Chân tiên

Chương 599: Một kiếm trảm Thánh Tử (Hạ)


Một đạo xích sắc kiếm cương tinh khiết trong nháy mắt nổ bắn ra, từ trong tay Cổ Thần trực tiếp bổ tới đầu cùng bên kia lăng mộ Hắc Đế.

Lực lượng Hắc Thủy Đại Đế trong cơ thể Cổ Thần, tất cả tất cả đều ngưng tụ trong kiếm cương. Trong kiếm cương ẩn chứa pháp tắc lực của Hắc Thủy Đại Đế, một kiếm đánh xuống, uy lực cực mạnh, cái thế Cổ Hoang, trong sát na, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư, Cơ Thần Không, Trịnh Diệc Hùng, phật môn tăng tu, năm vị Độ Hư cường giả đều cảm giác được một cổ nguy cơ trí mạng.

Xích sắc kiếm cương đem toàn bộ lăng mộ Hắc Đế chia làm hai nửa, chém xuống đầu năm vị nhân tộc cường giả.

Đó là một cổ lực lượng không thể chống đối, pháp tắc lực ẩn chứa trong kiếm cương coi như là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện cũng không thể ngăn cản. Kiếm cương chém xuống chặt đứt không gian giữa năm vị nhân tộc cường giả và đạo quang trụ ở trung ương lăng mộ.

Không gian phía trước đã bị xích sắc kiếm cương trảm thành vô số mảnh nhỏ, hình thành một khe hở đen kịt, năm vị nhân tộc cường giả vô pháp tiếp tục đi tới.

Đồng thời, xích sắc kiếm cương lực lượng kinh khủng, còn từ đỉnh đầu năm vị nhân tộc cường giả phác thiên cái địa mà đến. Dưới nguy cơ tử vong, năm vị nhân tộc cường giả phản ứng bạo phát tới cực điểm, trong sát na, thân thể ngừng lại, mạnh mẽ bắn về phía sau.

Năm vị nhân tộc cường giả, hai người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư tránh thoát nhanh nhất. Trịnh Diệc Hùng và phật môn tăng tu thứ hai, nhưng là vẫn theo sát phía sau Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư. Duy chỉ có Thánh Tử Cơ Thần Không thoáng chần chờ trong nháy mắt, cuối cùng hạ xuống, đã bị kiếm cương của Cổ Thần chém xuống công kích.

Khi bốn người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện đại sư, Trịnh Diệc Hùng, phật môn tăng tu bắn về phía sau, thân thể Thánh Tử Cơ Thần Không đã bị kiếm cương bao phủ, không thể chạy thoát, xích sắc kiếm cương chém xuống, pháp tắc lực cường đại đem không gian dưới mũi kiếm chém thành nát bấy, hình thành một mảnh chân không. Thánh Tử Cơ Thần Không lúc này rơi vào trong chân không, mắt thấy xích sắc kiếm cương kinh khủng kia chém xuống đầu, lại vô pháp nhúc nhích.

- Thần Không...

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vừa mới chạy thoát, đã thấy con hắn Cơ Thần Không lâm vào khoảng không kiếm cương chém xuống, nhất thời sắc mặt trắng bệch, rống to hơn một tiếng:

- Sử dụng Thánh Hoàng lệnh.

Từ lúc tam tộc đại chiến nghìn năm trước, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nhất tâm dưỡng thương, mấy trăm năm sau, thương thế phục nguyên, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu một lòng cầu trường sinh bất tử chi đạo, không hề tiếp cận nữ sắc, nghìn năm qua, nhi tử của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lần lượt chết đi, chỉ còn lại có một mình Cơ Thần Không, tuy rằng Cơ Thần Không cuồng ngạo tự đại, nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sủng ái đối với hắn.

Thân là hậu nhân Cơ gia, Thánh Hoàng chi tử, muốn chính là cuồng ngạo, muốn chính là tự đại, muốn chính là giỏi hơn chúng sinh, đem tất cả mọi người coi là tiện mệnh, mình ta độc tôn. Đối với Cơ Thần Không cuồng ngạo tự đại, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vui mừng đều không kịp.

Thế nhưng lúc này, ngay trước mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Thánh Tử Cơ Thần Không lâm vào tình thế nguy hiểm sinh tử. Mà Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đối với đạo xích sắc kiếm cương của Cổ Thần đánh xuống, cũng không thể chống đỡ, trong xích sắc kiếm cương ẩn chứa lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế, tựu ngay cả hắn Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đều không thể ngăn lại, cũng không kịp chống đỡ.

Theo một tiếng rống to của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, trong mi tâm Cơ Thần Không đột nhiên kim quang chợt lóe, một đạo lệnh bài kim hoàng sắc nổ bắn ra. Chính là Thánh Hoàng lệnh theo như lời trong miệng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu.

Thánh Hoàng lệnh và Chiến Thần Lệnh giống nhau là tín vật mỗi đời Thánh Hoàng Cơ gia. Bất quá, Chiến Thần Lệnh là thuần dương chí bảo. Mà Thánh Hoàng lệnh là vô thượng tiên bảo do Thánh Hoàng đời thứ nhất luyện chế, tương đối mà nói, đẳng cấp của Chiến Thần Lệnh vẫn cao hơn một ít.

Tín vật của Lịch đại Thánh Hoàng ở trên người Cơ Thần Không, rõ ràng, Thánh Tử Cơ Thần Không đã được chỉ định là Thánh Hoàng tương lai.

Thánh Hoàng lệnh trong nháy mắt thành lớn, chừng phương viên mười trượng, chắn trên đỉnh đầu Thánh Tử Cơ Thần Không.

Trong lăng mộ Hắc Đế, ánh mắt chúng tu sĩ đều rơi vào đỉnh đầu Cơ Thần Không, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng đều muốn vô thượng tiên bảo Thánh Hoàng lệnh không thể ngăn được một đạo xích sắc kiếm cương này của Cổ Thần.

Tuy rằng Cổ Thần chỉ là dùng thượng phẩm tiên bảo Long Hoàng Chí Dương Kiếm chém ra kiếm cương, thế nhưng ai cũng không dám xem thường lực lượng của nó. Nguyên không phải vì nó, mà vì lực lượng trong kiếm cương cũng không phải là lực lượng của Cổ Thần, mà là lực lượng của thượng cổ Hắc Thủy Đại Đế.

Nếu là tu vi của Cổ Thần, đừng nói chỉ là một kiện thượng phẩm kiếm tiên, coi như là cực phẩm kiếm tiên cũng không thể đối với vô thượng tiên bảo chém ra một chút vết tích.

Nhưng mà, trong kiếm cương có lực lượng Hắc Thủy Đại Đế, tình huống liền hoàn toàn khác nhau.

Đang...

Xích sắc kiếm cương trực tiếp chém lên Thánh Hoàng lệnh trên đỉnh đầu Cơ Thần Không.

Chỉ nghe thấy Đang một tiếng thanh thúy vâng lên. Thánh Hoàng lệnh trong nháy mắt bị trảm thành hai nửa, hướng hai bên bắn ra.

Xích sắc kiếm cương do Cổ Thần chém xuống tốc như thiểm điện, tiếp tục chém đầu Thánh Tử Cơ Thần Không.

A...

Một tiếng kêu thê lương, thảm thiết trong nháy mắt vang lên, thân thể Thánh Tử Cơ Thần Không trong nháy mắt bị thành hư vô, thân thể hủy, Nguyên Thần diệt!

Thánh Đình Thánh Tử, người kế thừa Thánh Hoàng đời sau, cứ như vậy ở trước mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, bị một kiếm của Cổ Thần trảm thành hư vô, thần hình câu diệt.

Tựu ngay cả vô thượng tiên bảo Thánh Hoàng lệnh cũng bị Cổ Thần một kiếm trảm thành hai nửa, cũng không có thể bảo trụ tính mệnh của Cơ Thần Không.

Thánh Tử bị giết, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ngửa mặt lên trời một tiếng bi khiếu, trong mắt hồng mang chợt lóe, thần thái điên cuồng:

- A... Cổ Thần, ngươi, tên tiện loại này, dám giết nhân tộc Thánh Tử, ngươi đây là muốn cùng cả nhân tộc đối địch. Bổn hoàng phải bầm thây vạn đoạn, cho Cổ gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn, đem Cổ gia ngươi trảm - tận - sát - tuyêt.

Ngô Tinh nguyên bản đã gần đến mê man, tại Cổ Thần một kiếm chém Thánh Tử Cơ Thần Không, lại khôi phục, lộ ra một tia tiếu ý, nói:

- Cổ Thần lão đệ, ngươi dĩ nhiên thực sự đem Thánh Tử chém chết, ha ha ha ha...

Cổ Thần bị lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế chiếm được, tâm thần cũng chịu ảnh hưởng của một đời ma đế, cười nhạt một tiếng, nói:

- Ngô Tinh đại ca, Thánh Tử Cơ Thần Không tính cái gì? Ngươi cứ ở đó mà nhìn, hôm nay ta không chỉ muốn chém chết Thánh Tử, nhân tộc cường giả là địch của ta, chém giết hết, Thánh Hoàng lão nhi, trảm -! Phật môn tu sĩ, trảm -! Trịnh gia lão tổ, trảm -!

Cổ Thần trợn mắt nhìn chằm chằm vào bốn vị nhân tộc cường giả, khí thế như sấm đình băng phát, hai người Trịnh Diệc Hùng và phật môn tăng tu Giá Vụ trung kỳ đều biến sắc, " đăng ách ách..." nhất thời thối lui liền ba bước.

Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi, tuy rằng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói tới nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lúc này hắn không phải địch thủ của Cổ Thần, cũng không dám động thủ với Cổ Thần.

Vừa uy lực một kiếm kia của Cổ Thần khiến Độ Thiện đại sư cũng cảm thấy uy hiếp trí mạng, lúc này đề cao cảnh giác. Tu vi đề cao tới trạng thái cao nhất, phía sau đột nhiên hiện ra bảy đạo đạo kim sắc quang quyển, bên trên có phạn văn lưu động. Thực lực Độ Thiện đại sư mạnh mẽ đề thăng không ít, tựa như chân phật lâm thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thủ thuật máy tính chẳng hạn như Cách tạo USB cứu hộ máy tính đơn giản, thủ thuật windows chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc và cuộc sống của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.