Quan sách

Chương 596: Biến đổi lớn của Đức Thủy


Theo tin tức truyền đến từ Đức Cao, Thị ủy của thành phố Đức Cao đề nghị điều chỉnh chức vụ Cao Bá Khang Bí thư Quận ủy khu Đức Cao, điều Cao Bá Khang đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm của Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Đề nghị của Thị ủy Đức Cao được Tỉnh ủy phê chuẩn, đồng thời phê chuẩn ý kiến đề nghị của Thị ủy Đức Cao đồng chí Đường Chiêu Chiêu sẽ đảm nhiệm Bí thư Quận ủy khu Đức Thủy, Ủy Ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Đức Cao đã tuyên bố thông báo bổ nhiệm Đường Chiêu Chiêu làm uỷ viên, ủy viên thường vụ, Bí thư của Quận ủy khu Đức Thủy.

Sự biến đổi nhân sự ở Đức Thủy đã dẫn đến chấn động lớn, Đường Chiêu Chiêu cho tới nay vẫn chưa có tên tuổi gì trên chính đàn của Đức Thủy.

Hơn nữa ở Đức Thủy, Đường Chiêu Chiêu vẫn luôn bị Cao Bá Khang ngăn chặn, không có thành tích gì, hiện tại Cao Bá Khang bỗng nhiên bị điều đến Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão, Đường Chiêu Chiêu nhân cơ hội này lên chức thuận lợi, điều này làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng người nghiên cứu sâu đối với chính đàn Đức Cao, rất nhiều người trong nội bộ của bộ máy ở Đức Cao đối với chuyện này vẫn có cái nhìn rất sâu sắc.

Sự sai lầm của Cao Bá Khang, ở chỗ ông ta bảo thủ ở phương diện cải cách tổ chức, khi tổ chức cải cách chỗ này, Cao Bá Khang không tán thưởng, Đức Thủy rõ ràng bị chọn làm thí điểm, nhưng ông ta vẫn lấy đủ mọi lý do khước từ. Trần Kinh của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy vì thế rất là nổi giận, lấy danh nghĩa Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy miễn đi tư cách thí điểm của Đức Thủy.

Cũng bởi vì chuyện này, Cao Bá Khang ở bên trong bộ máy bị Đường Chiêu Chiêu phản kích chưa từng có.

Sau khi Đức Thủy mất đi tư cách làm thí điểm, quận huyện khác của Đức Cao vì tranh đoạt tư cách này, triển khai cuộc đua kịch liệt.

Cuối cùng Huyện Lễ Hà, huyện Lâm Hà, huyện Tu Mai và mấy huyện thành của khu vực Bắc bộ đều làm liều đầu tiên mà được lợi, đã bắt đầu đi con đường cải cách các mặt, tại phương diện lựa chọn phân công cán bộ, phương diện công tuyển dũng cảm nếm thử khó khăn không lùi bước, có thể nói là thu hút rất nhiều ánh mắt, nhận được không ít lời khen ngợi.

Mà Cao Bá Khang bởi vì chuyện này bị gắn lên cái mác bảo thủ, ngoài ra, sau khi danh tiếng của Cao Bá Khang bị bôi nhọ, lập tức lại truyền ra tin ông ta gặp phải vấn đề về kinh tế.

Ủy ban Kỷ luật giới thiệu người đến tham gia điều tra. Cao Bá Khang cũng quả thật bị tra ra một vài vấn đề.

Cuối cùng thông qua suy xét thận trọng của thành phố Đức Cao, mới làm ra quyết định điều chỉnh bộ máy của Đức Thủy.

Việc điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của Đức Thủy, là Vương Học Bình đảm nhiệm khu Đức Thủy hô hào rất lớn nhưng cũng không có được cơ hội. Mà cuối cùng bị Hầu Hạ Tuyền Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giành mất cơ hội đầu tiên, Thị ủy thành phố Đức Cao đã tuyên bố thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm đồng chí Hầu Hạ Tuyền đảm nhiệm Phó Bí thư, Phó chủ tịch quận, thay Chủ tịch quận quận ủy Đức Thủy.

Đường Hầu Phối của khu Đức Thủy. Tiến thêm một bước đè ép không gian Vương Học Bình, những ngày của Vương Học Bình ở Đức Thủy càng trở nên khó khăn hơn.

