Thiên tôn trùng sinh

Chương 564: Lần Này, Ngươi Trốn Không Thoát!


Thần lực khủng bố phát ra từ Đại Tự Tại Thần Đế của Thần giới, đánh tan tác yêu vân trên bầu trời trăm vạn dặm Yêu giới.

Đại Tự Tại Thần Đế của Thần giới là một trong mấy Thần Đế xa xưa nhất của Thần giới, sinh ra trong hỗn độn, danh chấn Vạn giới.

Ngọc Hồ Yêu Vương, một trong chín yêu vương giống như Tôn Hành tiếp lời quát:

- Đúng vậy. Tôn Hành, hãy giao hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình cho ta, néu không thì chúng ta sẽ công phá Tôn Hành Sơn, giết hết vạn ức đại yêu, tiểu yêu thuộc hạ của ngươi!

- Các ngươi nhiều người như vậy, ai đều muốn ta giao ra hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình.

Tôn Hành lạnh lùng cười:

- Ta đây nên giao cho ai?

Bốn phía một mảnh trầm mặc.

Đúng vậy, hiện tại thế lực đến Tôn Hành Sơn có ít nhất hai mươi phe, hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình thì chỉ có một.

- Tốt lắm, trước đừng thảo luận thuộc về ai.

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình mở miệng nói:

- Chúng ta hợp sức công phá đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn, giết chết Tôn Hành. Còn về hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, đến lúc đó các bằng bản sự cướp đoạt, ai cướp được chính là của ai!

- Được!

- Đúng vậy. Công phá đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn, giết chết Tôn Hành rồi nói sau!

- Tự dựa vào bản lĩnh cướp đoạt!

Phút chốc phương cường giả đều ra tay.

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình dẫn đầu, gã bay lên, trong tay xuất hiện một trường kích rất to, trên trường kích quấn quanh một thượng cổ hỗn độn cự thú, cự thú miệng khổng lồ có răng nanh, đầu có hai cái sừng dài.

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình đánh ra một kích, ảo ảnh cự thú hiện ra trong trường kích, ngửa đầu thét dài, một khí thế hồng hoang hung hãn phát ra.

Ầm vang! Một tiếng nổ, toàn bộ Tôn Hành Sơn kịch liệt rung động.

Theo Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình công kích, công kích của cường giả khác cũng đánh vào Tôn Hành Sơn.

Một kích này ít nhất có một ngàn vị Tiên Đế cường giả đồng loạt ra tay, hơn nữa đa số là Tiên Đế trung kỳ, liên Tiên Đế hậu kỳ cường giả đều có ba mươi mấy người, Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả có mười mấy người!

Có thể tưởng tượng lực lượng tính hủy diệt của một kích này.

Toàn bộ Tôn Hành Sơn đỡ một kích có tính hủy diệt như lá cây trong mưa to lắc lư không ngừng, từng đợt hào quang không ngừng lóe ra, liên tục phát tiếng 'đùng đùng'.

- A? Sao nó không phá?

- Sao có thể?

- Hình như cái này là vạn kiếp bất diệt đại trận năm đó Đại La Thiên Tôn uy chấn Tiên giới!

Mọi người khiếp sợ.

Hơn một ngàn vị Tiên Đế cường giả ra tay công kích, vốn mọi người cảm thấy tuyệt đối có thể phá hủy đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn, thậm chí đánh nát núi. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phá hủy được đại trận phòng ngự của Tôn Hành Sơn?

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình lạnh lùng cười:

- Tôn Hành Sơn, sư phụ quái quỷ Đại La Thiên Tôn gì đó của ngươi đã chết, cho dù hắn bố trí vạn kiếp bất diệt đại trận lợi hại như thế nào cũng không ngăn cản được đám chúng ta vài lần công kích. Chờ chúng ta phá hủy vạn kiếp bất diệt đại trận khốn kiêphòng ngựs này, xem ai còn có thể giữ được ngươi!

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình nói xong hét với đám cường giả Thiên Đình:

- Toàn bộ đồng loạt ra tay, lhas hủy vạn kiếp bất diệt đại trận này cho ta!

- Tuân lệnh!

Phút chốc đám Tiên Đế, Tiên Quân ở Thiên Đình đều ra tay.

Cường giả Phật giới, Thần giới, Long giới, Yêu giới cũng ra tay.

