Tạo hóa chi môn

Chương 852: Lại thấy Thất Kiều


Mấy ngày sau đó, phi thuyền lần thứ hai dừng ở một cái trên quảng trường.

Hạ phi thuyền, Ninh Thành thấy quảng trường này chung quanh bố cục, cuối cùng là hiểu Biên Tố Thần hải thành quảng trường vì sao như vậy bố trí, đó là mô phỏng cái chỗ này bố trí phương pháp.

Nơi này cũng không chỉ có một quảng trường, tất cả lớn nhỏ quảng trường, Ninh Thành đều nhìn thấy mấy chục. Mỗi một cái quảng trường chính giữa đều có một cái truyền tống trận, ở quảng trường vùng ven, đều là một phần thương lâu.

"Ninh sư huynh, đi tới Thái Tố Khư truyền tống trận ở bên kia..." Nạp Lan Như Tuyết đi tới Ninh Thành bên người, chỉ vào cách đó không xa một cái đại hình quảng trường.

Không cần Nạp Lan Như Tuyết nói, Ninh Thành cũng nhìn thấy cái kia truyền tống trận. Ở dọc theo quảng trường vùng ven liền có một cái to lớn trận pháp bình, trên đó viết đi tới Thái Tố Khư truyền tống trận, giá cả tám vạn thượng phẩm thần tinh.

Cao như vậy giá cả, vẫn như cũ không ngừng có người đi tới giao nộp thần tinh, sau đó bị truyền tống đi. Hơn nữa Ninh Thành còn chú ý tới, cái khác truyền tống trận đi ra tu sĩ, rất nhiều đều là đi tới Thái Tố Khư truyền tống trận, có thể nói cái này truyền tống trận là náo nhiệt nhất. Thảo nào phải ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận đàn, đây quả thực là thần tinh thu thập khí a.

Ninh Thành và Nạp Lan Như Tuyết đi tới Thái Tố Khư truyền tống trận chỗ ở, xếp hàng giao nộp mười sáu vạn thượng phẩm thần tinh, chờ truyền tống.

Truyền tống trận này một lần có thể truyền tống hai mươi người, hai canh giờ sau đó, Diệp Mặc cùng Nạp Lan Như Tuyết theo mặt khác hơn mười người lên truyền tống trận. (cái này để nguyên văn Lão Ngũ viết, ai cũng biết là Ninh Thành nhưng nhầm sang Diệp ca!^^)

Truyền tống trận rất nhanh khởi động, Ninh Thành tinh thông trận đạo, hơn nữa đối với truyền tống trận càng là nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Đi tới Thái Tố Khư truyền tống trận mở ra động, hắn liền biết vậy cũng là là xa khoảng cách truyền tống. Thế nhưng tại đây loại cự ly xa truyền tống dưới, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm ngất xỉu cảm giác cũng không có, liền biết trước đây kiến tạo cái này truyền tống trận trận pháp sư là thật lợi hại.

Nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Ninh Thành cùng Nạp Lan Như Tuyết liền xuất hiện ở một cái đại điện truyền tống trận giữa. Hai người theo mọi người vừa đi ra khỏi đại điện. Đã bị trước mắt phồn hoa kinh sợ.

Ở nơi này là một cái phế tích ngoại vi? Đây quả thực là siêu cấp phồn hoa tinh không thành thị.

To lớn quảng trường, dày đặc thương lâu, phường thị, đếm không hết người...

Dù cho nơi này lại náo nhiệt phồn hoa người nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào ngăn trở Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện mấy cái to lớn đạo vận chữ lớn. Nhiệm vụ đại điện cao vót ở một cái lớn nhất trong quảng trường bên trong, đông đảo tu sĩ ở chỗ này ra ra vào vào.

"Kỳ quái, dĩ nhiên không ai đến đẩy động phủ cho thuê." Ninh Thành nhìn người đến người đi tu sĩ, có chút nghi ngờ tự nói một câu.

Ở người như thế đàn dày đặc địa phương, thuê động phủ tự nhiên là tốt nhất sinh ý, theo lý thuyết có người sẽ chủ động ở truyền tống trận xuất khẩu đâu thuê động phủ mới đúng là.

