Toàn chức cao thủ

Chương 995-2: Toàn chức timeline

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tổng hợp từ nhiều nguồn: Chính văn, các ấn phẩm chính thức từ NXB và tác giả Hồ Điệp Lam, Lofter, Weibo…

1. Có nguồn thông tin cho rằng timeline của bản manhua khác với bản truyện chữ.

2. Năm sinh của thế hệ trẻ rất loạn, nhiều cháu có bug tuổi tác chứ không chỉ riêng mình Khưu Phi.

3. Mùa giải thứ 4 khả năng đã bài trừ hạn mức độ tuổi vào liên minh, do đó năm sinh của thế hệ hoàng kim chỉ mang tính tham khảo.

Toàn Chức đồ sộ, bản thân ba Bướm cũng chỉnh sửa ngày tháng nhiều lần và… đều bị bắt lỗi. Cho nên bài này khả năng sẽ có sai lầm và thiếu sót, hoan nghênh trao đổi lịch sự. Nếu gặp phải ý kiến khác với tư liệu Lá có, vậy đành chờ khi nào Lá rảnh hơn (dịch xong Toàn Chức chẳng hạn), sẽ xem xét.

Trên là năm sinh, dưới là các sự kiện xảy ra trong các mùa giải. Hình mùa 7 khá dị vì nó là vẽ cho đồng nhân, nhưng Lá cảm thấy nó thể hiện cảm xúc mùa 7 quá chính xác.

Lá Mùa Thu

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 1993:

28/09 Ngụy Sâm sinh ra.

Năm 1995:

08/08 Trần Quả sinh ra.

Năm 1996:

31/03 Hàn Văn Thanh sinh ra.

01/05 Lâm Kính Ngôn sinh ra.

21/10 Tô Mộc Thu sinh ra.

Năm 1997:

29/05 Diệp Tu & Diệp Thu sinh ra.

Năm 1998:

24/02 Trương Giai Lạc sinh ra.

17/08 Tôn Triết Bình sinh ra.

21/11 Dương Thông sinh ra.

Năm 1999:

20/02 Đặng Phục Thăng sinh ra.

06/07 Vương Kiệt Hi sinh ra.

Năm 2000:

11/01 Trương Tân Kiệt sinh ra.

10/02 Dụ Văn Châu sinh ra.

18/02 Tô Mộc Tranh sinh ra.

13/05 Lý Hiên sinh ra.

20/05 Điền Sâm sinh ra.

23/06 Tiêu Thời Khâm sinh ra.

03/08 Sở Vân Tú sinh ra.

10/08 Hoàng Thiếu Thiên sinh ra.

Năm 2001:

20/11 Phương Duệ sinh ra.

24/11 Chu Trạch Khải sinh ra.

22/12 Ngô Vũ Sách sinh ra.

Năm 2002:

03/01 An Văn Dật sinh ra.

13/04 Đường Nhu sinh ra.

24/06 Hứa Bân sinh ra.

22/09 Vu Phong sinh ra.

11/11 Giang Ba Đào sinh ra.

Năm 2004:

16/04 Đường Hạo sinh ra.

08/07 Trâu Viễn sinh ra.

02/12 Tôn Tường sinh ra.

Năm 2005:

07/07 Cái Tài Tiệp sinh ra.

12/09 Lưu Tiểu Biệt sinh ra.

14/09 La Tập sinh ra.

Năm 2006:

25/05 Đới Nghiên Kỳ sinh ra.

07/10 Kiều Nhất Phàm sinh ra.

Năm 2007:

15/03 Cao Anh Kiệt sinh ra.

24/08 Tống Kỳ Anh sinh ra.

Năm 2009:

30/11 Lư Hãn Văn sinh ra.

Năm 2011:

Diệp Tu rời nhà bỏ đi, gặp được anh em họ Tô vào mùa hè.

Năm này Diệp Tu 15 tuổi.

Năm 2013:

Mùa đông, máy chủ 1 của Vinh Quang mở cửa.

Diệp Tu, Tô Mộc Thu, Đào Hiên đều thuộc nhóm người chơi đầu tiên.

Năm 2014:

Mùa đông, máy chủ 2 của Vinh Quang mở cửa.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2015:

Tô Mộc Thu và Diệp Tu ký hợp đồng với Gia Thế.

Mùa hè, Tô Mộc Thu qua đời.

Mùa thu, mùa giải đầu tiên của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp khai mạc.

– Diệp Thu, Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Hàn Văn Thanh (Bá Đồ), Ngụy Sâm (Lam Vũ), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong), Trương Giản (Tru Tiên) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 3 của Vinh Quang mở cửa.

