Kiếm đạo độc tôn

Chương 1138: Tu vi bạo tăng lần nữa (1)

Khi còn là Linh Hải Cảnh, mỗi lần đề thăng một cảnh giới nhỏ đều có một thời gian ngắn lâm vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sau khi tiến vào Sinh Tử Cảnh, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Khả năng tìm hiểu áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh.

Tuy nói áo nghĩa càng đến gần cảnh giới hậu kỳ, càng khó tìm hiểu. Linh hồn của Diệp Trần so với Vương giả Sinh Tử Cảnh khác mạnh hơn mười lần. Theo lý luận mà nói ngộ tính cũng mạnh hơn thường nhân mười lần.

Cho nên lần này bế quan nửa tháng, trên phương diện áo nghĩa Diệp Trần đều có những tiến bộ lớn.

Đầu tiên là không gian áo nghĩa.

Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cực mạnh. Độ khó khi đề thăng cảnh giới so với áo nghĩa bình thường gấp mấy lần. Cho nên tuy tiến bộ không lớn nhưng có được cơ sở không gian áo nghĩa mà Tứ Cực đại đế để lại cũng giúp cho không gian áo nghĩa của Diệp Trần đột phát đến bảy thành cảnh giới.

Sau đó là kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa từ chín thành cảnh giới đồng loạt đề thăng lên cảnh giới đại thành. Khoảng cách tới viên mãn còn một bước xa. Đương nhiên, một bước này vô cùng gian nan, rất nhiều người trải qua vài thập niên cũng không thể nào đạt được. Ngộ tính của Diệp Trần hơn người khác gấp mười lần, dưới tình huống bình thường cũng phải mất năm hoặc mười năm mới có thể đề thăng áo nghĩa lên viên mãn.

Thứ nhì, mộc chi áo nghĩa từ sáu thành cảnh giới đề thăng lên chính thành. Khoái chi áo nghĩa từ ngũ thành đề thăng lên tám thành. Ảnh chi áo nghĩa từ tiểu thành đạt tới bảy thành. Cuối cùng ngay cả mạn chi áo nghĩa rất khó lĩnh ngộ, không có gì để tham chiếu cũng đột phá đến năm thành.

Các phương diện áo nghĩa đều đại tăng, chiến lực của Diệp Trần tăng tiến thuận lợi.

Trước mắt hắn không có biết được chiến lưc của mình đã đạt tới trình độ nào, cụ thể là ba tinh đỉnh phong hay ba tinh bá chủ. Nhưng Diệp Trần có thể khẳng định chiến lực của mình ít nhất cũng phải được bốn tinh chiến lực.

Mà bốn tinh chiến lực chính là Vương giả đỉnh cấp.

Đương nhiên Vương giả đỉnh cấp cũng có phân cao thấp. Với thực lực hiện nay của Diệp Trần sẽ không dưới bốn tinh trung đẳng nhưng cũng không thể nào vượt qua được bốn tinh đỉnh phong hoặc là bốn tinh bá chủ.

- Không gian áo nghĩa thoáng cái đề thăng lên bảy thành. Kính Hoa Phá Diệt chỉ sợ không thể phát huy được uy lực cực hạn của bảy thành không gian áo nghĩa. Nên sáng chế thêm kiếm chiêu không gian áo nghĩa mới.

Kính Hoa Phá Diệt vô cùng cường đại, hiện tại Diệp Trần muốn sáng tạo ra kiếm chiêu so với Kính Hoa Phá Diệt phải cường đại hơn. Độ khó quả thật không nhỏ, chỉ là trước đó Diệp Trần quyết định để Kính Hoa Phá Diệt và kiếm chiêu chưa sáng tạp ra dung nhập vào trong một bộ kiếm pháp, lấy không gian áo nghĩa làm trọng tâm.

- Vậy, đặt tên là Thiên Kiếm Quyết đi!

Diệp Trần lập tức nghĩ đến một danh tự, sau đó nói ra.

Phá Thiên Kiếm Quyết, Thu Thủy Kiếm Quyết, hai bộ kiếm quyết này, một dùng Không Gian Áo Nghĩa làm hạch tâm, một dùng Kim Thủy hai đại áo nghĩa làm hạch tâm, mà giống như Diệp Trần, chủ yếu tu luyện ba đại áo nghĩa này, về phần Chấn Kiếm Quyết, có chút đặc biệt, đây có thể tính toán là kỹ xảo kiếm pháp, thức thứ nhất Vi Thiên Cát Kiếm, đi theo lộ tuyến lực lượng chấn động, thức thứ hai Tam Thức, lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh, tương đương với bản tiến hóa của Vi Thiên Cát Kiếm, cho nên có chút đặc biệt.

