Tiên ngạo

Chương 213: Nhân tình như núi


Nam Thiên Chân Nhân nhìn Dư Tắc Thành khóc, nói:

- Tốt, cuối cùng luyện thành rồi, đây chẳng qua chỉ là một cửa ải nho nhỏ trên con đường tu luyện của chúng ta, không đáng là gì. Sau này chúng ta sẽ gặp phải cửa ải càng khó khăn hơn nữa, chướng ngại càng khó có thể vượt qua, nhớ kỹ cảm giác ngày hôm nay. Chúng ta có thể cùng nhau khắc phục, không có gì có thể ngăn trở tiên lộ của chúng ta, truy cầu của chúng ta.

- Được rồi, tiến hành bước tu luyện tiếp theo, Tử Phủ Kim Đan khí.

Một sư một đồ, vừa giảng vừa nghe, người giảng tận lực, người nghe tận tâm, chẳng biết năm tháng trôi qua, chẳng biết nhân gian thay đổi. Thời khắc này, cảnh tượng này vĩnh viễn ghi lại ở trong tim của Dư Tắc Thành.

Tử Phủ Kim Đan khí rất đễ dàng đối với Dư Tắc Thành, chỉ trong ba ngày đã luyện thành tâm pháp tầng thứ nhất.

Lúc này Dư Tắc Thành và Nam Thiên Chân Nhân đều thở phào một hơi, sau đó đã không còn cửa ải gì, cho dù luyện khí pháp quyết này không cách nào luyện thành, vậy đổi môn luyện khí pháp quyết tu hành khác cũng hữu dụng như vậy. Không giống Tam Tâm Nhị Ý quyết và Nạp Hải Thôn Thiên khí trước đây, nếu như không cách nào hiểu được, đó chính là hoàn toàn xong đời.

Tử Phủ Kim Đan khí này tổng cộng chia làm hai mươi mốt tầng pháp quyết, mười tầng pháp quyết đầu tiên vừa hay tương ứng với mười tầng cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Luyện Khí thuật này chính là luyện khí pháp quyết cao nhất của Hiên Viên Kiếm Phái, thích hợp nhất với Hiên Viên đệ tử. Tu luyện luyện khí pháp quyết này cảnh giới tu vi của Hiên Viên đệ tử gia tăng nhanh nhất, rất dễ đột phá Trúc Cơ kỳ, luyện thành Kim Đan.

Nếu như chỉ tu luyện một loại luyện khí pháp quyết Tử Phủ Kim Đan khí này sẽ rất dễ đột phá Trúc Cơ kỳ, luyện thành Kim Đan. Thế nhưng đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái muốn ngự sử Lục Kiếm, chỉ dựa vào một loại chân nguyên pháp quyết này là còn thiếu rất nhiều, mỗi một loại phi kiếm đều cần có một loại luyện khí pháp quyết duy trì, đây chính là nguyên nhân mà nguyên lực pháp quyết được chú trọng vô cùng trong Hiên Viên Kiếm Phái.

Nguyên lực pháp quyết mỗi người tuyệt đối không giống nhau, bởi vì Hiên Viên Kiếm Phái có vô số Luyện Khí thuật khác có thể lựa chọn, chẳng qua Tử Phủ Kim Đan khí và Tạo Hóa Quy Nguyên khí gần như là tất cả Hiên Viên đệ tử đều lựa chọn tu luyện.

Như Huyết Cương Quyết của Dư Tắc Thành, Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu Tòng đều có thể trở thành loại nguyên lực pháp quyết này, duy trì đối ứng một môn Tiên kiếm thuật, lấy Nạp Hải Thôn Thiên khí làm căn cơ dùng Tam Tâm Nhị Ý quyết khống chế luyện khí pháp quyết và Lục Kiếm kiếm thuật, hai thứ hợp nhất, như vậy mới có thể phát huy uy lực của Lục Kiếm, lấy tâm ngự khí, lấy thần ngự kiếm, kiếm khí tương họp, mới là Hiên Viên Lục Kiếm chân chính.

Mỗi Hiên Viên đệ tử đều phải tu luyện luyện khí pháp quyết khác, như vậy mặc dù có Nạp Hải Thôn Thiên khí làm cơ sở thế nhưng có rất nhiều người bởi vì tu luyện luyện khí pháp quyết có yêu cầu quá cao, mắc kẹt ở một cửa ải khó khăn, hơn mười năm cũng không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng chậm chạp không cách nào kết đan.

