Quan sách

Chương 281: Mạnh mẽ vang dội


Dịch Tiên Bình đảm nhiệm chức chủ nhiệm của Ban quản lý khu mới ở Tiền Hà được quyết định rất nhanh.

Ngũ Đại Minh và Dịch Tiên Bình chỉ nói chuyện mười phút, sau đó ngày hôm sau, Cổ Ngụy và Ngũ Đại Minh ăn một bữa cơm, việc này cuối cùng đã xác định.

Hội nghị thường vụ Thành ủy quyết định, Dịch Tiểu Bình điều làm phó chủ tịch quận khu mới Tiền Hà, kiêm thêm chủ nhiệm Ban quản lý khu mới, khu mới Tiền Hà rốt cục cũng có cơ cấu cấp bậc lãnh đạo, sự phát triển của khu mới bước vào thời đại mới, sau khi Dịch Tiểu Bình nhậm chức, đã mở cuộc họp báo, chính thức công bố kế hoạch thu hút đầu tư từ bên ngoài ở khu mới, đồng thời xác định một số xí nghiệp đấu thầu hàng đầu, trong đó rõ ràng có công ty bất động sản Tam Sở, còn có tập đoàn Hồng Thành của Đài Loan.

Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bất động sản Tam Sở đã tham dự buổi họp báo, trong buổi họp, y đã có buổi nói chuyện với tình cảm vô cùng dạt dào, từng chữ trong lời phát biểu của y đem lại sự tin tưởng lớn lao đối với tương lai của khu mới.

Y đã xác định rõ, nhóm đầu Tam Sở sẽ đầu tư hơn hai trăm triệu vào việc khai thác phát triển nhà ở của xí nghiệp và nhà ở của dân cư, vì Đức Cao sẽ góp một viên gạch cho Đại học Bắc Kinh tỉnh Sở Giang.

Kết thúc buổi họp báo, đại diện các công ty chính lần lượt ký biên bản chuyển nhượng đất đai với khu mới và biên bản hợp tác khác, toàn bộ không khí rất phấn khởi, các phương tiện truyền thông quảng cáo đều đưa tin về sự kiện này! Trong toàn bộ thành phố Đức Cao, thậm chí toàn bộ tỉnh Sở Giang đều tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn.

Năm mới bắt đầu, khu mới Tiền Hà bắn pháo chào mừng sự khởi đầu thành công cho sự phát triển kinh tế của toàn bộ Đức Cao.

Và vào lúc này, Thành ủy mở cuộc họp thường vụ, lần này thảo luận vấn đề về việc ứng cử của chính Đảng năm quận huyện, quận Ngũ Tinh, quận Đức Thủy, huyện Vạn Thọ, huyện Hoa Viên, huyện Lạc Sơn. Hội nghị do Ngũ Đại Minh chủ trì, hội nghị bắt đầu, Ngũ Đại Minh nói:
- Thưa các vị, đối với vấn đề điều chỉnh bộ máy trong nhiệm kỳ mới, chúng ta từ năm ngoái đã nổi lên đến năm nay, chúng ta rõ ràng có thể nhận ra, ở mấy quận huyện đã xác định được bộ máy bây giờ đang phát triển hừng hực khí thế. Từ ý nghĩa này, công việc của Thành ủy chúng ta đã lạc hậu rồi.

- Chúng ta vẫn còn năm khu huyện chính Đảng vẫn chưa hoàn thành việc điều chỉnh một số nhân vật, không cần đợi tôi, cơ hội phát triển chỉ lướt qua trong giây lát, về vấn đề này, chúng ta không thể chậm hơn được nữa. Cuộc họp này hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, giải quyết xong việc này!

Cuộc nói chuyện của Ngũ Đại Minh đi thẳng vào vấn đề, nhằm thẳng vào mục đích chính của hội nghị.

Cuộc nói chuyện của hắn kết thúc, không khí của cuộc họp có chút căng thẳng!

Ngũ Đại Minh dùng mấy tháng, điều chỉnh những nhân vật trong chính Đảng của hai quận, đối với nhiều người, Ngũ Đại Minh đã kéo dài những chuyện có thể xác định được của năm ngoái, kéo dài đến năm nay mới giải quyết, mục đích muốn thay đổi phương án của năm ngoái.

