Thông tin truyện

Nợ nhau một lời hứa

Nợ nhau một lời hứa
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Cứ tưởng rằng cuối cùng mọi việc đã chấm dứt, nhưng lại phát hiện ra tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Là duyên hay là nghiệt? Là yêu hay là hận? Đến tột cùng là ai nợ ai một lời hứa, là ai nợ ai một cái ngoảnh đầu đây? Là cô, hay là anh? 

Danh sách chương

Planning a trip to Vietnam? This is absolutely everyting you need to know when planning a trip to Vietnam - Visas, weather, flights, currency exchange, budget, itinerary and more. Please visit the blog vietnam visits such as vietnam national day, best places to visit in vietnam and much more useful information on the site www.vietnamvisits.com will make your trip wonderful.

loading...
DMCA.com Protection Status