Đường Chiêu Chiêu và Vương Học Bình hai người cùng là người một phe của Trần Kinh.

Nhưng Đường Chiêu Chiêu vẫn xem Trần Kinh là tài nguyên cố hữu của mình, dưới tình huống như vậy, Vương Học Bình phải đảo hướng qua Cao Bá Khang bên này, hoàn toàn quẳng đi tài nguyên cố hữu.

Vốn lúc đầu, sự lựa chọn của Vương Học Bình được người ta cho là tương đối sáng suốt.

Dưới sự giúp đỡ của ông ta, Cao Bá Khang cũng nhanh chóng nắm giữ cục diện Đức Thủy, không gian của Đường Chiêu Chiêu cũng một lần bị đè ép, Đức Thủy tiến nhập vào thời đại của Cao Bá Khang.

Nhưng hiện tại, thời kỳ của Cao Bá Khang sớm kết thúc, con đường làm quan của Vương Học Bình cũng gặp trở ngại nghiêm trọng, đồng thời mọi người đang cảm thán chính trị thay đổi liên tục. Cán bộ của Đức Cao cũng có lý giải sâu sắc với năng lượng của Trần Kinh.

Có rất nhiều người cho rằng Cao Bá Khang chẳng đáng. Sự thất bại của Cao Bá Khang là vì trong lòng ông ta có sự nghi kỵ với Trần Kinh và xử lý vấn đề Trần Kinh đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, nếu không, ông ta nào có kết quả như hiện tại?

Đức Thủy xuất hiện biến hóa như thế, Trần Kinh nghe Triệu An Sơn báo cáo xong mới biết.

Nhưng rất nhanh, Đường Chiêu Chiêu ở Đức Thủy gọi điện thoại cho hắn, trong điện thoại, Đường Chiêu Chiêu nói ở quận có mấy hạng mục muốn vào tỉnh thành hoạt động, Đường Chiêu Chiêu và Vương Thanh hai người muốn vào tỉnh thành, hai người hy vọng Trần Kinh có thể bớt chút thời gian, bọn họ muốn thăm hỏi một chút.

Trong điện thoại, Đường Chiêu Chiêu có vẻ thoả thuê mãn nguyện, ông ta nói:
- Bí thư Trần, năm đó khi anh ở Đức Thủy chúng tôi, Đức Thủy chính là thành phố bậc nhất của Đức Cao. Hiện tại chúng tôi cũng muốn tiếp tục quán triệt ý chí của anh, phát huy đầy đủ truyền thống tốt đẹp, tôi tin Đức Thủy của chúng tôi có thể mãi đứng ở nhóm đầu tiên trong sự phát triển của Đức Cao.


Trần Kinh cười nói:
- Lão Đường, những lời nói khôn khéo kia cũng không cần nói. Thời kỳ khác nhau cũng có đặc điểm khác nhau, cái gì quán triệt ý chí của tôi, về sau đừng nói như vậy nữa.

Đường Chiêu Chiêu nói:
- Bí thư Trần, tôi nói lời này cũng không phải là lấy lòng của anh. Mượn lời của anh nói, một bộ máy có sức chiến đấu hay không, chủ yếu là nhìn vào bầu không khí của bộ máy có được hay không. Hiện tại bộ máy Đức Thủychúng tôi, sẽ xây dựng lại bầu không khí đoàn kết của năm đó.

Ở điểm này, anh để lại cho Đức Thủy một kinh nghiệm vô cùng quý báu, đây không chỉ là của cải của chúng tôi, cũng là của cải của nhân dân và bộ máy của Đức Thủy.

Trần Kinh nói:
- Được rồi, được rồi. Tôi chỉ hy vọng ông có thể làm cho Đức Thủy tốt đẹp, đây mới chính là những gì đích thực, Đức Thủy ở trên tay của ông, hẳn là phải có điều đột phá, đối với điểm này, tôi rất chờ mong.

Kế tiếp, Đường Chiêu Chiêu lại báo cáo tình huống điều chỉnh nhân sự của Đức Thủy.

Lần này, Đức Thủy điều chỉnh vị trí lớn nhất là Vương Thanh, Vương Thanh được xác định là cấp Phó phòng, ủy viên thường vụ Quận ủy, Chánh văn phòng Quận ủy.

