Tiên ngạo

Chương 1183


Tất cả những điều này đều thông qua Bạch Khởi Hiệu làm đầu mối hệ thống tiến hành kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần, trong lúc nhất thời vô số phi tín phù tức xuất hiện ở trong Bạch Khởi Hiệu.

Trong một đêm Tiên Tần tan vỡ, tất cả Thống lĩnh các châu các vực biến mất, các di tích lớn đều làm theo ý mình cắt đứt liên hệ.

Mặc dù liên hệ gián đoạn, thế nhưng chúng nó vẫn dựa theo quy luật dĩ vãng tiến hành kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần, hỏi thăm, thinh cầu mệnh lệnh, gặp phải công kích bèn thinh cầu trợ giúp, mấy vạn năm qua đã tụ tập vô số tin tức, giờ phút này toàn bộ xuất hiện ở trên hệ thống của Bạch Khởi Hiệu.

Dư Tắc Thành nhắm mắt không nói, trong nháy mắt kết nối với hệ thống, lấy thân thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của hắn bắt đầu xử lý những tin tức tín hiệu này, vô dụng thì cất bỏ, hữu dụng thì bảo lưu. sau đó hồi phục hạ đạt mệnh lệnh.

Đạo mệnh lệnh thứ nhất, tất cả di tích Tiên Tần lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tự chữa trị, thành lập kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần, nếu như cần trợ giúp, Bạch Khởi Hiệu sẽ cung cấp tất cả trợ giúp.

Mệnh lệnh này hạ xuống, người hưởng ứng như mây, Tiên Tần đã biến mất hai vạn mấy ngàn năm. trong mười phần di tích Tiên Tần có sáu phần hoàn toàn hủy diệt, có hai phần rơi vào trạng thái ngủ say tử vong, ẩn giấu bản thân, rơi vào trạng thái tê liệt, có một nửa phần hư hỏng một nửa, kéo dài hơi tàn, chỉ có một nửa phần còn bảo trì tính hoàn chinh của mình, trong đó di tích Tây Lĩnh là tốt nhất.

Di tích Tây Lĩnh có thể bảo tồn đến bây giờ thực ra có vấn đề, lần đại chiến kia, Tru Tiên Tứ Kiếm vượt không tới trợ giúp chính là ví dụ, cho nên Dư Tắc Thành đê Bạch Khởi Hiệu dừng ở trên Tây Lĩnh lúc này mới bắt đầu kết nối.

Vô số di tích Tiên Tần đáp lại, tín hiệu xin trợ giúp truyền đến giống như hoa tuyết, Dư Tắc Thành bắt đầu phái thủ hạ ba mươi sáu Con rối Tiên Tần Chung Cực vận chuyển vật chất cho các di tích.

Những Con rối Tiên Tần Chung Cực tiến vào trong di tích, bắt đầu chữa trị di tích, kích hoạt các chỗ di tích.

Cự Quy lơ lửng trên bầu trời Tây Lĩnh dẫn tới chú ý của vô số tu sĩ, trong đó có người nói đây là pháp bảo phi không, có người nói đây là Yêu tộc yêu ma. có người nói là Tiên Thiên Linh Bảo, có tu sĩ tò mò bay lên muốn thăm dò cự quy này.

Dư Tắc Thành truyền âm nói:

- Diệt Độ Thần Quân ở đây, mọi người tránh ra. Người nào vi phạm, giết chết không tha.

Lời này nói ra, người có tên, cây có bóng, lập tức mọi người tránh xa, cũng không dám thăm dò nữa.

Vô số tài nguyên đưa ra, trong đó có tài nguyên Bạch Khởi Hiệu cũng không có, Dư Tắc Thành bắt đầu vạn dặm truyền tấn, từ Hiên Viên Kiếm Phái dốc ra tất cả bắt đầu cung cấp tài nguyên.

Vô số tài nguyên thông qua Bạch Khởi Hiệu vận chuyển tới tất cả các di tích Tiên Tần có thể kích hoạt chữa trị của địa vực Thiên Nam. trong đó không ít di tích Tiên Tần có động phủ của môn phái tồn tại, mục đích thành lập của bọn họ chính là chiếm lấy những di tích Tiên Tần này.