"Bằng hữu là lần đầu tiên tới Thái Tố Khư sao?? Ở Thái Tố Khư động phủ còn phải dùng tới đâu thuê sao? Căn bản là cung không đủ cầu a. Nếu mà muốn thuê động phủ, liền qua bên kia, bất quá rất khó thuê đến tốt chính là. Nếu là ngươi có cao cấp nhiệm vụ bài. Này liền có thể thuê đến cao cấp hơn động phủ..." Một người đứng ở Ninh Thành cách đó không xa tu sĩ cười nói một câu, đồng thời dùng ngón tay chỉ quảng trường đối diện địa phương.

"Đa tạ." Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu, về phần nhiệm vụ bài là vật gì, Ninh Thành không biết cũng không có cố ý hỏi. Hắn tin tưởng chỉ cần đi vào nhiệm vụ đại điện, cuối cùng là có thể hỏi đến.

"Ninh sư huynh, chúng ta phải đi thuê động phủ?" Nạp Lan Như Tuyết hỏi.

Ninh Thành nhìn một chút đối diện, "Đợi sau này sẽ đi xem một chút đi, chúng ta đi trước nhiệm vụ đại điện, hỏi một phần tình huống."

...

Đi vào nhiệm vụ đại điện, vào hết mắt tất cả đều là người. Ở nhiệm vụ đại điện một bộ phận khu vực. Còn có một chút tức lâu cùng tửu lâu.

Gần trăm to lớn trận pháp biểu thị dựng đứng ở nhiệm vụ đại điện trung gian, hơn nữa những trận pháp này bình khu vực đều có minh xác phân chia. Thần linh thảo loại nhiệm vụ bình, thần thông loại nhiệm vụ bình, pháp bảo loại, tài liệu loại, tổ đội...

Đủ loại cái gì cần có đều có, mỗi một loại nhiệm vụ đều chia làm mấy cái đẳng cấp, chính là Thần linh thảo cũng chia làm đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, cấp thấp nhiệm vụ các loại.

Ninh Thành nhìn một chút cấp thấp nhiệm vụ, thấp nhất nhiệm vụ tích lũy chỉ có mấy cái, tới đỉnh cấp nhiệm vụ tích lũy, thậm chí có hơn triệu. Còn có số rất ít nhiệm vụ, mặt trên dứt khoát không có viết tích lũy, hiển nhiên những nhiệm vụ này đẳng cấp cao thái quá, những thứ này tích lũy là căn cứ hoàn thành nhiệm vụ người yêu cầu đến định.

"Ninh sư huynh, chúng ta không bằng nhận mấy cái nhiệm vụ, sau đó treo ra tìm kiếm Yến Tễ sư tỷ nhiệm vụ." Nạp Lan Như Tuyết nói.

Ninh Thành hiểu rõ Nạp Lan Như Tuyết ý tứ, muốn treo xuất nhâm vụ, đầu tiên ngươi nhất định phải có tích lũy. Nếu mà ngươi ngay cả tích lũy cũng không có, ngươi thế nào tuyên bố nhiệm vụ?

"Chờ một chút, chúng ta xem một chút nhiệm vụ rồi lại nói..." Ninh Thành đang khi nói chuyện thần thức đang muốn quét ra đi, liền cảm thụ được vài đạo cực kỳ cường hãn thần thức từ trên người hắn xẹt qua, hắn nhanh chóng cẩn thận thu hồi thần thức. Này vài đạo thần thức quá cường đại, so với hắn mấy tháng trước dùng ngũ sắc Liệt Tinh Tiễn bắn chết cái tên kia mạnh hơn gấp mấy lần.

Nghĩ đến Thái Tố Khư cái chỗ này ngay cả Chứng Đạo bước thứ hai cường giả đều có, Ninh Thành càng là cẩn thận, không có dùng thần thức loạn quét. Hắn và Nạp Lan Như Tuyết ở nhiệm vụ đại điện lại vòng vo nửa ngày sau đó, trong lòng đã là có một cái đại khái lý giải, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì là nhiệm vụ bài.

Ở nhiệm vụ đại điện tiếp nhận chức vụ, đầu tiên liền phải làm Thái khư nhiệm vụ bài. Thái Khư nhiệm vụ bài có năm loại, chia ra làm tử bài, kim bài, ngân bài, bạch bài, hắc bài.

