Người cầm quyền

Chương 1302: Động tác rất nhanh


So sánh quận Thanh Phổ và quận Phong Nhàn hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau. Rõ ràng hai quận này hình thành sự đối lập. Bởi vậy Hàn Đông càng bất mãn hơn đối với công tác quận Thanh Phổ. Trong lòng Hàn Đông, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Minh này tất nhiên đã không thể dùng được nữa. Không chỉ có Bí thư Đảng ủy thị trấn An Minh không thể dùng, thậm chí bộ máy quận Thanh Phổ cũng nên chỉnh đốn lại một chút mới được.

- Mức độ công tác của bộ máy quận Thanh Phổ cần phải tiến hành đẩy mạnh thêm một bước.

Phó chủ tịch thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ thở dài nói. Anh ta nhìn ra được Hàn Đông không hài lòng đối với tình hình ở quận Thanh Phổ. Hiện tại tiếng cảm thán này, trên thực tế là nói ra dự định trong lòng Hàn Đông, cũng coi như là một hành vi lấy lòng đối với Hàn Đông.

- Bí thư Hàn, tôi đề nghị nên tiến hành điều chỉnh thích hợp đối với bộ máy của quận Thanh Phổ. Bản thân cơ sở phát triển kinh tế của quận Thanh Phổ đã không tốt. Nếu thật sự không đẩy mạnh tiến lên, sự chênh lệch của quận này so với những quận khác sẽ càng lúc càng lớn.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Ừ, đồng chí Thiếu Vũ nói đúng. Chuyện này có thể nên cân nhắc một chút.

Đồng thời trong lòng Hàn Đông đã có quyết định. Có thể điều Phó chủ tịch thường trực quận Phong Nhàn, Vương Đới Ân đến quận Thanh Phổ. Công tác của Vương Đới Ân tương đối cụ thể, lại rất coi trọng và cũng có kinh nghiệm đối với xây dựng nông thôn mới. Để anh ta tới đây đảm nhiệm chức Chủ tịch quận, có thể mau chóng giải quyết vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng nông thôn mới ở quận Thanh Phổ hiện nay.

Từ lúc nhậm chức tới nay, Hàn Đông vẫn chưa hề điều chỉnh nhân sự. Chủ yếu bởi vì Hàn Đông cần tìm hiểu rõ tình huống trước. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Chỉ có tìm hiểu được đầy đủ tình huống cụ thể, mới có thể đưa ra biện pháp cải tiến, mới có thể vừa ra tay đã nhắm đúng vào chỗ then chốt.

Nhưng chuyện của quận Thanh Phổ lần này đã khiến Hàn Đông hạ quyết tâm. Người nên xử lý thì phải xử lý, nên điều chỉnh thì phải điều chỉnh.

Trưởng ban thư ký Trương Minh Cao tất nhiên hiểu rõ ý của Hàn Đông. Nếu Đồ Thiếu Vũ đã biểu lộ thái độ, ông ta cũng không thể tụt lại phía sau. Biểu thị thái độ lúc này hẳn phải là điều chỉnh bộ máy quận Thanh Phổ, tăng cao lực chiến đấu cho quận Thanh Phổ.

Đối với thái độ của hai người kia, Hàn Đông vẫn tương đối hài lòng. Bởi vì từ khi mới bắt đầu, Hàn Đông dẫn bọn họ đi theo thị sát công tác, thật ra cũng hi vọng thông qua ảnh hưởng của mình bất tri bất giác khiến bọn họ có chút ủng hộ trên phương diện công việc.

Hiện tại xem ra đã đạt được mục đích này, cho nên Hàn Đông cảm thấy vô cùng cao hứng.

Bởi vì nhìn thấy tình huống không được lạc quan, cho nên từ quận Thanh Phổ trở về nội thành tâm tình Hàn Đông có phần nặng nề. Buổi tối hôm đó. Đài truyền hình thành phố Minh châu tiến hành đưa tin về tình hình Hàn Đông thị sát quận Phong Nhàn, quận Thanh Phổ. Đồng thời nhấn mạnh báo cáo hình thức Tân Nguyệt mà Hàn Đông đưa ra, tiến hành phân tích trọng điệm nội dung chính trong bài phát biểu của Hàn Đông, vạch ra đây là phương hướng chỉ đạo của Thành ủy trong giai đoạn phát triển đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Đông suy tính một hồi mới gọi Lý Minh Bác tới. Sau khi mời anh ta ngồi xuống, hắn nói:

- Tình hình đi xuống Phong Nhàn và Thanh Phổ ngày hôm qua, anh cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đối với tình hình ở hai quận này, kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới ở thành phố ta, anh có ý kiến gì không?

