Thông tin truyện

Thật ra em không vui

Thật ra em không vui
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tại sao trong suốt 7 năm xa cách đó, tôi không thể quên tất cả mọi thứ còn vương vấn nơi anh. 

Anh là gì? Anh là ai? Tại sao cuộc đời tôi cứ luôn xuất hiện anh. 

Anh hãy nói đi, kiếp trước tôi mắc nợ gì anh sao? 

Nếu kiếp trước tôi có nợ anh...

Vậy thì...

Tôi xin đánh đổi cả kiếp này để yêu anh một lần.

Danh sách chương

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như Ngày 3 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, Ngày 12 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status