Kiếm nghịch thương khung

Chương 1798: Thất khiếu hồi âm (1)


Đế giả cửu tinh, bán thần cơ bản là chờ vận khí thế giới phi thăng thành thần, người mạnh nhất Kiếm Giới chính là Đế giả bát tinh.

Nói cách khác Huyền Thiên chỉ cần luyện thành bát chuyển kiếm đan, vậy hắn có thể vô địch Kiếm Giới.

Nhưng mà luyện thành bát chuyển kiếm đan cần tám loại áo nghĩa đều đạt tới cửu giai đỉnh phong, trên người của Huyền Thiên chỉ có sáu tôn thánh đỉnh, Hỗn Độn, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, sáu loại áo nghĩa lĩnh ngộ không khó, Huyền Thiên có Cực Dương Xích Ngọc, lĩnh ngộ dương chi áo nghĩa cũng không khó, mấu chốt chính là cần tu luyện mỗi hệ lên cửu giai đỉnh phong, điểm này có chút khó khăn.

Huyền Thiên tại đỉnh Phong Thần Cổ Tháp lĩnh ngộ tất cả áo nghĩa trừ mộc chi áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến cửu giai sơ kỳ.

Lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực đạt tới ngoài thất giai thì có chút khó khăn, ngòi cửu giai quá khó khăn.

Huyền Thiên ngược lại có một biện pháp, chính là quay về Kiếm Châu, lại đi đỉnh Phong Thần Cổ Tháp có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cực nhanh, nhưng nơi này cách Kiếm Châu quá xa xôi, hơn nữa trực tiếp tới Phong Thần Cổ Tháp lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, đây không phải là lĩnh ngộ, mà giống như trực tiếp cầm lấy, không có bằng mình tự đi lĩnh ngộ.

- Ta không thể sinh ra ỷ lại vào Phong Thần Cổ Tháp, trừ phi là không có cách nào, ta lại đi Phong Thần Cổ Tháp trực tiếp tăng tu vi ý niệm dù sao trên người của ta có sáu tôn thánh đỉnh, hơn nữa còn có Cực Dương Xích Ngọc, trước đem bảy đại áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong thì chỉ còn thiếu một loại áo nghĩa chi lực, đợi tới Long Hài Cổ Tinh lại nghĩ biện pháp, tinh trống vô hạn chưa hẳn là không có bảo địa áo nghĩa chi lực thập phần thâm ảo hùng hậu.

Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, rất nhanh đã có quyết định, ở trong tinh không mịt mờ này trước tìm hiểu áo nghĩa chi lực rồi nói sau.

Kiếm Giới, tinh không mênh mông, một cái đỉnh ba chân bồng bềnh.

Hỗn Độn chi quang hiện ra ngoài, là Hỗn Độn thánh đỉnh.

Hỗn Độn thánh đỉnh cao hai ngàn trượng, đặt ở kiếm châu ít có núi cao nào cao hơn nó, nhưng trong tinh không vô hạn này lại giống như hạt bụi đang bồng bềnh.

Trong không gian thánh đỉnh có Huyền Thiên ngồi xếp bằng, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm tôn thánh đỉnh lơ lửng chung quanh hắn, từng đạo mang mạng của các loại áo nghĩa chi lực từ thánh đỉnh tỏa ra ngoài, đem Huyền Thiên bao phủ vào trong.

Huyền Thiên tìm hiểu thánh đỉnh, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực.

Dương chi áo nghĩa Huyền Thiên lĩnh ngộ nhanh nhất, Cực Dương Xích Ngọc có ẩn chứa cực hạn dương chi áo nghĩa, Huyền Thiên lĩnh ngộ dương chi áo nghĩa cũng là hành vi mưu lợi.

Nhưng mà Hỗn Độn, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm loại áo nghĩa chi lực còn cần Huyền Thiên chậm rãi thông qua thánh đỉnh tìm hiểu.

Thông qua thánh đỉnh tìm hiểu áo nghĩa chi lực cùng áo nghĩa chi lực bình thường bất đồng, là áo nghĩa tinh hoa, đây là mấu chốt giúp Huyền Thiên có thể sớm cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực, có được sáu tôn thánh đỉnh, Huyền Thiên lĩnh ngộ sáu thuộc tính này vô cùng ổn trọng, không cần thông qua thủ đoạn mưu lợi nào khác.

Thời gian như nước chảy vội vàng trôi qua.

Trong nháy mắt một tháng đã qua đi, Huyền Thiên đang ở trong Hỗn Độn thánh đỉnh, dẫn đầu đem Hỗn Độn áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong.

Hai tháng qua đi, Huyền Thiên lại đem hỏa chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, trong thể chất của hắn hỏa thuộc tính cao nhất, là siêu hoàn mỹ cấp, đồng dạng là tìm hiểu thánh đỉnh, đối với lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa cũng nhanh hơn không ít.

