Wolverine Vol.3

Wolverine Vol.3
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Marvel
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 18 thg 08, 2015
năm 1982 và hiện nay mới nhất là phần 6 (2014). Các phần tuy được xây dựng theo dòng thời gian tuyến tính nhưng nội dung không phụ thuộc vào nhau và vì thế đều có thể xem như các bộ truyện độc lập. Bản thân mỗi phần cũng là một tập hợp gồm nhiều câu truyện nhỏ, không có sự liên hệ quá mật thiết giữa các truyện (tương tự như thể loại truyện 'slice of life' của manga vậy).
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng