Parallel Paradise

Parallel Paradise
Xuất bản 18 thg 04, 2017
Tada Youta, một học sinh trung học, bị chuyển tới một thế giới kì ảo nơi chỉ có con gái.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng