Kiếm nghịch thương khung

Chương 1675: Giết


Dùng thực lực Huyền Thiên, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giây sát Thiết Mộc tông chủ, nhưng hắn không làm như vậy.

Giây sát Thiết Mộc tông chủ, chỉ có thể chém giết một người, trước tiên bày ra vẻ yếu thế, đấu ngang tay với Thiết Mộc tông chủ, nếu những Hoàng giả cửu cấp khác chen ngang vào, lại bộc phát ra toàn bộ chiến lực, chém giết nhiều thêm mấy tên, như vậy mới là kết quả tốt nhất.

Lúc này đánh đến tổng bộ Ma Môn tổng bộ, võ giả bên phía Huyền Thiên ít nhất đều là Hoàng giả cửu cấp, võ giả chiến lực Hoàng giả cửu cấp trở xuống của đối phương Huyền Thiên đều không hề để ở trong lòng, nhưng Hoàng giả cửu cấp đối với chiến cuộc vẫn có ảnh hưởng nhất định.

Trước khi đại chiến bộc phát, tận lực giết nhiều thêm vài tên là tốt nhất.

- Chân Ma Pháp Tướng--!

Thiết Mộc tông chủ không dám lại khinh thị Huyền Thiên nữa, lập tức dụng Thiết Mộc Chân Ma Công, hơn nữa, thi triển ra Chân Ma Pháp Tướng cường đại nhất.

Lập tức, liền có một hư ảnh Thiết Mộc Ma Đế xuất hiện, cơ hồ ngưng tụ thành thực, cao tới ngàn trượng, hoàn toàn bao phủ lấy Thiết Mộc tông chủ.

Hư ảnh Thiết Mộc Ma Đế bàn tay kết ấn, mang theo uy thế khủng bố áp bách về phía hướng Huyền Thiên, trong uy thế kia vậy mà mang theo một tia Đế Uy.

Một khi thi triển Chân Ma Pháp Tướng, chiến lực của Thiết Mộc tông chủ liền tăng lên đến cực hạn Hoàng giả cửu cấp, sắp đủ để chống lại Chuẩn Đế rồi.

Bất quá, thực lực như vậy, gặp phải Huyền Thiên vẫn không đủ nhìn

Huyền Thiên thân tùy ý động, thủ thế dẫn kiếm, lần nữa chỉ kiếm vẽ một cái, lại một đạo kiếm trận kiếm quang bổ ra.

Ba --

Lúc này, uy lực của kiếm trận kiếm quang lớn hơn vừa rồi không ít, kiếm quang lóe lên, không chỉ có phá ấn pháp của Chân Ma Pháp Tướng, hơn nữa còn chém luôn cánh tay của Chân Ma Pháp Tướng xuống.

Chiến lực thật là khủng khiếp-- Cường giả Ma Môn đang xem cuộc chiến mở trừng hai mắt, cặp mắt thiếu chút nữa đã lòi ra ngoài.

Thiết Mộc tông chủ chính là người có chiến lực cường đại nhất trong Hoàng giả cửu cấp, Huyền Thiên lại có thể đơn giản phá công kích của hắn, chẳng lẽ tu vị của Huyền Thiên ở Hoàng giả lục cấp nhưng chiến lực đã đến Chuẩn Đế rồi sao?

- Chiến lực Huyền Thiên quá tà dị, mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn không nên khinh địch, không chỉ phải đánh bại hắn, mà còn chặn đánh giết hắn, xâm nhập vào thánh địa Ma Môn ta, nếu chạy thoát, vậy sẽ khiến người cười nhạo rồi.


Lúc này, Ma Môn đại thiếu Đồ Thiếu Nguyên la lớn.

- Giết --!

- Đừng để cho hắn chạy... !

...

Đồ Thiếu Nguyên mới mở miệng, cường giả Ma Môn còn lại lập tức hô lên, hơn nữa theo cánh tay Đồ Thiếu Nguyên vung lên, tất cả Hoàng giả đã ngoài thất cấp, chừng hơn mười người, toàn bộ đều vọt lên, thi triển sát chiêu đánh tới Huyền Thiên.

Những cường giả Ma Môn này, bối phận Thiết Mộc tông chủ là cao nhất, lại là Hoàng giả cửu cấp, hắn nhìn như là thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, thực lực mạnh nhất ngược lại là Đồ Thiếu Nguyên, hắn mới chỉ có tu vị Hoàng giả thất cấp nhưng chiến lực còn mạnh hơn cả Thiết Mộc tông chủ, đã có chiến lực Chuẩn Đế bình thường rồi.

Đồ Thiếu Nguyên mới là thủ lĩnh chính thức của đám người này, hắn mới mở miệng, cường giả Ma Môn còn lại tự nhiên đều phụ họa.

Thấy hơn mười vị Hoàng giả ngoài thất cấp đều vọt lên, Đồ Thiếu Nguyên cũng ở trong đó, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức vui vẻ.

Hắn cùng với Thiết Mộc tông chủ chơi hai hiệp, tựu là muốn dẫn cường giả Ma Môn ở phía trước tới để có thể tận diệt, tình huống hiện giờ vừa hay phù hợp với suy nghĩ của Huyền Thiên.

Về phần những cường giả Ma Môn Hoàng giả thất cấp trở xuống Huyền Thiên căn bản không để vào mắt, lên hay không lên đều không sao cả.

Huyền Thiên lấy tay dẫn kiếm, quét qua phía trước, lập tức liền có trăm ngàn đạo kiếm trận kiếm quang bay ra, ở phía trước hắn quét ngang mà qua, ngăn cản lại tất cả công kích của các Hoàng giả.

Đồng thời, thân thể của hắn bạo lui, lập tức rời khỏi trên mười dặm.

Trăm ngàn đạo kiếm trận kiếm quang kia rất nhanh hóa thành hư vô, nhưng công kích của đối phương uy lực giảm đi, không cách nào tạo thành uy hiếp với Huyền Thiên được nữa.

Thấy Huyền Thiên thế yếu, tất cả Hoàng giả toàn bộ đều đuổi theo Huyền Thiên, lại một lần nữa phát động ra thế công khủng bố .

Hơn mười vị Hoàng giả liên thủ xuất kích, đều là Hoàng giả ngoài thất cấp, trong đó Hoàng giả cửu cấp có bốn vị, còn có một Đồ Thiếu Nguyên chiến lực có thể so sánh Chuẩn Đế, dù là đối phương là Chuẩn Đế thực lực cường đại như Tô Nhược Hồng, đối mặt công kích như vậy, cũng ngăn cản không nổi.

Bất quá, chiến lực của Huyền Thiên lại không phải Tô Nhược Hồng có thể so sánh.

Thấy chúng Hoàng giả đuổi theo, thần sắc hoảng sợ của Huyền Thiên bỗng hóa thành mỉm cười, khí thế của hắn trong chốc lát tăng lên, cơ hồ tăng lên không chỉ gấp mười lần.

Trong chốc lát, có kiếm khí vô hình bắn ra bốn phương tám hướng, trong không khí nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, mọi người đánh về hướng Huyền Thiên đều sinh ra một loại cảm giác trái tim băng giá .

Trong nháy mắt vừa rồi, lại có một đoàn kiếm quang, xông lên thiên không, lúc trước Huyền Thiên cũng không sử dụng chín kiếm trận trọng điệp mà chỉ là tám kiếm trận trọng điệp, nhưng dù vậy cũng đã có thể phát huy ra uy lực Chuẩn Đế rồi.

Mà bây giờ lại là kiếm trận cửu Kiếm trận trọng điệp chiến lực mạnh mẽ, chém giết Chuẩn Đế cũng rất dễ dàng.

- Giết --!

Huyền Thiên hét lớn một tiếng.

Hai tay của hắn xòe ra, quét qua phía trước, trong chốc lát, phía trước kiếm quang tung hoành.

Lập tức có mười đạo kiếm trận kiếm quang hơn nghìn trượng nổ bắn ra mà ra, như mười ngón của Huyền Thiên vậy, nháy mắt liền quét ngang phía trước hơn mười dặm.

Huyền Thiên tăng chiến lực lên đến cực hạn, mười đạo kiếm trận kiếm quang, trong đó bốn đạo phân biệt chém về phía bốn vị Hoàng giả cửu cấp, năm đạo khác toàn bộ đều chém về phía Đồ Thiếu Nguyên, một đạo còn lại thì quét về phía Hoàng giả thất cấp, bát cấp còn lại.

Nửa số công kích, đều đánh về phía Đồ Thiếu Nguyên, ý tứ Huyền Thiên rất rõ ràng, đánh chết Đồ Thiếu Nguyên, là trọng yếu nhất, hắn kết luận Thánh Đỉnh ở trên người Đồ Thiếu Nguyên, trước hết phải đoạt lấy Thánh Đỉnh đã.

Bất quá, Huyền Thiên không thể như nguyện.

Thiên Ma bình chướng Đồ Thiếu Nguyên phát ra, bị năm đạo kiếm trận kiếm quang lập tức chém chết, trong cơ thể Đồ Thiếu Nguyên lại lao ra ba đầu Hỏa Long, thủ hộ thân thể của hắn, lần nữa bị năm đạo kiếm trận kiếm quang chém chết.

Lúc kiếm trận kiếm quang trảm lên người Đồ Thiếu Nguyên thì năm đạo chỉ còn lại hai đạo, nhưng vẫn có uy lực rất khủng bố, lực công kích của mỗi một đạo có uy hiếp trí mạng với Hoàng giả cửu cấp.

Quần áo Đồ Thiếu Nguyên dưới kiếm trận kiếm quang lập tức hóa thành phấn vụn.

Keng --! Keng --!

Hai tiếng kim loại tiếng va đập bỗng nhiên vang lên, thân thể Đồ Thiếu Nguyên trong chốc lát hóa thành một đạo kim quang nổ bắn ra phía sau mấy ngàn thước.

Ánh mắt Huyền Thiên lợi hại cỡ nào, hắn thấy rõ, hai tay hai chân Đồ Thiếu Nguyên toàn bộ đều là màu vàng ròng, giống hắn như đúc.

Đồ Thiếu Nguyên, tu luyện Bất Diệt Kim Thân, cùng giống như Huyền Thiên, tu luyện đến đệ tứ trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Thành phố ngàn hoa, xứ sở tình yêu, thành phố mộng mơ,… là những cái tên mà người ta đã dùng để miêu tả về Đà Lạt. Thiên nhiên, con người Đà Lạt đã đi sâu vào áng văn, nghệ thuật và cả tiềm thức của mỗi người. Nhưng dù có miêu tả thế nào bạn sẽ không thể hình dung hết nếu chưa một lần đặt chân đến đây. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như du lich da lat thang 9, đường đi rừng Hoa mai anh đào Đà Lạt Đà Lạt đẹp mê hồn với một chút se lạnh trầm buồn, đủ để bạn diện đồ mùa đông, lang thang trên những con đường thơm mùi hoa lá, hay cùng nhau ngồi trong quán cà phê nhỏ xinh mà ngắm dòng đời chầm chậm trôi,… Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho bất cứ ai đều phải khao khát được ghé thăm Đà Lạt dù chỉ một lần trong đời.

loading...
DMCA.com Protection Status