Thần lùn cáu kỉnh - Newman

Thần lùn cáu kỉnh - Newman
  • Tên khác:

    Newman
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Josh Ulrich
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 21 thg 08, 2015
Câu truyện về một gã thần lùn cáu kỉnh Newman và một em Dark Elf Gwen là cộng sự của nhau trong một công ty chuyên môn diệt quái vật emo 
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng