Thông tin truyện

Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Đoạt Thần sủng, đấu Dị nguyên!

Một đời Thần thoại bắt đầu!

Phóng tác: xonevictory (Hắc Ám Chi Vân).

Danh sách chương

Bình luận truyện

loading...