Thông thiên chi lộ

Chương 905: Kế hoạch hù chết người

"Chắc được rồi."
Giết thêm một con Lam dực thủy sư thú, Ngụy Tác lượn vòng hồi lâu khắp mấy nghìn dặm mặt biển, rồi về hoang đảo có Diệt tiên đằng.
Ngụy Tác chuẩn bị cho chuyến đi Tịch Hàn đại lục thật sự hù chết người.
Thời gian này gã ngầm qua Hải Tiên tông và vài thương đội, nghe ngóng được không ít tin tức về tu đạo giới Tịch Hàn đại lục.
Kết quả như gã Ngụy Tác dự liệu, Tịch Hàn đại lục có năm siêu cấp đại thế lực, Tiểu Cực giới, Đại Hàn cung, Chân Lôi tông, Vũ Hóa thế gia và Trưởng Tôn thế gia, đều có thần huyền đại năng.
Tiểu Cực giới và Vũ Hóa thế gia rất có thể không chỉ có một thần huyền đại năng.
Hoàng Phủ thế gia, thực lực cũng như U Minh cung của Thiên Huyền đại lục, gia môn tại tuyết vực ở Tịch Hàn đại lục đông bộ, thập phần bí ẩn. Nghe nói có năm, sáu nghìn năm truyền thừa, từng có hai thần huyền đại năng.
Nếu là phổ thông thần huyền đại năng, Ngụy Tác không ngại, nhưng năm, sáu nghìn năm truyền thừa buộc gã phải cẩn thận, truyền thừa như thế rất có thể tích lũy được không ít truyền thừa pháp khí kinh nhân.
Từ tham ngộ xong "Duy ngã tâm kiếm" do Kiếm Vương lão tổ truyền thừa thì gã định mang theo cả Phệ tâm trùng, luyện thêm một món bản mệnh pháp bảo.
Đi Tịch Hàn đại lục, Ngụy Tác định đi cùng Linh Lung Thiên, vạn nhất đối diện cường địch cả hai khó đấu thì cơ hội chạy thoát cao hơn. Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh đang bế quan tiềm tu, xung kích kim đan.
Còn thanh loan và Dương chi điểu, gã không định mang theo.
Dạo này thực lực thanh loan và Dương chi điểu đề thăng rất nhanh, đều sắp đột phá. Sau lần này, Dương chi điểu sẽ đạt bát cấp cao giai, cách cửu cấp yêu thú một bước nữa mà thôi.
Thanh loan tuy vốn là cửu cấp yêu thú nhưng do Mị ma nữ lộc hoán huyết mà thành, bản thân hóa thân thanh loan thì thực lực chưa đạt mức cao nhất, sau lại bị Dương chi điểu hút mất uy năng, thực lực giảm nhiều, sau lần đột phá này sẽ là bát cấp trung giai.
Bát cấp trung giai trở lên tương đương với đại tu sĩ Kim đan tam trọng tứ trọng. Có thanh loan và Dương chi điểu tại hoang đảo, bọn Cơ Nhã càng an toàn thanh loan và Dương chi điểu quá bắt mắt, Thiên Huyền đại lục và Vân Linh đại lục đều biết Ngụy Tác có hai con dị điểu này, mang theo rất có thể bại lộ thân phận, lúc đó làm gì cũng không tiện.
Hiện tại thực lực của hoang đảo cũng thập phần kinh nhân.
Trừ thanh loan và Dương chi điểu, Hỗn nguyên ngân oa của Hàn Vi Vi có đủ yêu đan để luyện hóa nên thực lực đề thăng thập phần kinh nhân, gần đạt bát cấp trung giai. Qua thời gian nuôi dưỡng này, Hàn Vi Vi đã nhận ra kim hệ yêu đan, thổ hệ và phong hệ biến dị yêu đan hữu dụng đối với Hỗn nguyên ngân oa, yêu đan hệ khác vô dụng.