– Phiên bản mới cập nhật: Nâng max level lên 55.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2016:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang đầu tiên.

– Á quân: Hoàng Phong.

– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).

Mùa thu, mùa giải thứ 2 Vinh Quang bắt đầu.

– Trương Giai Lạc (Bách Hoa), Tôn Triết Bình (Bách Hoa), Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu), Trương Ích Vỹ (Luân Hồi) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 4 của Vinh Quang mở cửa.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2017:

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 2.

– Á quân: Bá Đồ.

– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).

– Ngụy Sâm (Lam Vũ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 3 Vinh Quang bắt đầu.

– Vương Kiệt Hi (Vi Thảo), Dương Thông (Ba Lẻ Một), Đặng Phục Thăng (không rõ), Trương Vỹ (Bách Hoa), Triệu Dương (Lâm Hải) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 5 của Vinh Quang mở cửa.

– Cập nhật phiên bản mới: Thần Chi Lĩnh Vực. Nâng max level lên 60.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2018:

Mùa xuân, Ngôi Sao Cuối Tuần lần đầu tiên diễn ra.

Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 3.

– Á quân: Bách Hoa.

– MVP: Diệp Thu (Gia Thế).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Trương Giai Lạc & Tôn Triết Bình (Bách Hoa).

– Người mới tốt nhất: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).

– Ngô Tuyết Phong (Gia Thế), Quách Minh Vũ (Hoàng Phong) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 4 Vinh Quang bắt đầu.

– Trương Tân Kiệt (Bá Đồ), Dụ Văn Châu (Lam Vũ), Tô Mộc Tranh (Gia Thế), Lý Hiên (Hư Không), Điền Sâm (Hoàng Phong), Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình), Sở Vân Tú (Yên Vũ), Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ), Lý Diệc Huy (Vi Thảo), Phương Minh Hoa (Luân Hồi), Trịnh Hiên (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 6 của Vinh Quang mở cửa.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2019:

Mùa hè, Bá Đồ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 4.

– Á quân: Gia Thế.

– MVP: Hàn Văn Thanh (Bá Đồ).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).

– Người mới tốt nhất: Trương Tân Kiệt (Bá Đồ).

– MVP trận chung kết: Quý Lãnh (Bá Đồ).

– Quý Lãnh, Lý Nghệ Bác (Bá Đồ), Trương Giản (Tru Tiên) giải nghệ, Trương Ích Vỹ chuyển nhượng (đến chiến đội nào không rõ).

Mùa thu, mùa giải thứ 5 Vinh Quang bắt đầu.

– Chu Trạch Khải (Luân Hồi), Phương Duệ (Hô Khiếu), Ngô Vũ Sách (Hư Không), Lý Tấn (Hư Không), Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ), Tống Hiểu (Lam Vũ), Lưu Hạo (Gia Thế), Bạch Ngôn Phi (Bá Đồ), Phương Học Tài (Lôi Đình), Nguyễn Vĩnh Bân (Hô Khiếu) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 7 của Vinh Quang mở cửa.

– Cập nhật phiên bản mới: Nâng max level lên 70.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2020:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 5.

– Á quân: Bách Hoa.

– MVP: Trương Giai Lạc (Bách Hoa).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).

– Người mới tốt nhất: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).

– Tôn Triết Bình (Bách Hoa) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 6 Vinh Quang bắt đầu.

– Hứa Bân (Ba Lẻ Một), Giang Ba Đào (Hạ Võ), Vu Phong (Lam Vũ), Chu Hiệu Bình (Bách Hoa), Đỗ Minh (Luân Hồi), Lữ Bạc Viễn (Luân Hồi), Hạ Minh (Gia Thế) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 8 của Vinh Quang mở cửa.

– Giang Ba Đào chuyển nhượng đến Luân Hồi.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2021:

Mùa hè, Lam Vũ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 6.

– Á quân: Vi Thảo.

– MVP: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).

– Người mới tốt nhất: Vu Phong (Lam Vũ)

– Cổ Thế Minh (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Hoàng Phong, Đặng Phục Thăng (không rõ) chuyển nhượng đến Vi Thảo.

Mùa thu, mùa giải thứ 7 Vinh Quang bắt đầu.

– Tôn Tường (Việt Vân), Đường Hạo (Bách Hoa), Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo), Trâu Viễn (Bách Hoa), Chu Diệp Bách (Vi Thảo), Viên Bách Thanh (Vi Thảo), Dương Hạo Hiên (Hư Không), Từ Cảnh Hi (Lam Vũ), Vương Trạch (Gia Thế), Liễu Phi (Vi Thảo), Lý Hoa (Yên Vũ), Lâm Phong (Lam Vũ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 9 của Vinh Quang mở cửa.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2022:

Mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 7.

