Thông thiên chi lộ

Chương 436: Rất nhiều bảo vật

"Đây là nạp bảo nang của Hoàng Nha Tử." Hàn Vi Vi nhận ra nạp bảo nang đựng Xá nữ tiên đan là của Hoàng Nha Tử.
"Của Hoàng Nha Tử? Xá Nữ môn tuy đã tiêu vong, nhưng sơn môn Xá Nữ môn thì từ thời của ta cũng không ai biết ở đâu, đan dược này chỉ đọc được qua điển tịch, không ngờ vẫn lưu truyền lại, dược khí ngưng thành hình thiên nữ thì đúng là thiên cấp Xá nữ tiên đan." Lục bào lão đầu nhìn đan bình trong tay Cơ Nhã, rỏ dãi như chỉ muốn nuốt trọn một viên.
"Xá nữ tiên đan chứa bao nhiêu linh khí?" Ngụy Tác đảo mắt hỏi.
"Bao nhiêu thì không ghi lại rõ." Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác, "Bất quá có ghi lại rằng mấy tu sĩ Phân niệm ngũ trọng của Xá Nữ môn cùng luyện hóa Xá nữ tiên đan xong là trực tiếp kết đan thành công. Xá nữ tâm kinh của Xá Nữ môn là địa cấp trung giai công pháp, một viên Xá nữ tiên đủ cho tu sĩ tu luyện địa cấp trung giai công pháp trực tiếp từ Phân niệm cảnh ngũ trọng đột phá đến kim đan công hiệu ít nhất cũng là thiên cấp trung giai đan dược."
"Lợi hại thế hả? Không phải mỗi viên tương đương với rất nhiều tinh tủy?!" Hàn Vi Vi hít một hơi lạnh.
"Xá nữ tiên đan chỉ có thể luyện hóa một viên, do kháng dược tính hả?" Ngụy Tác ngưng trọng hỏi.
"Kháng dược tính, đúng là kháng dược tính, bất quá hiệu lực của Tử hồ hoa cũng không thể khu trừ kháng dược tính này. Tử hồ hoa không thể so với Xá nữ tiên đan." Lục bào lão đầu tựa hồ hiểu ý Ngụy Tác, lắc đầu, "Ngươi định dùng Tử hồ hoa, trực tiếp cho Cơ Nhã luyện hóa hai viên Xá nữ tiên đan, xung kích Kim đan cảnh, không được đâu. Chân nguyên và nhục thân càng ít dược lực tạp loạn, xác suất xung kích kết đan thành công càng lớn, thần hải càng uy mãnh, kết thành kim đan càng lớn, uy năng càng cao. Cơ Nhã nên bế quan tu luyện, đột phá đến tu vi Phân niệm ngũ trọng, dùng Bổ thiên đan đề thăng công pháp đến thiên cấp, lúc đó dùng Xá nữ tiên đan, xem đạt mức kết đan chưa. Tiếp đó mới dùng Tử hồ hoa, dù không thể khu trừ kháng dược tính của Xá nữ tiên đan thì cũng trừ được phần lớn dược lực tạp oạn khiến, xác suất kết đan cao hơn."
Thoáng ngừng lại, lục bào lão đầu lại bảo Cơ Nhã, "Cơ Nhã đã đạt Phân niệm cảnh tứ trọng hậu kỳ, bế quan tiềm tu thì không đầy nửa năm là đạt Phân niệm ngũ trọng."
"Tức là nếu dùng đan dược này, sư thư ngận có thể sẽ nhanh chóng xung kích kim đan tu vi?" Hàn Vi Vi hấp háy mắt mấy lần, kinh hỉ cực độ cầm tay Cơ Nhã.
"Xung kích kim đan thập phần hung hiểm, tâm chí bất ổn thì sẽ kết đan thất bại." Ngụy Tác nhớ lại lúc xung kích kim đan, không nén được nhăn nhó, gật đầu, "Để an toàn thì không nên vội, trừ đan dược như Kim lưu đạo đan thì cần một môn công pháp rèn luyện tâm chí mới vạn vô nhất thất."
Ngụy Tác qua lần Cơ Nhã hái Huyền minh tiên liên là biết ý chí của nàng cao hơn tuyệt đại đa số tu sĩ, không có vấn đề gì, chỉ là nàng thiện tâm, có nhiều vương vấn, chưa biết chừng sẽ gặp tâm ma thập phần lợi hại. Người vợ như Cơ Nhã có thắp tám cái đèn lồng cũng không tìm được, Ngụy Tác muốn thật chắc chắn, không để nàng gặp sơ sảy gì khi xung kích kết đan.