Kỳ Long Sơn và Thanh Bình thì Thanh Bình sắp đột phá đến tu vi Kim đan lưỡng trọng, Kỳ Long Sơn đã đạt Kim đan lưỡng trọng hậu kì, nếu không vì hai người kiên quyết không nhận cao giai linh đan của Ngụy Tác mà chuyển cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh thì tu vi e đã đột phá.
Phong Tri Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh, Cơ Nhã đã đạt Kim đan nhất trọng trung kì, Thủy Linh Nhi đạt Kim đan nhất trọng hậu kì.
Âm Lệ Hoa có được Tà vương minh hạp rồi thì tu vi tiến giai thập phần tấn tốc, đã đạt Kim đan lưỡng trọng hậu kì.
Chỉ thế thôi, chưa tính thỏ huynh đệ của Ngụy Tác, đã là ba dị thú bát cấp trở lên, tám Kim đan đại tu sĩ.
Thỏ huynh đệ thì Ngụy Tác không thể nhìn thấu, đang trong trạng thái khôn tả, lúc ở Thiên Huyền đại lục, đạt nấc cuối cùng của thần huyền rồi gặp bọn Âm Lệ Hoa thì gã phát hiện tu vi của y đã đột phá đến Kim đan tứ trọng trung kì.
Bọn Âm Lệ Hoa đã nói, Ngụy Tác dọc đường cũng quan sát nhưng tắt tiếng, Lý Tả Ý dù thần thức hỗn loạn nhưng như có mấy người cùng khống chế, úc nào cũng có thể không ngừng tu luyện, ngay cả đi đường, thậm chí chuyên tâm làm việc khác cũng vậy, chỉ cần cho đủ linh thạch là được, không có thì y tất nhiên dừng lại.
Nếu hiểu rõ trạng thái này thành pháp quyết, khẳng định là một môn vô thượng cường pháp, tiếc là trạng thái của Lý Tả Ý và cảnh giới của Ngụy Tác không thể. Gã đành cho Lý Tả Ý thật nhiều linh thạch, để y không ngừng tu luyện.
Ngụy Tác không còn nhục thân mộc hóa, triệt để đột phá thần huyền, trên đường quay lại Chập Khí hải toàn lực nuôi dưỡng Phệ tâm trùng, hơn hai mươi trước nó lại ngủ say.
Trước đó Phệ tâm trùng ám sát tu sĩ Kim đan lưỡng trọng tam trọng không có gì khó khăn, lần này tiến giai thì dù không có thê dị năng, nguyên năng lực vốn có tiến bộ thêm, mang theo bên người, ở những chỗ không tiện động thủ thì cực kỳ hữu dụng.
Còn bản mệnh pháp bảo, tu thành Ngũ mật song kim đan thì Ngụy Tác có thể tu thêm một món bản mệnh pháp bảo đích. Kim đan dung nhập bản mệnh pháp bảo, uy năng càng cao.
Ngụy Tác có song kim đan thì liên tục trải qua đại chiến kinh thiên, suýt nữa nhục thân mộc hóa nên tận gần đây, khi thấy thần huyền pháp tướng triệt để ổn định, hai thần huyền pháp tướng đều như thủy trung chi hoàng, điều khiển không khác tâm thần mình thì gã mới quyết định luyện thêm một món bản mệnh pháp bảo.
Bất quá nói là chuẩn bị của gã hù chết người không vì Phệ tâm trùng hay bản mệnh pháp bảo, mà là vật thứ ba.
Là chân tiên cổ đế thi trong Âm dương phần, một chiêu là đánh cho ba thần huyền đại năng tan tác!
Cổ đế thi uy thế ngút trời, có một nửa thực lực chân tiên, tu sĩ Thần huyền ngũ trọng trở xuống không ai địch nổi, với tu vi hiện tại của Ngụy Tác thì lập tức mất mạng ngay.