Đối với sự tiến bộ của Vương Thanh, Đường Chiêu Chiêu có nhiều xúc động.

Năm đó ông ta và Vương Thanh là tử địch, mâu thuẫn của hai người rất sâu sắc, sau nhờ con mắt tinh tường của Trần Kinh nhận ra anh ta có tài trí mới đề bạt Vương Thanh.

Mà sau khi Trần Kinh rời khỏi Đức Thủy, Đường Chiêu Chiêu bởi vì cần, mượn danh nghĩa Trần Kinh lôi kéo Vương Thanh, hai người thường xuyên qua lại, không ngờ quan hệ càng ngày càng tốt.

Lần này Đường Chiêu Chiêu lên chức, ông ta mang theo Vương Thanh tiến Quận ủy đảm nhiệm đại quản gia, điều này so với những năm trước là không thể tưởng tượng.

Mà mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Đường Chiêu Chiêu thoả thuê mãn nguyện, còn Vương Học Bình thì không cười được.

Vương Học Bình cũng gọi điện thoại cho Trần Kinh, nhưng trong điện thoại, thanh âm của ông ta rất thâm trầm nặng nề, ông ta nói:
- Bí thư Trần, tôi lão Vương có nhược điểm lớn nhất chính là không giỏi xu nịnh, rất thành thật, nói ra rất xấu hổ, đồng thời cũng biết được điều này phụ lòng sự dạy bảo của anh.

Trần Kinh hiểu thấu tâm tư của Vương Học Bình.

Vương Học Bình cho tới nay đều hiếu thắng muốn tranh đấu đối với Đường Chiêu Chiêu.

Ở thời đại của Cao Bá Khang, những ngày trôi qua của Vương Học Bình rất thoải mái, trên nhiều khía cạnh ông ta đều đè đầu Đường Chiêu Chiêu, điều này làm cho ông ta rất là mãn nguyện.

Nhưng hiện tại, cục diện đột nhiên biến hóa, Đường Chiêu Chiêu vút thẳng lên trời, ngày lành của Vương Học Bình cũng chấm dứt.

Đối với tình huống như vậy Trần Kinh có thể nói được cái gì? Hắn chỉ có thể cổ vũ Vương Học Bình, hy vọng ông ta tiếp tục chăm chỉ làm việc, dung nhập vào bên trong bộ máy mới, phát huy tác dụng thuộc về mình.

Trần Kinh nói cho Vương Học Bình, Phó bí thư Quận ủy là vị trí rất trọng yếu, Trần Kinh năm thể không phải là Phó bí thư sao?

Trần Kinh đối với cán bộ bên dưới đều có một nguyên tắc nhất quán chính là phải tự lập tự mình cố gắng, Trần Kinh không thích nhất, ghét nhất chính là người phía dưới vừa gặp phải khó khăn liền chạy lên trên, ý đồ thông qua đủ loại quan hệ để giải quyết vấn đề.

Đối với Trần Kinh mà nói những người này sẽ không có tiền đồ.

Một người gặp phải khó khăn, hay là một cường nhân gặp phải khó khăn, thái độ bọn họ đối mặt khó khăn là phải tự mình cố gắng tự lập, dũng cảm tiến tới, thông qua trí tuệ của mình và quyết tâm để phá trừ muôn vàn khó khăn, dũng cảm đi tới.

Bây giờ đối với Vương Học Bình mà nói, cục diện của ông ta có chút khó khăn.

Nhưng những khó khăn này đều có liên quan đến bản thân ông ta, trong khoảng thời gian ngắn, ông ta muốn giải quyết những khó khăn này quả là không dễ dàng.

Với Trần Kinh mà nói, nếu Vương Học Bình là một nhân tài, có thể ở bây giờ trên cương vị chịu nhục, làm ra một phen thành tích.

Dứt khoát nắm chặt được cục diện của Đường Chiêu Chiêu, có thể mở một đường máu, vậy người này vẫn là người tài có thể sử dụng, tương lai còn có thể dùng.

Ngược lại, nếu không phấn chấn đối với mọi thứ, cán bộ như vậy thì có năng lực gì? Để cho người như vậy độc chắn một mặt, có thể giải quyết được vấn đề gì?

