Nhân đạo chí tôn

Chương 2242: Trấn áp cái thời đại này (1)

Thần Ma Tà Tam Đế cộng thêm Hắc Bạch Nhị Đế, tổng cộng năm tôn Thần Vương, hơn nữa đều là thân Đạo Thần, mặc dù đều không trọn vẹn không đầy đủ, hơn nữa đã rơi xuống khỏi cảnh giới Đạo Thần, nhưng vẫn như cũ không tầm thường.

Năm xưa, thời điểm Đại Tư Mệnh tấn công Đạo Giới, Tứ Diện Thần vẫn còn là cảnh giới Đạo Thần, tế khởi Bạch Đế Đạo Thần, đánh ra một kích, mới khiến cho Đại Tư Mệnh bị trọng thương, phá được nhục thân vô địch của Đại Tư Mệnh, tạo thành tâm ma cho Đại Tư Mệnh, sau đó mới bị Chung Nhạc nhân cơ hội, gieo vào trong cơ thể Đại Tư Mệnh đao quang tương lai, chém đạo tâm của hắn.

Hiện tại mặc dù cảnh giới của Tứ Diện Thần và đám người Hắc Bạch Nhị Đế đã rơi xuống, nhưng lần này lại là một mạch tế khởi năm tôn thân Đạo Thần. Uy năng của một kích này so với một kích kinh diễm của Tứ Diện Thần năm xưa kia, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào uy lực không bằng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Một kích này, so với một kích kia còn kinh diễm hơn, còn xuất chúng hơn!

Đây đã không còn là Thần Ma Tà Thái Cực nữa, mà là hình thái đại đạo trụ cột nhất của Vũ trụ Cổ lão. Thần đạo và Ma đạo xoay chuyển xung quanh Tiên Thiên Tà Đạo, hắc ám và quang minh phân tách hai bên, theo đó chuyển động. Một kích đánh xuống, giống như hai con cá lớn xoay tròn, năm loại đại đạo dung hợp, hai mắt song ngư lóe sáng bất định, uy năng bùng phát.

Hắc Bạch Nhị Đế là Trận nhãn, chính là hai khỏa mắt cá trắng đen. Vô số đại đạo chen chúc thổi quét, đột nhiên biến thành một cỗ Đạo quang vô cùng tinh thuần từ trong cơ thể Hắc Bạch Nhị Đế bạo phát, chém thẳng về phía Chung Nhạc.

Hai đạo quang mang kia chất chứa hai loại thuộc tính bất đồng, tại một khắc bắn ra kia đột nhiên xoay tròn quấn lấy nhau, uy năng càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng cường đại. Đột nhiên, hai cỗ Đạo quang dung hợp lại với nhau, biến thành một cỗ chém thẳng về phía Chung Nhạc.

Một màn này, Chung Nhạc cũng không xa lạ gì. Hắn tại thời điểm tra xét tương lai của chính mình đã từng nhìn thấy một màn này. Tương lai hắn chính là chết dưới đạo quang mang này.

Mà Đại Tư Mệnh đồng dạng cũng chết dưới cỗ Đạo quang này.

Tương lai, hai đại cường giả tuyệt thế cũng đều không thể chạy thoát, toàn bộ đều bị Đạo quang chém chết.

Cỗ Đạo quang kia ầm ầm chém tới. Chung Nhạc cảm giác được tất cả mọi thứ của chính mình đều bị phong tỏa. Cho dù hắn có rời khỏi nơi này, đi tới quá khứ hoặc là tương lai cũng đều không thể chạy thoát, đều sẽ bị đạo quang mang này đuổi theo, chém chết.

Bản thân hắn quả thật có sơ hở trí mạng, cái sơ hở này chính là tới từ công pháp tu luyện của hắn.

Hắn tại thời điểm tu luyện Tiên Thiên Bát Quái nghịch chuyển Tiên Thiên, đã xây dựng vũ trụ Hồng Hoang trong cơ thể chính mình, mở ra Đạo Nhất, tự thành Bàn Cổ, lập ra Tiên Thiên Thánh Địa Thái Cực, Tứ Tượng Bát Quái, kết hợp với Thiên đạo, kết hợp với Vũ Thanh Trụ Quang, tạo thành vũ trụ trong cơ thể.

Lúc đó, hắn tự nhận là đã nghiên cứu thấu triệt hết thảy cấu tạo đại đạo của Vũ trụ Cổ lão, cho nên mới mời ba ngàn Đế thi cùng với Chư Đế, Chư Thần Vương hộ pháp, trợ giúp chính mình tu luyện.

Nhưng về sau hắn mới ý thức được, trong Vũ trụ Cổ lão ngoại trừ Thần đạo và Ma đạo ra, còn có hai loại đại đạo Hắc Ám và Quang Minh xuyên qua toàn thể vũ trụ này.

Hắc Đế và Bạch Đế, hai tôn Thần Vương Thái Cổ cực kỳ cổ lão này vạn phần giảo hoạt, ngay từ rất sớm đã ẩn giấu Tiên Thiên Thánh Địa của chính mình, ở trong các giới căn bản không có Luyện Khí Sĩ và Thần Ma tu luyện Đại đạo Hắc Ám và Đại đạo Quang Minh.

Chính bởi vì như vậy, trong Tiên Thiên Bát Quái của Chung Nhạc đã lưu lại sơ hở, thiếu khuyết quang và ám.

Nhưng hiện tại, công kích của Tứ Diện Thần chính là nhằm vào cái sơ hở này, dùng cấu tạo đại đạo hoàn chỉnh của Vũ trụ Cổ lão, dùng quang và ám mà hắn thiếu sót tới chém hắn.

- Nếu là trước đây, các ngươi vẫn còn là Đạo Thần, Trẫm chỉ có thể tạm nhường một bước. Nhưng hiện tại…

Trong cơ thể Chung Nhạc vang lên thanh âm ầm ầm ầm chấn động, Thất Đạo Luân Hồi đột nhiên điên cuồng xoay tròn, ông ông chấn động, chính là Trụ Quang Thất Đạo Luân Hồi. Cùng lúc đó, lại có từng đạo từng đạo quang mang xuất hiện sau đầu hắn, xoay tròn phía sau Trụ Quang Thất Đạo Luân Hồi, hai tầng Thất Đạo Luân Hồi đồng thời xuất hiện.

Trên thế gian, tồn tại tu thành Thất Đạo Luân Hồi đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Chung Nhạc vậy mà điên rồ mất trí luyện thành hai loại Thất Đạo Luân Hồi bất đồng. Không chỉ luyện thành hai loại, hắn lại còn có thể đồng thời thi triển ra hai loại Thất Đạo Luân Hồi bất đồng.

Một vầng đại đạo như luân đột nhiên xuất hiện, xỏ xuyên qua hai vòng Thất Đạo Luân Hồi. Chỉ thấy Bí cảnh Đạo Nhất, Bí cảnh Âm Dương, Bí cảnh Thần Tài, Bí cảnh Vạn Tượng, Bí cảnh Ngũ Hành và Bí cảnh Huyết Mạch của hai loại Thất Đạo Luân Hồi này nhanh chóng xác nhập lại với nhau, từ mười hai đạo quang luân biến thành sáu đạo quang luân.

Ông!

Một tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên, Trụ Quang Luân chụp lên trên sáu đạo quang luân này, sau đó Vũ Thanh Luân lại chụp lên trên Trụ Quang Luân.

Bát Đạo Luân Hồi! Đây là lần thứ hai trên thế gian xuất hiện Bát Đạo Luân Hồi!

Lần đầu tiên thi triển ra Bát Đạo Luân Hồi vẫn chính là Chung Nhạc, chính là trong trận chiến đánh Tứ Diện Thần rớt xuống khỏi cảnh giới Đạo Thần mười vạn năm trước. Lúc đó, Chung Nhạc đã thi triển Bát Đạo Luân Hồi, phong ấn Hắc Đế mười vạn năm trước trong Bát Đạo Luân Hồi, luyện thành Luân Hồi Thời Không Cầu, vĩnh viễn phong ấn Hắc Đế mười vạn năm trước trong Thời Không Đại Luân Hồi vô tận.

Lúc đó, trên người Chung Nhạc còn có Luân Hồi Đằng, dùng Luân Hồi Đằng làm môi giới, mạnh mẽ nhất thống hai Đại Bí cảnh Không Gian Trụ Quang và Lục Đạo Luân Hồi của chính mình, hình thành nên Bát Đạo Luân Hồi.

Hơn nữa, lúc đó còn có Phong Hiếu Trung ở một bên xuất thủ tương trợ, giúp hắn ổn định Bát Đạo Luân Hồi.

Bởi vì lúc đó Chung Nhạc ngay cả Thất Đạo Luân Hồi cũng chưa lĩnh ngộ tới tiêu chuẩn viên mãn, mặc dù có Luân Hồi Đằng mạnh mẽ thôi động Bát Đạo Luân Hồi, cũng mang tới cho hắn nguy hiểm cực lớn, thậm chí chỉ cần hơi chút lơ là, luân hồi hỗn loạn, sẽ nghiền ép thân thể hắn bạo tạc, thần hồn câu diệt, bị luân hồi hỗn loạn triệt để gạt bỏ.

Nhưng hiện tại, không có Phong Hiếu Trung Phong Đạo Tôn ở bên người, cũng không còn Luân Hồi Đằng, Bát Đạo Luân Hồi của Chung Nhạc vẫn như cũ cực kỳ ổn định. Hắn chính là dùng Đại đạo Luân Hồi làm môi giới, Đại đạo Luân Hồi xuyên qua hai loại Thất Đạo Luân Hồi, mạnh mẽ đả thông Bát Đạo Luân Hồi.

Đương nhiên, loại đả thông này cũng chỉ là tạm thời.

Mặc dù hắn đã luyện thành hai loại Thất Đạo Luân Hồi, hơn nữa cũng đều đã viên mãn, nhưng vẫn là cách Bát Đạo Luân Hồi cực kỳ xa xôi.

Bát Đạo Luân Hồi không phải trong thời gian ngắn sẽ có thể tham ngộ ra. Từ Lục Đạo Luân Hồi tới Thất Đạo Luân Hồi, đã mất thời gian hơn mười vạn năm. Trong khoảng thời gian này có Phục Mân Đạo Tôn tập hợp trí tuệ của hơn năm ngàn vị Đại Đế, có Chung Nhạc tụ tập trí tuệ của mấy vạn vị Đại Đế tương lai và Đại Đế hiện tại, cuối cùng mới mở ra Thất Đạo Luân Hồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac biet giua dream thai va dream viet, kiem toan doc lap học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công