Muốn sáng tạo ra, tạo ra chiêu thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết, mà có thể sáng tạo ra, còn khó hơn chiêu thứ hai của Thu Thủy Kiếm Quyết.

Không Gian Áo Nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, bảy thành Không Gian Áo Nghĩa, tương đương với hai mươi mốt thành của các áo nghĩa bình thường, còn kiếm chiêu, phải hoàn toàn dung hợp với bảy thành Không Gian Áo Nghĩa, Diệp Trần cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói không chừng trên đường sáng tạo, sẽ có linh cảm mớixuất hiện.

- Kính Hoa Phá Diệt chủ vây khốn, sau giết địch, kỳ thật làm suy yếu lực sát thương, thức thứ hai, chính là cường điệu lực sát thương.

Diệp Trần rất nhanh xác định lộ tuyến của chiêu thứ hai Phá Thiên Kiếm Quyết.

Sinh Tử Cảnh Vương giả, muốn khôi phục chân nguyên rất khó khăn, chân nguyên Sinh Tử Cảnh Vương giả, về mặt chất lượng cao hơn bán Vương giả gấp mười lần, cảnh giới Sinh Tử Huyền Quan đệ tam trọng đỉnh phong là gấp năm lần, chân nguyên tinh thuần đáng sợ, Thiên Địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên theo tỷ lệ rất thấp, mà tu vi Sinh Tử Cảnh Vương giả, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, cho nên số lượng cực nhiều, giống như Diệp Trần, chất lượng chân nguyên rất tinh thuần, đạt tới tu vi trăm năm, chớ đừng nói chi là những Sinh Tử Cảnh Vương giả sống hơn một ngàn năm.

Cho nên Sinh Tử Cảnh Vương giả muốn khôi phục chân nguyên nhanh, chỉ có thể thông qua ngoại vật, ví dụ như Cực phẩm linh thạch hoặc là chân nguyên thủy tinh, hoặc ở trong động thiên phúc địa.

Trong nửa tháng này, Diệp Trần một mực ở trong trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, mà Thanh Liên Kiếm Quyết cũng không tận lực vận chuyển để luyện hóa thiên địa nguyên khí, cho nên chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục.

Lấy một đống lớn Cực phẩm linh thạch ra, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa.

Một vạn khối!

Ba vạn khối!

Năm vạn khối!

Mười vạn khối!

Hai mươi vạn khối!

Tổng cộng tốn hao hai mươi vạn khối Cực phẩm linh thạch, Diệp Trần mới có thể bổ túc tu vi trăm năm, sau đó tiếp tục vận chuyển Thanh Liên Kiếm Quyết, hoàn thành vòng tuần hoàn một trăm lẻ tám chu thiên, tăng tiến chân nguyên của mình, mà trên lạc ấn có khí tức thuộc về mình, ngày sau chỉ cần tu vi không phải tổn thất quá nhiều, như trước có thể nhanh chóng khôi phục lại, không cần tu luyện từ từ.

Tu vi đạt tới trăm năm, Diệp Trần không có dừng lại!

Trong Trữ Vật Linh Giới còn hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh, rầm rầm bay ra, chồng chất ở phía trước Diệp Trần, thủy tinh chồng chất lên như một ngọn núi nhỏ, hào quang chói mắt.

Những chân nguyên thủy tinh này, còn không đạt tới tiêu chuẩn Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, năm khối mới tương đương với một khối Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dùng lượng thủ thắng.

Muốn gia tăng tu vi, chỉ cần tâm tình đầy đủ là được.

Tâm tình bao gồm lực khống chế, lực khống chế không đủ, cho ngươi nhiều tu vi như vậy, ngươi cũng không khống chế, mà không khống chế được chân nguyên, nó sẽ tự động tiêu tán, không cách nào chứa đựng trong người, nhưng dưới tình huống bình thường, bảo vật có thể gia tăng tu vi rất ít, tất cả mọi người đều từ từ gia tăng tu vi, cũng không tồn tại cái gì khó khống chế chân nguyên.

Thời gian như dòng nước trôi qua, tu vi của Diệp Trần, gia tăng rất nhanh.

Một trăm mười năm tu vi.

Một trăm hai mươi năm tu vi.

Một trăm năm mươi năm tu vi.

Hơn hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh, làm cho tu vi của Diệp Trần, bạo tăng đến một trăm năm mươi năm, mà Diệp Trần không có cảm giác đến một chút gánh nặng nào, tâm cảnh của hắn, giống như vẫn còn có thể khống chế thêm tu vi.

Chân nguyên thủy tinh tiêu hao không còn, mà hai mươi vạn Cực phẩm linh thạch tiêu hao trước đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 4 lượt.

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi...Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới. Vì vậy mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như phan biet ke toan tong hop va ke toan truong, su khac nhau rccb rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại sukhacnhau.com.

loading...
DMCA.com Protection Status