Tu chân giả tại dị thế

Chương 1126: Vô Thượng Thiên Ma (3)- Chủ nhân, ngươi không biết, tới Địa tiên, Địa ma, tác dụng tu chân công pháp cũng không quá lớn, tới tầng thứ này nếu muốn thực lực đột phá, trừ bỏ tu luyện ra quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ, ở các sơn môn, còn có người tu vi cao thâm khai đàn giảng đạo, môn nhân mới có thể lĩnh ngộ, gia nhập môn phái chính là muốn nghe đạo ảo diệu, Tiên Ma giới tu luyện giả lĩnh ngộ đến tinh túy, ngàn vạn lần cũng không có một.

Lang Lễ nói.

- Thì ra là thế.

Nhạc Thành lúc này mới hiểu được, tu chân công pháp rất nhiều, mặc dù là đạo pháp Quy Nhất cuối cùng trăm sông đổ về một biển, lĩnh ngộ mới là tối trọng yếu, giống như hắn, trong lúc vô ý chiếm được thần thông cùng Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, đây cũng đủ cho hắn lĩnh ngộ, đặc biệt là một khối ngọc giản trong đầu kia, đều có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ.

- Hạo Thiên môn nếu muốn mở rộng thực lực, nên làm như thế nào?

Nhạc Thành mặc dù minh bạch rồi, nhưng đối với vấn đề mở rộng Hạo Thiên môn, vẫn không biết làm như thế nào.

- Chủ nhân, sau khi đột phá đến Địa tiên, nếu muốn đột phá tu vi, phương pháp có rất nhiều, có thể là đan dược cũng có thể đề cao tu vi, hoặc là một ít thiên tài dị bảo, cũng có đề cao tu vi, nhưng nhanh nhất chính là lĩnh ngộ, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể đột phá, tu vi hiện tại của ta mặc dù lão chủ nhân nhiều năm thường xuyên giảng đạo, lĩnh ngộ của ta đều đến từ lão chủ nhân, năm đó lão chủ nhân ở lĩnh ngộ đạo chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không thể so sánh.

Nói đến lão chủ nhân, Lang Lễ có chút bi thương.

- Nếu muốn mở rộng thực lực Hạo Thiên môn, nói khó cũng khó, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần Hạo Thiên môn chúng ta có một vị cường giả, sẽ có tán tu gia nhập, thế lực Tiên Đạo liên minh khổng lồ, cũng bởi vì Tiên Ma giới cường giả chủ yếu đều tới Tiên Đạo liên minh, bởi vì ở Tiên Đạo liên minh có cường giả giảng đạo, cho nên có không ít người nguyện ý gia nhập Tiên Đạo liên minh.

Lang Lễ nhìn Nhạc Thành tiếp tục nói.

Nhạc Thành cũng hiểu được, khai đàn giảng đạo cũng chính là phu tử dạy học bình thường, mỗi người đều có một quyển sách, nhưng sách này đệ tử cầm trong tay cũng xem không rõ, chính mình không thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có đi nghe phu tử dạy học, mỗi người thành đệ tử phu tử, khai đàn giảng đạo cũng là như thế, khai đàn giảng đạo cũng là vì tu luyện giả cởi bỏ một ít nghi hoặc trong tu luyện, về phần chân chính tu luyện đều dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người, điểm này mới là trọng yếu.

Nói là phu tử dạy học, đệ tử phu tử có thể có Trạng Nguyên xuất hiện, phu tử tài hoa cũng không cùng đệ tử, nhưng không có phu tử đệ tử cũng không có thành tựu cuối cùng, mặc dù tu chân khai đàn giảng đạo không thể quơ đũa cả nắm, nhưng cũng không kém xa, cũng là một cái đạo lý lớn này.

Muốn mở rộng thực lực Hạo Thiên môn, Nhạc Thành nghĩ hiện tại rất khó, trừ phi Hạo Thiên môn xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, đến lúc đó tự có người gia nhập, xem ra mấy trăm vạn năm Hạo Thiên môn mới có một trăm người ra nhập thì biết, Hạo Thiên môn cũng không có siêu cấp cường giả trấn thủ, sẽ không có người gia nhập, hiện tại muốn người gia nhập, là do Ngọc Hư sơn linh khí sung túc mới gia nhập mà thôi.

Hạo Thiên môn mở rộng tạm thời cũng vô pháp thực hiện, Nhạc Thành bảo Lang Lễ lui ra, chính hắn lại muốn bế quan luyện chế một ít đan dược, Thần Nông đỉnh có rất nhiều linh dược, hơn nữa ở Mê Vụ Tùng Lâm chiếm được Bạch Thuật Linh Ô cùng Hóa Linh thảo, Nhạc Thành cũng muốn luyện chế mấy khỏa tiên đan đề phòng đến khi cần.

Về phần phương thuốc, sau khi luyện hóa Thần Nông đỉnh, Nhạc Thành mới phát hiện, ở phía trên Thần Nông đỉnh, có vô số phương thuốc, từ dưới phẩm tiên đan đến thượng hạng tiên đều có.

Mà hiện tại Nhạc Thành muốn luyện chế là dùng Hóa Linh thảo làm tài liệu luyện chế một viên Hóa trọc đan, ngoài ra dùng Bạch Thuật Linh Ô luyện chế một viên Phù chính đan, Hóa trọc đan có tác dụng thanh lọc, đối với chính mình hiện tại Thiên tiên sơ kỳ, chính là rất trọng yếu.

Mà Phù chính đan tác dụng càng thêm lớn, ở trong Hỗn Nguyên Chân Kinh có ghi lại, mọi sự lao hình, tinh lậu, thần hôn, khí bại, đem huyễn thân phá úng lạn. Phá úng lạn, thịnh không được thủy, nhân thân thể suy bại, vẫn không thể đan, cùng là để ý nhất. Nhiên chưa hoàn đan, sau thành công, cũng không thể bị tổn thương.

Luyện mình luyện đến vô mình, nèn tảng vững chắc, Tiên thiên thực dương là phục, hỗn làm nhất. Tu chân chi đạo, hoàn đan tối dịch, luyện mình tới nan, như không luyện mình mà dục hoàn đan, vạn vô là để ý. Phu hoàn đan giả, như cột của phòng ốc, luyện mình giả, nếu không có nền chắc không chỗ xây dựng, nếu chưa từng luyện mình, hoàn đan không thể ngưng kết.

Lời này ý tứ chính là đan dược chính là vật cần của người tu chân, người tu chân nghĩ đến tu thân, sau đó tu thần, tu thần cũng là nguyên thần, lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đều là phương diện tu thần.

Mà tu thân cũng là chủ yếu, luyện mình luyện đến vô mình thì thân tồn, nền chắc chắn, Tiên thiên thực dương hòa làm một. Lời này ý tứ là thời điểm tu thân không đủ, cho dù là nguyên thần có cường đại cũng vô pháp thừa nhận, mà Nhạc Thành hiện tại luyện chế Phù chính đan có tác dụng tu thân cực lớn, đây cũng là do lúc trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, mọi người nhìn thấy Bạch Thuật Linh Ô đều muốn làm của riêng, Bạch Thuật Linh Ô này giá trị thật lớn, đủ luyện chế Phù chính đan, nếu có thể luyện chế một viên Phù chính đan, đối với tu vi có chỗ tốt không thể đánh giá.

Mà trừ bỏ hai khỏa đan dược này ra, Nhạc Thành cũng tính toán luyện chế một ít tiên đan Hồi Nguyên đan, dù sao Thần Nông đỉnh có không ít linh dược, cũng đủ luyện chế một ít, trình tự luyện chế Hồi Nguyên đan, hiệu quả tốt hơn nhiều.

Trong tay pháp quyết biến hóa, thân ảnh Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ không thấy, mà lúc này Nhạc Thành cũng ở Thần Nông đỉnh, Thần Nông đỉnh sau khi bị Nhạc Thành luyện hóa, sau đó chiếm cứ ở chỗ sâu trong, còn có thể bảo vệ nguyên thần, đạo này làm cho Nhạc Thành không ngờ, về sau gặp phải đối thủ nguyên thần cường hãn, chỉ cần hắn không chủ động dùng nguyên thần công kích, nguyên thần đối phương cho dù là cường thịnh, đối phương cũng vô pháp dễ dàng xúc phạm tới nguyên thần của mình.

