Thông tin truyện

Thật ra em không vui

Thật ra em không vui
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tại sao trong suốt 7 năm xa cách đó, tôi không thể quên tất cả mọi thứ còn vương vấn nơi anh. 

Anh là gì? Anh là ai? Tại sao cuộc đời tôi cứ luôn xuất hiện anh. 

Anh hãy nói đi, kiếp trước tôi mắc nợ gì anh sao? 

Nếu kiếp trước tôi có nợ anh...

Vậy thì...

Tôi xin đánh đổi cả kiếp này để yêu anh một lần.
loading...
DMCA.com Protection Status