Kiếm nghịch thương khung

Chương 1183: Danh chấn Trung châu


Trên bầu trời, Yến Cô Thành một chiêu Lạc Nhật Hoàng Hôn đánh thương ba vị Hoàng giả đại thành Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đình, bầu trời như trước một mảnh lờ mờ, vẫn là bộ dạng lúc hoàng hôm, cái kia Lạc Nhật kia giống như kiếm quang lại phá không đánh tới ba vị Hoàng giả đại thành.

Kiếm quang kia xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát đâm ra hơn mười dặm, tầng tầng bao phủ ba vị Hoàng giả đại thành.

Ba vị Hoàng giả đại thành thần sắc kinh hãi, bọn hắn cảm nhận được sát ý của Yến Cô Thành.

Bảy đại Hoàng giả vây công Tịch Dương Lâu, người khác đều đánh đến, hơn nữa nhiều lần khuyên bảo không nghe, hiển nhiên Yến Cô Thành đã động sát tâm thật rồi.

Lập tức ba vị Hoàng giả đại thành tình thế đại nguy, bốn vị Hoàng giả Kỷ Vô Châu, Trâu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Uông Thủy Nhai đồng thời ra tay, cũng đánh tới Yến Cô Thành trên không trung.

Bảy đại Hoàng giả liên thủ, ngay cả Yến Cô Thành cũng không áp chế nổi.

Một màn hào quang cự đại đột nhiên sinh ra, bao phủ bảy đại Hoàng giả vào trong, kiếm quang của Yến Cô Thành đâm lên màn hào quang, bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa. dưới công kích của bảy đại Hoàng giả đến, màn hào quang kia nhanh chóng biến lớn, tầng tầng bức lui kiếm quang của Yến Cô Thành.

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!

Lúc này, bốn vị Hoàng giả khác của Tịch Dương Lâu đồng thời ra tay, đánh lên màn hào quang kia.

Yến Cô Thành được bốn vị Hoàng giả tương trợ, thực lực của hai bên, lập tức đã xảy ra nghịch chuyển, màn hào quang do bảy đại Hoàng giả hình thành trong chốc lát nghiền nát, kiếm quang của Lạc Nhật Hoàng Hôn cùng với công kích của tứ đại Hoàng giả trong chớp mắt liền đánh lên trên người bảy đại Hoàng giả của đối phương.

PHỐC! PHỐC! PHỐC! PHỐC! PHỐC! PHỐC! PHỐC!

Bảy đại Hoàng giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên người lại xuất hiện vết kiếm, máu tươi bắn ra, bảy đại Hoàng giả trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài hơn mười dặm.

Nhìn Yến Cô Thành và bốn vị Hoàng giả khác của Tịch Dương Lâu, bảy đại Hoàng giả trong mắt lộ vẻ kinh hãi, không dám tái chiến, mượn xu thế lui về phía sau thân thể trong chốc lát phá toái hư không, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm.

Yến Cô Thành đứng ở trên bầu trời cao cao la lớn:

- Giáo huấn hôm nay các ngươi nhớ rõ trong lòng, nếu dám tái phạm Tịch Dương Lâu, mặc dù xa cũng tất tru diệt!

Trong bốn vị Hoàng giả khác của Tịch Dương Lâu, Yến Vân Thành là người đầu tiên, nói:

- Nếu bọn họ còn dám tái phạm, lần sau bố trí xuống đại trận giam cầm hư không, khiến bọn hắn có đến mà không có về!

Yến Vân Thành trở thành Hoàng giả, thọ nguyên đạt tới 500 tuổi, lúc ở Vương giả cảnh niên kỷ hắn xem ra giống như một lão đầu sáu bảy mươi tuổi, mà bây giờ lại là một trung niên nhân ba mươi mấy tuổi rồi, có chút giống với Yến Cô Thành.

Hoàng giả của bảy thế lực lớn tất cả đều bị thương, chạy trối chết, Tịch Dương Lâu nhất phái hoan hô, vô cùng hưng phấn.

Trận chiến này truyền ra, Tịch Dương Lâu chắc chắn danh chấn Trung châu, trở thành một trong các thế lực Hoàng phẩm cường đại.

Có được năm tên Hoàng giả, ngoại trừ những thế lực Hoàng phẩm đỉnh tiêm ra, Trung châu có rất ít thế lực Hoàng giả cường đại như vậy, có thể chống lại bảy thế lực Hoàng phẩm.

Bất quá, nếu như có người biết rõ Hoàng giả của Tịch Dương Lâu tổng cộng có chín vị, không biết sẽ có cảm tưởng gì, chín vị Hoàng giả, ngoại trừ ngũ đại thế gia Kiếm Đế ra, thế lực Hoàng phẩm cường đại nhất Trung châu cũng không có nhiều Hoàng giả như vậy, luận số lượng Hoàng giả, Tịch Dương Lâu chính là nhiều nhất ngoài trừ ngũ đại thế gia Kiếm Đế.