Ngày hôm qua Lý Minh Bác vẫn luôn suy ngẫm về vấn đề này. Anh ta hiểu rất rõ về vị trí của mình. Cho nên bình thường anh ta đều sẽ suy nghĩ theo mạch suy nghĩ của Hàn Đông nhiều hơn một ít, nghĩ sâu một ít.

- Bí thư Hàn, tôi đã nghiên cứu một chút về tình hình phát triển nông nghiệp của thành phố ta trong mấy năm qua. Có thể nói, mấy năm qua, sản xuất nông nghiệp ở thành phố ta đã thu được bước tiến trọng đại. Cải cách nông thôn đã có một bước tiến mới. Nông dân tăng thu nhập đã đạt được một vài thành tích. Một là sản xuất nông nghiệp đã duy trì sự phát triển ổn định. Hai là chứng thực chính sách làm mạnh nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp đã có đột phá mới. Ba là mức độ xây dựng phương tiện cơ sở nông nghiệp đang không ngừng gia tăng. Bốn là huấn luyện khoa học kỹ thuật nông nghiệp tới người nông dân và các hộ đã được đẩy mạnh một cách toàn diện. Năm là việc giám thị chất lượng an toàn của sản phẩm nông nghiệp được tăng mạnh thêm một bước. Sáu là xây dựng nông thôn mới đạt được tiến triển mới. Bảy là thực hiện tiếp tục nâng cao thu nhập của nông dân. Tám là cơ sở nông thôn được tăng cường. Chín là điều tra nghiên cứu chuyên đề cải cách phát triển nông thôn đạt được giai đoạn mang tính thành quả.

Đây là lần đầu tiên Lý Minh Bác tổng kết những thành tích đạt được trên phương diện của thành phố Minh Châu trong những năm qua. Tổng kết quá khứ, vì để phát triển tương lai tốt hơn. Chỉ có phát hiện được mất của công tác trong quá khứ, trong tương lai mới có thể tìm được con đường đi tốt hơn. Đây là thói quen tốt được tạo thành trong thời gian Lý Minh Bác nghiên cứu học vấn trước đây.

- Đương nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thấy, rất nhiều phương diện công tác làm còn chưa đủ tốt, vẫn cần tiến một bước hoàn thiện. Công tác nông thôn là cơ sở, trung ương vẫn vô cùng coi trọng công tác Tam Nông. Mục đích xây dựng nông thôn mới là muốn phát triển nông nghiệp tốt hơn, tăng cao thu nhập ở nông thôn, tăng cao sức sản xuất của nông thôn. Trong giai đoạn thứ nhất, chúng ta làm nhiệm vụ quan trọng chính là duy trì nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn vững vàng, ổn định mức lương, tăng thu nhập, mạnh cơ sở, nặng dân sinh, tiến tới một bước tới chính sách mạnh nông, tạo điều kiện cho nông nghiệp, tăng cường khoa học kỹ thuật xanh, tăng thêm mức độ tập trung, tối ưu hoá kết cấu sản nghiệp, đẩy mạnh cải cách đổi mới. Dùng trăm phương ngàn kế bảo đảm sản xuất lương thực ổn định và cung cấp chủ yếu sản phẩm nông nghiệp. Trăm phương ngàn kế xúc tiến nâng cao thu nhập của nông dân, làm kinh tế xã hội Minh Châu nhanh chóng phát triển, đảm bảo tiếp tục cung cấp mạnh mẽ.

- Cụ thể chủ yếu có thể khai triển quay xung quanh mấy phương diện: một tiếp tục tăng cường cải cách nông thôn. Ổn định ruộng đất nông thôn liên quan đến nhận thầu; hoàn thiện quyền kinh doanh nhận thầu, thị trường lưu chuyển; thực hành nghiêm khắc chế độ bảo vệ ruộng cày; đẩy mạnh chế độ cải cách quyền tài sản cấp tập thể thôn.

