Thông thiên chi lộ

Chương 1094: Tìm hiểu đại đạo pháp vực


Linh Lung Thiên cầm hai thứ, một là bảo tán khảm hơn trăm viên bảo thạch đủ màu, tán dệt bằng các lợi tơ tinh kim, một là cái chén xanh.
Vũ Hóa thế gia hơn vạn năm truyền thừa và tích lũy, trong kho quả nhiên bất phàm, hai thứ chuyên dụng ngăn thiên kiếp mà Linh Lung Thiên bảo nói là Đâu thiên bảo tán, chuyên phá cửu thiên âm phong và nắp Định thiên nhất trản, chuyên phá tinh thần chân từ chi lực.
Cửu thiên âm phong, không chỉ cực kỳ lợi hại, mà còn chứa kim thiết chi khí của các vì sao, trúng tu sĩ thì dù không bị cực hàn biến thành bột, tất kim thiết chi khí cũng xâm hại nhục thân, tổn thương nguyên khí.
Tinh thần chân từ chi lực có thể nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, phá hoại pháp trận của pháp bảo khiến pháp bảo vô hiệu, thậm chí mất khống chế.
Định thiên nhất trản là thượng cổ pháp khí chuyên môn dùng cho phá giải tinh thần chân từ chi lực, vốn có nó thì đủ ứng phó chân từ chi lực của thiên kiếp nhưng chỉ có nắp thì hiệu lực đại giảm, cần bảo vật khác phối hợp.
"À, về thiên kiếp, ngũ trọng băng phong, thần hình thiên lôi giáng xuống đoạn thiên địa bình tĩnh, rồi có lôi hỏa..."
Linh Lung Thiên đưa hai thứ chuyên môn chống lại thiên kiếp cho Ngụy Tác, thì Vu thần nữ và Nguyên Âm lão tổ đang đọc ghi chép.
Vu thần nữ thị là tu sĩ Đông Lai bí cảnh trong mấy đời gần đây có hi vọng đột phá đến chân tiên nên Đông Lai bí cảnh đã tính trước, chuẩn bị những thứ cho độ kiếp. Nên thời gian này, Vu thần nữ và Ngụy Tác, Linh Lung Thiên, Nguyên Âm lão tổ bàn luận, kết hợp với vô số điển tịch của Đăng Tiên tông, Hóa Thiên giáo cùng các tông môn hoàn đàm với gã thì họ hiểu sâu hơn về thiên kiếp.
Theo Linh Lung Thiên, cộng thêm những gì Đông Lai bí cảnh của Vu thần nữ biết thì từ khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt, thiên địa nguyên khí thay đổi thì thiên kiếp đã khác xa trước khi Thiên khung hóa sinh.
Thiên kiếp trong ghi chép thời viễn cổ ký không chỉ xảy ra ở những thời cơ khác nhau, tu vi càng thì dẫn phát thiên kiếp, ngay cả ngăn cản cũng khác. Trước khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt thì thậm chí có thể tìm mấy tu sĩ đã đột phá thiên kiếp giúp đỡ, hoặc nhờ vào thần thông của họ ngăn đỡ thiên kiếp. Hoặc mấy tu sĩ tu vi ngang nhau cùng ngăn đón để độ kiếp, nhưng khi thiên địa linh mạch tan vỡ, thiên địa nguyên khí biến đổi thì không thể có việc đó nữa, vì nguyên khí dao động của họ sẽ khiến thiên kiếp càng mãnh liệt, chỉ có thể bố trí cấm chế hoặc nhiều tu sĩ tu vi thấp cùng ngăn đó.
Nguyên nhân thì theo điển tịch suy đoán là hiện tại kết cấu của thiên địa nguyên khí pháp tắc càng mong manh. Nói đơn giản thì thiên địa nguyên khí pháp tắc như vỏ trứng, ở viễn cổ tu đạo giới thì cái vỏ trứng đó cứng hơn, còn khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt thì vỏ trứng mỏng hơn. Có những sức mạnh vốn không đủ khiến vỏ trứng đó vỡ nhưng với tu đạo giới hiện giờ thì rất có thể càng vỡ nhiều hơn.
