Vô lại kim tiên

Chương 203: Dê thế tộiKhông nói vợ chồng Lâm Phong tại phía Bắc Cụ Lô châu tìm động phủ hợp thể song tu, tìm hiểu tạo hóa. Lại nói những cây bàn đào vạn năm trong vườn Bàn Đào thoáng cái thiếu hơn phân nửa, giấy gói không được lửa nên bị Vương Mẫu nương nương phát hiện. Ngọc đế nghe xong rất tức giận, khép lục tiên nữ tội biết việc không báo nhốt vào thiên lao.

Lại phái Tam Đàn Hải Hội Đại thần Na Tra, dẫn theo trăm vạn thiên binh thiên tướng xuống hạ giới đi bắt Thất công chúa về Thiên đình trị tội. Hơn nữa bởi vì Lâm Phong bình định Thúy Hà sơn, trong đó có rất nhiều môn phái cùng các vị thần tiên trên trời có giao tình, bởi vậy bên phái Vũ Đức Tinh quân đều muốn mượn gió bẻ măng, hung hăng thừa cơ đổ thêm dầu vào lữa.

Lập tức là áng mây trùng trùng, sát khí khắp trời, Na Tra dẫn theo trăm vạn thiên binh vâng lệnh Ngọc đế giáng xuống phàm trần. Từ Thiên đình hướng tới Thúy Hà sơn thì sớm có đệ tử tuần núi báo vào, Cửu Vĩ Hồ vội vàng mang theo ba vị sư muội cùng một đám đệ tử phân trần cùng Na Tra.

Na Tra vốn đã nhận quà của Lâm Phong mà có bụng kết giao, trong lòng ngàn vạn lần không muốn tiếp thánh chỉ này nhưng lại không thể không nghe lệnh Thánh đế nên cảm thấy cực kỳ khó xử. Giờ chỉ gặp có Cửu Vĩ Hồ mà không thấy Lâm Phong cùng Thất công chúa thì không khỏi âm thầm cảm thấy có thể giải quyết riêng để miễn đi một phen xấu hổ.

"Ta vâng mệnh Ngọc đế đến mời Thất công chúa trở lại Thiên đình. Có thể gọi Thất công chúa tiếp chỉ!" Na Tra vờ nhìn lướt qua bọn người Cửu Vĩ Hồ.

Lại Hỏi: "Sư phụ của ngươi đâu?"

Cửu Vĩ vừa nghe đã kinh hãi. Thầm nghĩ: "Dẫn theo trăm vạn thiên binh thiên tướng đến mời sư nương. Làm gì có chuyện như thế. Sợ là Thánh đế lão nhân sẽ gây bất lợi với Cực Lạc cung. Sư tôn cùng sư mẫu dạo chơi thật đúng lúc đó"

Cửu Vĩ Hồ này vốn xảo quyệt, tâm tư khó dò, nên đương nhiên không tin lời Na Tra bèn vội hỏi: "Sư tôn cùng sư mẫu của ta xuất cung dạo chơi vốn không có trong cung!" Đồng thời lại âm thầm dặn đám yêu vương sư đệ sư muội chú ý đề phòng. Một khi động thủ thì lập tức bày Đại La kiếm trận giết trước nói sau.

Tên đại đồ đệ này của Lâm Phong vô cùng có thủ đoạn, sớm âm thầm đem sự lợi hại của sư phó Lâm Phong tiện tuyên truyền một phen. Cả đám yêu quái lớn nhỏ và tiên nhân đệ tử của, Thúy Hà sơn đều biết Lâm Phong có người chông lưng, ngay cả Thiên đế cũng không dám chọc hắn. Bởi vậy yêu quái lớn nhỏ cùng tiên nhân đệ tử đều là dũng khí mười phần, có tâm liều mạng.

Na Tra thấy thế cục này, thầm nghĩ: "Không có ở đây là tốt nhất, ta còn đang lo không mặt mũi nào gặp mặt Cực Lạc cung chủ. Hắn lại dẫn theo Thất công chúa đi rồi, giảm bớt không ít phiền toái. Cũng miễn cho Cực Lạc cung chủ nói ta quên tình phụ nghĩa!" Nghĩ rồi lập tức dẫn theo thiên binh thiên tướng quay về Thiên đình phục mệnh

Lập tức liền cưỡi mây vàng Canh Lan Kim thiên đi thẳng về đến trước đại điện Linh Tiêu. Có tiên nhân đi ra hỏi "Tam Thái Tử vì sao nhanh như vậy đã trở lại, có bắt được Cực Lạc cung chủ cùng Thất công chúa trở về" "

Na Tra nói: "Chưa từng "

Ngọc Đế cả giận nói: "Là có ý gì?"

Na Tra vội vàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Cực Lạc cung chủ một năm trước dẫn theo Thất công chúa đã đi ra ngoài dạo chơi không ở trong Cực Lạc cung!"

"Có thể gọi Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tra xem Cực Lạc cung chủ hiện đang ở nơi nào!" Thái Bạch Kim Tinh nói.

"Nhanh chóng tra!" Ngọc Đế tức giận ra lệnh.

Lập tức Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vội vàng tuân mệnh, ra ngoài Nam Thiên môn tìm kiếm. Thiên Lý Nhãn được xưng là có thể nhìn thấu tam giới, Thuận Phong Nhĩ được xưng là có thể nghe cả tiếng đánh răm của thánh nhân ngoài ba mươi ba tầng trời.

Chỉ là giờ phút này, Thiên Lý Nhãn mở Thiên nhãn, nhưng lại là một mảnh mơ hồ, nhìn không ra Cực Lạc cung chủ cùng Thất công chúa ở nơi nào. Thuận Phong Nhĩ tuy rằng có thể nghe được hạ giới thần tiên đánh rắm, nhưng duy nhất là nghe không được động tĩnh Lâm Phong.

Lập tức lưỡng tiên vội vàng bẩm báo lên Linh Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau mà đều không biết rằng thiên cơ bị đám tiên nhân làm cho điên đảo cả rồi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ rình coi hạ giới phàm phu tục tử một chút là không có vấn đề gì nhưng muốn từ trong âm dương đảo lộn tìm được Lâm Phong cùng Thất công chúa lại có chút khó khăn .

Chúng tiên không có pháp biện pháp, Vũ Đức Tinh Quân lại nói: "Cực Lạc cung chủ không tuân Thiên đình hiệu lệnh, không đếm xỉa Thiên Quy. Bệ hạ có thể phái thiên binh thiên tướng xuống hạ giới tiêu diệt Cực Lạc cung ,Cực Lạc cung chủ liền sẽ ra ngoài."

Ngay sau đó liền có mấy tiên nhân bước ra khỏi hàng hùa theo

Na Tra ở một bên lắng nghe cười lạnh không ngừng,Thái Bạch Kim Tinh vội nói:

"Chuyện này không ổn. Mong bệ hạ nghĩ lại."

Ngọc Đế lão nhân trầm ngâm một hồi xua tay nói: "Dừng tại đây đi, Tam Đàn Hải Hội Đại thần Na Tra lập tức xuống hạ giới truy bắt Cực Lạc cung chủ"

Nói dứt lời liền đi vào Phê Hương điện.

Na Tra vội vàng ứng mệnh, xuống Ngọc Ngại Kim thiên. Cũng không mang theo thiên binh thiên tướng, một mình xuống hạ giới tiêu dao sung sướng. Ngọc Đế lão nhân chỉ là sợ thiên đình mất mặt, mới không thể không tạo ra chút thanh thế, cũng không thật sự muốn bắt Cực Lạc cung chủ và Thất công chúa. Na Tra tâm tư tinh khôn thì sao có thể không biết, vừa vặn có thể mượn cơ hội này xuống hạ giới vui vẻ một phen.

Lập tức vụ bàn đào không giải quyết được gì. Một ít tiên nhân hiểu chuyện tuy không biết tâm tư của Ngọc Đế lão nhân, nhưng là biết Ngọc Đế cũng không muốn làm khó Cực Lạc cung chủ. Vì vậy không hề muốn làm chim đầu đàn thử súng, việc ai người đó làm mà tản đi .

Lại nói sáu vị tiên nữ bởi vì liên quan đến Thất công chúa, bị thiên đế nhốt vào trong thiên lao.

Nhị Lang thần Dương Tiễn cùng thất tiên nữ xưa nay giao hảo, lại là biểu huynh muội. Nay nghe được thất tiên nữ bị Ngọc đế giam giữ, mặc dù lớn tiếng mắng người cậu Ngọc Đế không để ý thân tình cha con, nhưng lại không có biện pháp.

Âm thầm sốt ruột vài ngày, lại nghe sáu vị biểu muội ngày càng gầy gò, càng cảm thấy khẩn trương, thầm mắng Cực Lạc cung chủ vô sỉ, mê hoặc Thất công chúa hái trộm hơn trăm quả đào vương, làm hại sáu vị tỷ tỷ thay nàng chịu tội.

Dương Tiển tuy là Thiên đình đệ nhất thần tướng thần thông quảng đại nhưng cũng không thuộc Thiên đình quản chế. Hắn ở tại Nam Chiêm Bộ châu Quán Giang khẩu nên cho dù là Ngọc Đế , cũng không nhất định là có thể mời hắn làm việc được.

Lo lắng hết mấy tháng, rốt cuộc chịu không nỗi lập tức mang theo Hao Thiên khuyển, tay cầm Thiên giới thần binh thiên tru, chính là Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương ( thương ba mũi hai lưỡi), lên Thiên giới, hướng đến thiên lao Thái Ngục thiên.

Đám ngục tốt coi lao thấy cháu ngoại Ngọc đế. Vội vàng vấn an mà hỏi: "Chân quân tới làm gì?"

Dương Tiển nói: "Ta tới xem sáu vị công chúa "

Ngục tốt mặc dù biết Nhị Lang Chân Quân chính là Thiên giới đệ nhất thần tướng, có đại thần thông, nhưng cũng là khó xử nên không dám để hắn đi vào, vội hỏi: "Chân quân chớ trách, không có ngọc lệnh của Ngọc đế thì hạ quan không dám cho ngài đi vào."

Dương Tiển cả giận nói: "Là đạo lý gì, ta chính là cháu ngoại Ngọc đế, đến thăm sáu vị biểu muội, có gì không ổn?" Lập tức thi triển phép định thân pháp làm bất động đám ngục tốt trông coi thiên lao. Định bước xuống thiên lao thì có sáu trụ kim loại bay lên, trong đó chớp lửa màu lam lập loè đan vào thành một mặt lưới lớn chặn kín đường đi.

Bốn vị Thiên lao thần tướng từ tứ phía xông tới, nói: "Chân quân sao có thể không tuân ngọc lệnh của bêh hạ mà tự tiện xông vào thiên lao. Chẳng lẽ muốn ỷ vào thần thông, mạnh mẽ xông vào Thái Thiên ngục phải không? Xin hãy nhanh chóng thối lui, đừng chọc cho bệ hạ tức giận."

Dương Tiển nói: "Ta đang muốn xông vào Thái Thiên ngục này" Tam Tiên Lưỡng Nhận thương vùa xuất liền phá vỡ thiên lao cấm pháp, đám thần tướng bảo vệ thiên lao không ai là đối thủ của hắn nên bị Dương Tiển một đường xông tận tới ba mươi ba tầng dưới cùng trong thiên lao. Chỉ thấy sáu vị tiên nữ bị giam ở trong Thiên lao cực kì dơ bẩn khuôn mặt hốc hác, hào quang bị mất rất nhiều.

Sáu tiên nữ đã nghe thấy tiếng kêu la, không bao lâu liền gặp Dương Tiển xông tới thì lập tức vui mừng phát khóc, chạy tới chổ biểu huynh khóc một trận. Bao nhiêu ủy khuất tràng giang đại hải đều phát tiết trên người biểu huynh ( anh họ).

Dương Tiển là tên ngốc, không biết như thế nào an ủi đành phải - chờ tiên nữ khóc đủ , lại nghe được xa xa có tiếng giết truyền đến. Trong lòng biết đã kinh động Ngọc Đế, vội vàng nói: "Trước đừng khóc nhanh chóng theo ta xuống hạ giới, bằng không bệ hạ đến, sợ là lại khó thoát thân!"

Đại công chúa lo sợ không yên nói: "Sợ là Phụ hoàng sẽ rất tức giận!"

Dương Tiển cả giận nói: "Cực Lạc cung chủ mê hoặc Thất muội hái trộm bàn đào, gây ra đại họa, lại muốn các muội đến thế tội. Nếu không theo ta hạ giới. Chẳng lẻ lại muốn học theo Đại muội, bị nhốt ngàn vạn năm phải không?"

