Thông thiên chi lộ

Chương 614: Lại kết kim đơn!

"Chát Chát Chát..."
Bọn Cơ Nhã lướt ra, cả tĩnh thất chỉ còn tiếng nguyên khí của Ngụy Tác gột rửa.
Trong thể nội gã, vô số thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa ngũ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn.
Cả viên yêu đơn thập phần ngưng kết, cơ hồ được gột rửa thủng lỗ chỗ, như khối ngọc thạch bị biến thành san hô.
Từng dải nguyên khí tan ra.
Nguyên khí được thủy linh nguyên khí đẩy từ thể nội ra. Nguyên khí hữu dụng lại bị hút vào hóa thành chân nguyên.
"Như cá kình hút nước."
Ngụy Tác chợt dấy lên ý nghĩ này.
Cá kình ăn tôm cá cũng cũng hút tất cả vào rồi phun nước biển ra, tôm cá giữ lại để ăn.
Hiện tại cảm giác tu luyện của gã như mỗi một lỗ chân lông đều có cá kình trong lòng biển.
"Chát!" Ngũ cấp đê giai thủy hệ yêu đơn nuốt vào tan ra.
Luyện hóa yêu đơn xong, Ngụy Tác đạt tu vi Chu thiên cảnh tứ trọng.
Với chân nguyên của gã chỉ đủ kích phát một phần uy năng Trường hà thao thiên quyển, nhưng luyện hóa xong một viên yêu đơn thì nạp bảo thủ trạc lóe lên quang hoa, một bộ bạch sắc hài cốt được lấy ra.
Xương cốt như ngọc, phát ra khí tức hồng hoang viễn cổ khó tưởng tượng nổi.
Một vài khúc xương hóa thành bột, bộ xương rơi tơi tả.
Ngụy Tác lấy ra một trong ba bộ thiên long hài cốt không lành lặn ở long trủng.
Bộ này hcir còn lại hai phần ba, đuôi và tứ chi đã phong hóa, hóa thành cát bụi.
"Cách cách", hai cái xương sườn như ngọc bị chân nguyên của gã bẻ gãy.
Bộ thiên long hài cốt này quá lâu đời, có những đốt xương đã mủn ra.
"Oành!"
Hai dẻ xương sườn còn to hơn Ngụy Tác bị bẻ xuống, được cuốn lên đỉnh đầu, đỉnh đầu gã cũng phun ra nguyên khí hút lấy. "Chát, chát, chát..." thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa hai dẻ long cốt như ngọc.
"Gào!"
Cùng lúc, thân thể Ngụy Tác lơ lửng trên không trung, uốn theo long hình, thoáng có tiếng long ngâm.
"Vù! Vù! Vù!..."
Nguyên khí bàng bạc từ thân thể Ngụy Tác chảy ra, da gã sáng rực vô số tinh quang.
"Thủy hoàng phệ nhật quyết là chí cao điển tịch của thượng cổ Tam Hoàng tông, Thiên long quần tinh tôi thể thuật là điển tịch đứng đầu thượng cổ Vân Giới tông. Dù phái nào thì địa vị tại thượng cổ tu đạo giới đều hơn nhiều Chân Võ bây giờ!"
"Hứa Thiên Ảo, ngươi tuy là Chân Võ thiếu chủ, tương đương với sinh ra đã có bảo khố kinh nhân, nhưng ta được hai tông môn truyền thừa, tái cộng với long cốt, long đơn trong long trủng, thì bảo khố của ta ngươi so sao được! Ta giết Huyền Vũ chân nhân, Bàn Long chân nhân, cũng vì chúng ỷ thế hiếp người, lần này ta sẽ cho ngươi thấy khinh người thái quá có hậu quả gì!"