- Hai là duy trì phát triển nông nghiệp ổn định. Phát triển mạnh hiệu suất cao sinh thái nông nghiệp; toàn lực nắm tốt việc phát triển khoa học kỹ thuật; tăng nhanh đẩy mạnh nông nghiệp cơ giới hoá; tăng mạnh quản lý chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp.

- Ba là tăng mạnh xây dựng các cơ sở phương diện nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh về phương tiện ruộng, phương tiện trồng rau, xây dựng chuẩn hoá trang trại chăn nuôi và chuẩn hoá trang trại thuỷ sản; toàn thành phố thành lập chấn chỉnh mở rộng kỹ thuật nông nghiệp ra toàn xã, thị trấn hoặc khu vực. Khống chế, phòng dịch bệnh cho động thực vật. Giám sát quản lý chất lượng nông sản phẩm và cơ cấu phục vụ công cộng; nhấn mạnh việc giải quyết cải tạo cầu đường nông thôn, giao thông công cộng tại nông thôn. Cung cấp nước thâm canh hóa cho nông thôn, xử lý nước sinh hoạt, sửa chữa mương rãnh tới nhà ở và điều khiển đường sông đào; tăng nhanh đẩy mạnh xây dựng các phương tiện cần thiết, phục vụ công cộng cấp thôn.

- Bốn là hoàn thiện chính sách cường nông huệ nông. Nắm chặt chứng thực hạng mục trọng điểm trung tâm kiểm tra đo lường chất lượng nông sản tại thành phố Minh Châu, trung tâm giao dịch sản phẩm giao dịch phía tây ngoại ô và trung tâm triển lãm nông nghiệp hiện đại cùng xây dựng nông thôn mới; tăng cường tập trung vào xây dựng cơ sở phương tiện nông nghiệp; tiến một bước mở rộng phạm vi trợ giúp nông nghiệp, tăng cao tiêu chuẩn trợ cấp, hoàn thiện biện pháp trợ cấp, tăng mạnh giám sát tài chính; tăng cường năng lực phục vụ tài chính nông thôn.

- Năm là xúc tiến nâng cao thu nhập của nông dân. Phát triển mạnh hai ba sản nghiệp nông thôn; tăng cường huấn luyện ổn định lao động nông thôn mới vào nghề; khai thác đầy đủ tiềm lực trong nông nghiệp; thăm dò thành lập chế độ bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới.

- Sáu là tăng cường tính thiết thực của lãnh đạo đảng đối với công tác 'Tam Nông'. Điều chỉnh cơ chế thể chế công tác lãnh đạo trước kia của đảng đối với nông thôn; tăng cường tổ chức cơ sở nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên tại cơ sở nông thôn. Xây dựng trong sạch hóa tác phong của bộ máy chính trị.

Sau khi đưa ra đề nghị về mấy biện pháp cụ thể đó, Lý Minh Bác lại tổng kết nói:

- Những biện pháp cụ thể này đều hoàn toàn hòa nhập vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới, không phải khẩu hiệu không, mà phải kết hợp cùng với những biện pháp này, kết hợp với tình hình của thực tế của từng khu vực, từ đó mới đạt được mục đích phát triển kinh doanh cải thiện hình thức nông thôn, tăng cao mức độ thu nhập của nông thôn, thu nhỏ sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn...

Đối với vài điểm Lý Minh Bác vừa đưa ra, Hàn Đông đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Lý Minh Bác đúng là học một biết mười. Mình còn chưa có an bài, anh ta đã sớm làm xong công tác chuẩn bị thích hợp.

Hàn Đông nói:

- Hiện tại giao cho anh một nhiệm vụ. Đó chính là làm một điều tra nghiên cứu toàn thiện nhằm vào nông nghiệp, nông thôn toàn thành phố, đưa ra một kế hoạch toàn diện. Điểm dừng chân cuối cùng chính là xây dựng nông thôn mới thế nào mới tốt. Đến lúc đó phải lấy phương án này để thúc đẩy công tác nông thôn toàn thành phố.

