Thần ma thiên tôn

Chương 951: Uy lực của Chí Tôn Giáp


Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo chỉ xếp thứ hai trăm bốn mươi trong Diệt Thế Đạo.

Phải biết rằng Tiếp Thần Đạo xếp trong một trăm hạng đầu, nếu Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được Tiếp Thần Đạo đến đại thành thì sẽ càng có lợi hơn.

Đương nhiên muốn tu luyện Tiếp Thần Đạo lên đại thành còn khó hơn nhiều so với tu luyện Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện lâu như vậy cũng chỉ tới tiểu thành.

- Tu luyện Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo trong ngôi sao tím có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Hy vọng có thể nhanh chóng tu luyện Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo tới đại thành càng nhanh càng tốt.

Dưới sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên, sáu đạo tâm thần tu luyện trong ngôi sao tím tất cả đều biến thành hình người, mỗi người tu luyện một loại chưởng ấn.

Chỉ khi tu luyện thành công tám mươi mốt loại chưởng ấn này mới có thể dung hợp tất cả thành một, Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo đạt tới đại thành.

Nửa tháng qua đi, Nhạc Minh Tùng phục hồi lại được sáu bộ Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp, vẫn còn ba mươi mảnh, cuối cùng vẫn không thể luyện chế thành công bộ Chí Tôn Giáp thứ bảy.

Tìm thêm mảnh vỡ Chí Tôn Giáp chưa biết chừng lại luyện chế được bộ thứ bảy.

Lúc này sáu đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ tu luyện được mười tám loại chưởng ấn.

Tu luyện Diệt Thế Đạo ở ngôi sao tím hắn chỉ mất có ba ngày đã đạt tới đại thành rồi.

- Mất nửa tháng mà mới tu luyện được mười tám đạo chưởng ấn. Muốn tu luyện hết tám mươi mốt chưởng ấn thì ít nhất cũng mất ba tháng.

Ninh Tiểu Xuyên nghĩ.

Nhạc Minh Tùng tiến lại, giao cho Ninh Tiểu Xuyên sáu miếng lệnh bài:

- Đây là sáu tấm Thần Dụ Lệnh. Mỗi tấm là một bộ Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp, ngươi có thể thử uy lực của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp.

Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy một tấm, truyền Chân Nguyên vào trong lệnh bài.

Tấm lệnh bài lập tức biến đổi, biến thành vô số miếng giáp bọc lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên vừa khẽ động người đã biến thành một đạo tàn ảnh, bay lên hư không tám trăm mét, rồi đấm một quyền xuống mặt đất.

Uỳnh uỳnh!

Bụi đất từ bên dưới cuộn trào.

Sau khi khói bụi tan đi, để lại một cái hố lớn đường kính mười mét, xung quanh là vô số vết rạn kéo dài ra trăm mét.

Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh hố, bình thản nói:

- Mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp không chỉ sức mạnh đạt tới mức Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất mà ngay cả tốc độ cũng vậy.

Nhạc Minh Tùng cười.

- Bất luận tu vi là Chân Nhân Cảnh tầng một hay bảy thì mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp vào đều có sức mạnh của Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất. Đương nhiên, nếu cả tu sĩ Chân Nhân Cảnh tầng một và bảy cùng mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp thì tu sĩ tầng thứ bảy sẽ mạnh hơn một chút.

- Cũng có nghĩa là tu sĩ tu vi càng thấp, Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp càng có giá trị cao.

Ninh Tiểu Xuyên thu Chân Nguyên về cơ thể, Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp lập tức thu gọn lại tựa thủy triều rút, lại biến thành tấm lệnh bài.

Ninh Tiểu Xuyên cầm Thần Dụ Lệnh, nói:

- Với tu vi hiện nay, dù ta không mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp cũng sẽ không thua kém Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất bao nhiêu. Nếu ta mặc Thứ Thần huyết y thậm chí có thể đấu được với Chí Tôn Cảnh tầng thứ ba. Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp ngoài lực phòng ngự kinh người thì không có giá trị lớn với ta.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn Khuynh Phi Tử, gọi Khuynh Phi Tử lại, đưa cho nàng ta, nói:

- Ngươi mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp thử xem.

Sau một thời gian tu luyện, cộng với lượng lớn Hồn Linh Đan, tu vi Khuynh Phi Tử đã là Chân Nhân Cảnh tầng thứ năm.

Nàng nhận lấy Thần Dụ Lệnh từ Ninh Tiểu Xuyên, truyền Chân Nguyên vào, bộ Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp lập tức bọc lấy toàn thân Khuynh Phi Tử.

- Chúng ta giao đấu thử xem.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- Được!

Sau khi mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp, Khuynh Phi Tử cảm giác mình đã có sức mạnh của Chí Tôn, cường đại ơn nhiều lần so với sức mạnh bản thân nàng.

Cả Trung Thổ cũng chỉ có vài vị Chí Tôn, mỗi vị đều được vô số người kính ngưỡng. Đột nhiên có được sức mạnh ngang ngửa Chí Tôn, Khuynh Phi Tử đương nhiên cũng muốn thử xem rốt cuộc mạnh tới mức nào.

Vù!

Tốc độ của nàng có thể sánh ngang Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất, chớp mắt đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một chưởng nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên tấn công tới.

Ninh Tiểu Xuyên không hề tránh né, cũng tung một chưởng đón chưởng của Khuynh Phi Tử.

Một luồng sức mạnh khổng lồ từ cánh tay truyền vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên khiến lục phủ ngũ tạng cũng lay động, trước sự xung kích của sức mạnh đó, Ninh Tiểu Xuyên phải lùi về sau một quãng dài.

Khuynh Phi Tử cũng lùi sau hơn chục bước, mỗi bước đều khiến mặt đất lún xuống.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Ngươi không cần phải nương tay, cứ dùng hết sức đi!

- Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận đấy!

Bề mặt Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp lập tức xuất hiện ngọn lửa xanh, hai tay Khuynh Phi Tử dần đưa cao lên, vẽ một vòng tròn lửa khổng lồ trước mặt.

- Thần Dụ chi hỏa!

Khuynh Phi Tử lại lao tới, biết thành một con hỏa diệm trường xà, đánh liền một lúc mười hai đạo chưởng ấn, mỗi đạo chưởng ấn đều giống như một vùng hỏa vân.

Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp có tất cả bốn loại thủ đoạn công kích đặc thù: Thần Dụ chi hỏa, Thần Dụ chi Điện, Thần Dụ chi phong, Thần Dụ chi quang.

Mỗi vị tu sĩ mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp vào đều có thể phát huy bốn loại sức mạnh này. Tu vi càng cao thì càng điều khiển được luồng sức mạnh này được chuẩn xác, sức phá hoại cũng lớn hơn.

Phải biết rằng giữa Chân Nhân Cảnh và Vạn Cổ Cảnh còn cách một cảnh giới lớn.

Khi là Chân Nhân Cảnh tầng thứ sáu Ninh Tiểu Xuyên có thể giết tu sĩ Chân Nhân Cảnh tầng chín. Nhưng khi ở tầng thứ bảy, hắn lại rất khó đánh bại tu sĩ Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất.

- Mạnh thật! Không hổ là Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp. Phát huy sức mạnh của Thần Dụ chi hỏa, có lẽ có thể một chưởng đánh chết tu sĩ Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có tu sĩ Vạn Cổ Cảnh tầng thứ hai mới chống đỡ được luồng sức mạnh này.

Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc lùi về sau chứ không đỡ Thần Dụ chi hỏa.

- Xem ra phải mặc Thứ Thần huyết y thì mới thử nghiệm được hết uy lực của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy Thứ Thấn Huyết Y ra mặc lên người. Một luồng tà khí bạo phát từ cơ thể hắn.

Cả không gian bị huyết khí bao phủ biến thành một vùng huyết hải.

- Diệt thế Ma Hỏa Đạo!

Ninh Tiểu Xuyên thi triển Diệt Thế Ma Hỏa Đạo cũng đánh liên mười hai đạo thủ ấn hỏa diệm, khiến Khuynh Phi Tử không ngừng lùi về sau.

Mỗi chưởng của Ninh Tiểu Xuyên đều khiến Phong Thần di địa bay xa hơn mười trượng.

Nhưng cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mặc Thứ Thần huyết y thì cũng chỉ có thể áp chế được Khuynh Phi Tử chứ không thể giết được nàng ta.

Sức phòng ngự của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp quá lớn.

Sau một lúc giao đấu, cuối cùng hai người cũng dừng lại.

Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể hiểu biết về sức mạnh của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp.

Khuynh Phi Tử cởi Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp ra, sắc mặc tái nhợt, lập tức dùng một viên Chân Quỷ Hồn Linh Đan, nhanh chóng hồi phục nguyên khí.

Tuy mượn sức mạnh của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp, bạo phát sức mạnh của tu sĩ Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất, nhưng lại rất tiêu hao Chân Nguyện.

Một lúc sau nguyên khí của nàng đã hồi phục, nàng nói:

- Lực phòng ngự của Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp đúng là rất lợi hại, nhưng tu vi hiện tại của ta chỉ là Chân Nhân Cảnh tầng thứ năm. Đối mặt với những cường giả Vạn Cổ Cảnh tầng thứ ba thì ta cũng chỉ miễn cưỡng cống đỡ. Còn gặp Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư, đối phương có thể đả thương ta cách qua Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp. Nếu là cường giả Vạn Cổ Cảnh tầng thứ năm thì có lẽ dù ta mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp cũng sẽ bị sức mạnh của đối thủ nghiền nát.

Ninh Tiểu Xuyên gật đầu:

- Tu vi ngươi chỉ là Chân Nhân Cảnh tầng thứ năm, bạo phát được sức mạnh như vậy đã rất lợi hại rồi. Bộ Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp này tặng ngươi.

- Cảm ơn.... ngươi!

Khuynh Phi Tử vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng không biết giờ nên xưng hô thế nào với Ninh Tiểu Xuyên. Nàng đã từng thề với thần linh nhận Ninh Tiểu Xuyên là chủ nhân, làm nô bộc cho hắn.

Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng nhận ra sự bối rối của Khuynh Phi Tử, nói:

- Tuy ngươi đã thề với thần linh nhưng ngươi không cần coi mình là nô bộc của ta. Như vậy rất bất lợi cho việc tu hành. Sau này ngươi cứ coi ta là bằng hữu. Có thể gọi ta là Diệt Nhân Vương hoặc gọi thẳng tên cũng được.

Khuynh Phi Tử vô cùng cảm động nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Nàng càng ngày càng không hiểu nam nhân này nữa rồi. Phải biết, cho dù Ninh Tiểu Xuyên bắt nàng thị tẩm thì nàng cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không làm vậy mà còn coi nàng là bằng hữu địa vị bình đẳng với hắn.

Hắn thật sự là Diệt Nhân Vương phản bội nhân tộc sao?

Sau một thời gian tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên, nàng tin chắc Ninh Tiểu Xuyên không phải tiểu nhân bỉ ổi, cũng không thể phản bội nhân tộc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.

Nếu bạn là kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán trên trang mạng kế toán ví dụ như phan biet tai san thue thu nhap hoan lai 243 va thue thu nhap hoan lai phai tra 347, giai quyet tranh chap va xu ly vi pham cntt chắc chắn những kiến thức bổ ích và thực tế này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc kế toán của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status