Nếu như nghĩ ở Trúc Cơ kỳ chỉ luyện Tử Phủ Kim Đan khí này không tu luyện Luyện Khí thuật khác, đợi nhanh đạt tới Kim Đan kỳ lại quay đầu chậm rãi học tập luyện khi pháp quyết khác, phương pháp trục lợi này là hoàn toàn không thể được.

Trước tiên Hiên Viên Kiếm Phái không có người nhu nhược, tất cả mọi người đều đang tu luyện như vậy, đều đang nghênh khó mà lên, liều mạng khổ tu. Tu luyện trục lợi như vậy vô cùng sợ chết, nhất định bị mọi người khinh bỉ, rất dễ khiến nhiều người tức giận, nhát gan như vậy còn tu tiên cái gì, dễ bị trực tiếp trục xuất môn tường.

Thứ hai, cho dù đã kết đan như vậy, sức chiến đấu thấp, cũng không phải đối thủ của đồng môn Trúc Cơ kỳ khác. Hơn nữa Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ của Hiên Viên Kiếm Phái có các loại thí luyện, Trúc Cơ thí luyện giống như Dư Tắc Thành đều là hung hiểm không gì sánh được, trên người không có tiềm lực tuyệt đối cửu tử nhất sinh.

Cuối cùng, hễ là sau khi đã tu luyện Linh Cưu Dẫn Sinh quyết và Xá Sinh Thủ Đầu quyết có thể mượn lực lượng của tương lai đánh chết cường địch, sau đó chiếm được lợi ích vô cùng, sẽ không có ai có thể nhẫn nại loại khoái cảm này, nhất định muốn đánh chết cường địch. Thế nhưng muốn đánh chết cường địch, chỉ có một môn kiếm thuật là thiếu rất nhiều, cho nên trước hết sẽ phải tu luyện nguyên lực luyện khí pháp quyết khác, mượn đó tu tập Lục Kiếm kiếm thuật khác.

Tử Phủ Kim Đan khí tầng thứ nhất sau khi Dư Tắc Thành tu luyện thành công, lại lập tức đạt được một môn đạo pháp Tiễn Hồng Thất Thải Ngũ Nhạc Tử Tiêu Lôi. Lôi này vào lúc giông tố, bầu trời hiện lên cầu vồng, đứng trên đỉnh núi hấp thu lực lượng tự nhiên của cầu vồng bảy sắc dẫn đạo mới có thể luyện lôi mà thành.

Lôi này luyện chế cần có cơ duyên, hơn nữa chỉ có thể luyện khí hóa thần lôi, đem Tử Phủ Kim Đan khí của bản thân luyện hóa thành thần lôi thực thể, không bằng rất nhiều thần lôi thuật sau đó, chỉ cần khu động chân nguyên lực là có thể xuất thần lôi, hơn nữa có người sau khi luyện thành, phát hiện uy lực chỉ là giống nhau, uy lực so với Lục Kiếm thuật kia, so với các pháp quyết lôi quyết khác, khác nhau một trời một vực. Truyền thừa đến nay đã không có ai tu luyện rồi, sư phụ Nam Thiên Chân Nhân cũng chỉ là nói thoáng qua một chút, sau đó hoàn toàn bỏ qua.

Dư Tắc Thành lại vô cùng để ý, hắn giỏi nhất về chuyện phát hiện những bảo vật long đong này, trực giác của hắn phát hiện lôi pháp này nhất định không đơn giản như vậy.

Lúc này đã là đầu tháng chín, hai người không thể không giảm chậm tốc độ thụ pháp, bởi vì đại hôn của Tam sư huynh của Dư Tắc Thành đã sắp tới, rất nhiều chuyện cần Nam Thiên Chân Nhân đứng ra chủ trì, người của Thiên Đạo phong rất thưa thớt, Dư Tắc Thành cũng muốn theo giúp việc, góp sức, không thể không tạm dừng thụ kiếm truyền thừa.

Những việc tạp vụ rất nhiều, mặc dù nơi này là môn phái tu tiên nhưng có chút việc hình thức vẫn phải làm, ngay cả Tứ sư huynh Tinh Thần một mực thai nghén kiếm đại thành cũng bị phân công nhiệm vụ.