Với tu vi hiện thời gã mà luyện hóa thiên long hài cốt và thiên long yêu đơn nguyên khí kinh nhân, kích phát Trường hà thao thiên quyển không hết thì nguyên khí tràn vào thể nội quá mạnh sẽ thành có hại, may mà bộ thiên long hài cốt này đã mủn nát, nguyên khí hữu hạn, có thể luyện hóa.
Dùng thiên long hài cốt tu luyện, Thủy hoàng phệ nhật quyết không thể hấp thu thiên long nguyên khí, nhưng gã có thể dùng Thiên long quần tinh tôi thể thuật luyện hóa!
"Cách cách!"
Thoáng sau, hai dẻ long cốt như ngọc hóa thành bột, tan ra rên không trung. Ngụy Tác lại bẻ ba dẻ long cốt, đưa lên đỉnh đầu gột rửa.
"Phù!"
Toàn bộ nguyên khí trong long cốt trung được rút ra, trên mình Ngụy Tác lại sáng rực thần hải quang hoa.
Chu thiên cảnh ngũ trọng!
Đột phá đến Chu thiên cảnh ngũ trọng, Ngụy Tác đồng thời luyện hóa thêm nhiều long cốt, trực tiếp lấy nửa bộ thiên long hài cốt cho lên đỉnh đầu để gột rửa.
"Oành! Oành! Oành!"
Thủy linh nguyên khí tinh thuần được hút vào thể nội gã, hóa thành chân nguyên. Cùng lúc, thiên long nguyên khí trong hơn một vạn khiếu vị cũng hóa thành tinh thần nguyên khí, tôi luyện nhục thân.
Khí tức của gã không ngừng tăng tiến, nhục thân không ngừng ngưng luyện!
Vô số lỗ chân lông, tốc độ hút và phun nguyên khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kinh nhân!
Thần hải quang hoa chói lòa nối nhau sáng lên.
Phân niệm cảnh nhất trọng!
Phân niệm cảnh lưỡng trọng!
Đạt Phân niệm cảnh lưỡng trọng thì bộ thiên long hài cốt bị hút hết, hóa thành bột.
Ngụy Tác lại lấy ra một bộ hài cốt thủy hệ thiên long!
Bộ thiên long tàn cốt không lành lặn này được cuốn lên, mấy viên thủy hệ yêu đơn lấy được của thanh niên thần bí cũng được ném vào để gã thuận tiện luyện hóa!
Vốn tu vi của gã và uy năng Trường hà thao thiên quyển không thể gột rửa ngần này nguyên khí, nhưng nhục thân của gã không biết hơn phổ thông tu sĩ bao nhiêu lần, dù có nguyên khí bất lợi tích tụ lại tạo thành tổn thương thì sẽ được khí huyết chữa lành ngay.
Hiện tại gã chỉ cần tốc độ tu luyện!
Đồng thời tu luyện Thiên long quần tinh tôi thể thuật, thống khổ cộng thêm nhục thân tổn thương khiến tinh thần ý chí của gã thêm phần tôi luyện, dũng mãnh tinh tiến, như hình thành thực chất!
Phân niệm tam trọng!
Phân niệm tứ rọng!
Tu vi của gã đề thăng theo đường thẳng đứng.
Luyện hóa hết thiên long hài cốt không nguyên lanh và mấy viên thủy hệ yêu đơn của thanh niên thần bí thì tu vi của gã đạt Phân niệm cảnh tứ trọng!
Một viên thiên long yêu đơn khổng lồ bay lên khỏi tay gã.
Viên thiên long yêu đơn gã lấy ra cũng là viên tan mất nhiều đơn nguyên nhất trong bảy viên.
Dù vậy lượng thủy linh nguyên khí, thiên long nguyên khí cũng hơn xa thiên long hài cốt.
Viên thiên long yêu đơn cũng bị nguyên khí kinh nhâ n trên đầu gã hút vào.
"Ầm! Ầm! Ầm!..."
Thần sắc thống khổ của gã càng rõ, da sáng lên vô số tinh quang quang điểm, như đang cháy lên. Khí tức cũng tăng cao.