Nhưng, trên thực tế, Ngũ Đại Minh căn bản không thay đổi gì phương án ban đầu, năm sau điều chỉnh những nhân vật của chính Đảng ở quận Tiền Hà và quận Hậu Hà, đều dựa theo phương án đề nghị của ban tổ chức, Ngũ Đại Minh rất tôn trọng bộ máy Thành ủy trước đây. Thông qua điểm này dường như có thể thể hiện được. Nhưng trên thực tế, Ngũ Đại Minh kéo dài như vậy, lại thật sự có sự thú vị. Phương án vẫn là phương án trước đây, nhưng việc thực thi phương án của năm trước, Ngũ Đại Minh trong đó không chiếm thế chủ đạo.

Nhưng việc thực thi phương án ở năm sau, vị trí chủ đạo của Ngũ Đại Minh lập tức thể hiện ra, Ngũ Đại Minh dùng việc kéo dài khéo léo như vậy, khiến tất cả mọi người ở Đức Cao đều biết, bây giờ bí thư Thành ủy của Đức Cao là y Ngũ Đại Minh, y có năng lực để thay đổi việc điều chỉnh rất nhiều nhân sự.

Ngũ Đại Minh kéo dài như vậy, lòng người của năm trước và năm sau đều hoang mang, bao gồm cả đại quân năm sau đã vội vã vào Tỉnh thành chúc tết, đều đã thấy rõ được. Trong giới chính trị Đức Cao, tầm ảnh hưởng của Ngũ Đại Minh đã thấm dần vào.

Có năng lực là một chuyện, Ngũ Đại Minh cuối cùng không chọn việc thay đổi phương án ban đầu, điều này không có liên quan gì đến năng lực, Ngũ Đại Minh khiến người khác biết rõ ràng điểm này. Đó chính là không phải Ngũ Đại Minh không thể thay đổi được phương án, là y giữ thể diện cho bộ máy của Thành ủy, tôn trọng các thành viên khác trong bộ máy, tin tưởng mọi người, không thay đổi mà thôi.

Và sau khi hoàn thành việc điều chỉnh các nhân vật trong chính Đảng của quận Tiền Hà, Cổ Ngụy lập tức thể hiện sự trung thành, Kỷ Liên Quân của quận Hậu Hà cũng vậy, trong giới chính trị Đức Cao, rất nhiều người đều có thể nhận ra một cách rõ ràng.

Ngũ Đại Minh đơn thương độc mã đến Đức Cao, những người trong giới chính trị Đức Cao vẫn là những người như vậy, những phe phái cố hữu vẫn là những phe phái đó. Ngũ Đại Minh không thể điều người thân của mình từ bên ngoài vào được, vì vậy, về phương diện dùng người, y vẫn dùng những người đó.

Nhưng, y dùng người rất khéo léo, đặc biệt là ý thức tư tưởng đối với con người, nắm được một cách chắc chắn, khiến mọi người đều cảm thấy được áp lực đến từ y, không tự nhiên liền dựa vào y, đạo hạnh trong thủ đoạn này rất sâu sắc.

Trước khi Ngũ Đại Minh đến Đức Cao, rất nhiều người đã nghiên cứu y, liên quan những việc đã làm sau khi Ngũ Đại Minh đến Đức Cao, cũng có rất nhiều người đưa ra đủ loại phân tích khác nhau, nhưng, sự thật cuối cùng, Ngũ Đại Minh lại không đi theo những phân tích đó.

Ngũ Đại Minh của bây giờ, đã không còn là Ngũ Đại Minh của Hành Châu năm đó nữa, trải qua sự suy sụp lần đó ở Hành Châu, Ngũ Đại Minh ngày càng chắc chắn hơn, càng thêm đanh đá hơn, cũng lại có càng thêm trí tuệ hơn!

Lấy một ví dụ đơn giản, đó là vấn đề lựa chọn ứng cử viên vào vị trí chủ nhiệm của Ban quản lý ở khu mới Tiền Hà gần đây.

Cuối cùng ứng cử viên được chọn là Dịch Tiên Bình, đây là điều khiến nhiều người trong giới chính trị ở Đức Cao được mở rộng tầm mắt, và ở tỉnh thành, những nhân vật quan tâm đến Đức Cao, đều rất ngạc nhiên với sự lựa chọn này.