Sáu tiên nữ không có chủ ý. Đành phải nghe theo Dương Tiển, vội vàng thu xếp quần áo. Đi theo Dương Tiển ra thiên lao. Dương Tiển thả ra Hao Thiên khuyển, nâng lên thần binh thiên tru. Một đường xông ra Thái Ngục thiên không ai có thể ngăn. Sáu tiên nữ theo sát phía sau. Vẻ mặt kinh hoàng bất lực.

"Thái chân quân sao có thể phạm thượng ngỗ nghịch, nhanh chóng thu binh khí, theo ta đi gặp bệ hạ, miễn cho bị mất mặt!" Bỗng nghe được một tiếng hét lớn, chính là Ngọc Đế lão nhân phái Na Tra cùng Cửu Thiên Nguyên thần Lôi Hóa Thiên tôn tiến đến bắt lấy Dương Tiển,

Na Tra mấy tháng trước phụng mệnh xuống hạ giới đuổi bắt Lâm Phong cùng Thất công chúa, có danh đi làm chính sự nhưng tiêu cực đãi công. Ở dưới hạ giới hắn tiêu dao sung sướng mấy tháng trời, trở về chỉ nói Cực Lạc cung chủ cùng Thất công chúa không biết trốn đi nơi nào, tìm sao cũng tìm không ra, Ngọc Đế cũng không còn cách nào khác.

Đành phải vậy thôi

Không nghĩ rồi lại nghe được cháu ngoại là Dương Tiển xông tới Thái Ngục thiên cứu ra lục tiên nữ thì lập tức giận tím mặt. Việc Cực Lạc cung chủ cũng thôi đi, có người có lai lịch lớn che chở rồi. Hiện tại ngay cả cháu ngoại của mình cũng không đem Thiên đình để vào mắt thì bảo sao ngài không giận cho được. Lập tức sai Na Tra vừa trở về và truyền Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi thần Thiên Dụ cùng chúng thần Lôi bộ lập tức tới bắt Dương Tiển.

"Thiên tôn đừng trách!" Dương Tiển nghiêm nghị không sợ, nói: " Sáu vị biểu muội của ta đây cũng không xúc phạm thiên điều. Chỉ là bị Cực Lạc cung chủ liên lụy mà thôi, bệ hạ nếu khó nguôi lửa giận, tại sao không tìm Cực Lạc cung chủ hỏi tội. Lại lấy sáu vị biểu muội vô tội của ta trút giận, như vậy là không thỏa đáng!"

Lại xoay chuyển ánh mắt, cùng Na Tra liếc nhau một cái. Na Tra vội vàng nháy mắt, Dương Tiển hiểu ý gật đầu.

Còn Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi thần Thiên tôn nói: "Chân quân xúc động như thế, hỏi đem uy nghiêm của Thiên đình để ở đâu. Mau theo ta đi diện kiến bệ hạ, có Chân quân ra mặt cầu tình, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không làm khó sáu vị".

Dương Tiển vội vàng cười nói: "Thiên tôn lãng tai à, có vết xe đổ của Đại muội trước đây, Thiên tôn còn muốn khuyên ta đi gặp bệ hạ, cho là ta không có đầu óc chắc? Nhanh chóng mở ra, nếu không chớ có trách thần binh trong tay ta!" Cậu của ta, ta vô cùng hiểu.

Lôi Thần Thiên tôn nói: "Ta có ngọc lệnh của bệ hạ trong người, nếu Chân quân khăng khăng một mực, bần đạo chỉ có thể bắt Thiên tôn lên Linh Tiêu đại điện đi gặp bệ hạ!",

Dương Tiển cười nói: "Ta lại muốn xem bản lĩnh của ngươi !" Tam Tiêm Lưỡng Nhận thương vung lên, hắn dẫn theo sáu vị tiên nữ xông ra ngoài.

"Nhanh chóng nhóm trận, giáng xuống Hoàn Thiên Phổ Hóa thần lôi!" Lôi Thần Thiên tôn quát to một tiếng, chúng thần Lôi bộ lập tức triển khai, đem Dương Tiển vây lại. Một đạo sấm sét khổng lồ mang theo Bạch Vân quay cuồng giáng xuống, nện thẳng vào Dương Tiển.