Lý Minh Bác nói:

- Được, bí thư Hàn, tôi sẽ mau chóng tổ chức nhân sự tiến hành điều tra nghiên cứu kỹ càng. Có khả năng điều tra nghiên cứu các mặt trong thời kỳ trước cần phải tốn nhiều thời gian một chút. Nếu như không thể nắm được toàn bộ thực tế về nông thôn của thành phố ta, như vậy phương châm đồng thời chính sách đều chỉ là lâu đài xây trên cát!

Hàn Đông cười nói:

- Về điểm này tôi đã rõ. Anh mau chóng đi làm đi. Tôi tin tưởng anh.

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của thư ký Chu Tiên Uy. Phó bí thư Ân Hiểu Quang đã đi tới bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông. Chu Tiên Uy thật ra khá cơ trí. Bình thường có người đến báo cáo công tác với Hàn Đông, nếu như là Ủy viên thường vụ Thành ủy hoặc là nhân vật quan trọng nào khác, giọng nói của anh ta sẽ hơi lớn hơn một chút, để Hàn Đông nghe thấy. Như vậy Hàn Đông có thể sớm biết ai vừa đến, có nên ra nghênh đón một chút hay không. Nếu như bình thường là người không quan trọng, giọng nói của Chu Tiên Uy sẽ rất nhỏ. Người nên cản thì cản, nên thông báo mới có thể đi vào thông báo.

Lý Minh Bác đứng lên cáo từ. Hàn Đông đi ra tới cửa, liền nhìn thấy Ân Hiểu Quang đứng ở đó nở nụ cười.

Nhìn thấy Hàn Đông ra đón, nụ cười trên mặt Ân Hiểu Quang càng tăng lên. Ông ta bước nhanh tới, nói:

- Bí thư Hàn, bây giờ anh có thời gian không. Tôi có chút việc muốn báo báo với anh một chút.

Hàn Đông bắt tay Ân Hiểu Quang nói:

- Đồng chí Hiểu Quang mời vào. Đúng lúc tôi cũng muốn tìm anh nói chút chuyện.

Hai người tiến vào khu tiếp khách ngồi xuống. Chu Tiên Uy đã rót trà đưa vào. Trong phòng làm việc của anh ta có đặc biệt chuẩn bị một bộ dụng cụ pha trà. Nếu là lãnh đạo cấp quan trọng trong thành phố, đều được đặc biệt thưởng thức chén trà cảnh đức trấn. Trước khi pha trà lại đặc biệt dùng nước sôi tráng qua một chút. Phục vụ như vậy khiến những lãnh đạo liên quan đến chỗ Hàn Đông bàn về chuyện công tác cảm thấy hài lòng.

- Bí thư Hàn, tôi chủ yếu muốn nói một chút về vấn đề mấy người trong thành phố. Trước mặt, một ít bộ môn, tình hình người trong cơ quan nhiều hơn việc khá nghiêm trọng. Đặc biệt là một vài đơn vị cơ sở. Một vài đồng chí có tinh thần trách nhiệm công tác không đủ, công tác không kiên định. Đối với tình huống như thế, tôi cho rằng nhất định phải mau chóng cải thiện mới được. Ngay như lấy quận Thanh Phổ làm thí dụ. Tôi cho rằng bộ máy này cần được tiến một bước hoàn thiện. Quận Thanh Phổ với quận Phong Nhàn liền nhau, tình huống hai bên tương tự. Nhưng từ công tác nông thôn có thể thấy, quận Phong Nhàn không thể nghi ngờ đã đi phía trước. Bởi vậy tôi có một suy nghĩ, có thể điều động đồng chí Vương Đới Ân của quận Phong Nhàn tới quận Thanh Phổ đảm nhiệm Chủ tịch quận...

Mục đích của Ân Hiểu Quang đã rất rõ ràng. Ông ta đến chính là để nói về chuyện nhân sự. Hơn nữa còn đúng lúc là nhân sự tại quận Phong Nhàn và quận Thanh Phổ nơi ngày hôm qua Hàn Đông mới đi thị sát. Còn có cả Vương Đới Ân, người Hàn Đông tương đối hài lòng. Còn tại sao ông ta lại làm như vậy? Điều này thật đáng để suy nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút thư giãn và cập nhật tin tức từ trang hay nhat chẳng hạn như người vợ chu đáo, bay ba qua rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.