Thông thiên chi lộ

Chương 1028: Lại một bộ chân tiên hài cốt

"Tiểu Cực Cực, mau về Tiểu Cực giới."
Diệt xong Vũ Hóa Ứng Thiên, uy năng tự nổ tan đi, Nguyên Âm lão tổ thần sắc ngưng trọng dặn Cực Âm thần quân, đồng thời nhìn Ngụy Tác: "Vũ Hóa Ứng Thiên là bảo bối của Vũ Hóa thế gia, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết tài bồi mới thành, Vũ Hóa thế gia rất có thể sẽ điên cuồng, Tiểu Cực giới có y tọa trấn mới yên lành."
"Được, Cực âm đ*o hữu, chúng ta chia tay." Ngụy Tác gật đầu, vốn theo kế hoạch, Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân không nên lộ mặt, chỉ dùng Liệt khuyết tàn nguyệt và Cổ hoàng đoạt binh thuật đối phó Vũ Hóa Ứng Thiên, không ngờ Vũ Hóa thế gia có pháp vực uy năng mà tất cả bọn cơ hồ không đỡ nổi. Hiện tại thân phận Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân đã bị lộ, Tiểu Cực giới rất có thể đối diện với lửa giận của Vũ Hóa thế gia.
"Ngụy đạo hữu, sư thúc, hậu hội hữu kỳ!"
Thanh Vũ thành bị hủy hết truyền tống pháp trận trong trận chiến này, Ngụy Tác trực tiếp phát động Động Hư bộ pháp, rời Thanh Vũ thành hai, ba nghìn dặm, đến hoang nguyên không người thì Cực Âm thần quân chia tay Nguyên Âm lão tổ, Ngụy Tác và Vũ Hoàng chân nhân, lúc đó nhục thân Linh Lung Thiên nhờ Nguyên thủy thần căn nên khôi phục rõ rệt, tựa hồ thần thức tổn hao quá mức nên vẫn hôn mê, chỉ là khí tức bình ổn, không có gì đáng lo.
"Thông minh một chút, nếu bọn ta có gì bất trắc, con không cần báo thù, chọn lấy một số mà rời Tiểu Cực giới, đừng xuất hiện nã." Cực Âm thần quân cáo từ thì, Nguyên Âm lão tổ đột nhiên gọi lại dặn.
"Sư thúc..." Cực Âm thần quân bật khóc. Y hiểu ý Nguyên Âm lão tổ, nếu lần này Ngụy Tác và lão thất bại thì chia tay sẽ thành vĩnh biệt, sau này y không còn gặp sư thúc nữa.
Tuy y bị sư thúc hành hạ không ít nhưng nếu không nhờ đi theo lão thì với tư chất của y, không thể có thành tựu hiện giờ.
"Khóc cái gì, thấy con thế này ta lại muốn đánh."
Nguyên Âm lão tổ trừng mắt nhìn Cực Âm thần quân nhưng không xuất thủ, mà đưa hoàng đồng đầu khôi pháp bảo lấy được của Vũ Hóa Ứng Thiên cho y, "Đây chắc là một phần trong chiến giáp của thượng cổ đại năng nào đó, uy năng phòng ngự gần đạt tiên khí, cho con để giữ mạng."
"Sư thúc..."
Nguyên Âm lão tổ mặc kệ Cực Âm thần quân, phất tay ra hiệu cho Ngụy Tác đi cùng.
"Ầm!" "Ầm!"...
Ngụy Tác không lãng phí thời gian, luyện hóa Đăng tiên tiên thai ở ngoài dễ tan mất một phần linh nguyên, nên trên đường về Đăng Tiên tông, gã không ngừng luyện hóa thủy hệ yêu đơn đề thăng tu vi.
"Cái gì! Vũ Hóa Ứng Thiên bị diệt tại Thanh Vũ thành?!"
