Nhân đạo chí tôn

Chương 1158: Đại gian như trung (1)

Chung Nhạc tiếp tục ma luyện Tiên Thiên Cấm Quân, lại nhiều lần thượng tấu Tiên Thiên Đế Quân yêu cầu công pháp. Hắn nói công pháp của Cấm Quân thô thiển, mặc dù đã thức tỉnh Thần huyết Phục Hy, nhưng lại không có công pháp thượng thừa.

Có Tử Quang Quân Vương bên cạnh, Tiên Thiên Đế Quân cũng không phải cái gì đều đáp ứng hắn, chỉ cấp cho mấy môn công pháp cấp bậc Tạo Vật Chủ. Chung Nhạc lại đòi nữa, toàn bộ cũng đều bác bỏ.

- Đế Quân, tuyệt đối không để cho đệ tử của ngươi giao lưu lịch lãm với Tiên Thiên Cấm Quân nữa!

Tử Quang Quân Vương khuyên can, nói:

- Gã Dịch Phong này cực kỳ gian trá, có khả năng từ trong công pháp thần thông của các đệ tử Đế Quân, nghiền ngẫm ra công pháp thần thông của Đế Quân. Nếu hắn không có dị tâm thì còn tốt, nếu hắn có dị tâm, vậy thì hậu hoạn vô cùng!

Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân khẽ động. Mặc dù mỗi một gã đệ tử đều được hắn truyền thụ thần thông, nhưng cũng đều không đạt được chân truyền. Tiên Thiên Đế Quân truyền thụ thần thông cho mỗi một đệ tử chính mình đều là tàn thiên, sau đó để cho đệ tử tự mình tìm hiểu, tự lĩnh ngộ ra công pháp thích hợp với chính mình. Bất quá, đệ tử của hắn đông đảo, nhiều tới mấy trăm vạn. Nhiều đệ tử như vậy, truyền thụ đạt được có thể bao quát toàn bộ công pháp thần thông của hắn rồi.

Mấy ngày nay, đệ tử của hắn giao thủ với Tiên Thiên Cấm Quân Phục Hy nhiều tới mấy vạn người, thậm chí còn có không ít Thiên Thần cũng chạy tới chỗ Tiên Thiên Cấm Quân của Chung Nhạc, giao thủ với đám Thần Minh Phục Hy kia, chỉ điểm đám Phục Hy này tu luyện, ai nấy cũng đều có thu hoạch. Nếu để tình hình này tiếp tục đi xuống, nói không chừng công pháp thần thông của Tiên Thiên Đế Quân sẽ không còn bí mật nữa.

Tiên Thiên Đế Quân lập tức hạ cấm lệnh, lệnh cho các đệ tử của Tiên Thiên Cung không được giao thủ với Tiên Thiên Cấm Quân nữa. Lệnh cấm vừa ra, Tiên Thiên Cấm Quân liền lặng lặng lẽ lẽ. Cho dù các đệ tử của Đế Quân chạy tới, cũng không phải giao thủ, mà là cùng bọn họ ăn uống ca xướng, nói chút phong hoa tuyết nguyệt.

- Lão hồ ly Tử Quang Quân Vương này nhiều lần làm hư chuyện của ta!

Chung Nhạc không thể làm gì, chỉ đành nói với Viêm Hoàng:

- Ta thôi diễn đại đạo thần thông của Tiên Thiên Đế Quân, hiện tại chỉ vừa mới có chút đầu mối, đã bị hắn khám phá mất rồi!

Mục đích của hắn quả thật không tinh khiết, mấy ngày nay cũng tuyệt không chỉ lo huấn luyện tám ngàn Phục Hy, đồng dạng cũng mượn tám ngàn Phục Hy giao thủ với đệ tử Đế Quân, nghiền ngẫm công pháp thần thông của Tiên Thiên Đế Quân.

Sở học sở ngộ của Tiên Thiên Đế Quân bác đại tinh thâm, từ trên người những đệ tử này có thể thấy được manh mối. Cứ tiếp tục như vậy, với năng lực thôi diễn cường đại của hắn, tất nhiên sẽ có thể rõ như lòng bàn tay một thân bản lĩnh của Tiên Thiên Đế Quân. Đợi tới tương lai, đây cũng là tiền vốn để đối phó Tiên Thiên Đế Quân. Không nghĩ tới lại bị Tử Quang Quân Vương nhìn thấu mưu kế.

Viêm Hoàng nói:

- Tử Quang từ trước tới nay túc trí đa mưu. Hắn đối với Đế Quân vô cùng trung thành tận tâm. Mưu kế của ngươi nghĩ muốn giấu diếm hắn, cũng không dễ dàng như vậy!

- Không trừ Tử Quang, ta khó có thể đối phó Tiên Thiên Đế Quân!

Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, thử dò xét hỏi:

- Y Kỳ, ngươi có biện pháp đối phó Tử Quang hay không?

Viêm Hoàng nhất thời trầm mặc.

Chung Nhạc biết rõ tình cảm hai người bọn hắn thâm hậu. Bảo Tử Quang đối phó Viêm Hoàng, Tử Quang không làm được, bảo Viêm Hoàng đối phó Tử Quang, Viêm Hoàng cũng sẽ không đáp ứng, chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện này. Bọn họ thâm giao từ thuở nhỏ, mặc dù không phải là đồng tộc, nhưng cảm tình còn hơn cả huynh đệ ruột thịt.

- Tám ngàn Phục Hy nhất định phải lịch lãm! Không qua lịch lãm mà chỉ vùi đầu khổ tu, vĩnh viễn sẽ không tu thành đại thần thông! Sẽ không có thành tựu quá cao!

