Thông tin truyện

Người thừa kế

Người thừa kế
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Sau khi ba qua đời, tôi thừa kế một di sản đáng kể, đồng thời còn thừa kế người tình xinh đẹp của ba.

Editor: Hoàng Chiêu Hy.
loading...
DMCA.com Protection Status