Ba tháng qua đi, Huyền Thiên lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa cũng lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, lôi thuộc tính của hắn là hoàn mỹ, gần với hỏa thuộc tính, lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa tốc độ cũng không chậm, rớt lại phía sau hỏa chi áo nghĩa một chút.

Thời gian ba tháng đem ba loại áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, có lẽ đối với những võ giả khác đây là thần tốc, nhưng đối với Huyền Thiên có được thánh đỉnh mà nói chuyện này không coi là nhanh.

Nhưng mà Huyền Thiên biêt thông qua thánh đỉnh có thể cảm ngộ áo nghĩa tinh hoa, có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực, đối với lĩnh ngộ thánh đỉnh không cần cầu tiến, mà là nắm cho thật chắc, thời gian một tháng tìm hiểu một loại áo nghĩa, tốc độ này cũng không chậm, nhưng hắn lại đánh căn cơ rất vững chắc.

Sau khi hắn tìm hiểu áo nghĩa càng sâu thì cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực càng tốt.

Thời gian ba tháng này Long Tử Nghiên đã củng cố tu vi từ lâu, hơn nữa cũng lĩnh ngộ các áo nghĩa của thánh đỉnh, tuy nàng không cách nào cùng hòa hợp triệt để với thánh đỉnh, không cảm ngộ được áo nghĩa tinh hoa, nhưng đối với lĩnh ngộ áo nghĩa của nàng có trợ giúp thật lớn.

Trên thực tế sâu trong Thần Long huyết mạch của nàng đã có ẩn chứa không ít áo nghĩa chi lực, khi nào cũng có thể tìm hiểu thiên địa áo nghĩa, khác với võ giả bình thường, nhưng mặc dù Long Tử Nghiên tìm hiểu áo nghĩa tốc độ không chậm nhưng thánh đỉnh vẫn có trợ giúp thật lớn, có thể cho nàng lĩnh ngộ thời gian ngắn hơn.

Tiểu Hổ trong ba tháng này đã sớm đem tu vi Yêu Đế ngũ tinh củng cố chắc chắn, cũng giác tỉnh trí nhớ truyền thừa và lực lượng, không có việc gì thì nằm ngủ cho qua thời gian.

Thời gian ba tháng này Hỗn Độn thánh đỉnh phiêu đãng trong tinh không, giống như tinh cầu bị thiên địa lực lượng dẫn dắt di động.

Huyền Thiên không có đi quản Hỗn Độn thánh đỉnh di động, cho dù Hỗn Độn thánh đỉnh di động trong tinh không một năm cũng còn kém hắn thuấn di một lần, sau khi lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa của sáu hệ xong thì Huyền Thiên lại đi cảm ứng vị trí của mình.

Trong nháy mắt tháng thứ tư qua đi, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa lại có đột phá, Phong Chi Áo Nghĩa đạt tới cửu giai đỉnh phong, hắn đạt được phong chi thánh đỉnh thời gian tương đối dài, vượt qua thủy, thủy hai thánh đỉnh, hơn nữa hắn tại Phong thuộc tính cũng có thiên phú nhất định, đi trước thủy, thổ hai áo nghĩa.

Trong Hỗn Độn thánh đỉnh, bên ngoài cơ thể Huyền Thiên chỉ còn hai thánh đỉnh thủy thổ lơ lửng, lại tìm hiểu áo nghĩa tinh hoa của chúng

Một ngày này Hỗn Độn thánh đỉnh bồng bềnh trong tinh không thời gian đã lâu, trong lúc đó ại chấn động, dường như tinh không có chấn động đảo qua.

Huyền Thiên ở trong không gian thánh đỉnh mở to mắt, thu hồi thủy thổ thánh đỉnh vào người.

Thân ảnh lóe lên Huyền Thiên rời khỏi Hỗn Độn thánh đỉnh.

Huyền Thiên đứng trong tinh không, cảm thụ hư không bốn phía, phát hiện nơi này nhiệt độ cực thấp, tuy hắn đi qua tất cả tinh không đều rét lạnh, nhưng nơi này rét lạnh đã vượt qua nơi khác rất nhiều.

Trong tinh không có một cổ rét lạnh chấn động, một chấn động lại lạnh hơn.

Huyền Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn qua hướng sinh ra rét lạnh này, không biết bao nhiêu vạn dặm có một tinh cầu màu bạc, trong mắt Huyền Thiên thì nó lớn như cái đầu người..

Những chấn động rét lạnh này từ trong tinh cầu màu bạc truyền tới, như vậy tinh cầu màu bạc này có chút đặc thù.

trong mắt Huyền Thiên thì tinh cầu này không phải quá xa, mà khoảng cách giữa hắn và tinh cầu màu bạc này không có ngôi sao nào khác, có thể thấy được khoảng cách giữa hắn và tinh cầu này không xa, có lẽ chỉ cách vài chục vạn dặm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như van dap 52 y nghia cau con la no vo la oan gia cua nha la nghiep chuong dd thich thien tue, nhac phat giao ru ngu dem khuya nhung ca khuc phat giao dac sac hay nhat 2018 những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status