...

Ngoại trừ sự tình của Đức Thủy, việc công tuyển bên Lễ Hà cũng hạ màn rồi.

Lần này việc công tuyển của Lễ Hà có ảnh hưởng rất lớn, công khai chọn lựa Phó chủ tịch huyện trong toàn thành phố, như vậy việc chọn lựa tuy rằng hạn chế cán bộ có điều kiện phù hợp trong đảng, nhưng chọn lựa lần này trên cơ bản rất công khai, công bình, công chính.

Toàn bộ tuyển chọn được chia thành thi viết, diễn thuyết, nói chuyện, phỏng vấn và nhiều bước, cuối cùng chọn lựa ra bốn ứng cử viên cho Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cuối cùng đã tổng hợp ý kiến chung khắp nơi để xác định một người làm Phó chủ tịch huyện.

Mông Hổ trong cuộc tuyển chọn lần này hoàn toàn không có được cơ hội như mong muốn.

Anh ta là người thứ tám tham gia thi viết, phỏng vấn diễn thuyết đều biểu hiện không tệ, tuy rằng cuối cùng không đạt được cơ hội, nhưng bởi vì biểu hiện của anh ta nổi trội xuất sắc, đã được Thành ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy xác định là cán bộ trọng điểm cần bồi dưỡng.

Thông qua tham gia công tuyển lần này, địa vị và lai lịch của Mông Hổ cũng tương đối tăng mạnh trên chính đàn của Lễ Hà, điều này đối với con đường làm quan trong tương lai của anh ta mà nói, có tầm quan trọng rất lớn.

Công tuyển lần này, Trương Ái Hoa Trưởng khoa khoa 2 cán bộ phòng giám sát cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự diễn thuyết và phỏng vấn cuối cùng, và cùng với cô còn có phóng viên của Tỉnh Đài Loan.

Hiện trường công tuyển cán bộ của Lễ Hà được phóng viên ghi lại và phát tin trên đài truyền hình vệ tinh, có ảnh hưởng tương đối lớn trên toàn tỉnh.

Kỳ thực cũng có người nhanh chóng đem bản ghi chép văn tự công tuyển của Lễ Hà đăng trên mạng, rất nhiều diễn đàn internet bắt đầu có nghị luận với việc này, có một số bạn trên mạng đã tiến hành đánh giá và bình luận trình độ của các cán bộ phận tham gia diễn thuyết, hưởng ứng rất nhiệt liệt, tích cực hưởng ứng là việc chính.

Trần Kinh còn chăm chú xem tài liệu báo cáo chi tiết về cuộc tuyển chọn cán bộ của Lễ Hà lần này, hắn đưa ra lời khen ngợi công khai với bộ phận công tuyển lần này của Lễ Hà.

Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy liền lấy danh nghĩa của ban ngành phát thông báo khen thưởng, cổ vũ Thị ủy thành phố Đức Cao, Huyện ủy Lễ Hà công tuyển lần này đã đạt được thành công viên mãn, mở ra một tiền lệ cải cách cán bộ của toàn Tỉnh.

Sau này, ở phương diện phân công tuyển chọn cán bộ, sự lựa chọn của tổ chức có thể càng đa dạng hơn, giống như vậy hẳn là nên làm nhiều cuộc công tuyển để chọn người hiền đảm nhiệm.

Khi Ngũ Đại Minh Bí thư thị ủy Thành phố Đức Cao kêu gọi thị sát Lễ Hà, lại một lần nữa nhắc tới vấn đề cải cách tổ chức.

Ông ta bày tỏ, tổ chức cải cách không phải vì cải cách mà cải cách, mục đích là để cho người tài hoa, người có năng lực có thể trổ hết tài năng, có thể chân chính đi đến cương vị quan trọng, vì xây dựng nhà nước, vì hạnh phúc nhân dân, phải cống hiến càng nhiều sức lực hơn nữa.

Ngũ Đại Minh còn biểu lộ, Đức Cao là một nơi dám vì thiên hạ, trên vấn đề phát triển và xây dựng kinh tế là như thế, ở phương diện cải cách khác cũng là như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như tinh yeu mau gi, truyen cuoi ca phe rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.