Ban quản lý khu mới, một mặt là vì thuận tiện cho việc quản lý khu mới ở Tiền Hà, thiết lập thêm một đơn vị. Mặt khác, đơn vị này do rất quan trọng, rất mấu chốt, khẳng định sẽ khâm định sự lựa chọn của Ngũ Đại Minh, cũng có thể nói rằng đó là sự khống chế của Ngũ Đại Minh đối với bộ máy của Tiền Hà, hoặc có thể nói rằng Ngũ Đại Minh muốn đảm bảo sức mạnh khống chế của mình đối với khu mới.

Nhưng Dịch Tiên Bình dựa vào cái gì mà được lựa chọn? Dịch Tiên Bình là dòng dõi tiêu chuẩn của Thanh Phi Hoa, có quan hệ thân thích với Thanh Phi Hoa, hơn nữa lại có quan hệ họ hàng. Ngũ Đại Minh dùng người này, hoàn toàn không bám vào khuôn mẫu nào, nhưng ai có thể nói rằng y dùng người lại không có hiệu quả?

Ngũ Đại Minh dùng con người này, ở các tỉnh thành rất nhiều nhân vật chính trị đều dùng từ “ Mềm dẻo”, y dùng con người này, không đến mức khiến Cổ Ngụy khó chịu, hơn nữa có thể hiện sự tín nhiệm đối với Thanh Phi Hoa, mấu chốt vẫn có thể đạt được ước nguyện dùng người ban đầu, đây là một nghệ thuật chính trị rất cao minh.

Đương nhiên, những nhân vật đưa ra những phân tích đó tự nhiên không biết được trong đó có tác động của Trần Kinh, không phải là Trần Kinh, Dịch Tiên Bình không thể lọt vào tầm nhìn của Ngũ Đại Minh.

Nhưng, rất nhiều chuyện do ngẫu nhiên cấu thành, bởi do sự ngẫu nhiên, vì vậy, càng thể hiện rõ một việc nào đó không giống bình thường!

Trần Kinh đảm nhiệm việc ghi chép hội nghị thường vụ, bút của hắn sớm đã đặt vào bản thảo, nhưng không có chút thay đổi gì.

Hắn lạnh lùng nhìn mười mấy ủy viên thường vụ Thành ủy của thành phố Đức Cao, mọi người đều im lặng, đều trầm ngâm, có rất nhiều người rất căng thẳng, do căng thẳng, trên tay và dưới chân đều có những hành động theo bản năng.

Trần Kinh chú trọng vào hai người, một người là Phương Khắc Ba.

Một người khác là Thanh Phi Hoa.

Phương Khắc Ba cầm cầm bút vẽ cái gì đó lên trên giấy, không biết đang viết những gì. Trong khi đó Thanh Phi Hoa lại cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép đang mở ở trước mặt, giống như trên đó có những văn tự gì đặc biệt cuốn hút được người ta, khiến y không dời mắt khỏi chỗ đó.

Hai người đều rất căng thẳng!

Trần Kinh âm thầm thở ra một hơi, Ngũ Đại Minh đến Đức Cao trong thời gian ngắn, nhưng trong bộ máy, đã lặng lẽ tạo dựng được uy quyền của mình.

Buổi họp đầu tiên khi Ngũ Đại Minh đến với Đức Cao, lúc đó cho dù là Phương Khắc Ba hay là Thanh Phi Hoa, mặc dù họ cố gắng để bản thân mình cung kính một chút, nhưng đôi lúc lại lộ ra vẻ mặt phấn khởi.

Vẫn khiến người ta có thể hiểu được rõ ràng, trong lòng họ thể hiện sự không tán thành.

Nhưng đến bây giờ, nhìn hai người bọn họ như gặp phải quân địch mạnh, cố gắng giữ được sự bình tĩnh, nhưng lại không thể làm được. Sức nặng của Ngũ Đại Minh trong lòng của bọn họ so với trước đây, đã không thể so sánh nổi!

Khụ! Khụ!
Trưởng ban thư ký Chu Thanh nhẹ nhàng kho khan hai tiếng.

