Nhân đạo chí tôn

Chương 1959: Một đao định càn khôn (1)

Bảy mươi bốn tòa Thần thành đã phân tách không biết bao nhiêu binh lực của Chung Nhạc. Gần năm ngàn vạn đại quân Thần Ma của hắn nhìn như rất nhiều, nhưng sau khi phân chia tới bảy mươi bốn tòa Thần thành, liền có chút không đủ dùng rồi. Mỗi một tòa Thần thành bất quá cũng chỉ có sáu mươi bảy mươi vạn binh lực mà thôi.

So với đại chiến Thần Ma động một chút là ngàn vạn binh lực, chút binh lực này liền bé nhỏ không đáng kể rồi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị địch nhân từng cái công phá.

Thế lực của hắn, chiến lực tầng cao nhất tuyệt đối kinh người, thậm chí không thuộc về Thiên Đình. Nhưng chiến lực trung tầng và hạ tầng lại xa xa không bằng. Chung Nhạc hạ lệnh cho tướng lĩnh trấn thủ các Thần thành Thần quan rộng rãi chiêu mộ Thần Ma của Vũ trụ Cổ lão sung quân, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào khiến cho bảy mươi bốn tòa Thần quan Thần thành đạt tới trạng thái lý tưởng.

Đám tù binh các tộc Thần Ma kia cũng bị bổ khuyết vào trong các quân. Cho dù là vậy, số lượng Thần Ma của các Thần thành Thần quan cũng bất quá chỉ hai trăm vạn mà thôi.

Thật ra là Nhân Tộc của các Chư Thiên và Tinh Hồng Bảo này trong hơn một trăm năm qua đã trải qua sự phát triển nhảy vọt, xuất hiện thêm rất nhiều Thần Nhân. Chung Nhạc lệnh cho Hiên Viên thống lĩnh Bát Quan, xem như là cứ điểm của Nhân Tộc.

Tám quan Ma Thiếu Dương Quan, Ma Thái Dương Quan, Thần Thiếu Dương Quan, Thần Thái Dương Quan, Ma Thiếu Âm Quan, Ma Thái Âm Quan, Thần Thiếu Âm Quan, Thần Thái Dương Quan này có thể cấu thành hai tòa Thần Ma Tứ Tượng, cùng sáu mươi bốn tòa Thần thành ngoại vi và Thần Thái Cực Thành, Ma Thái Cực Thành ở trung ương kết hợp với nhau, đã tạo thành trận thế Tiên Thiên Bát Quái của Chung Nhạc.

Mà phía dưới Thần Ma Thái Cực Thành chính là Tổ Đình.

Kể từ đó, Chung Nhạc ngồi trong Tổ Đình sẽ có thể điều động các Thần thành Thần quan, khiến cho bảy mươi bốn tòa Thần thành Thần quan này dễ dàng chưởng khống, bộc phát ra chiến lực kinh người.

Không chỉ như vậy, đám Thần thành Thần quan này vừa xây thành, lãnh địa của hắn cũng mở rộng ra, so với Tinh vực Tổ Đình trước đây còn lớn hơn tới bảy mươi lần.

Đương nhiên, Vũ trụ Cổ lão thật sự rất rộng lớn, phạm vi thế lực của hắn chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc Vũ trụ Cổ lão, bé nhỏ không đáng kể, còn không chiếm cứ Tinh vực mênh mông bằng những Tiên Thiên Thánh Địa như Thang Cốc, Luân Hồi Táng Khu bậc này.

- Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đã khai chiến rồi!

Trước mặt Chung Nhạc lơ lửng một tấm Tiên Thiên Bát Quái thật lớn, do đại đạo cấu thành, chia làm tám tám sáu mươi bốn Quái, nội tàng Thần Ma Tứ Tượng, Thần Ma Thái Cực, dung hợp cùng một chỗ với Tinh đồ của Vũ trụ Cổ lão.