Nhiệm vụ bài có thể ghi lại tích lũy, cũng có thể tiến hành nhiệm vụ giao dịch hoặc là cho nhau tích lũy giao dịch. Hắc bài là cấp thấp nhất, bất luận kẻ nào chỉ cần chưa nộp một nghìn thần tinh đều có thể làm. Nếu mà cùng nhiệm vụ đại điện giao dịch tích lũy đạt được mười vạn tích lũy, liền có thể làm bạch bài.

Giao dịch này tích lũy cũng không phải nhiệm vụ bài giữa còn sót lại tích lũy, mà là cùng nhiệm vụ đại điện giữa đó giao dịch tích lũy. Dù cho ngươi đạt được mười vạn tích lũy, ngươi không giao dịch, như nhau không cách nào đổi lấy bạch bài. Chỉ có đem này mười vạn tích lũy tiêu phí, ngươi mới có tư cách đi đổi lấy bạch bài.

Đương nhiên, giao dịch này phải là cùng nhiệm vụ đại điện giữa đó giao dịch, nếu như là tu sĩ bên trong giao dịch, dù cho giao dịch một trăm vạn tích lũy, cũng không tính toán ở bên trong.

Bạch bài đổi lấy ngân bài liền cần muốn tiến hành một trăm vạn tích lũy giao dịch, ngân bài đổi lấy kim bài đó là yêu cầu mười triệu tích lũy giao dịch. Về phần tử bài, đó là một tỷ tích lũy giao dịch mới có thể đổi lấy.

Nhiệm vụ bài đẳng cấp đánh dấu lấy ngươi ở đây Thái Tố Khư địa vị, nhiệm vụ bài đẳng cấp càng cao, ngươi ở đây nhiệm vụ thương lâu có thể giao dịch đến đồ đạc lại càng trân quý. Ở Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện bên cạnh, còn có một cái nhiệm vụ thương lâu. Nhiệm vụ này thương lâu là có năm loại màu sắc tầng trệt, hắc, bạch, ngân, kim, tử. Nếu mà ngươi chỉ có hắc bài, vậy chỉ có thể ở tầng thứ nhất hắc lâu. Tầng trệt càng cao, bên trong xuất hiện đồ đạc lại càng cao cấp.

Ninh Thành cùng Nạp Lan Như Tuyết mới vừa tới đến Thái Tố Khư, chỉ có thể mỗi người làm một quả hắc bài. Hắc bài chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, mặt trên chủ yếu ghi chép nhiệm vụ tích lũy, cùng với giao dịch tích lũy.

"Đi, chúng ta đi nhận một cái nhiệm vụ. Ta mới vừa mới nhìn thấy Thái Tố Khư ngược núi băng trong di tích có Băng Hệ thần thông vô cùng bạo băng hải, chúng ta đi ngay ngược núi băng, nói không chừng vận khí tốt có thể tìm tới cái này thần thông." Ninh Thành lựa chọn đi ngược núi băng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là thấy Nạp Lan Như Tuyết đã đi vào vận mệnh Tam Cảnh Thiên Vị Cảnh, thế nhưng nàng dường như không có gì cầm được xuất thủ thần thông. Cộng thêm Nạp Lan Như Tuyết là biến dị Băng Linh căn, hắn còn không bằng thuận lợi giúp nàng một cái.

Đối với Ninh Thành mà nói tiếp nhận chức vụ vụ chỉ là một tiện thể mà thôi, ở Thái Tố Khư ngoại trừ tìm kiếm Yến Tễ bên ngoài, hắn cũng muốn tiến hơn một bước, hay nhất có thể ở chỗ này Chứng Đạo thành công.

Nạp Lan Như Tuyết sửng sốt, nàng lập tức liền nghĩ đến Ninh Thành có thể là giúp nàng, nàng vẫn còn có chút không thể tin được nói một câu, "Ninh sư huynh, nhưng đó là một cái cao cấp nhiệm vụ..."

Nhiệm vụ tích lũy mặc dù không tệ, hơn nữa thần thông cũng rất là mê người, thế nhưng cao cấp nhiệm vụ tính nguy hiểm rõ ràng.

"Ta biết là cao cấp nhiệm vụ, chúng ta đi xem, nếu mà thực sự không có khả năng hoàn thành, cũng không có quan hệ." Ninh Thành gật đầu nói.