Từ sau khi Dư Tắc Thành xuất quan lần này Tứ sư huynh Tinh Thần đã không còn ngồi yên dưới gốc bồ đào nữa, cũng không biết y thai nghén kiếm thành công hay không. Không biết vì sao Dư Tắc Thành không dám đối mặt với Tứ sư huynh, hắn có thể nói chuyện cùng lão điên, thế nhưng đối mặt Tứ sư huynh, hắn liền muốn rời khỏi, vừa nghĩ đến người này là sư phụ của sư phụ đầu thai chuyển thế hắn liền có cảm giác e ngại.

Dư Tắc Thành cũng được phân một nhiệm vụ, vốn Tam sư huynh muốn mời hắn phát thiệp mời ở trong Hiên Viên Kiếm Phái thế nhưng bị Nam Thiên Chân Nhân phủ quyết. Ngày mười lăm tháng mười tranh đoạt Không gian Diễn Võ quá quan trọng, không thể để Dư Tắc Thành đi loạn vào lúc này để tránh bại lộ thực lực khiến cho người khác chú ý.

Vì vậy Dư Tắc Thành được phân đến mười mấy nhiệm vụ, đến Minh Lương hai châu, đều là những chỗ hữu hảo của Nam Thiên Chân Nhân trong Hiên Viên Kiếm Phái, đưa thiệp mời.

Nhiệm vụ này đối với Dư Tắc Thành có Long cốt Phàm Thuyền cũng không phải chuyện gì khó khăn, chạy bảy ngày, liên tục đưa hơn mười cái thiệp mời. Hiện tại chỉ còn đi tới một chỗ cuối cùng, chính là một động phủ ở Minh châu Cao Miên quốc, Nguyên Gia sơn, mời Trường Thanh sư thúc tham gia lần đại hôn này.

Long Cốt Phàm Thuyền không lâu sau tự động bay tới nơi này. Dư Tắc Thành hạ Long Cốt Phàm Thuyền xuống từ xa, đứng ở ngoài cấm chế của động phủ kích hoạt Hiên Viên kiếm ấn hướng vào trong động phủ truyền lại thần thức.

Chuyện tình còn lại liền đơn giản, được mời vào động phủ, nói rõ ý đồ đến, đưa thiệp mời lên, khách và chủ nói chuyện, nhận được hứa hẹn, ăn tiệc rượu. Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn rời khỏi nơi này.

Dư Tắc Thành điều khiển Long cốt Phàm Thuyền trở về Hiên Viên Kiếm Phái, kỳ thực Nguyên Gia sơn Trường Thanh Chân Nhân này trước đây Dư Tắc Thành đã nghe nói qua, một lần dưới sự hướng dẫn của Nhất Trúc, Dạ Hàn sư huynh dùng truyền tống trận, lúc tới Hiên Viên Kiếm Phái cũng nghe người ta nói.

Trong giây lát Dư Tắc Thành nhớ tới Nhất Trúc, Dạ Hàn sư huynh, không biết hai người bọn họ thế nào, để mình được gia nhập nội môn Hiên Viên Kiếm Phái, hai người đã phải thiên tân vạn khổ, thậm chí Dạ Hàn sư huynh bởi vậy chịu nhục, bế tử quan, không đạt Kim Đan không xuất quan.

Trước đây mình tu luyện vẫn thầm nhủ trong lòng, nhất định phải Trúc Cơ đại thành. Một trong những nguyên nhân đó chính là vì muốn xả chút tức khí cho hai vị sư huynh, nói cho những người không lựa chọn mình biết, lựa chọn của các ngươi là sai lầm.

Trong thời gian trước, Dư Tắc Thành vẫn có thư tín liên hệ với Nhất Trúc sư huynh. Chẳng qua hai năm gần đây mấy lần thư tín của mình còn chưa có hồi đáp, có thể thấy được hiện tại y còn chưa xuất quan.

Dạ Hàn sư huynh còn đang bế tử quan, đã tám năm rồi vẫn không có tin tức, tử quan này bế rồi, có lẽ xung quan đại thành, cũng có lẽ vĩnh viễn không có tin tức.

Hiện tại mình đã tới Minh châu, nhớ rõ người nhà của Dạ Hàn sư huynh chính là hoàng tộc Tịch Khâu quốc kia, mình đi qua nhìn xem, nếu như có chuyện gì có thể giúp đỡ tuyệt đối phải toàn lực xuất thủ trợ giúp, để báo đáp ân tình của Dạ Hàn sư huynh.

Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành quay Long cốt Phàm Thuyền đi tới Tịch Khâu quốc. Long Cốt Phàm Thuyền tới cách thủ đô Tịch Khâu quốc trăm dặm thì có mười người tu tiên ngự kiếm bay đến dò xét.

Bọn họ nhìn thấy tiêu chí Hiên Viên kiếm trên Long cốt Phàm Thuyền lập tức cung kính rời xa nhường đường, Long cốt Phàm Thuyền một đường đi thẳng, một mực bay thẳng đến trong hoàng cung.

Dư Tắc Thành thu hồi Long cốt Phàm Thuyền, lúc này phía trước đã có người đi tới nghênh tiếp, cung kính không gì sánh được. Tiêu chí Hiên Viên kiếm này chỉ có đệ tử nội môn mới có thể sử dụng, đối với quốc vương quân chủ của Minh Lương nhị châu này đây chính là thượng sứ Chân Quân không thể chống lại.

Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua người đến đây nghênh tiếp hắn, quen thuộc không gì sánh được, đột nhiên nhớ tới đây không phải Tiểu Lục Tử cháu ngoại trai của quốc chủ Tịch Khâu quốc năm đó theo mình du ngoạn sao? Khi đó hắn mới mười tám tuổi, hiện tại đã là hai mươi sáu tuổi rồi, ngây thơ toàn bộ biến mất, uy nghiêm không gì sánh được.

Hắn sau khi nhìn thấy Dư Tắc Thành, thi lễ nói:

- Xin hỏi tiên bối đên Tịch Khâu quốc ta có việc gì, chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ, thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiền bối.

Dư Tắc Thành nói:

- Tiểu Lục Tử, ngươi còn nhận ra ta không?

Dư Tắc Thành trong tám năm nay khổ tâm tu luyện mặc dù dáng người có trưởng thành một chút thế nhưng cũng không có biến hóa quá lớn, so với hắn năm đó mười sáu tuổi đến đây chỉ là có chút thành thục hơn.

Tiểu Lục Tử ngập ngừng nhìn Dư Tắc Thành, đột nhiên nói:

- Hả, thì ra là Tắc Thành đại ca, là Tắc Thành đại ca khi đó Hàn gia gia dẫn tới.

Lập tức thái độ biến đổi trở nên nhiệt tình không gì sánh được, giống như người thân nhiều năm không gặp, biến đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Dư Tắc Thành cũng không để ý, nói:

- Dạ Hàn Đại sư huynh gần đây có tin tức gì không?

Tiểu Lục Tử lắc đầu nói:

- Không có tin tức, sáu năm trước ta gia nhập ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái mới biết được, Dạ Hàn gia gia không ngờ đã bế tử quan.

Dư Tắc Thành nghe thế nói:

- Tiểu Lục Tử ngươi gia nhập ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái?

Tiểu Lục Tử hồi đáp:

- Đúng vậy, thế nhưng ta tư chất ngu dốt, năm ngoái phải trở về nhà.

Dư Tắc Thành thở dài một hơi, khi đó nếu như còn Dạ Hàn đại ca, Tiểu Lục Tử có tầng quan hệ này nói sao cũng sẽ không bị đuổi khỏi môn phái trở về nhà, mình lại thiếu Dạ Hàn đại ca một mối nhân tình.

Dư Tắc Thành nói:

- Khi đó ta còn đang trong tu luyện, cũng chưa Trúc Cơ, sau này ngươi nếu như có việc, thì trực tiếp truyền tin, tìm Dư Tắc Thành ta là được. Được rồi bá phụ bá mẫu của Dạ Hàn đại ca hiện tại thân thể thế nào?

Tiểu Lục Tử lắc đầu nói:

- Ba năm trước đây thái gia gia thái nãi nãi đã mất rồi, năm ngoái gia gia cũng đi rồi cho nên ta phải trở về kế thừa địa vị quốc chủ.

Dư Tắc Thành lập tức trước mắt tối sầm, bởi vì mình, Dạ Hàn sư huynh không ngờ ngay cả gặp mặt phụ mẫu lần cuối cũng không được, nhân tình này hoàn toàn không cách nào trả nổi.

Dư Tắc Thành nói:

- Làm sao gia gia ngươi cũng mất rồi chứ, thân thể của hắn rất tốt mà?

Tiểu Lục Tử hồi đáp:

- Gia gia không có Linh Căn, cũng không tu luyện võ công, năm ngoái ngẫu nhiên cảm phong hàn, đã đi rồi người đi vẫn nhớ thương ca ca, đáng tiếc không có gặp mặt lần cuối.

Dư Tắc Thành nói:

- Đi, đưa ta đi qua, để ta thắp nén hương.

Ngay sau đó Tiểu Lục Tử đưa tới hoàng gia lăng địa, thấy ba mộ phần, cũng không lập bia mộ. Tiểu Lục Tử nói:

- Đây là tập tục của chúng ta ở đây, bọn họ chưa nhìn thấy Hàn gia gia lần cuối, thì sẽ không lập bia.

Dư Tắc Thành thở dài một tiếng, thắp một nén hương cho ba vị lão nhân, sau đó ở trong túi trữ vật lấy ra bản Hóa Sinh Ngũ Hành Thuật kia, còn có năm viên Trúc Cơ Đan, nói:

- Sách này để lại cho hậu bối của ngươi, ngươi đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, Trúc Cơ Đan này ngươi giữ lại, đây là một trong những Trúc Cơ Đan tốt nhất thiên hạ, ăn một viên là có thể khiến người đạt tới cảnh giới Trúc Cơ.

- Chuyện ta đến đây không thể để người ngoài biết, về sau ngươi nếu có việc thì truyền thư, nếu không có ta còn có sư phụ và sư huynh đệ của ta nhất định sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho ngươi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, còn một hơi thở sẽ không ai dám động đến Tịch Khâu quốc các ngươi.

Hóa Sinh Ngũ Hành Thuật này sau khi tu luyện, Dư Tắc Thành xin sư phụ xem qua. Nam Thiên Chân Nhân nhìn một lần cho ra đánh giá coi như thông thường. Mặc dù thuật này so với thượng môn pháp quyết Huyết Cương Quyết, Tử Phủ Kim Đan khí kém hơn một cấp bậc, bởi vì nó chẳng qua chỉ là bí pháp tu luyện của trung môn Thế nhưng so với những bí tịch của ngoại môn kia phải mạnh hơn vô số lần, nhưng lại không có hạn chế "pháp bất truyền lục nhĩ", đối với Tiểu Lục Tử mà nói đây chính là pháp quyết tuyệt đỉnh.

Tiểu Lục Tử lập tức thi lễ thật sâu, nói:

- Cảm tạ Dư đại ca, ta đại biểu Dạ Hàn gia gia, đại biểu hậu bối tử tôn của ta cảm tạ Dư đại ca.

Dư Tắc Thành gầt đầu, gọi Long cốt Phàm Thuyền ra rời khỏi nơi này.

Nhân tình như núi, trên đời khó nhất là trả nợ nhân tình, Dư Tắc Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần mình còn một hơi thở cũng phải che chở hậu duệ của Dạ Hàn sư huynh, bảo đảm bọn chúng đời đời phú quý, nếu chút việc này cũng không làm được, không thể che chở người thân, còn tu tiên làm gì.

Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo phong, nhiệm vụ hoàn thành, lúc này Thiên Đạo phong nhất mạch không khí vui mừng. Tam sư huynh cười toe toét, sắp sửa tới ngày đại hỉ kết hôn rồi.

Dư Tắc Thành nhìn thấy Thiên Đạo phong nhân thủ thật sự rất thưa thớt, vì vậy lấy ra nhân bì mỹ nữ của mình, trước thả Bích Linh ra bảo nàng phụ giúp mình, làm thị nữ của hội trường, làm công tác hôn lễ.

Nghe đến nơi đây là Hiên Viên Kiếm Phái, Bích Linh lập tức kinh ngạc đến ngây người, đại danh của Hiên Viên Kiếm Phái truyền tụng khắp thiên hạ, lập tức vội vàng đáp ứng. Dư Tắc Thành hứa hẹn nếu như sự tình nơi đây Bích Linh làm tốt sẽ ban cho nàng một viên Trúc Cơ Đan, đồng thời thu nàng làm tỳ nữ nô bộc của mình.

Lập tức Bích Linh vui vẻ đi ra. Dư Tắc Thành lấy ra tất cả nhân bì quyển cho nàng chọn nhân thủ. Bích Linh lựa chọn chín người trong đó, nàng không có tuyển nhiều, sợ những người khác khiến Dư Tắc Thành chú ý, không còn sủng ái mình.