Chung Nhạc lại nghĩ kế, thượng tấu Tiên Thiên Đế Quân, nói:

- Nhân Tộc suy thoái, trong Chư Thiên Nhân Tộc không có bảo vật gì, cũng không đủ địa phương để lịch luyện, không thể đề thăng tu vi của bọn họ. Xin hỏi Bệ hạ có Linh sơn Bí cảnh, Thánh địa Bảo tự gì, có nguy hiểm nhưng cũng không quá mức nguy hiểm, để cho những Phục Hy này lịch lãm hay không?

Tiên Thiên Đế Quân lại hỏi Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương nói:

- Hắn dự định mượn tài nguyên của Bệ hạ luyện binh cho chính mình! Có thể không cho hắn, để bản thân hắn tự tìm kiếm cơ duyên đi!

Tiên Thiên Đế Quân lắc đầu, nói:

- Tử Quang, ngươi quá hẹp hòi rồi! Tiên Thiên Cấm Quân là Cấm Quân của ta, nếu cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, làm sao luyện ra một chi hổ lang chi sư đây? Làm sao khiến cho những Phục Hy này giúp ta chinh chiến Nam Bắc?

Tử Quang Quân Vương lui lại một bước, nói:

- Trong Chư Thiên của Đế Quân, cơ duyên chia làm Nhất đẳng, Nhị đẳng, Tam đẳng. Cơ duyên Nhất đẳng dành cho đệ tử của Đế Quân, bồi dưỡng thân tín. Cơ duyên Nhị đẳng, Tam đẳng dành cho các thần tử có công. Chỉ có thể cho hắn cơ duyên Tam đẳng trong Chư Thiên Tam đẳng!

- Tử Quang, làm vậy vẫn là quá hẹp hòi, chỉ sợ sẽ khiến cho Dịch khanh hàn tâm!

Tiên Thiên Đế Quân hạ chiếu, để cho Tiên Thiên Cấm Quân tiến vào Chư Thiên Nhị đẳng trong Tiên Thiên Cung, mở ra Bí cảnh Nhị đẳng.

Cơ duyên Nhị đẳng trong Chư Thiên Nhị đẳng bao hàm thiên tài địa bảo, cảm ngộ của Tạo Vật Chủ, thế giới Địa Ngục Luân Hồi, nhưng không có cơ duyên mở ra Huyết Mạch Luân. Luận phẩm giai, so với Cổ địa vực Thần Tàng còn thua kém một chút, so với Thiên Nguyên Luân Hồi Kính cũng thua kém một bậc.

- Lại là Tử Quang Quân Vương làm hư chuyện của ta!

Chung Nhạc để cho Phục Hy dưới trướng chính mình tiến vào Chư Thiên Nhị đẳng của Tiên Thiên Cung, chỉ để lại chín vị Thủ lĩnh Cấm Quân bọn Xích Tùng, Binh Nhung, Thu Y… dâng tấu Tiên Thiên Đế Quân, nói:

- Chín vị Thủ lĩnh Phục Hy đã mở ra Huyết Mạch Luân, cơ duyên Bí cảnh Nhị đẳng đối với bọn họ vô dụng! Còn xin Bệ hạ ban thưởng cơ duyên khác!

Lần này Tiên Thiên Đế Quân cũng không hỏi ý kiến Tử Quang Quân Vương, trực tiếp cho phép đám người Xích Tùng, Binh Nhung tiến vào Chư Thiên Nhất đẳng, cùng với đệ tử của hắn lịch lãm. Tử Quang Quân Vương nghe được việc này, vội vàng chạy tới gặp Tiên Thiên Đế Quân, nói:

- Đế Quân, Phục Hy là ngoại tộc, sao có thể ban cho bọn họ cơ duyên Nhất đẳng?

Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói:

- Chín người này là Thủ lĩnh của Tiên Thiên Cấm Quân, nhất định phải dốc lực bồi dưỡng. Nếu không cấp cho bọn họ tài nguyên thượng hạng, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ oán ta hẹp hòi, xuất lực không xuất mạng!

Tử Quang Quân Vương dậm chân nói:

- Dịch gian thần thủ đoạn rất nhiều, ta sợ mặc dù Đế Quân cấp cho đám Phục Hy này chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không bán mạng cho Đế Quân!

- Ta chỉ cần vững vàng chưởng khống Dịch Phong là được! Chỉ cần cừu gia của hắn một ngày không trừ, hắn sẽ không thể không dựa vào ta, không dám phản loạn!

Tiên Thiên Đế Quân thản nhiên nói:

- Huống chi, nếu ta đăng lâm Đế vị, chưởng khống thiên hạ, hắn lại càng không có tiền vốn và khả năng phản loạn rồi!

Tử Quang Quân Vương chỉ đành bỏ qua, tự mình chạy tới Nhân Hoàng Điện. Chung Nhạc đang nghị sự với Viêm Hoàng, Tử Quang Quân Vương một hơi xông vào. Chung Nhạc và Viêm Hoàng vội vàng đứng lên. Viêm Hoàng mỉm cười, hỏi:

- Tử Quang, ngươi như thế nào có thời gian tới chơi như vậy?

Tử Quang Quân Vương chắp tay hành lễ, ra oai phủ đầu, khí thế hung hăng nói:

- Tới nhìn một chút gian nịnh chi thần!

Chung Nhạc có chút kinh ngạc, hỏi:

- Gian thần ở đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán trên trang mạng kế toán ví dụ như cach tinh gia tri hien tai cua khoan thanh toan tien thue toi thieu, bien phap bao dam ung dung va phat trien cntt chắc chắn những kiến thức bổ ích và thực tế này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc kế toán của bạn.