Lúc này Dư Tắc Thành trực tiếp làm theo ý mình, vô luận những di tích này thân ở nơi đâu. là cấm địa thánh địa của những thượng môn. hết thảy thông suất không trở ngại, không ai có thể ngăn cản. phàm là người ngăn cản, Bạch Khởi Hiệu đích thân tới, Dư Tắc Thành hiện thân.

Không cần sử dụng bạo lực, không cần chém giết người khác, chỉ cần Dư Tắc Thành hiện thân, thượng môn hùng mạnh, tu sĩ hùng mạnh nhìn thấy Dư Tắc Thành không còn ai dám ngăn cản nữa. thậm chí còn xuất ra thiên tài địa bảo ủng hộ quyết định của Dư Tắc Thành.

Đây chính là uy của Kiếm Thánh, bất luận môn phái chính tà, bất luận tu sĩ nào, bất luận thượng môn nào, toàn bộ đều phục tùng vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện.

Dư Tắc Thành cũng đối xử tốt với bọn họ, mở ra quyền hạn của những di tích Tiên Tần này, cho bọn họ một phần quyền hạn. biển hiện hai mươi tước vị và hệ thống binh dịch của Tiên Tần, chỉ cần bọn họ cung cấp tài nguyên là có thể gia nhập hệ thống kết nối Tiên Tần.

Ví dụ như làm nhiệm vụ đổi lấy điểm công trạng, cung cấp tài liệu phi kiếm, sau đó động phủ Pháp Linh dùng một phần năm tài liệu của tu sĩ cung cấp luyện chế một thanh phi kiếm tường thường cho tu sĩ.

Hoặc là cung cấp tài nguyên, làm nhiệm vụ đổi lấy điểm công trạng, sau đó dùng điểm công trạng mua bí pháp tu luyện mà mình thích, mua bí pháp Tiên Tần, năm đó chín mươi chín bí thuật của Tiên Tần giá cả xa xi. bây giờ không ai không mua được, chẳng khác gì một ít công pháp phổ thông.

Hoặc là chỉ huy tu sĩ chữa trị Tiên Tần cổ đạo, chữa trị cửa ải địa vực Tiên Tần, chữa trị hệ thống kết nối Tiên Tần đổi lấy giá trị điểm công trạng.

Nhìn qua đây là sự bóc lột cực độ, thế nhưng tu sĩ lại vì vậy mà vô cùng vui mừng, phải biết rằng đây chính là phi kiếm của di tích Tiên Tần luyện chế nha. vạn kim khó cầu, trước đây không cần nói luyện kiếm, cho dù tiến vào di tích, cũng cần phải chiến đấu một mất một còn, lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể đi vào.

Kết nối ba địa vực lớn trở về, toàn bộ tu sĩ của Thiên Nam đều sôi trào, địa vực trở về mang tới ích lợi trực tiếp, chỉ có Phản Hư Chân Nhất mới có thể hưởng thụ, thông qua giữa các địa vực mua bán hưởng lợi, đều bị những thượng môn tham gia Tiên Sơn trở về và tu sĩ chiếm cứ địa lợi thu được, tu sĩ phổ thông không có cơ hội. Hơn nữa địa vực Thiên Nam không ở gần tam đại Tiên Sơn. cho dù phần lớn thượng môn của Thiên Nam cũng không được ích lợi gì, chỉ có thể trông mà thèm.

Lần này ích lợi hiển hiện, ở núi nhờ núi, ở biển nhờ biển, có di tích Tiên Tần hoàn toàn mở ra cung cấp điểm công trạng đổi lấy ích lợi, so với tam đại Tiên Sơn phải tốt hơn vô số, hùng mạnh hơn vô số.

Trong đó giống như Vô Lượng tông, di tích Tiên Tần bị Dư Tắc Thành trộm đi phá hư, hoàn toàn phiền muộn, thế nhưng bọn họ lập tức hành động, liên hệ Hỏa Vân tông của Lư

Châu có di tích Tiên Tần. hoặc là vũ lực uy hiếp, hoặc là liên hệ tình cảm, hoặc là thành lập đồng minh công thủ, như vậy cũng đổi được tư cách tiếp nhập di tích Tiên Tần.

Cứ như vậy, tất cả di tích Tiên Tần của địa vực Thiên Nam bắt đầu kiến thiết khôi phục.

Thông qua công tác thống kể, di tích Tiên Tần ở Thiên Nam hiện tại còn lại mười hai chỗ, dưới sự ủng hộ của Dư Tắc Thành toàn bộ đã tỏa sáng thành xuân, thành lập kết nối hệ thống kết nối Tiên Tần, một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn.

Cứ như vậy vô số môn phái tu sĩ của địa vực khác nghe tin lập tức hành động, hướng về địa vực Thiên Nam xuất phát, đây là cử động mới của Diệt Độ Thần Quân, lại có chuyện tốt xuất hiện, cơ hội phát tài lại tới rồi.

Hiện tại là bắt đầu của một thời đại mới, người hiểu biết toàn bộ nỗ lực truy cầu sự vụ mới, nắm giữ kỳ ngộ này. Lần trước mình không bất kịp kỳ ngộ, lần này nếu như mình không bất kịp kỳ ngộ thì chỉ có thể oán mình kém cỏi bất tài.

Trong lúc nhất thời tam đại Tiên Sơn sau khi khai phát, trở thành điểm nóng mới, tu sĩ thiên hạ tụ tập về nơi này.

Mười hai chỗ di tích Tiên Tần bắt đầu tự động sửa chữa, thế nhưng muốn khôi phục trạng thái của trước đây còn kém rất xa, chỉ là có được một phần năng lực, một điểm quan trọng nhất là phải thành lập hệ thống kết nối Tiên Tần.

Hệ thống này thành lập ra có thể bù đắp nhau, bù đắp khuyết điểm của đối phương, truyền tống vật phẩm, như vậy vật phẩm thường cho càng nhiều, càng hấp dẫn tu sĩ phục vụ cho chúng nó.

Dưới sự biến đổi ngầm của Dư Tắc Thành, dần dần ở địa vực Thiên Nam đã hình thành di tích Tiên Tần. động phủ môn phái, đệ tử tu sĩ, giữa ba bên hỗ trợ tốt lẫn nhau làm ba bên đều phát triển, tất cả quy mô hóa, chính quy hóa, khỏe mạnh trường thành.

Dần dần hệ thống kết nối Tiên Tần ở Thiên Nam chữa trị hoàn tất, Tiên Tần cổ đạo cũng đang trong quá trình chữa trị không ngừng. Dư Tắc Thành gật đầu, có thể chấp hành bước tiếp theo rồi.

Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Dư Tắc Thành, sau khi hệ thống kết nối Tiên Tần ở địa vực Thiên Nam ổn định, cự quy cực lớn ở trên bầu trời Tây Lĩnh bắt đầu động, chuẩn bị phi không mà đi.

ở Tây Lĩnh này hiện tại đã tụ tập vô số tu sĩ. nơi này trở thành một chỗ thánh vực của Thiên Nam. sợ là không có nơi nào có thể sánh bằng. Liếc mắt nhìn cự quy bay trên trời, ghi lại hình ảnh của mình ở bên cạnh cự quy này thành một tấm huyễn tượng thủy kính đồ, chuyện này hoàn toàn có thể lưu truyền muôn đời, chứng minh mình cũng từng trải qua đại sự cài biến Tu Tiên giới.

Cự quy khẽ động, phía dưới vô số tu sĩ lớn tiếng hét lên:

- Cự quy động rồi, cự quy động rồi.

Một truyền mười, mười truyền trăm, vô số tu sĩ hét lên, bọn họ không biết Dư Tắc Thành muốn đi nơi nào. Nếu như biết hướng đi của hắn. đi trước người khác một bước có lẽ sẽ có thể thu được của cài vô tận. vô số người trở nên sôi trào.

Đột nhiên trong đó có một Kim Đan Chân Nhân cao giọng hét:

- Diệt Độ Thần Quân. Kiếm Thánh vô thượng, Dư Tắc Thành.

- Ta là đệ tử Thiết gia thành Lâm Hài, Thiết Quyền là ông nội của ta, ta là đồng hương của ngài.

Cự quy ngừng một chút. Dư Tắc Thành nhớ tới năm đó, đệ tử Thiết gia, tôn tử của Thiết Quyền, mình từng mua tinh thiết của Thiết Quyền.

Phú quý không thể quên phụ lão gia hương, nhất định phải vì quê hương làm chút gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như truyen cuoi ngan hay nhat, truyen cuoi dua rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.