Đám cường giả không ngừng dốc sức, rốt cuộc vạn kiếp bất diệt đại trận lúc trước Long Kình Thiên bị oanh nát. Khi vạn kiếp bất diệt đại trận bị đánh nát thì trong vạn kiếp bất diệt đại trận của Tôn Hành Sơn chịu lực va chạm cực mạnh. Tôn Hành hộc ngụm máu, mặt trắng bệch.

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình lạnh lùng cười:

- Vạn kiếp bất diệt đại trận, không gì hơn cái này!

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình vung tay lên, cùng cường giả khắp nơi như thủy triều đổ ập hướng Tôn Hành Sơn.

Khi đám cường giả các phương như Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình ùa vào Tôn Hành Sơn, đột nhiên bên trong Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình yêu khí tận trời. Một đoàn một đoàn yêu binh yêu đem mặc yêu giáp, cầm yêu khí trong tay, nghênh hướng đám người Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình.

Những yêu binh yêu tướng này là đại yêu tiểu yêu thuộc hạ của Tôn Hành, mỗi một đoàn cỡ vài ức. Chúng trào ra từ Tôn Hành Sơn, như nước thiên hà, vô cùng vô tận.

- Đường lang chặn xe!

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình nhìn yêu binh yêu tướng lao tới, lạnh lùng cười:

- Không biết tự lượng sức mình!

Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình nói xong trường kích đột nhiên nhất kích đánh ra, thượng cổ hỗn độn cự thú xuất hiện, miệng khổng lồ hé ra, nháy mắt không biết cắn nuốt bao nhiêu đại yêu tiểu yêu.

Các cường giả Phật giới, Thần giới cũng đều ra tay. Phút chống đám yêu binh, yêu tướng xếp hàng đón đánh bị oanh giết quân lính tan rã, một đoàn một đoàn bạo tán, huyết vũ bay tán loạn.

Những yêu binh này thường chỉ có thực lực Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, yêu tướng cũng chỉ là Tiên Quân, Tiên Đế, rất ít cường giả, làm sao ngăn cản đám Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình đa số là Tiên Đế trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh cường giả công kích?!

Nhưng khiến đám người Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình bực mình là những yêu binh, yêu tướng giết hoài không chết, giết xong một đám lại lao tới một đám.

- Hừ!

Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới thấy giết mãi bực mình tay lóe ánh sáng, lấy ra một kim bát.

- Đi!

Kim bát bay lên, phật quang chói lòa, chiếu sáng toàn bộ Tôn Hành Sơn.

Đám Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình trông thấy, kinh sợ, sau đó mắt nóng rực.

- Như Lai Kim Bát!

Như Lai Kim Bát này là một hỗn độn chí bảo của Phật giới, vật bổn mạng của Phật Tổ, không ngờ vì tranh đoạt hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình mà khiến Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới mang Như Lai Kim Bát trên người.

Như Lai Kim Bát đi tới trên đầu đám yêu binh, yêu tướng, phút chốc vô số phật âm vang khắp thiên địa, lực hút khủng bố sinh ra, tất cả yêu binh, yêu tướng đều bị hút vào Như Lai Kim Bát.

Trong Tôn Hành Sơn, yêu binh, yêu tướng không ngừng bay ra, không ngừng bị kim bát hút đi vào, một cái không dư thừa!

Mọi người thấy yêu binh, yêu tướng bị hấp thu vào Như Lai Kim Bát không ngừng bị từng tầng phật quang độ hóa, yêu khí trừ đi, thế nhưng dính đầy phật tính, giống như hoàn toàn chuyển biến thành Phật giới tăng nhân!

Cường giả các phương thấy Như Lai Kim Bát có uy lực như thế thì lòng kiêng nhè.

Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới thi triển Như Lai Kim Bát đã có uy lực như vậy, nếu là Phật Tổ của Phật giới sử dụng thì sẽ mạnh đến mức nào?

Nhưng đúng lúc này, trong Tôn Hành Sơn có một cây cột to lớn chống trời chợt xé gió bay hướng Như Lai Kim Bát.

Đinh!

Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên, chỉ thấy Như Lai Kim Bát bị cột trụ trời oanh kích bay lên. Như Lai Kim Bát ở trên trời cao trung không ngừng chớp lên, tung bay.

Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới chấn động, biểu tình giật mình, hai tay liên tục vung. Như Lai Kim Bát thế mới yên tĩnh lại, rớt xuống tay gã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như huong dan nhung thu thuat giup tang toc do mang khi bi dut cap quang, cach xem mat khau wifi tren dien thoai android chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.