đông nhận thấy, chỉ có trải qua làm ở cơ sở, mới có chính thức hiểu rõ tình hình các tầng lớp, mới có thể hiểu rõ tình trạng và yêu cầu của dân chúng.

Cán bộ như vậy bồi dưỡng tốt rồi, tương lai chính là một cán bộ tốt hiểu việc, đây chính là nguyên tắc và tiêu chuẩn mà Hàn Đông dùng người, mặc dù không có ý đề xuất ra, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn là như vậy.

Trương Minh Cao trước đó đều đã có một vài người ứng tuyển, bây giờ nghe Hàn Đông đưa ra yêu cầu cụ thể, liền đề cử ra 4 người, cũng đem tình hình của mấy người này giới thiệu tỉ mỉ một hồi.

Bởi vì Hàn Đông mới đến nhận chức Bí thư. Khẳng định phải chọn nhân viên công tác bên mình. Cho nên trước đó đã có vài người đến đặt chuyện với anh ta, những người này, ít nhiều đều là có bối cảnh, về phần Hàn Đông dùng ai, đối với Trương Minh Cao mà nói, đều giống nhau. Ít nhất sắp xếp người bên Hàn Đông một người phải được tính là người của mình. Hơn nữa về phần người này có được sự thừa nhận của Hàn Đông hay không, thật sự trở thành tâm phúc của Hàn Đông hay không, vậy chính là tạo hóa của chính anh ta.

Trong số mấy người Trương Minh Cao đề cử, tổng cộng có 2 người là cán bộ cấp Cục trưởng, đều công tác qua ở cơ sở quận huyện. Hơn nữa tuổi đều hơn ba mươi.

Từ điểm này mà nói, Trương Minh Cao trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, đối với cái này Hàn Đông tương đối hài lòng.

Trương Minh cao con người này Hàn Đông cũng biết, anh ta có thể làm Trưởng ban thư ký, cùng với Cừu Tường Trác quan hệ không tồi, nhưng năng lực công việc cũng có, vốn dĩ là người đứng đầu quận huyện, làm nên thành tích không tồi. Đây cũng là một trong các nguyên do mà Cừu Tường Trác dùng anh ta.

Bây giờ Hàn Đông đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Minh Châu. Vấn đề hàng đầu đương nhiên là quan hệ nhân sự thuận lợi, cái này đặc biệt quan trọng, bởi vì bất cứ việc gì đều là do người làm ra, nếu như chính sách, quan niệm của Hàn Đông, không được chấp hành tốt, vậy thì tất cả đều không tốt.

Thành phố Minh Châu từ trên xuống dưới, có quá nhiều người là được Long Chính Bang đặc biệt đề bạt lên, rắc rối khó gỡ, Hàn Đông muốn nắm trong tay vấn đề nhân sự, còn có khó khăn rất lớn. Nhưng Hàn Đông cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Long Chính Bang đã về hưu gần 10 năm rồi, mà Cổ Thần Dương trong thời kỳ nhận chức 10 năm đấy, làm được rất nhiều việc, bây giờ lại cùng Hàn gia hợp tác, những cái này đều là nơi khởi nguồn sức mạnh lớn.

Huống chi, cán bộ thành phố Minh Châu từ trên xuống dưới, cũng không phải là ngốc, đương nhiên hiểu rõ bây giờ hoàn cảnh người phía Long Chính Bang lâm vào, bọn họ khẳng định sẽ có lựa chọn mới.

Mà điều Hàn Đông bây giờ cần làm là ổn định trật tự, từng bước dùng người cho tốt, đầu tiên đương nhiên là xuống tay từ cán bộ Thành ủy - Ủy ban nhân dân cấp 1. Đây là đường lối có hiệu quả nhất, điều chỉnh một số cán bộ, thì sẽ dẫn đến một mảng cán bộ lớn, thu ba bỏ hai, thì có thể làm nên cục diện rồi.

Trưởng ban thư ký Thành ủy làm đại quản gia của Thành ủy, mặc dù quyền lực bản thân ở trong Thành ủy xếp hạng gần cuối, nhưng bởi vì quan hệ rất gần với Bí thư Thành ủy, cho nên vô cùng quan trọng. Hàn Đông trước đó đã nghĩ qua rồi, tên Trương Minh Cao này tạm thời quan sát một thời gian, nếu như anh không thể nhanh chóng chuyển biến thái độ, vậy thì phải thay người, điểm này quả cũng có một chút điều kiện thuận lợi, bởi vì kỳ này bộ máy Đảng ủy thành phố Minh Châu chính là năm thứ năm, mà Đại hội Đảng của thành phố Minh Châu bình thường đều là cuối năm mở, bây giờ vẫn còn thời gian khoảng nửa năm, Hàn Đông có thời gian đầy đủ quan sát cân nhắc bộ máy thành ủy - Ủy ban nhân dân, đến lúc đó có thể đồng loạt cùng giải quyết vào cuối năm.

Dựa theo cách nghĩ của Hàn Đông, cuối năm nay, cán bộ các cấp thành phố sẽ bị điều chỉnh gần hết, đây là bước đầu tiên, năm sau bắt đầu tiến hành bước thứ hai, tức là đối với cán bộ quận huyện toàn thành phố tiến hành điều chỉnh, đồng thời triển khai bước thứ ba.

- Ừ, những người này đều rất tốt, anh dẫn tất cả bọn họ cùng đến đây gặp mặt một chút.

Hàn Đông mỉm cười nói.

Nghe Hàn Đông nói xong, Trương Minh Cao ngẩn người ra, anh ta không ngờ Hàn Đông lại dùng phương thức này chọn thư ký, có điều lời của lãnh đạo chính là chỉ thị, anh ta lập tức đứng lên, đi ra ngoài gọi điện thoại gọi 4 đồng chí đến, nói:

- Vừa rồi tôi mới báo cáo một chút cho Bí thư, các anh đều là đồng chí ưu tú của Thành ủy, tôi cũng giới thiệu tỉ mỉ cho Bí thư Hàn, đợi chút Bí thư Hàn sẽ đích thân gặp các anh, các anh không cần lo lắng, chỉ cần biểu hiện mình chân thật nhất là được rồi…

Lại dặn dò vài sự việc cần chú ý, Trương Minh Cao liền đưa mấy người này vào văn phòng của Hàn Đông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Vườn kỹ niệm là nơi chia sẻ những Kỷ Niệm, Thủ Thuật, Mẹo Vặt & Cuộc Sống giúp mọi người nhìn nhận rõ hơn về những gì đã qua và những vấn đề trong cuộc sống. Mời bạn xem một số bài hay trên trang Vườn kỹ niệm chẳng hạn như cach chia se may in qua mang lan win 7, first name la gi rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại vuonkyniem.com.