"Vũ Hóa Ứng Thiên vừa đến trước sơn môn Đăng Tiên tông nói là cùng Hỏa Vực thần vương đối phó Ngụy Tác thì bị giết ngược lại, tu vi Thần huyền tam trọng điên phong mà không thoát được! Ngụy Tác quá mạnh!"
"Ngụy Tác lĩnh ngộ được một môn đại đạo pháp vực, còn áp đảo hoàn toàn Vũ Hóa Ứng Thiên?! Y vừa đột phá đến Thần huyền tam trọng chưa lâu, mà đã lĩnh ngộ đại đạo pháp vực!"
Ngụy Tác và bọn Nguyên Âm lão tổ về đến Đăng Tiên tông thì việc họ tại Thanh Vũ thành với thủ đoạn lôi đình giết Vũ Hóa Ứng Thiên đã lan khắp Vân Linh đại lục, khiến người đời chấn kinh, ai cũng biết đấy là hành động thực tế chấn nhiếp thiên hạ, cảnh cáo các tu sĩ và tông môn dám chống lại gã.
"Oành!"
Bọn Ngụy Tác nghênh ngang từ Thanh Vũ thành về sơn môn Đăng Tiên tông cha lâu thì lại có khí tức từ truyền tống pháp trận của Đăng Tiên thành dấy lên.
Thần huyền dị tượng lại lan tỏa khắp Đăng Tiên thành, bảy vì sao bạc lấp lóe trên không.
Tu sĩ Đăng Tiên thành cơ hồ tê dại, thần huyền đại năng bình thường gần như tuyệt tích tại tu đạo giới giờ nối nhau xuất hiện, nhiều tu sĩ có tuổi trong mấy hôm nay được thấy thần huyền đại năng còn nhiều hơn tổng số Kim đơn đại tu sĩ từng gặp trong đời.
"Ngụy đạo hữu, tại hạ đến trợ lực!" Một giọng nói trẻ trung cùng khí tức kiên định vang khắp toàn thành.
Phong Ngô Thương xuất hiện, lại thành công đột phá thần huyền, thần quang hình thành bảy vì sao bạc trên đầu, chân như có tinh hà đang chảy.
"Là Ngọc Thiên tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương! Y đã đột phá đến Thần huyền cảnh!"
"Thêm một thần huyền gia nhập phe Ngụy Tác, tức là năm thần huyền đại năng, chưa tính đồng bạn của y!"
"Trong trận chiến ở Toái Ngọc cổ vực, Ngọc Hành đại lục có tới bảy thần huyền đại năng cùng tới, số thần huyền đại năng đến đây có lẽ còn hơn."
Cơ hồ mọi tu sĩ đều không biết Cực Âm thần quân đã đi, tưởng phe Ngụy Tác có tới năm thần huyền đại năng.
"Bọn Lệ cung chủ nhờ vào Tụ linh trận mà được lợi, tu vi đề thăng không ít, họ định tới nhưng bị sư tôn ngăn cản. Trung thiên tử lôi tông và Minh Thổ giáo, Bích Tỳ tông không rút đi mà có thêm tu sĩ vào Thiên Huyền đại lục, thừa cơ chèn ép. Sư tôn và Hoàng tông chủ cho rằng lần này Kim đơn kỳ đại tu sĩ không thể nhúng vào nên chỉ để tại hạ đến." Phong Ngô Thương được bọn Âm Lệ Hoa đón vào Đăng Tiên tông, dẫn đến chỗ Ngụy Tác không ngừng luyện hóa Đăng tiên tiên thai, y không thừa lời mà nói nhanh tình hình về Thiên Huyền đại lục và hành động của các tông môn Ngọc Hành đại lục, đoạn lấy ra một nạp bảo nang, "Lệ cung chủ tuy bị sư tôn chặn lại nhưng không ít người nhờ tại hạ mang đồ đến. Trong này có một thứ rất hữu dụng với các hạ."
"Đây là..."
Phong Ngô Thương giải thích ngọn nguồn, lấy hết đồ trong nạp bảo nang ra, tất thảy, cả Nguyên Âm lão tổ và Ngụy Tác đang toàn lực luyện hóa Đăng tiên tiên thai cũng cả kinh.
Trong nạp bảo nang đựng các loại các linh đơn, linh dược, cùng mấy thứ ràn rạt thủy linh nguyên khí, cộng lại mấy chục món, trong đó có bộ hài cốt trắng ngần khiến trong điện đầy chân tiên khí tức.
Chân tiên hài cốt!
Lại thêm một bộ chân tiên hài cốt!
Chân tiên hài cốt không còn đầu nhưng vẫn lấp lóe thần huy, thủy linh nguyên khí nồng hậu cực độ như sóng biển vô tận! Bề ngoài bộ xương như ngọc tự nhiên hóa sinh hoa văn, hình thành từng nhánh thủy tiên hoa văn.
Không chỉ là chân tiên hài cốt, còn là hài cốt của chân tiên tu luyện thủy hệ công pháp.
"Tiểu tử, chân tiên hài cốt này tuy linh nguyên tan nhiều nhưng còn lại cũng không kém gì Hỗn độn thanh ngưu bảo giác!" Lục bào lão đầu lạc giọng.
"Đây là một tán tu lão nhân vô danh nhờ giao cho các hạ, ông ta cũng luyện thủy hệ công pháp nhưng nói là cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới Thần huyền tam trọng, tứ trọng trở lên, còn công pháp của các hạ có thể dùng thủy hệ nguyên khí tu luyện, nên nhờ giao cho các hạ." Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác.
"Ầm!"
Ngụy Tác hít sâu một hơi, dừng luyện hóa Đăng tiên tiên thai, thủy hệ nguyên khí gột rửa lên chân tiên hài cốt.
Linh nguyên thấy rõ bằng mắt thường tràn ra, tạo cảm giác như sông như biển.
"Ầm!"
Khí tức của Ngụy Tác dâng lên, ai cũng thấy như đang ở trong một thế giới của nước.
"Phu quân!"
Thủy Linh Nhi kinh hỉ cực độ kêu lên, quên cả thẹn thùng. Nàng là cực phẩm thủy linh căn tu sĩ, nhận ra đầu tiên Ngụy Tác luyện hóa thủy hệ linh nguyên trong chân tiên hài cốt này rất dễ, tốc độ luyện hóa nhanh hơn luyện hóa Đăng tiên tiên thai không biết bao nhiêu lần.
"Hai ngày, tối đa chỉ cần hai ngày!"
Ngụy Tác song mục như lãnh điện, dấy lên tự tin, nhìn chân tiên hài cốt và các loại linh dược, linh đơn, ràn rạt thủy hệ nguyên khí. "Dùng chân tiên hài cốt và những thứ này, cả Đăng tiên tiên thai, chỉ hai ngày là ta đột phá đến Thần huyền tứ trọng!"
"Cơ Nhã, Linh nhi, Lệ Hoa, cả Thanh Bình đạo hữu, các vị chuẩn bị đi, linh đơn có thể đề thăng tu vi là dùng ngay! Hai ngày sau, mỗ lại chấn nhiếp Vân Linh đại lục!"
"Đạo hữu định cùng họ đột phá tu vi?" Bọn Kỳ Long Sơn hít sâu một hơi, hiểu ý.
Bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi, Thanh Bình sắp đạt mức đột phá, động dụng linh đơn lấy được từ Đăng Tiên tông và linh dược Nguyên Âm lão tổ đưa đến thì trong hai ngày này mà phá không thành vấn đề, nhân lúc Ngụy Tác đột phá Thần huyền tứ trọng, ngần ấy Kim đơn tu sĩ nhất tề đột phá nhất trọng tu vi, cả Đăng Tiên tông sẽ phong vân biến sắc, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút thư giãn và cập nhật tin tức từ trang hay nhat chẳng hạn như truyen tranh, lam gi dem tan hon rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, vừa giải trí vừa cập nhật thông tin và kiến thức.