Thông tin truyện

Thuần chủ

Thuần chủ
Đánh giá: 8/10 từ 6 lượt.
Tần Mặc là kim chủ,

Trì Nghiên là chim hoàng yến mà hắn nuôi.

 Tần Mặc thế nhưng không ngờ đến: 

Chính mình cũng có ngày bị sủng vật phản chủ.

Editor: may18.

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như Ngày 4 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, Ngày 13 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status