Cùng một cái nhiệm vụ nhận nhiều người, không làm được căn bản cũng không có nửa phần ảnh hưởng, thậm chí làm xong nhiệm vụ trở về lại nhận nhiệm vụ này cũng có thể. Trên thực tế đại đa số tu sĩ, cũng sẽ không trước tiếp nhận chức vụ vụ, mà là trước làm nhiệm vụ. Chỉ có cái loại này vô cùng dễ hoàn thành, tích lũy lại cao nhiệm vụ, hoặc là có dự chi nhiệm vụ, mới có người trước tiếp nhận chức vụ vụ lại đi làm.

"Vị đạo hữu này, ta cảm thấy ngươi nhận ngược núi băng nhiệm vụ, còn không bằng đi Thái Tố Thất Kiều. Tìm được vô cùng bạo băng Hải Thần người tài năng một vạn tích lũy, ở cao cấp nhiệm vụ giữa, vậy cũng là là thấp. Mà ở Thái Tố Thất Kiều giữa, tùy tiện tìm một cái nhiệm vụ đều là mười vạn tích lũy, hơn nữa nhiệm vụ mỗi tăng một cái, tích lũy gia tăng gấp đôi..." Bên cạnh một người tu sĩ hảo ý giải thích.

"Thái Tố Thất Kiều?" Ninh Thành trong lòng chấn động.

Tu sĩ này đáp, "Không sai a, đó là một lão nhiệm vụ, đi người cũng rất nhiều. Mặc dù là đỉnh cấp nhiệm vụ, so với ngược núi băng nhiệm vụ an toàn. Hơn nữa nghe nói Thái Tố Thất Kiều trong di tích, còn có thể tu luyện thần thông."

Ninh Thành thần thức đã rơi vào cao cấp nhiệm vụ bình thượng, hắn trước tiên đã nhìn thấy Thái Tố Thất Kiều. Nhiệm vụ này là tìm được trong đó tùy ý một cái chỉ định thần thông đều là mười vạn tích lũy, nếu mà tìm được hai cái thần thông chính là hai mươi vạn tích lũy, ba cái thần thông là bốn mươi vạn tích lũy. Nếu mà tìm được toàn bộ bảy thần thông, đó là lục trăm bốn mươi vạn tích lũy, cái này tích lũy thậm chí so với tìm được đầy đủ hết Thái Tố thần lôi thần thông còn nhiều hơn.

"Đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Ninh Thành nhanh chóng cảm tạ, trong lòng hắn đang kinh hoàng. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Thái Tố Thất Kiều, hắn thậm chí chín mươi phần trăm khẳng định, Thái Tố Thất Kiều thần thông chính là hắn không có cách nào tu luyện Vô Tự thiên thư Thất Kiều thần thông.

Thất Kiều thần thông vẫn không có có bất kỳ chữ viết, hiện tại lại có khả năng ở Thái Tố Khư tìm được loại này thần thông khởi nguyên, có lẽ hắn có thể ở Thái Tố Khư học tập đến Thất Kiều thần thông.

Mặc dù Ninh Thành hiện tại có Lạc Nhật Hoàng Hôn, Tận hỏa, Thời Gian Luân, Mạc Tương Y, Vô Ngân thương các loại thần thông, thế nhưng một khi gặp phải cường giả chân chính, với hắn mà nói chân chính đòn sát thủ vẫn còn là ngũ sắc Liệt Tinh Tiễn.

Nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với phép tắc hiểu vừa mới mới nhập môn, những thứ này thần thông đối phó cường giả chân chính còn thiếu một phần nội tình.

Thất Kiều thần thông là một cái hàng loạt, nếu mà hắn học xong loại này thần thông, lúc đó làm sao? Có lẽ hắn không cần mỗi lần đều thương gân động cốt đi bắn ra ngũ sắc Liệt Tinh Tiễn.

"Như Tuyết sư muội, chúng ta đi trước ngược núi băng, sau đó sẽ đi Thái Tố Thất Kiều." Ninh Thành liên nhiệm vụ đều không đi nhận, trực tiếp mang theo Nạp Lan Như Tuyết chuẩn bị tiến vào Thái Tố Khư.

(các bằng hữu ngủ ngon, cuối tháng thỉnh cầu vé tháng hỗ trợ!)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như bang ky su, thue suat 0 rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại sukhacnhau.com.