Thông tin truyện

Phò mã cũng là hoa nhi

Phò mã cũng là hoa nhi
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Ta bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, càng trở thành một giấc mộng của mỗi nam nhân - Phò mã gia.

Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên.

Thế nhưng, công chúa là hoa mà ta cũng là một đóa hoa a!

Bình luận truyện

loading...