Dư Tắc Thành đối với việc này mắt nhắm mắt mở cho qua. Có các nữ tử này giúp đỡ, các nàng đã được học tập qua chuyên môn này, hôn lễ chuẩn bị lập tức trở nên ngay ngắn gọn gàng, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, không còn bận rộn giống như lúc trước.

Ngày tiếp ngày qua đi, còn chi ba bốn ngày nữa là đến ngày mùng một tháng mười, thân bằng hảo hữu của Nam Thiên Chân Nhân, các lộ bằng hữu của Tam sư huynh, hảo hữu của các phái khác lần lượt tới đây bái phóng.

Dư Tắc Thành vốn muốn hỗ trợ thế nhưng lại bị sư phụ và Tam sư huynh nhốt vào động phủ của mình. Hôn lễ này hắn không được tham gia, chỉ là vì tranh đoạt cái Không gian Diễn Võ ngày mười lăm tháng mười kia.

Nếu như Dư Tắc Thành ở trong hôn lễ bị tân khách phát hiện tu vi Trúc Cơ, đến lúc đó ba phe đối phương chú ý tới Dư Tắc Thành, vậy phiên phức rồi. Mặc dù khả năng này là rất nhỏ thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Vì vậy hôn lễ náo nhiệt Dư Tắc Thành không thể tham gia, chỉ có thể ở trong động phủ khổ tu. Ngày mùng một tháng mười, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, Dư Tắc Thành nhất thời thở dài một tiếng.

Đầu tháng mười, bên ngoài bận rộn một thời gian thì đại hôn kết thúc, tân khách lần lượt xuống núi. Sau một phen bận rộn, Thiên Đạo phong lại khôi phục sự yên lặng trước đây.

Lúc này Dư Tắc Thành mới có thể ly khai động phủ, tân lang tân nương của đại hôn tới thả hắn ra. Hội trường bên ngoài mười đệ tử Quỷ Hào Phái dưới sự chỉ huy của Bích Linh, bắt đầu dọn dẹp hoàn cảnh, chỉnh lý hội trường tiệc cưới.

Dư Tắc Thành nhìn thấy Tam sư huynh và Tam sư tẩu tân hôn đại hỉ, lập tức tới chúc mừng:

- Chúc mừng Tam sư huynh, chúc mừng Tam sư tẩu, chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.

Dư Tắc Thành khi chúc mừng, đồng thời lấy ra hai viên Trúc Cơ Đan làm quà mừng. Tam sư tẩu Thải Hà Tiên Tử trước đây Dư Tắc Thành đã gặp qua mấy lần, ngày hôm nay trang điểm càng kiều diễm, nghe nói lời này sắc mặt đỏ bừng.

Nàng tiếp nhận Trúc Cơ Đan, cẩn thận nhìn một chút, chính là cả kinh, nói:

- Hả, Trúc Cơ Đan này phân thành hồng bạch nhị sắc, bề ngoài màu vàng, ẩn chứa sắc xám nhạt, đây là Bạch cốt Sinh Nhục đan của Quân Nhục môn và Bạch cốt Môn hợp luyện. Hai phái bọn chúng đã hoàn toàn tiêu vong, đan này ở Tu Tiên Giới giá đã bị đẩy lên trời. Phần lễ này có hơi quá nặng rồi.

Tam sư huynh Ngọc Diệu nói:

- Nhận lấy đi, tiểu sư đệ này của ta một mình phá sáu phái, Trúc Cơ Đan này là tâm ý của hắn. Vì chuyện ngày mười lăm của hắn, mấy sư huynh đệ của ta đều bận rộn cả tháng, hôn lễ cũng không tới tham gia, không cẩn khách khí với hắn. Vừa hay lưu lại cho nhi tử chúng ta dùng, à phải rồi, nếu ta sinh thêm mấy đứa. Trúc Cơ Đan này đều do đệ phụ trách.

Lập tức Thải Hà Tiên Tử véo Tam sư huynh, nói:

- Không được nói lung tung, ai đáp ứng sinh con cho chàng chứ.

Tam sư huynh cười ha hả sau đó nói:

- Hai ta vô vọng kết đan, không sinh nam không sinh nữ thì làm gì, việc chúng ta không hoàn thành, để bọn chúng phấn đấu đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niemphat.vn chẳng hạn như hoi loi sinh coi troi, duc phat day ve tinh yeu Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và hữu ích để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập của quý vị.