"Rèn luyện tâm chí, không chỉ thượng cổ tu đạo giới, hiện các phật môn tông môn còn không ít. Rất hữu dụng cho tu luyện sau này, muốn tuyệt đối an toàn thì cứ từ từ." Lục bào lão đầu nhìn thấu tâm tư Ngụy Tác, hầm hừ, "Chắc chuẩn bị mất mấy năm."
"Xem có thứ gì tốt không đã!" Phát hiện Xá nữ tiên đan, Hàn Vi Vi vốn hào hứng tính toán chiến lợi phẩm lại càng cao hứng.
...
"Ngần này linh thạch..."
Gần nửa canh giờ sau, hơn một trăm cá nạp bảo nang đều được lấy ra toàn bộ.
Hơn một trăm nạp bảo nang này có hai cao giai nạp bảo nang, mười ba trung giai nạp bảo nang, còn lại đều là phổ thông nạp bảo nang, linh thạch đại được chất đống trước mặt mặt Ngụy Tác. Đổ ra thành ngọn núi nhỏ, dù cả bọn nằm lên linh thạch thì cũng sẽ lún xuống, đấy mới là nằm ngủ trên linh thạch.
Hơn một trăm tu sĩ vì phần lớn là tu sĩ Phân niệm cảnh, linh thạch đại ít cũng chứa hơn vạn linh thạch, nhiều là hơn mười vạn, cộng lại được hơn bảy trăm vạn hạ phẩm linh thạch.
Hơn bảy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với một linh thạch khoáng mạch cỡ nhỏ.
Cộng thêm linh thạch lấy được từ Trân Bảo các và số lượng Ngụy Tác sẵn có, tổng lượng của gã đã hơn một nghìn vạn!
"Những tu sĩ này sao lại nghèo như yêu thú thế nhỉ, pháp bảo lợi hại chả có bao nhiêu."
Một tán tu có được gia tài như thế đủ rợn người nhưng đếm pháp bảo xong, Hàn Vi Vi vẫn tỏ vẻ chưa thỏa mãn.
Lần này lấy được hơn một trăm bốn mươi pháp bảo nguyên lành, đạo giai trở lên đắc chỉ có "Trường hà thao thiên quyển" của Hoàng Nha Tử và pháp bảp đạo giai thượng phẩm có thể ngưng thành một đóa thanh liên, thanh sắc trường phan của Trường Phong chân nhân, kim bát của Kim Chung thượng nhân và hổ đầu câu không biết của ai đó. Ba món sau đều có uy năng đạo giai hạ phẩm.
Thật ra đạo giai pháp bảo của các tu sĩ này không chỉ có thế, như pháp bảo của Điếu Sa chân nhân thân thượng và Hàn Vô Nhã, pháp bảo phòng ngự hình cái chuông vàng của Kim Chung thượng nhân… trong lúc đấu pháp đều đã bi hủy hoại, nên số pháp bảo đạo giai trở lên chỉ còn năm món. Ngân sắc tiểu đỉnh hôm ở ngoài Thất Tinh thành có thể hạn chế tu sĩ độn không thì không thấy, nếu không nhờ tu sĩ Tụ Tinh tông đó may mắn, không mất mạng ở trận này thì pháp bảo này đã lọt vào tay gã.
Còn lại hơn một trăm ba mươi pháp bảo, linh giai trở lên chỉ gần nửa, ngoài ra là bán linh giai hoặc gần đạt linh giai.
Những thứ này, đừng nói Hàn Vi Vi, ngay cả tổ hợp đầu óc đan giản giờ được trang bị linh cấp trung giai cũng không thích.
"Xá nữ tiên đan", "Thần huyền thiết", "Thần mục ưng yêu đan", trừ linh thạch và pháp bảo thì các đan dược khác cũng đến hơn vạn viên, nguyên liệu luyện khí và linh dược cả đống, không thiếu những thứ có thể đề thăng tu vi, nuôi dưỡng yêu thú, nhưng có giá trị nhất chỉ là ba thứ đó.
Trừ "Xá nữ tiên đan", Thần huyền thiết là tinh kim do Thần huyền cảnh tu sĩ thi pháp ngưng luyện từ cực phẩm huyền thiết. Tinh kim này dù trong hay ngoài đều có vô số phù văn hoa văn. Dùng để luyện chế thai thể pháp bảo, không dùng thiên tài địa bảo khác phối hợp thì cũng chống nổi đạo giai thượng phẩm pháp bảo oanh kích. Tức là dùng Thần huyền thiết luyện khí thành công, uy năng ít nhất cũng là đạo giai thượng phẩm.
Hiện tại lấy được Thần huyền thiết tuy chỉ cỡ trái trứng gà nhưng để luyện chế một món pháp bảo nhỏ thì đủ rồi.
Thần mục ưng là thất cấp cao giai yêu thú. Nó còn hiếm hơn Dương chi điểu, dùng dược dịch tẩm vào yêu đan trung rồi luyện hóa thì sẽ tăng cường mục lực, nhìn được ở xa hơn hoặc những nơi âm ám, nơi có mê vụ, cực kỳ hữu dụng với tu sĩ. Tu sĩ như Ngụy Tác cũng chỉ dựa vào thần thức phán đoán tình hình trong vòng mấy trăm trượng, xa hơn nữa vẫn phải dựa vào mắt.
"Ngụy Tác, đó là pháp bảo dùng Khuê thủy trúc luyện chế thành." Ngụy Tác và Hàn Vi Vi, Cơ Nhã thu nhặt mọi thứ, lục bào lão đầu nghiên cứu các pháp bảo tổn hại, tổng thể chừng năm, sáu mươi món. Trừ thiếu số bị bọn Ngụy Tác đánh hỏng thì phần lớn bị Diệt tiên đằng bóp vỡ. Lục bào lão đầu chợt lên tiếng như phát hiện bảo bối.
"Khuê thủy trúc là vật gì, có tác dụng gì không?" Ngụy Tác nhận ra lục bào lão đầu đang nói đến pháp bảo giỏ trúc của Điếu Sa chân nhân, lúc trước pháp bảo này tựa hồ có uy năng đạo giai thượng phẩm, nhưng đã bị đánh vỡ làm mấy mảnh, linh quang tan hết.
"Vật này mọc lên từ xương Thâm hải khuê xà, hàm chứa nhiều thủy linh nguyên khí, có thể tưới nhuần cho Hắc thủy liên." Lục bào lão đầu giải thích.
"Hả?" Ngụy Tác thu hết mấy mảnh vỡ lại. Tuy Hắc thủy liên bị đâm thủng mấy lỗ hư mảnh vải bố rách nhưng gã hiểu rõ pháp bảo tự trưởng thành này, chỉ cần được chăm chút tốt, Hắc thủy liên sẽ lành lại.
"Vật này... vật này... kia nữa. Mấy thứ này về sau luyện khí có thể sẽ dùng đến, thu lại đã. Nhưng thứ khác toàn là tạp chất, giữ cũng vô dụng." Thấy Ngụy Tác thu pháp bảo của Điếu Sa chân nhân lại, lục bào lão đầu tỏ rõ phong phạm đại tướng chỉ vào hơn mười pháp bảo đã vỡ.
"Những thứ này vô dụng hả? Ném đi hết cũng tiếc." Hàn Vi Vi không nén được kiểm nhặt lên một hồng sắc ngọc phiến. Ngọc phiến này không rõ là mảnh vỡ của pháp bảo nào, hình nửa cánh hoa đào, cực kỳ mịn màng, có phù văn còn nhỏ hơn con kiến, rất đẹp đẽ.
"Nếu không thấy phiền thì cứ giữ lại. Đến lúc ngươi cho rằng động phủ dù gặp đối thủ cỡ nào cũng vạn vô nhất thất, thì cứ học tập Đế Tần tông, tông môn mạnh nhất thượng cổ Thiên Huyền đại lục." Lục bào lão bảo Hàn Vi Vi lúc này trông như thần giữ của.
"Đế Tần tông? Tông môn này lợi hại lắm hả? Dùng pháp bảo vỡ làm gì?" Hàn Vi Vi hiếu kỳ.
"Tông môn đó cũng như tông môn ở Vân Linh đại lục đã lập lên Đạo Huyền điện, áp chế mọi tông môn Thiên Huyền đại lục một thời gian dài." Lục bào lão đầu nói: "Tông môn này đấu mấy chục năm với sáu tông môn khác và diệt hết đối thủ, đem pháp khí vỡ nát của sáu tông môn đúc thành sáu kim nhân, trấn thủ tại sơn môn, sáu kim nhân được gọi là Đế Tần kim nhân, cao hơn trượng, khiến người ta nhìn thấy là kính sợ."
"Lợi hại thật, xem ra sau này có cơ hội thì cũng làm thế, chất đống pháp bảo thành cái gì đó, cũng đủ dọa chết người khác." Hàn Vi Vi liền thu hết mãnh vỡ pháp bảo lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 2 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như kinh pháp hoa, 10 dieu kho o coi ta ba so voi cuc lac Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.