Đế tôn

Chương 667: Chưa từng có ai (1)

Lần này luyện bảo, trước sau hao tốn cả thảy nửa năm thời gian, cường độ tiêu hao pháp lực như thế, để cho pháp lực của nhiều đệ tử trưởng lão trên dưới thánh tông cũng tinh tiến không nhỏ, thực lực lại càng tăng lên không biết bao nhiêu, xem như chi hỷ ngoài ý muốn!

Địa ngục xâm lấn Tiểu Quang Minh Giới chiến đấu còn chưa kết thúc, nhiều đệ tử thánh tông ma quyền sát chưởng, trưởng lão các đại Linh sơn cũng có không ít người nóng lòng muốn thử, lần này thánh tông động viên chiến lực tinh nhuệ rất nhiều, thậm chí nữ ma đầu Lạc Hoa Âm cũng tự thân xuất mã, ngay cả Nhạc Ấu Nương cũng bị nàng mang theo bên người, trong thánh tông chỉ còn lại một chút đệ tử trẻ tuổi cùng Thái Thượng Trưởng Lão ở lại giữ nhà.

Tịch Ứng Tình tự mình tế lên bức họa đưa bọn họ tiến vào Tiểu Quang Minh Giới, Giang Nam phát giác đám người Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Thiền Sư cùng Cáp Lan Sinh, Thạch Cảm Đương cũng xen lẫn trong đám người, trong lòng biết tất nhiên là Tịch Ứng Tình đối với nữ ma đầu này Lạc Hoa Âm thật sự không quá yên tâm, cho nên mới để cho quần ma cùng nhau đi tới.

- Có mấy vị huynh trưởng cùng đi, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, tĩnh táo mấy ngày, bình định tâm thần, chuẩn bị đột phá Thất Bảo Đài, đánh sâu vào Minh Đường cảnh giới.

Nửa năm thời gian tới nay, hắn không ngừng luyện bảo, tu vi cũng rất có tinh tiến, đã sớm có thể tu thành Minh Đường Thần Phủ, bất quá hắn mạnh mẽ áp chế xuống, không có cho mình đột phá.

Minh Đường cảnh chính là cảnh giới thứ nhất của Thần Phủ tám cảnh, về Đạo Đài bát cảnh Thần Phủ tám cảnh, Giang Nam so sánh với trước có nhận thức càng sâu, nếu nói Đạo Đài, trong đó thai là bậc thang, là tám bậc thang đi lên thần minh cảnh giới. Sau khi đi lên tám bậc thang, là có thể tiến dần từng bước.

Mà Đường, chính là Minh Đường, là phụng thiên thừa vận, là chỗ thừa thiên, đứng ở một cảnh giới này, là có thể ở phàm trần nhìn lên Thiên Cung, cảm ứng được pháp chỉ của Chư Thần, cực kỳ kỳ diệu.

Thần Phủ tám cảnh cảnh giới thứ hai là Côn Luân cảnh, Côn Luân là thăng thiên chi sơn, là đường phải qua để tới thiên giới.

Cảnh giới thứ ba Thiên Môn cảnh, Thiên Môn là Nam Thiên Chi Môn, môn hộ tiến vào Thiên Cung.

Cảnh giới thứ tư Huyền Đô cảnh, Huyền Đô là nhà của thần tiên, nhìn thấy thần tính.

Cảnh giới thứ năm Ngọc Kinh cảnh, Ngọc Kinh là Chư Thần chi tông, là nơi truyền thừa.

Cảnh giới thứ sáu Ngọc Cung cảnh, Ngọc Cung là Nguyệt cung, là nơi ở đế vương, bắt đầu cuộc sống hàng ngày.

Cảnh giới thứ bảy Thần Phủ cảnh, Thần Phủ là phủ đệ thần minh, đại biểu thần uy trang nghiêm.

Cảnh giới thứ tám Động Thiên cảnh, Động Thiên là nơi tu luyện của thần minh, Động Thiên mở ra, tất cả Thần ở vào trong đó, tu sĩ ở cảnh giới này đã coi như là đại thành, bước kế tiếp là có thể tiến quân Thiên Cung, tiến vào con đường thành Thần.

Thần Phủ tám cảnh, Minh Đường cảnh thân là chỗ phụng thiên thừa vận, là đường mà tu sĩ tiến dần từng bước phải qua, cực kỳ trọng yếu, Giang Nam không muốn qua loa tu thành cảnh giới này.

Không chỉ có như thế, hắn cũng cần tĩnh hạ tâm thần, đem công pháp Thần Phủ tám cảnh hoàn thiện.

Lần này hành trình Địa ngục, hắn thu hoạch rất nhiều, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là Sâm La Đại Đế khai sáng Ma Cực Chứng Tiên Kinh, mà là vị Ma Tôn trong Đế chiến chi địa lưu lại Ma Ngục Huyền Thai Kinh.

