Thông tin truyện

Lộng triều

Lộng triều
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Triệu Quốc Đống,xuất thân từ gia đình bần nông nghèo. Khát khao cháy bỏng của anh là làm cảnh sát, sau này cuối cùng anh cũng đỗ vào học viện cảnh sát nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp, được phân công về địa phương công tác, chúng ta sẽ rõ hơn phần nào những mảng sáng tối mà công việc được nhiều người khát khao để làm này.

Nhóm dịch: Tepga.

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status