"Phù!"
Khi viên thiên long yêu đơn này nhỏ đi một phần ba thì trê mình gã lại có thêm một dải thần hải quang hoa chói lòa.
Phân niệm cảnh ngũ trọng!
"Kim đơn! Kim đơn! Kim đơn!"
Ngụy Tác không ngừng, ý chí kinh nhân phát ra.
Thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa thể nội gã.
...
"Việc gì hả? Ngụy Tác sao lại ngừng tu luyện."
"Lẽ nào y...?"
Đột nhiên, trong tĩnh thất khác, Thủy Linh Nhi, Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi ngừng lại.
Họ đột nhiên cảm thấy trong gian tĩnh thất của Ngụy Tác, vốn nguyên khí liên tục phun ra cũng an tĩnh lại.
"Nhanh thế!"
"Kim đơn! Y đã đạt Phân niệm ngũ trọng hậu kì, chuẩn bị xung kích kim đơn!"
"Ngần ấy linh thạch!"
"Chỉ nửa ngày... tốc độ tu luyện này...!"
Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi cùng đến cửa tĩnh thất, thấy cảnh tượng bên trong thì lại vô cùng chấn kinh.
Nguyên khí không thuần đã được gã dùng thủy linh nguyên khí của Trường hà thao thiên quyển gột rửa, tĩnh thất vô cùng thuần tịnh.
Trong tĩnh thất đó được Ngụy Tác bố trí cấm chế cách tuyệt ngoại giới nguyên khí. Bên trong chất đầy linh thạch!
Ít nhất cũng mấy trăm vạn linh thạch, Ngụy Tác đang xếp bằng bên trên.
Trên mình gã ánh lên nguyên khí trong suốt, khinh linh khôn tả.
Rõ ràng Ngụy Tác chuẩn bị xung kích kim đơn!
Từ lúc gã tu luyện Thủy hoàng phệ nhật quyết đến giờ mới là nửa ngày.
Nửa ngày đã từ Thần hải cảnh nhất trọng đến chuẩn bị xung kích kim đơn, tốc độ tu luyện này khiến ái cũng điên cuồng.
"Y sắp kết đơn, chúng ta đừng quấy nhiễu!"
Thủy Linh Nhi cũng cảm nhận được khí tức kinh hồn từ thể nội Ngụy Tác toát lên, vừa nói xong câu đó thì nàng lại vung tay phát ra thêm một thủy quang quang tráo bao lấy cấm chế của gã.
Ầm!
Chỉ sau tích tắc, Ngụy Tác lại dấy lên hà quang khó tưởng tượng nổi, thậm chí xuyên qua tầng đất hướng lên.
Ngụy Tác lại lơ lửng lên không, hình thành tư thế long hình.
Thân thể gã như khai thông vô số thông đạo, quanh người hình thành lốc xoáy kinh, tạo ra khí lưu cuồng bạo.
Đống linh thạch chất như núi ở dưới, vô số tia linh khí nhìn thấy bằng mắt thường được rút ra.
"Oành!"
Uy áp và linh khí từ mình gã phát ra, đồng thời liên tục tăng trưởng.
"Cách cách..." thể nội gã như cái động không đáy, hút lấy linh khí, ngay cả mảnh vỡ Diệu thụ cũng bị khí huyết và linh khí kinh nhân lưu động, gột rửa đến độ hơi nứt vỡ.
"Hà quang lên mây, kim đơn kết thành!"
"Kim đơn của y dã ngưng kết thành!"
Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi biết Ngụy Tác tu luyện Thủy hoàng phệ nhật quyết, kim đơn lại kết thành, chỉ không biết kim đơn này kinh nhân đến mức nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như kich thuoc anh bia zalo chuan va huong dan thay doi anh bia zalo, huong dan cach loc du lieu trung nhau trongexcel chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.