Đợi người khác đều đổ dồn ánh mắt về y, y bình tĩnh nói:
- Điều chỉnh phương án, năm ngoái cơ bản đã xác định rồi, chúng ta đã thảo luận trong hội nghị thường vụ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tán thành phương án đó, nhưng, đối với việc bầu chọn một chức vụ, chúng ta đều có ý kiến khác nhau.

Bí thư quận ủy quận Ngũ Tinh, tôi cho rằng đồng chí Lý Tòng Sinh càng thích hợp hơn, Lý Tòng Sinh là cán bộ làm kinh tế, mà quận Ngũ Tinh là vùng đất tập trung các tập đoàn xí nghiệp quốc doanh truyền thống của Đức Cao. Bây giờ, nhà máy máy kéo Lâm Tinh của chúng ta, vẫn ở quận Ngũ Tinh.

Làm thế nào để xây dựng được khu đất tập trung các xí nghiệp quốc doanh truyền thống này, làm thế nào để định vị lại nơi này, đây hẳn là vấn để mà bộ máy cán bộ mới cần suy xét. Tôi cho rằng Lý Tòng Sinh có kinh nghiệm hơn so với Hồng Nhật.

Sau khi Chu Thanh nói xong, Lưu Minh Minh tiếp lời nói:
- Tôi đồng ý với ý kiến của ông Chu, Ngũ Tinh ngày càng không ra gì cả, nhà máy máy kéo Lâm Tinh hàng năm đều thua lỗ, tài sản không gán nổi nợ, tôi nghe nói, một số cán bộ của chính phủ của Quận ủy của Ngũ Tinh thích điều này.

Nhà máy Lâm Lượng một năm chi phí chiêu đãi đều vượt quá hàng chục triệu, số tiền này chạy đi đâu? Có phải chúng ta có nhiều cây vàng?

Nhà máy máy kép Lâm Tinh thuộc xí nghiệp quốc doanh, một số nhân vật trong đó tương đương với cán bộ cấp cục và đồng cấp với chủ tịch quận, bí thư quận ủy, nhưng, Lâm Tinh dù sao cũng ở quận Ngũ Tinh, vì vậy, quan hệ giữa quận Ngũ Tinh và Lâm Tinh rất phức tạp!

Ngay ở năm sau, nhà máy máy kéo Lâm Tinh lại lần nữa gặp phải việc thiếu thốn tài chính, cần chính phủ ra tay giúp đỡ, hơn nữa cần chính phủ đảm bảo việc vay tiền ngân hàng, việc này, làm cho các giới trong xã hội Đức Cao trở nên ồn ào.

Bí thư đảng ủy Hồng Nhật của nhà máy máy kéo Lâm Tinh tỉnh ủy, việc điều động lần này bị áp chế, đề nghị này của Chu Thanh là hợp tình hợp lý.

Nhưng, Hồng Nhật là người của Thanh Phi Hoa, xưởng trưởng của nhà máy máy kéo Lâm Tinh Thiệu Hồng Ngạn cũng là người của Thanh Phi Hoa. Lần này Thanh Phi Hoa điều Hồng Nhật đến, trong lòng muốn điều chỉnh bộ máy của Lâm Tinh, xem có chút gì khởi sắc không.

Hiện tại, Hồng Nhật đi ra từ Lâm Tinh, mò không được sự đãi ngộ tương ứng của chính trị, vậy đưa y đi đâu?

Sắc mặt của Thanh Phi Hoa có chút thay đổi, không nói câu gì, Ngũ Đại Minh bình tĩnh nhất nhìn qua tất cả mọi người, bỗng nhiên cất cao giọng với Trần Kinh, nói:
- Hãy ghi chép lại, lát nữa chúng ta sẽ gộp lại!

Y lại lần nữa đảo qua mọi người ở hai bên bàn của hội nghị, nói:
- Thưa các vị, còn có ai có kiến nghị hay ý kiến gì, mọi người đều có quyền phát ngôn, đều có thể nói! Chúng ta sẽ xem xét vấn đề một cách đầy đủ hơn, cẩn thận hơn, luôn đem lại điều lợi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như loi chia se ve dich viem phoi corona thay thich phuoc tien 2020, dong tinh luyen ai hoa thuong tuyen hoa khai thi rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.