Uy năng khi thiên kiếp giáng lâm thì họ biết không ít, hiện tại Vu thần nữ vàa Nguyên Âm lão tổ đang nghiên cứu ghi chép của Vũ Hóa thế gia.
Ghi chép này không rõ Vũ Hóa thế gia lấy được từ đâu, chỉ là một thượng cổ tán tu ghi lại tình cảnh tận mắt thấy đại năng độ kiếp.
Theo đó đại năng độ kiếp là Chính Dương cung cung chủ, người mà Linh Lung Thiên và lục bào lão đầu cũng không nghe nói đến, nhưng niên đại cụ thể và địa điểm không rõ ràng, chỉ là đại phái ở ngoài một thành lớn, quy mô ít nhất cũng cỡ Vũ Hóa thế gia, hơn hai vạn đệ tử này ra năm vạn cấm chế cùng ngăn chặn.
Thiên kiếp giáng lâm, bao trùm một vạn năm nghìn dặm, tầng đầu tiên là Hỏa Vân thiên kiếp, thinh không ngập mây đỏ như có thần thổ ép xuống dày đặc tựa mưa rào. Mây lửa này là ngưng kết của thiên hỏa và thái dương chân hỏa. Đạo thứ hai là sấm sét, trong một vạn năm nghìn dặm toàn là tia sét cỡ thùng nước và sấm động, kéo dài một tuần hương, uy năng mỗi một đạo thiểm điện khó tưởng tượng nổi, theo tán tu đó ghi chép thì đạo thứ hai giáng xuống, Chính Dương cung tựu tổn thất nặng, quá nửa cấm chế bị hủy hoại.
Đạo thứ ba là thiên lôi địa hỏa, không chỉ trên không có tinh thần hỏa nguyên kết hợp với thiên lôi, trút xuống vô số lôi hỏa hỏa cầu, mặt đất cũng có lửa cháy, hắc sát hỏa khí hình thành vô số hắc sắc thần ma và hắc sắc hỏa điểu.
Đạo thứ tư là Vẫn tinh thiên hàng, loạn thạch ở hư không loạn lưu được nguyên khí kéo xuống, mỗi một đạo đô như thần phạt, như vô số thần vương cầm thần binh đâm xuống.
Đạo thứ năm là cửu thiên âm phong, vô số băng phong và kim thiết khí tức ngưng thành thứ như phi nhận cùng các loại thiên lôi trút xuống, thiên lôi thậm chí năng tự động tìm khí tức tu sĩ mà nổ.
Theo chi chép của tán tu đó, đến đạo thứ tư Vẫn tinh thiên hàng thì hơn hai vạn đệ tử cơ hồ chết hết, năm vạn cấm chế đều phá tổn, chỉ còn lại Chính Dương cung cung chủ.
Qua ngữ khí tán tu đó thì Chính Dương cung cung chủ cực kỳ mạnh mẽ, chặn được đệ ngũ trọng thiên uy, thậm chí mọi tu sĩ tưởng y thuận lợi qua được nhưng không ngờ sau đó còn lôi hỏa giáng xuống, y tan nát cả thần hồn.
Chính Dương cung cung chủ tan nát hình thần, thiên kiếp nhanh chóng dừng. Thiên kiếp tựa hồ chỉ phản ứng với nguyên khí dao động của người độ kiếp. Sau tầng thứ năm, Chính Dương cung cung chủ phát hiện không chống nổi nhưng chạy về đâu cũng bị bám theo, sau đó có tu sĩ phát hiện khu vực thiên kiếp là một vòng tròn quanh Chính Dương cung cung chủ. Rõ ràng nguyên khí của tu sĩ ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí trong một khu vực như thế.
