Thông tin truyện

Bách hoa tiên tử oai truyền

Bách hoa tiên tử oai truyền
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Nhất Độ Quân Hoa ngập ngừng: “Đồ điên, dám mắng nam chính của ta là cầm thú, không có tình người.”

Đồ điên vẻ mặt bình thản: “Rồi sao?”

Quân Hoa: “Ta viết ngay một nam chính vạn người mê”

Đồ điên: “Kết quả?”

Quân Hoa gào khóc: “Kết quả bọn họ liền quay sang mắng ta……”

loading...
DMCA.com Protection Status