– Á quân: Bách Hoa.

– MVP: Vương Kiệt Hi (Vi Thảo).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Diệp Thu & Tô Mộc Tranh (Gia Thế).

– Người mới tốt nhất: Tôn Tường (Việt Vân).

– Chu Quang Nghĩa (Bá Đồ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Phương Sĩ Khiêm(Vi Thảo), Trương Ích Vỹ (không rõ) giải nghệ.

Mùa thu, mùa giải thứ 8 Vinh Quang bắt đầu.

– Trương Giai Lạc (Bách Hoa) giải nghệ.

– Kiều Nhất Phàm (Vi Thảo), Cao Anh Kiệt (Vi Thảo), Tiêu Vân (Vi Thảo), Đới Nghiên Kỳ (Lôi Đình), Trương Kỳ (Lôi Đình), Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu), Lý Viễn (Lam Vũ), Vu Niệm (Luân Hồi), Hà Vỹ Đường (Hoàng Phong) ra mắt.

Mùa đông, Diệp Thu (Gia Thế) giải nghệ, Tôn Tường (Việt Vân) chuyển nhượng đến Gia Thế.

– Máy chủ 10 của Vinh Quang mở cửa.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Năm 2023:

Mùa xuân, vòng bảng tính điểm kết thúc, Gia Thế bị loại khỏi liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp.

Mùa hè, Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 8.

– Á quân: Lam Vũ.

– MVP: Chu Trạch Khải (Luân Hồi).

– Vua solo: Lưu Tiểu Biệt (Vi Thảo).

– 1 Hit Về Làng: Hoàng Thiếu Thiên (Lam Vũ).

– Người thứ 6 tốt nhất: Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ).

– Cặp đôi hợp tác tốt nhất: Lý Hiên & Ngô Vũ Sách (Hư Không).

– Người mới tốt nhất: Triệu Vũ Triết (Hô Khiếu).

– Trương Giai Lạc quay về liên minh, gia nhập Bá Đồ, Lâm Kính Ngôn (Hô Khiếu) chuyển nhượng đến Bá Đồ, Đặng Phục Thăng (Vi Thảo) giải nghệ, Cổ Thế Minh (Hoàng Phong) chuyển nhượng đến Hư Không, Tiêu Thời Khâm (Lôi Đình) chuyển nhượng đến Gia Thế, Hạ Minh (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Lưu Hạo (Gia Thế) chuyển nhượng đến Lôi Đình, Vu Phong (Lam Vũ) chuyển nhượng đến Bách Hoa, Quách Dương (Gia Thế) chuyển nhượng đến Hô Khiếu, Đường Hạo (Bách Hoa) chuyển nhượng đến Hô Khiếu.

Mùa thu, mùa giải thứ 9 Vinh Quang bắt đầu.

– Gia Thế và Hưng Hân cùng lúc tham gia vòng khiêu chiến.

– Lư Hãn Văn (Lam Vũ), Cái Tài Tiệp (Hư Không), Lâu Quan Ninh (Nghĩa Trảm), Cố Tịch Dạ (Nghĩa Trảm), Chung Diệp Ly (Nghĩa Trảm), Trâu Vân Hải (Nghĩa Trảm), Văn Khách Bắc (Nghĩa Trảm), Tần Mục Vân (Bá Đồ) ra mắt.

Mùa đông, máy chủ 11 của Vinh Quang mở cửa.

– Phiên bản mới cập nhật: Nâng max level lên 75.

– Thư Khả Hân (Yên Vũ), Thư Khả Di (Yên Vũ) ra mắt, Lỗ Dịch Ninh (Yên Vũ) chuyển nhượng đến Lôi Đình.

Ngày sinh một số nhân vật không rõ tuổi:

Phan Lâm 29/01

Chung Diệp Ly 05/03

Bạch Thứ 25/03

Thư Khả Hân 02/04

Thư Khả Di 02/04

Trâu Vân Hải 27/04

Hạ Trọng Thiên 16/05

Lâu Quan Ninh 20/05

Quách Minh Vũ 10/06

Phương Thế Kính 28/06

Văn Khách Bắc 30/06

Phùng Hiến Quân 02/07

Đường Thư Sâm 04/07

Ngũ Thần 18/07

Khưu Phi 21/09

Đào Hiên 28/09

Lý Nghệ Bác 01/10

Cố Tịch Dạ 03/10

Quan Dung Phi 29/10

Ngô Tuyết Phong 08/11

Phương Sĩ Khiêm 09/11

Thường Tiên 17/12
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như sách nói phật giáo, ban chat cua tham duc Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.