Vị Ma Tôn Ma Ngục Huyền Thai Kinh kia dung hợp hàng vạn hàng nghìn công pháp trong địa ngục, bao hàm toàn diện, rốt cục để cho Ma Ngục Huyền Thai Kinh của Giang Nam có tiến bộ bay vọt, tích lũy nội tình vô cùng nhiều!

Trong chuyện này chỗ tốt vô cùng, trực quan nhất chính là hắn có thể thuận lợi khai sáng ra Thần Phủ tám cảnh thậm chí cả Thiên Cung tám cảnh công pháp!

Lúc trước, lấy tích lũy của hắn cũng có thể khai sáng ra Thần Phủ tám cảnh công pháp, nhưng chính là Huyền Môn Chính Đạo, Ma Đạo làm phụ, nhưng mà hôm nay Thần Phủ tám cảnh công pháp của hắn bao hàm Chính Ma hai đạo, tự thành nhất thể, uy lực cũng muốn so sánh với trước lớn không biết bao nhiêu!

- Linh phong tiêu thắng cảnh, Thần Phủ gối thông xuyên. Ngọc điện nằm dưới chân, Minh Đường trong giấc mộng...

Trong lòng Giang Nam khẩu quyết lưu chuyển, đem công pháp hoàn thiện, dần dần, hơi thở của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, Đạo văn xông ra, phía sau hiện lên dị tượng nặng nề.

Vô cùng Đạo văn ở phía sau hắn câu liên thành linh phong hùng vĩ, hóa thành thắng cảnh, phô tựu đại xuyên, Đại Hà bôn lưu, chạy về phía mênh mông biển lớn, biển rộng sóng xanh mênh mông cuồn cuộn, có nhật nguyệt từ trong biển dâng lên, mặt trời ánh trăng, tinh thần từng vết lóe lên tia sáng.

Từng ngọn Đạo Đài từ trong biển dâng lên, rầm rầm mang theo thành từng mảnh lũ lụt từ không trung rớt xuống, bọt nước từng vết phiếm ánh mặt trời, trong suốt như châu.

Linh Đài bát giác, Dao Đài như trì, Liên Đài như hoa, Đạo Đài dày nặng, Huyền Đài truyền đến Đạo Âm Hát Xướng thần bí, Thần Đài thâm thúy như uyên, Sinh Tử Đài Huyền Hoàng nhị khí hóa thành Thái Cực Đồ, Thất Bảo Đài thì có Thiên Phủ Trọng Lâu, Thiên Dực Thần Chu nhiều pháp bảo trôi nỗi.

Tám tòa Đạo Đài giống như tám bậc thang, một cấp một cấp hướng về phía trước phô đi, nhưng mà phô đến Thất Bảo Đài, phía trước đã không có đường.

Trong miệng mũi Giang Nam phát ra Đạo âm, phảng phất phật âm Phạm xướng, lại phảng phất Phật Đạo âm xướng, lại tựa hồ là Ma Thần từ trong địa ngục phát ra Thiên Ma âm hấp dẫn.

Thật ra thì, những điều này là do bên ngoài, hắn đọc tụng chính là công pháp áo nghĩa Minh Đường cảnh của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, chẳng qua là lấy phương thức Đạo âm rung động bày ra, theo Đạo âm chấn động, một ngọn Thần Phủ dần dần hiện ra trên bầu trời Thất Bảo Đài.

Ngọc điện Minh Đường, điêu lương bích trụ, vân cấp ngọc thê, Đạo văn lần lượt thay đổi thành hoa thảm, trong điện cung phụng Thần Ma, đây chính là phụng thiên thừa vận, nơi lắng nghe Thần Ma Diệu Âm, Minh Đường Thần Phủ!

Minh Đường Thần Phủ cung phụng Thần Ma có quy tắc tương ứng, tu luyện Chính Đạo công pháp, cung phụng Thần Ma thường thường không tự chủ được xuất hiện nhân vật Thần Ma tu luyện trong công pháp, tu luyện Ma Đạo công pháp, xuất hiện thường thường là Ma Thần.

Tỷ như tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh, trong Minh Đường Thần Phủ cung phụng Thần Ma chính là Khổng Tước Đại Minh Vương. Mà tu luyện Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh, hiện ra trong Minh Đường Thần Phủ chính là Ma La tộc Ma Thần.

Giang Nam tu Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tham chiếu không biết bao nhiêu công pháp, trong Minh Đường Thần Phủ xuất hiện Thần Ma chi chít, đếm không xuể, chia làm hai bên đại điện, cung kính mà đứng, phảng phất là quần thần trong điện.

Mà ở chủ vị Thần Điện, trên đại điện, cung phụng tượng thần mi thanh mục tú, giống như một thư sinh, chính là tượng thần của Giang Nam.

Lấy mình thành Thần, phụng mình vi tôn, phụng thiên của mình, thừa vận của mình, trấn áp Chư Thần Chư Ma, cử động lần này có thể nói là đại nghịch bất đạo!

Nhưng mà tinh nghĩa của Ma Ngục Huyền Thai Kinh là như thế, tổ tông chưa đầy pháp, Thiên Đạo chưa đủ sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status