"Tiếp theo có thể là Kim phong hỏa tuyến cực kỳ hung hiểm..." Vu thần nữ và Nguyên Âm lão tổ vừa đọc và trao đổi.
Qua những gì hiện có, chỉ biết đến đệ lục trọng thiên uy, còn sau đó là gì, kéo dài bao lâu thì không ai biết.
"Vẽ lên hư không... Không biết Hư không đạo pháp của Hư Không đạo nhân có cường pháp đó không, so ra thế nào?" Trong lúc Vu thần nữ và Nguyên Âm lão tổ nghiên cứu ghi chép, Ngụy Tác hai bảo vật lại, không ngừng tham ngộ "Tiên thiên đạo ngân" cổ kinh.
Thiên cổ kinh này là cường pháp Vũ Hóa Ứng Thiên tu luyện, luyện thành đại đạo pháp vực thì cũng hóa ra hắc sắc thần bút, nhất phương hắc bạch thiên địa.
Ngụy Tác cả kinh vì "Tiên thiên đạo ngân" cổ kinh không phải thuật pháp công kích mà là môn thuật pháp phòng ngự.
Vũ Hóa Ứng Thiên tu vi chưa đủ, không thì đại đạo pháp vực xòe ra, thần bút vung lên là mở ra khe nứt không gian. Uy năng đối phương đánh tới, thậm chí pháp bảo cũng bị hút vào.
Như vạch lên một khe nứt khổng lồ, mở ra một cái túi lớn, đối phương dù có uy năng hơn hẳn, cũng không thể ép được gã.
Lúc trước Vũ Hóa Ứng Thiên tu vi không đủ, coi cổ kinh này thành thuật pháp công kích mà cũng có uy năng kinh nhân như thế, đích xác là vô thượng cường pháp trong hư không chi đạo.
Bất quá với tu vi hiện tại của Ngụy Tác, dù lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực của thuật pháp này cũng không thể đạt mức tiên vương như trong truyền thuyết, vạch lên hư không dồn công kích của địch thủ vào. Gã tham ngộ chủ yếu là điều khiển nguyên khí và nguyên khí pháp tắc để đề thăng lĩnh ngộ với thiên địa nguyên khí pháp tắc hòng tìm ra đại đạo pháp vực riêng.
Thuật pháp hay sử dụng nhất thì có thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực.
Hiện tại chân nguyên tu vi của Ngụy Tác bị thiên kiếp hạn chế, nguyên liệu tu luyện đã tích lũy đủ nhưng chưa thể đột phá, muốn đề thăng chiến lực chỉ còn đại đạo pháp vực, tìm về bản nguyên thuật pháp mà tăng cường uy năng.
Bất quá hiện tại Ngụy Tác định tìm về bản nguyên, tham ngộ đại đạo pháp vực không phải Liệt khuyết tàn nguyệt mà từ "Thái cổ hung hỏa quyết".
Uy năng càng mạng thì nguyên khí pháp tắc càng phức tạp, Lý Tả Ý tuy tựa hồ gần đạt đến bản nguyên của Liệt khuyết tàn nguyệt nhưng thỏ huynh đệ này dù lĩnh ngộ ra cũng không nói được nên không giúp gì nhiều cho Ngụy Tác, tối đa là khi gã tham thì cảm thụ khí tức của y lúc thi pháp, tăng tiến tốc độ cảm ngộ.
Cảm ngộ đại đạo pháp vực cũng như khi Ngụy Tác chế phù, phải từ dễ đến khó.
Thái cổ hung hỏa quyết uy lực không tệ, là hỏa hệ thuật pháp thuần túy, bắt đầu từ nó thì Ngụy Tác dễ thành công nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 2 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút giải trí đọc chuyện cười, xem hài kịch và cập nhật tin tức khoa học công nghệ và đời sống từ trang hay nhất chẳng hạn như những bài thơ chế hay nhất, giac mo dep rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status