Chỉ thấy một mảnh Tinh vực nào đó trong Tiên Thiên Bát Quái này nhẹ nhàng nổi lên sóng gió. Tấm Tiên Thiên Bát Quái này của hắn là địa đồ Vũ trụ Cổ lão do hắn luyện chế ra, liên tiếp các đại đạo thiên địa của các Tinh vực trong Vũ trụ Cổ lão.

Chỉ cần trong Vũ trụ Cổ lão phát sinh Thần Ma va chạm, sẽ liền hiển hiện trong bức Tiên Thiên Bát Quái Đồ này.

Trong địa đồ, một mảnh Tinh vực đột nhiên bộc phát ra va chạm kịch liệt, chỉ có thể là Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế giao phong, mới sẽ khiến cho Tiên Thiên Bát Quái Đồ xuất hiện cảm ứng cường liệt như thế.

Mục đích Chung Nhạc chế tạo bảy mươi bốn tòa Thần thành Thần quan này, thật ra chính là vì nghênh hợp đại đạo thiên địa của Vũ trụ Cổ lão. Bảy mươi bốn tòa Thần thành đối ứng với bảy mươi bốn tòa Thánh địa của Vũ trụ Cổ lão. Trong đó, Thần Ma Thái Cực Thành đối ứng chính là Thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn của Mục Tiên Thiên và Thánh địa Vạn Ma Vạn Thần của Thần Ma Nhị Đế. Tứ Tượng Tứ Thành đối ứng với bốn tòa Tiên Thiên Thánh Địa Thang Cốc, Tịch Cốc, Tuấn Cung, Lạc Nguyệt. Mà sáu mươi bốn tòa Thần thành chính là đối ứng với sáu mươi bốn tòa Tiên Thiên Thánh Địa.

Đám Tiên Thiên Thánh Địa này có chút đã yên diệt trong dòng lịch sử, có chút thì đã bị đám Thần Vương Thái Cổ ẩn giấu.

Bảy mươi bốn tòa Thần thành Thần quan đối ứng với những Tiên Thiên Thánh Địa này, sẽ có thể tương liên với đại đạo thiên địa của Vũ trụ Cổ lão, chưởng khống tất cả động tĩnh của Vũ trụ Cổ lão, bởi vậy mới có thể chế tạo ra bức địa đồ của Vũ trụ Cổ lão này.

Chư tướng Tổ Đình tụ tập đông đúc, nhao nhao quan sát tấm bản đồ Tiên Thiên Bát Quái này. Mọi người quan sát trong chốc lát, Âm Phó Khang trầm ngâm nói:

- Thần Ma mất cân bằng, Thần Ma Nhị Đế khai chiến là chuyện tất nhiên. Nếu bọn họ không chiến, Thần đạo bị diệt hoặc là Ma đạo bị diệt, đối với bọn họ chính là khó có thể thừa nhận. Chỉ là hiện tại Thần Ma Nhị Đế khai chiến, sợ rằng chúng ta không có chút tiện nghi nào, chỉ sẽ tiện nghi cho Thiên và Thiên Đình mà thôi!

Đám tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Trước mắt, thế lực của Tổ Đình vẫn còn quá nhỏ. Cho dù Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế có lưỡng bại câu thương đi chăng nữa, bọn họ cũng không có đủ lực lượng để thôn tính thêm Tinh vực của Vũ trụ Cổ lão, xây dựng từng tòa từng tòa hùng quan trấn áp thiên hạ.

Thiên đã chưởng khống Tiên Thiên Tà Đế, nếu Tiên Thiên Tà Đế phục sinh, sẽ có thể duy trì Thần Ma cân bằng, khiến cho Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế cũng không thể không đầu nhập vào hắn.

Cho dù Thiên không thể chưởng khống Thần Ma Nhị Đế, thì Thiên Đình của Mục Tiên Thiên cũng có thể thừa dịp hư mà vào. Thiên Đình đã thống nhất các tộc Thần Ma của Tử Vi, binh cường tướng giỏi nhiều đếm không xuể, thừa dịp Thần Ma Nhị Đế đã đánh tàn phế Thần Tộc và Ma Tộc của Vũ trụ Cổ lão, sẽ có thể đại quy mô xâm nhập vào, thôn tính Vũ trụ Cổ lão.