Na Tra cùng Dương Tiển giao tình không cạn, cùng thất tiên nữ cũng là có giao tình, làm sao ngăn trở Dương Tiển. Chẳng những không ngăn cản, hơn nữa âm thầm đưa mắt, làm cho thiên binh thiên tướng sau lưng toàn bộ tiêu cực lãn công, thừa cơ nhường đường.

"Chỉ là Phổ Hóa Thần lôi. Sao có thể làm khó dễ được ta!" Dương Tiển tinh thông Cửu chuyển huyền công, có bảy mươi hai phép biến hóa nên ngang nhiên không sợ. Hắn biến hóa nhanh chóng lập tức thành cao vạn trượng, chỉ dùng thân thể cường hãn liền tiếp nhận Cửu Thiên Phổ Hóa Thần lôi rồi cười ha ha hai tiếng quét ngang thần binh Tam Tiên Lưỡng Nhận thương lại xông ra ngoài.

Na Tra cố ý nhường đường chỉ đứng ở phía xa múa may hò hét, cũng không tiến lên ngăn trở. Lôi bộ chúng thần đâu ngăn được Thiên giới đệ nhất thần tướng. Không được một lát, Dương Tiển thoát ra khỏi Thái Ngục thiên, mang theo lục tiên nữ xuống hạ giới.

Lôi Thần Thiên tôn cũng không so đo việc Na Tra cố ý nhường đường, thấy Dương Tiển dẫn theo lục tiên nữ rời khỏi thiên giới thì cũng dẫn theo chúng thần Lôi bộ trở lại điện Ngọc Mân kim thiên phục mệnh .

Na Tra hắc hắc cười hai tiếng, cũng điểm đủ thiên binh thiên tướng, đi Linh Tiêu đại điện gặp Ngọc Đế .

Dương Tiển dẫn theo lục tiên nữ hạ giới, đi vào Quán Giang khẩu, vài người còn hoảng hốt thậm chí còn có vẻ không nghênh đón. Dương Tiển thấy vậy càng giận dữ, há miệng mắng lớn: "Cực Lạc cung chủ quá vô sỉ, khiến cho Thất muội gây ra tai họa như thế này lại làm sáu vị muội tử thế tội. Nếu để cho ta thấy được, nhất định phải rất giáo huấn hắn một trận!"

"Chân quân không cần tức giận, Bổn cung chủ cũng muốn nhìn thấy bản lĩnh của Nhị Lang thần!" Dương Tiển vừa dứt lời. Chỉ thấy hai đạo độn quang rơi xuống, hiện ra một đôi thanh niên nam nữ, chính là Lâm Phong cùng Thất công chúa vừa mới xuất quan.

Lâm Phong cùng Thất công chúa ở Bắc Cụ Lô châu tham ngộ năm mươi năm hợp thể song tu. Lập nên Hồng Mông cực lạc , lại dùng Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí rèn luyện Nguyên Thần của than thể. Pháp lực đạo hạnh càng tiến triển cực nhanh, tuy nhiên còn chưa có đột phá ngưỡng cửa của Kim Tiên đại đạo, thực sự vẻn vẹn chỉ kém nửa bước, nhưng tu vi đã ở phía trên Thất công chúa.

Đạo hạnh ngày càng tinh thâm. Trước ngày xuất quan đã bói tính ra được việc Thất công chúa hái được hơn phân nửa đào vương, sợ là lục tiên nữ phải làm dê thế tội, vì vậy vội chạy tới.

Hai người đuổi tới Thiên giới, vừa vặn đụng phải lúc Dương Tiển cứu lục tiên nữ xuống hạ giới, đang hướng Thái Ngục thiên mà đến. Lúc này mới một đường theo tới đây

Mới vừa nghe Dương Tiển khẩu xuất cuồng ngôn, Lâm Phong cũng động giận dữ. Lại sớm biết Nhị Lang thần này thần thông quảng đại, đến cả Tam Đàn Hải Hội Na Tra cũng không là đối thủ thì có ý gặp mặt, bởi vậy cùng Thất công chúa hiện thân đi ra.

"Khá lắm đồ vô sỉ, đang muốn cho thằng nhãi ngươi một chút giáo huấn" Dương Tiển mặc dù không biết Lâm Phong, nhưng có thể từ Thất công chúa đoán ra. Lập tức tràn ngập lửa giận, dẫn Hao Thiên khuyển, cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhạn thương, đến đấu với Lâm Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh, can tu nghiep Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.

loading...
DMCA.com Protection Status