Ngoại trừ Yến Cô Thành ra, bát đại Hoàng giả khác của Tịch Dương Lâu đều là mười ngày này ở trong Thập Vạn Đại Sơn bí mật độ kiếp đột phá, ngoại nhân cũng không biết.

Mỗi một vị Hoàng giả, đều là tồn tại đáng sợ, bát đại Hoàng giả là một cổ thực lực thập phần đáng sợ, mà thực lực che dấu so với thực lực hiển lộ ra còn đáng sợ hơn, cho nên lần này Tịch Dương Lâu chỉ lộ ra bốn vị Hoàng giả, đánh lui địch nhân, còn có bốn vị Hoàng giả, tiếp tục cất dấu.

Nếu bảy thế lực lớn còn chưa từ bỏ ý định, lại đến xâm phạm Tịch Dương Lâu, biết rõ Tịch Dương Lâu có năm đại Hoàng giả, nhất định sẽ nhằm vào năm đại Hoàng giả làm ra kế hoạch hoàn mỹ, nhưng chờ bọn hắn đến Tịch Dương Lâu xem xét thì Tịch Dương Lâu thậm chí có chín đại Hoàng giả, như vậy sẽ hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch mà bảy thế lực lớn bày ra, chỉ cần bọn hắn dám đến thì sẽ khiến bọn hắn không thể chống nổi.

Đại chiến chấm dứt, Tịch Dương Lâu một phái chúc mừng, Tịch Dương Lâu có thực lực cường đại như thế, toàn bộ đều do Huyền Thiên ban tặng, vốn Huyền Thiên ở Tịch Dương Lâu đã như mặt trời ban trưa, bây giờ trong lòng võ giả Tịch Dương Lâu lại càng cao lớn hơn nữa, lóng lánh, sáng chói!

Huyền Thiên sau khi đại chấm dứt, cũng không lộ diện, tiếp tục bế quan tu luyện Bất Diệt Kim Thân đệ tam trọng, Tịch Dương Lâu cường đại quả thật có thể che chở hắn, nhưng hắn không cần quá dựa vào người ngoài, chính thức dựa vào chỉ có bản thân, hắn không có khả năng cả đời ở trong Tịch Dương Lâu không ra ngoài được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lại một ngày đi qua.

Ngày đó, Tịch Dương Thành có không ít Vương giả đứng cách xa ở ngoài hơn trăm dặm quan sát trận chiến giữa Tịch Dương Lâu và bảy thế lực lớn, tin tức liền như mọc cánh, từ Tây Huyền Vực, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu.

Mỗi một ngày, đều có thế lực mới, võ giả mới nghe được tin tức này.

Đều không ngoại lệ, mỗi người nghe được tin tức này toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, ngày ấy khí tức Hoàng giả chợt từ tám cái biến thành mười hai, nguyên lai không phải tất cả Hoàng giả của bảy thế lực lớn đều đến, lại càng không phải là hai bên nhờ Hoàng giả giúp đỡ, sự thật dĩ nhiên là ---- Tịch Dương Lâu có bốn vị Chuẩn Hoàng, vậy mà đều Ngư dược Long Môn, đột phá thành Hoàng.

Hơn trăm năm trước, Tịch Dương Lâu vẫn chỉ là thế lực Vương Phẩm, bởi vì ra một thiên tài tuyệt thế Yến Cô Thành, một lần hành động thành Hoàng, khiến Tịch Dương Lâu cũng nước lên thuyền cũng lên, đã trở thành thế lực Hoàng phẩm, một thế lực Hoàng phẩm mới tinh.

Tuy rằng thực lực Yến Cô Thành rất mạnh, nhưng Hoàng giả của Tịch Dương Lâu chỉ có mỗi mình hắn, đối với những thế lực Hoàng phẩm truyền thừa đã lâu có sẵn Hoàng giả thì loại thế lực Hoàng phẩm mới phát như Tịch Dương Lâu căn bản sẽ không đặt vào mắt.

Nếu như Tịch Dương Lâu không người kế tục, không có Hoàng giả mới xuất hiện, mấy trăm năm sau, Yến Cô Thành qua đời, thế tất lại sẽ trở về nguyên trạng, trở thành thế lực Vương Phẩm.

Nhưng bây giờ, Tịch Dương Lâu một lần hành động xuất hiện năm vị Hoàng giả, thiên hạ không còn thế lực nào dám can đảm xem nhẹ Tịch Dương Lâu nữa, cho dù là ngũ đại thế gia Kiếm Đế cũng đều bắt đầu coi trọng Tịch Dương Lâu.

Sự kiện Tịch Dương Lâu ở Trung châu tạo thành một cổ Phong Bạo cực lớn, sinh ra trùng kích cực lớn đối với võ giả Trung châu, một thế lực Hoàng phẩm cường đại đang từ từ bay lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài nhạc Phật giáo hay của các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng từ trang nhạc Phật giáo chẳng hạn như nhac thien tinh tam ngu ngon nen nghe de binh an tam hon rat hay, nam mo a di da phat nhac phat giao khong loi tinh tam hay nhat 2018 những giai điệu âm nhạc Phật giáo giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tịnh tâm hơn, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status