Đã không còn Tiên Thiên Tà Đế, trạng thái của Vũ trụ Cổ lão hoặc là Thần đạo tiêu diệt Ma đạo, hoặc là Ma đạo tiêu diệt Thần đạo, hai người thủy hỏa bất dung.

Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế cũng biết rõ bọn họ tranh đấu với nhau, tất nhiên là sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi, nhưng tên đã trên dây, không phát không được.

Giữa bọn họ nhất định phải phân ra sinh tử, bằng không sẽ phải đối mặt với khả năng bị phe bên kia thôn phệ tiêu diệt.

Hơn nữa, nếu Vũ trụ Cổ lão chỉ còn lại có Thần đạo hoặc chỉ còn lại có Ma đạo, Thần đạo hoặc Ma đạo thống nhất toàn thể Vũ trụ Cổ lão, sẽ trở nên vô cùng hưng vượng, đối với bọn họ cũng là một cơ hội thật lớn, là hy vọng để bọn họ thành tựu Đạo Thần.

Cho nên Thần Ma Nhị Đế cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương, nói không chừng có thể khiến cho chính mình thành tựu Đạo Thần.

- Mục Tiên Thiên hẳn cũng đang quan tâm chiến cuộc nơi này a!

Kim Hà Hề trầm ngâm nói:

- Nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này. Nếu binh lực Thiên Đình đại quy mô xâm nhập Vũ trụ Cổ lão, chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi!

Đám người nhao nhao gật đầu. Thế lực của bọn họ vẫn còn quá nhỏ yếu, không đủ lực lượng để thống nhất Vũ trụ Cổ lão.

- Nếu có thể khiến cho Thần Ma của Vũ trụ Cổ lão cân bằng trở lại thì sao?

Chung Nhạc đột nhiên mỉm cười, hỏi.

- Thần Ma của Vũ trụ Cổ lão cân bằng trở lại?

Đám người Âm Phần Huyên, Bệ Ngạn, Phù Lê… đều thoáng ngẩn ra. Huyền Kỳ Nhị Đế lắc đầu, nói:

- Tiên sinh, Thần đạo và Ma đạo của Vũ trụ Cổ lão mạnh mẽ như thế, chỉ có Tiên Thiên Tà Đế mới có thể cân bằng được. Tiên Thiên Tà Đế vẫn chưa phục sinh, kẻ nào có thể làm đạo Long văn cân bằng Thần Ma đây?

Đám người nhao nhao nhìn về phía Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương vội vàng lắc đầu, nói:

- Ta sao? Tuy nói đại đạo của ta không thuộc về Thần đạo, cũng không thuộc về Ma đạo, nhưng ta cắm vào giữa Thần Ma, tuyệt đối là một con đường chết! Nếu cho ta thời gian một vạn năm, đợi ta khôi phục lại trạng thái của Táng Địa Thần Vương năm xưa, nói không chừng còn có thể nhúng tay vào trong đó!

Chung Nhạc lắc đầu, nói:

- Không tới ba trăm năm, Tiên Thiên Tà Đế sẽ phục sinh. Mà trong vòng ba trăm năm, Mục Tiên Thiên tất nhiên sẽ đại quy mô xâm nhập Vũ trụ Cổ lão. Chúng ta không đợi được thời gian dài như vậy!

Phù Lê có chút trầm ngâm, nói:

- Hoặc là có thể kiến tạo một cây cầu dài quán nhập Vũ trụ Cổ lão, dùng làm đạo Long văn phân tách hai đạo Thần Ma…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Bạn đang gặp vấn đề về tiếng Anh hay bạn đang muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng? Từ điển thuật ngữ, ngữ pháp kèm ví dụ trực quan, sinh động từ trang findzon chẳng hạn như alas la gi nghia cua tu alas la chao oi than oi troi oi oi, castration la gi nghia cua tu castration la su thien nghia bong su ca chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học tốt tiếng Anh, đặc biệt là phần từ vựng và ngữ pháp.