Mang theo cổ đế thi thì khi cần mang ra sử dụng tất kinh nhân.
Ngụy Tác vẫn luôn canh cánh về cổ đế thi, về Chập Khí hải là cùng Linh Lung Thiên, lục bào lão đầu tính toán kỹ.
Gộp lại là muốn mang cổ đế thi theo không hẳn bất khả thi nhưng cần âm nguyên cổ ngọc "Trầm đào" để khiến bất tử chi vật này ngủ say. Lúc cần đánh thức, dùng "Lôi hạch quả" là được.
"Lôi hạch quả" không khó tìm nhưng "Trầm đào" là ngọc thạch do rễ đào mộc linh thụ vùi cực lâu trong đất hóa thành, rất hiếm nhưng không đến nỗi nghìn năm khó gặp.
Quan trọng nhất là tình hình của cổ đế thi, nếu đã đánh vỡ trấn tà cốt quan của Âm Thi tông thì không ai có thể lại gần dồn nguyên khí của "Trầm đào" cổ ngọc.
Khiến Ngụy Tác hưng phấn vì theo chỉ dẫn của gã, Hiên Viên lão tổ cho người dùng pháp khí đặc biệt đến gần Âm dương phần tra xét, từ hơn mười ngày trước đưa tin về rằng cổ đế thi còn ở âm mạch dưới Âm dương phần, bị phong ấn trong hôi sắc cốt quan, tựa hồ đang giao tranh, không thể phá được, hai ba ngày lại hất được hôi sắc cốt quan mở ra một chút, tạo thành uy năng kinh thiên động địa, có lúc trực tiếp đánh vào hư không, có lúc chấn sập mặt đất.
Với thực lực của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, cổ đế thi bị khốn trong cốt quan, rất có khả năng sẽ đắc thủ.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhờ Hiên Viên lão tổ ngầm mua "Trầm đào" cổ ngọc và "Lôi hạch quả", có hai thứ là đến Âm dương phần tìm cách mang theo cổ đế thi.
Có được cổ đế thi sẽ là con bài tẩy lớn nhất của Ngụy Tác, lúc đó gã chỉ việc lấy cốt quan, cho "Lôi hạch quả" vào rồi nhân lúc đế thi chưa tỉnh hẳn, ném vào sơn môn đại thế lực khó đối phó nào đó thì đại thế lực đó dù có thần huyền tọa trấn, có truyền thừa pháp khí, cũng xong đời.
...
Ngụy Tác về hoang đảo động phủ, vào một gian đại điện.
Đại điện cũng là đào vào lòng hoang đảo, ở gần đỉnh núi, bốn bề là những lỗ hổng làm cửa sổ, khảm tinh thạch trong suốt, phối hợp với pháp trận thì có thể nhìn rõ cảnh tượng hoang đảo trong vòng sáu, bảy trăm dặm.
Đại điện hơn xa động quật của Ngụy Tác tại Tiểu Dạ đảo, bốn vách như cung điện, không chỉ điêu khắc hình bảo hoa, dây leo đẹp đẽ mà khảm không ít ngọc thạch, bảo châu để trang trí, nền trải thảm Ngân ti thảo, đặt không ít bạch ngọc liên đài.
Vào đại điện có khí độ đại phái không lâu, đạo đạo quang hoa lóe lên, bọn Cơ Nhã và Kỳ Long Sơn, Thanh Bình, Phong Tri Du đều tới.
Bọn Cơ Nhã chưa từng tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác định đem hết đồ tích lũy ra cho họ chọn xem thứ gì thích hợp thì đem tu luyện bản mệnh pháp bảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những bí quyết, những kinh nghiệm chia sẻ thực tế để gìn giữ cuộc sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc nhất. Các bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời nay được chia sẻ từ trang web phụ nữ chẳng hạn như lam dep tu dau toi chan bang qua bi ngo, nguyen nhan toc bac som rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.