Lúc này, Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở tại Thần Nông đỉnh, ở đây lúc trước Nhạc Thành còn ở thúy phong cổ nham, chính là Nhạc Thành lúc trước còn không biết đây là Thần Nông đỉnh, nếu mọi người biết, Nhạc Thành sớm nghĩ biện pháp tốt đến Thần Nông đỉnh, hoàn hảo lúc trước không có phát hiện, nếu lúc trước phat hiện ra, sau khi Hỗn Thế Ma Vương trốn, Nhạc Thành lúc đó thực lực rất yếu, phỏng chừng người thứ nhất đã bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt rồi.

Tâm niệm vừa động, Nhạc Thành lấy ra không ít linh dược, trong đó còn có Hóa Linh thảo cùng Bạch Thuật Linh Ô. Trong tay pháp quyết biến hóa, Thần Nông đỉnh tam vị chân hỏa bạo dũng mà ra, Thần Nông đỉnh mở ra, tam vị chân hỏa ngưng tụ thành một cái dược đỉnh.

Đem linh dược cho vào trong đó, Nhạc Thành bắt đầu luyện đan dược, có Thần Nông đỉnh luyện chế đan dược, hơn nữa tam vị chân hỏa, luyện chế đan dược thuận buồm xuôi gió.

Nhưng tiên đan cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện chế tốt, hơn nữa hiện tại Nhạc Thành luyện chế tiên đan còn không chỉ một khỏa, thời gian từ từ trôi qua, nhoáng một cái đã trôi qua nửa năm thời gian.

Nửa năm sau, bên trong Thần Nông đỉnh, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết cuối cùng, một mảnh tam vị chân hỏa nóng cháy trở trong cơ thể, có hai mươi khỏa đan dược rơi vào trong tay Nhạc Thành,sau đó cho vào trong bình ngọc.

- Hồi Nguyên đan mới là hạ phẩm tiên đan.

Nhạc Thành nhìn thấy Hồi Nguyên đan, tiên đan này cũng chỉ là hạ phẩm tiên đan.

Nhưng Nhạc Thành một tháng trước luyện chế Phù chính đan cùng Hóa trọc đan đều là trung phẩm tiên đan, nói như vậy, nếu luyện chế trung phẩm tiên đan, cũng phải tới La Thiên thượng tiên hậu kỳ đỉnh phong mới có thể cơ hội luyện chế ra.

Nhưng có tam vị chân hỏa cùng Thần Nông đỉnh, Nhạc Thành hiện tại tu vi Thiên tiên cũng luyện chế được, nhưng thiếu chút nữa thất bại, nếu thất bại, thì đan hủy dược vong, đặc bị là Hóa Linh thảo cùng Bạch Thuật Linh Ô, chính là thượng giai linh dược, đặc biệt dường như Bạch Thuật Linh Ô, đều có thể là thượng phẩm tài liệu tiên đan, hiện tại bị Nhạc Thành dùng để luyện chế trung phẩm tiên đan mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.7 /10 từ 3 lượt.

Việc tìm hiểu trước thông tin về doanh nghiệp hay sản phẩm dịch vụ sẽ giúp bạn có được lựa chọn đúng đắn trong giao dịch. Danh bạ Top 10 công ty uy tín tại Việt Nam bao gồm dịch vụ, thương mại và sản xuất. Các công ty chất lượng và uy tín được xếp hạng theo tỉnh thành giúp quý đối tác tìm kiếm công ty mình cần dễ dàng và nhanh chóng. Xếp hạng hàng ngàn công ty trên trang top 10 công ty chẳng hạn như top 10 cong ty dich vu bao ve uy tin tai dong nai 2021, top 8 dich vu tang like facebook uy tin tai ha noi 2021 rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng.

loading...
DMCA.com Protection Status